ABA  = Rüyasında aba giydiğini gören kimse güvene kavuşur. Önemli birinin desteğiyle sorunlarını hallederek başarıya erişir. Aba eski, yamalı, vb. ise yardımı yapacak kimse de deneyimli, akıllı,  üstün biri olabilir. Aba yeniyse yardım genç birinden gelebilir. Veya yardım edecek kimse bir yabancı olabilir Aba kirliyse bu yardım yüzünden bir dedikodu çıkabilir. Abanın üstünde mor leke insan para alır.

ABAJUR  = Rüyasında güzel renkli, süslü abajur gören kimse iyi bir haber alır. Abajur yanıyorsa bir müjde gelecektir. Abajuru kendi yakan kimse bir fırsatı değerlendirerek her şeyi yoluna koyar. gününü gün eder. Seven ve sevdiğinden uzak düşen kız ve erkekler pembe renkli, yanan bir abajur görürlerse kısa sürede buluşurlar. Bu rüya mutlu beraberlik olarak da yorumlanır.

ABANOZ  = Rüyada abanoz ağacından yapılma eşya kısa süre sonra ortaya çıkacak gelişmeler olarak alınır. Abanoz, üstünlükle ilgilidir. Örneğin, sedef kakmalı bir abanoz sehpa, büyük bir basan, ün ve bunu izleyen rahat bir yaşamı müjdeleyebilir. Yalnız abanozun simsiyah, parlak ve yeni olması gerekir Eski, lekeli veya siyahlığını kaybetmiş abanoz başarının pek de büyük olamayacağını haber verir. Abanoz Rüyasında görülen eşya, vb. yi de birlikte yorumlamalıdır.

AB I HAYAT  = Rüyasında abı hayat veya diğer deyimiyle bengisuyu gören sorunlarından sıyrılır. Özellikle bu suyu içen hastalıktan kurtulur. Eskisinden daha canlı, dinç ve hareketli olur. Ölümsüzlük ve gençliği temsil eden bu suyu Rüyada görmek fevkalade sayılır. Bu rüya ayrıca insanın çok da uzun ömürlü   olacağını açıklar.

ABONE  = Rüyasında bir gazete, dergi, vb. ye abone olduğunu gören, yaşamına yeniden yön verir. Eskisinden farklı bir hayatı olabilir. Yalnız abone olunan dergi, vb. nin adına da dikkat etmelidir. Bu da yorumda önemli rol oynayacaktır. Rüyasında belirli bir gazete, vb. ye abone olan kimse ayrıca sadece bir tek amaç için uğraşacaktır. Yeni yaşantısında eski şeylere de pek yer kalmayacaktır.

ACI  = Rüyasında acı bir şey yiyen kimse, birden sevinir. Bu sevince de söylenecek bir söz veya işiteceği şeyler neden olabilir. Yalnız bu arada yenilen acı şey de birlikte yorumlanmalıdır. Acı besinden ağız ne kadar yanarsa sevinç de o kadar büyük olur. Yalnız ağızdaki acılığa bir ilaç neden oluyorsa o zaman sözlere dikkat etmek ve dedikodu yapmamak gerekir.

ACI ÇEKMEK  = Rüyada acı çekmek tam aksi olarak yorumlanır. Duyulan acı büyük bir huzur ve mutluluğa işaret eder. İçi sızlayan kimse büyük bir zevk ve sevinç duyar. Hatta acı çok fazlaysa yasamdaki sorunların hepsi ortadan kalkabilir. Yalnız Rüyada can acısı farklı yorumlanır. Bu durumda vücudun acıyan bölümüne dikkat edilir. Örneğin kalp üstünde bir acı aşkta başarıdır. Ellerdeki acı da bolluk olarak yorumlanır.

AÇIKLIK  = Rüyada açıklık yerler daima rahat, huzur ve yaklaşan iyi olaylar olarak yorumlanırlar. Açıklık bir yerde durarak etrafına bakan kimse düşmanlarını yenerek, tatsız olayları geride bırakır. Açıklık bir yerde duran ve çok uzaklarda ufku gören insanın başarısı fevkalade büyük olur. Ayrıca onun başarısını da hiç kimse engelleyemez.

AÇLIK  = Rüyasında acıktığını farkeden kimsenin türlü istek ve beklentileri bulunmaktadır. Fakat bunlara kavuşması da bir hayli güçtür. Buna karşılık acıktıktan sonra bir yemek, vb. yiyen, yani açlığını bastıran kimse zamanla sorunlarına çözüm bulabilecektir. Bekar erkekler için açlık aşkta düş kırıklığıdır. Açlığı bastırmak da kısa süreli gönül macerası olarak yorumlanır.

AÇELYA  = Çiçek rüyaları genel olarak iyi sayılır. Bir saksıda güzel açelya iyi bir kısmettir. Bekar bir kız, Rüyasında çiçeklerle bezenmiş bir saksı açelya görürse iyi bir evlilik yapar. Özellikle beyaz ve pembe açelya aşk evliliği olarak alınır. Kırmızı açelya evlilikte aşk kadar isteklerin de rol oynayacağını söyler.Evli kimseler için açelya kısmettir.Ancak evli erkekler için kırmızı açelya gizli macera olarak da yorumlanır.

AÇIK ARTTIRMA  = Rüyasında bir açık arttırmaya katılan kimse bir çıkar için bazı kimselerle yarışmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden çok uğraşacak ve hatta biraz da endişelenecektir. Açık arttırmada bir şey satın aldığını gören istediği sonuca erişebilecektir.Yalnız satın alınan şeyi de yorumlamalıdır. Yorum iyiyse başarı, yorum olumsuzsa bütün uğraşmalara karşın başarısızlık olacaktır.

AD  = Rüyada duyulan adlara dikkat etmeli ve anlamlarına bakmalıdır. Yine Rüyada görülen tanıdıkların adlarının anlamlarını da öğrenmelidir. Örneğin Rüyasında saadet adlı birini gören kimsenin kısa süre içinde mutlu olacağı anlatılır. Buna karşılık Çetin adlı birini gören insan halledilmesi güç bir durumla karşılaşabilir. Rüyada adlar pek çok şeyi açıklayabilirler. Dolayısıyla da çok önemli sayılırlar.

ADA  = Rüyada ada, yeni bir öneri, bir iş teklifi, vb. olarak yorumlanır.Yemyeşil bir ada büyük murat, insanın istediklerini elde etmesini sağlayacak bir fırsattır. Yeni bir konu bolluk, huzur ve neşeye neden olabilir. Böyle bir adada dolaştığını gören insanın hemen her istediği olacaktır. Fakat adada yeşillik yoksa, bu kuru toprak, taş, kaya, vb.den oluşan bir yerse o zaman beklentiler boştur. Bir adaya ayak bastığını gören kimsenin yaşantısında büyük değişiklik olur.Ada rüyası ayırca insanın hayatında değişiklik yapma isteğini de açıklar.Bir adadan ayrıldığını gören, eski, alışılmış yaşamına döner ve buna sevinir.

ADAK  = Rüyada adak adadığını gören insan, bir sorununun hallolması için başkasından yardım beklemektedir.Yani durumu kendi gayretiyle düzeltemeyeceğine inanmaktadır. Fakat adak Rüyasında dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. Bu adak tanınan, bilinen bir ermiş, vb. içinse unutulmamalıdır.Yani insan fırsat bulduğunda gidip adağı yerine getirmelidir.Bu tür adak rüyası çok uğurlu sayılır.

ADAM  = Rüyada bir adam görmek birkaç şekilde yorumlanır. Temiz, pak giyinmiş hoş biri hayırlı, iyi haberdir.üstü-başı pis, vb. biri tatsız dedikodu sayılır. Güçlü, kuvvetli, boylu, boslu bir adam bir destek, bir yardım sayılır. Cılız, solgun bir adam, umudun boşa çıkmasıdır. Rüyada görülen adamın adına, hareketlerine ve sözlerine de dikkat etmelidir. Yorum buna göre yapılmalıdır.( Bak: ERKEK)

ADIM  = Rüyasında bir adım atıp duran kimse bir kararın eşiğindedir.Yani yapacağı şeyler tamamen kendisine bağlıdır.Yalnız  adım atılan yer görülüyorsa örneğin, yeşillik, taşlık, kumsal, ev içi gibi şeyler seçiliyorsa yorum değişir Adım rüyası basılan ayak, atılan yere göre anlam kazanır.Bir adımda yeşil otlara basan kimse talihlidir.Çünkü çok küçük bir olay sayesinde bütün istediklerini elde edebilecektir.Adım rüyasına görülen diğer şeylerle birlikte yorumlamalıdır.

ADLİYE SARAYI  = Rüyasında Adliye Sarayından içeri girdiğini gören kimse doğru düşünmektedir. Fakat çevresinde ona inanmayanlar bulunmaktadır.Haklı olduğunu kanıtlaması için biraz uğraşması da gerekecektir.Adliye Sarayının içinde dolaşan kimsenin çevresi kalabalıksa, düşünceleri yüzünden bir sıkıntı alacaktır.Fakat ayrıca içerisi aydınlık ve temizse bu sıkıntıyı haklı bir başarı izleyecektir.

AF  = Rüyada kötülük eden birini affetmek bir sevap olarak yorumlanır.Yani rüya sahibi bir iyilikte bulunacaktır.Hem birini sevindirecek, hem de kendisi huzur duyacaktır. Affedilen bir düşmansa insan candan bir dost kazanır.Rüyada af dileyen biri yardım bekleyen bir insan olarak alınır.Yalnız Rüyasında af dileyerek birinin ayaklarına kapandığını gören kimse çok kısa süre içinde güç duruma düşebilir.

AFET  = Rüyada sel, deprem, vb.doğal afetler yasamla ilgili çok büyük değişiklikler ve yenilikler olarak yorumlanırlar.Yalnız bunların her birinin değişik anlamları da vardır.Bu afetler kendi adları altında açıklanmıştır.

AFİŞ  = Rüyada duvarlara afiş yapıştıran biri, başkasının emeğinden yararlanarak bir kısmete kavuşur.Daha doğrusu başkasının kısmetinden bir pay alır.Rüyasında kendi afişini gören insan başarı istemektedir.Duvarlara yapıştırdığı da kendi afişleriyse o zaman er geç kendinden söz ettirecektir.Fakat bu başarıda hoşa gitmeyen bir yön de olabilir. Örneğin insan hileli yollara baş vurarak yükselebilir.
AFYON ( Bak = UYUŞTURUCU MADDELER).

AĞAÇ  = Ağaç rüyaları genel olarak çok iyi sayılır.Yalnız ağaçların yeşil, canlı, ulu, vb.olmaları da gerekir.Rüyasında yapraklar yemyeşil, ulu bir ağacın altında durduğunu veya oturduğunu gören kimse talihli sayılır. Çünkü o daima korunulacak, gözetilecektir. İstediklerini elde etmesi de güç olmayacaktır.Yani dört başı mamur denilen türden bir yaşamı olacaktır.Fakat ağacın yaprakları dökülmüşse insan, istediklerini elde edebilmek için çok uğraşmak zorundadır. Ağaç kurumuşsa başarıdan umudu kesmek daha doğrudur. Sıra sıra yemyeşil ağaçlar büyük murat, başarı ve mutluluktur. Bu rüyayı görenin her istediği olur. Aynı şekilde çiçek açmış veya meyve vermiş ağaçlar da fevkalade sayılırlar. Buna karşılık Rüyasında yemyeşil bir ağaca balta vuran veya bunu kesen kimse bir kötülük edecektir. Bu yüzden de üzülecektir. Rüyada yeşil bir ağacı veya çiçekli, meyveli bir ağacı kesmek insanın bile bile yanlış bir yola sapması, bu yüzden de türlü sıkıntıya düşmesi olarak yorumlanır.

AĞDA  = Rüyasında ağda yaptığını gören bir kadın, kendi gayretiyle ve biraz da sıkıntıya göğüs gererek sorunlarını halleder. Fakat ağda ellere yapışıp kalırsa atılımlardan sonuç çıkmaz.Vücuttaki tüylere yapışıp kalan ağda da büyük sıkıntı demektir. Bir kapta ağda yapmak, yani ağda pişirmek aşırı istek ve hırs olarak alınır.Genel olarak ağda rüyası pek de olumlu sayılmaz.

AĞIL  = Boş bir ağıl, henüz bir yön verilmemiş olan bir yaşamdır.Koyunlarla dolu bir ağıl servet olarak yorumlanır.Rüyasında koyunlarla dolu ağılın hemen önünde duran kimse kısa süre içinde servet sahibi olabilir. Fakat ağıldaki hayvanlar birden dışarıya çıkarlarsa durum değişir. rüyayı gören kimse kendi müsrifliği yüzünden parasız kalabilir. Hatta kendisi bir serveti harcayıp bitirebilir.

AĞIRLAMAK  = Rüyasında bir konuk, vb.yi ağırladığını gören kimse isteyerek bir sorumluluğu üstlenir.Ağırlanan kimse bir erkekse çalışmalar sonunda istenilen şeyler elde edilecektir. Fakat ağırlanan kimse kadınsa bazı düşmanların araya girmesiyle işler bozulacaktır.Ağırlanan kimseler güzel veya iyi giyimliyse çalışma ve yorulma karşılıksız kalmayacaktır.

AĞIRLIK  = Rüyada her tarafının ağırlaştığını hisseden kimsenin başı dertte demektir. Çünkü olaylar yüzünden işlerini de kendini de yönetemeyecek duruma gelebilir. Bu bir tür çaresiz kalmaktır. Fakat üstünde bir ağırlık hisseden ve bunu kaldırıp atabilen insan, hem başkalarının kendisine karışmasını önleyecek, hem de eskisinden daha bağımsız ve özgür olabilecektir.

AĞIZ  = Ağız rüyalarına çok dikkat etmek gerekir.Ağız, haber, sözler, dostluk, düşmanlık, vb. olarak yorumlanır.Ağız biçimli ve güzelse iyi haber sayılır.Önce dudaklı, kötü renkli, çirkin ağız da tatsız, sıkıntı veren haberdir.Ayrıca ağız hem kocaman, hem kötü renkli, sarkık dudaklı ve biçimsizse insan bir dedikodu, sinir bozacak bir haber alır.Bu dedikoduyu dost sanılan, yakın biri de yapabilir.Ağız doluysa yani görülen kimse birşeyler yiyorsa haber parayla ilgilidir.Ağız tatlı kokuyorsa dedikoducu öyle üzüntü vermeyecektir.Pis koku büyük dedikodu, can sıkan haber vb.dir.

AĞLAMAK  = Ağlama rüyası daima iyiye yorulur.Gözyaşı döktüğünü gören kimse çok sevinir.Bütün dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır. Hüngür hüngür ağlayan, gözyaşlarıyla üstünü veya etrafını ıslatan insan sadece sevinmekle kalmaz, büyük mutluluğa da kavuşur. Ayrıca çevresindekileri de sevindirir.Rüyada gözyaşı dökerek ağlamak ruhun saflığına işaret eder.Yani insan son derece temiz kalpli, iyi biridir. Bu ağlama, onun hata ve günahlarının da geçmişte kaldığını belirtir. Rüyada gözyaşı dökmeden ağlamak sıkıntıdan kurtulma olarak yorumlanır.Fakat istenen, beklenen mutluluğa henüz zaman vardır.Ağlama, ayrıca gülmek olarak da yorumlanır.Yani Rüyada ağlayan kimse gerçek yaşamda çok hoşuna giden bir durumla karşılaşarak güler.

AĞRI  = Rüyada ağrılar da can acısı gibi yorumlanırlar.Örneğin kalp ağrısı, aşkta başarıdır. Ağrılar genellikle iyi sayılırlar. Sadece Rüyada diş ağrısı böyle değildir. Diş ağrısı bir hastalığın habercisi de olabilir.
AHENK  = Rüyada ahenkli, yani uyumlu hareket iyi sayılır.Aynı şekilde ahenkli ses, vb. iyidir.Bütün bunlar insanın gününe ve çevresine uyarak huzurlu, güzel bir ömür süreceğini belirtir.

AHLAT  = Rüyada bir ağaçtan ahlat koparmak, bir kısmete el atmaktır.Fakat bu kısmet insanın düşlediği gibi büyük olamayacaktır.Rüyada ahlat yediğini gören kimse yakınlarında bulunan birinin durumuna kıskanarak sinirlenir.Rüyasında ahlat toplayarak başkasına veren hiç ummadığı anda bir başarı kazanır.Ahlat ağacına bakmak, fakat el sürmemek, başkalarının işine karışmadan yaşamanın daha rahat olacağını açıklar.( Bak: ARMUT)

AHTAPOT  = Rüyada denizde yüzen dev bir ahtapot, içinden çıkılamayacak, güç, karmaşık bir iştir.Hatta bu bir entrika da olabilir.Böyle bir ahtapota yaklaşarak bir kolunu kesmek bir sıkıntıyı geride bırakmaktır.Ahtapotu öldürmek de düşmanları yenmek olarak yorumlanır.Ahtapotun saldırısı yaşam koşullarının sıkıcı olacağını haber verir.İnsan bazı kısıtlamalara dayanmak zorunda kalabilir. Rüyada ahtapot kızartması veya yemeği yediğini gören kimse haram sayılacak kısmet alır.Veya karanlık işler çevirerek para sahibi olur.
AHU  = Rüyada koşan bir ahu gören kimse kalbinin sevinçle çarpmasına neden olacak bir haber alır.Rüyasında bir ahu gören bekar erkek, beğendiği gibi biriyle evlenir.Bir ahuyu okşayan kadın veya erkek, gerçek bir dost kazanır.Bir ahuyu vuran veya vurmaya yeltenen kimse gizli bir işe kalkışır ve kısa süre sonra da pişmanlık duyar.Genç bir kadın, Rüyada bir ahuyu okşar veya onunla birlikte yürürse güzel bir çocuk sahibi olur.

AİLE  = Rüyada ailesiyle birlikte oturduğunu gören kimse güçlü bir duruma gelir.Yani hemen her konuda kendisini destekleyenler vardır.Yalnız ailenin bulunduğu yere de dikkat etmelidir.Aile karanlık veya loş bir yerde oturuyorsa iş ve parayla ilgili sorunların halledilmesi için zaman gerekmektedir.Ailenin durduğu veya oturduğu yer aydınlık, ferahsa güçlü bir destek, başarılı bir atılım için yeterli olacaktır.

AJUR ( Bak= İŞLEME)

AK ( Bak= BEYAZ)

AKBABA  = Rüyada akbaba doğrudan doğruya kalbi kötülük dolu bir düşman demektir.Rüyasında bir akbabanın uçarak geldiğini gören kimse bir kötülükle karşılaşır. Akbaba, gagalamaya kalkışırsa insan maddi ve manevi zarar görür.Rüyada birkaç akbaba, bir felaketin yaklaştığını bildirir.Rüyada akbabayı öldüren kötülüklerden sıyrılır ve düşmandan da kurtulur.Akbaba bir yere konarsa çevrenizden birinin sizi kıskandığı anlaşılır.Akbaba kendiliğinden uzaklaşıp giderse dedikodular, tatsızlıklar geride kalır.

AKADEMİ  = Rüyada akademiye yazılan veya akademiden içeriye giren kimsenin öğrenmesi gereken bazı gerçekler bulunmaktadır.Kendisini beğense de henüz olgunluğa erişememiştir.Akademiden ayrıldığını gören de deneyim sahibi olur.Fakat  bunu elde edebilmek için de bazı güçlüklere katlanır.Eğitim çağında biri için akademiye girmek daha iyi sayılır.Bu başarılı adım olarak yorumlanır.

AKARSULAR  =  Dereden başlayarak nehre kadar her tür akarsu rüyası iyi sayılır. Yalnız dere, çay, ırmak, vb.nin sularının saydam, temiz olması gerekmektedir. Rüyada böyle bir akarsuyu gören veya kıyısında duran kimsenin bütün dertleri geride kalır. Sorunları kendiliğinden hallolur. Yaşamı bambaşka bir anlam kazanır. Ayrıca tertemiz, saydam akarsu bilgi, kültür, hikmet gibi anlamlar taşır.          Akarsuda yüzdüğünü gören kimse zamanla adını duyurur. Tanınmış bir yazar, düşünür vb. olabilir. Bu akarsu bir nehirse, yani çok genişse, saydam sular gürül gürül akıyorsa o zaman insan dünya çapında üne kavuşur. Tertemiz, berrak akarsu ayrıca güven ve inanç olarak da yorumlanır. Yani bu rüyayı gören kimse inanç ve güveni sayesinde pek çok şey yapabilir. Fakat akarsu bulanıksa veya çamurluysa, rengi kötüyse insan hileye sapabilir. Entrika ve türlü karanlık iş çevirerek başarıya erişir. Böyle bir suya düşen kimsenin yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkar.

 

AKASYA  = Bembeyaz çiçeklerle donanmış bir akasya ağacı aşkta başarı ve mutluluk olarak alınır.Ağaçtan akasya kopartan bir erkek, sevdiği kimseyi kendisine bağlamayı başaracaktır.Yere düşen bir salkım akasya erkeğin peşinde bir kadın olduğuna işaret eder.Bir genç kız Rüyasında akasya alır veya koparırsa kısa sürede aşık olur. Ama bu aşkın sonucu belli değildir. Evliler için akasya neşe ve huzurdur.( Bak: AĞAÇ)

AKINTI  = Rüyada denize, göle, ırmak, vb.düşerek akıntıya kapılan kimse kendi iradesinden yararlanamayacak duruma gelecektir.Yani olaylar yüzünden çaresiz kalacaktır. Yaşamı da bir hali güçleşecektir. Fakat akıntıya kapılarak giden ve sonra yemyeşil bir kıyıya vuran bir insan,başkalarının yönetimini kabul ederek hareket edecek ve onlar sayesinde de eskisinden daha bolluklu,rahat bir hayata kavuşacaktır.

AKİK  = Rüyada akik bir dostluk simgesidir. Parmağında akik yüzük olduğunu gören bekar erkek veya kız, eskiden dost olduğu biriyle evlenir. Parmağına veya bileğine akik takan insan, gerçek dosta sahip olur. İnsanın üstüne taktığı akik güzel renkliyse ve parlaksa daha iyi sayılır. Çünkü bu dostluk ömür boyu sürecektir. Ele alınan veya takılan akik çatlarsa yahut kılırsa iyiye yorulmaz. Bu bir dostu yitirmek demektir. Dostun nasıl gideceğini de Rüyada görülen diğer şeyler belirlerler.

AKİS = Rüyasında suya bakan ve kendi aksini gören insan hiç beklenmediği bir anda üne kavuşur.üstelik çevresindekilerce de sevilip sayılır.Suya veya aynaya bakan ve kendi aksini beğenen biri, başarıya erişir.Ancak kendisi bu başarıya aslında layık değildir.Bu yüzden kibirlenip kalp kırabilir.Aynaya bakarak aksini gören ve bundan etkilenmeyen kimse başkalarının hiç bilmediği şeyleri öğrenir.Bambaşka bir iç alemine sahip olur.Suya bakan ve başkasının aksini gören insan, uzun süre başkasının yanında çalışır veya başkasından

emir alır.

AKORD  = Rüyada bir müzik aletini akord eden kimse kendi yaşantısına yön verecektir.İyi isabetli kararlarla başarıya gidecek ve herkesten farklı yöntemlerle de dikkati çekecektir.
AKORDEON( Bak= MÜZİK) Rüyada akordeon çalmak zevkli vakit geçirmek olarak yorumlanır.Bu bir mutluluk da olabilir.

AKRABA  = Rüyada görülen akraba sevilen biriyse insan hoşuna giden biriyle karşılaşır.Yine hoş bir haber alabilir.Akbaba sevilmeyen biriyse evde bir haber yüzünden tatsızlık olabilir. Hatta evde bir olayda çıkabilir.Akraba ağlıyorsa sıkıntı geçicidir.Akraba gülüyorsa haber fazla etki yapacaktır.

AKREP  = Akrep daima tehlikeli düşman olarak yorumlanır. Küçük bir akrep kıskanç, fakat fazla zarar veremeyen biridir. büyük bir akrep korkunç zarar verebilecek, acımasız bir düşmandır. Evinde akrep gören kimse düşmanının yakınında olduğunu bilmelidir. Örneğin bir akrabası veya komşusu onu çok kıskanmakta ve kötülük düşünmektedir. Akrebin sokması düşmanın zarar vermesidir. Evde birden fazla akrep, fazla sayıda düşmandır. Akrebi ayak altında ezerek veya üstüne birşey vurarak öldürmek iyidir. Bu rüya düşmanın yenileceğini, uzaklaşıp gideceğini gösterir, Yatağında bir akrep gören evli kimse eşiyle olan ilişkisine çok dikkat etmeli, yuvada uyumu sağlamalıdır. Aksi halde bir düşman eşle arasına girebilir. Hatta türlü entrikayla eşin evden uzaklaşmasına da neden olabilir.
AKROBAT = Rüyada akrobat görmek, tehlikeli işlerden kaçınmak gerektiğini haber verir. Başkaları riskli işlere girerek başarılı da olabilirler. Ama akrobat gören kimsenin çok dürüst davranması ve bilmediği konulardan da uzak kalması gerekir. Rüyada akrobat olduğunu gören insanın yaşamı bir hayli renkli geçebilir. Fakat onun mutlu olabileceğini söylemek güçtür. Koşullar sık sık değişecek ve bu insan kâh huzurlu, kâh huzursuz olacaktır.

 

AKSIRMAK  = Rüyada aksıran kimsede göz kaldığı anlaşılır. Aksırık, hapşırma gibi şeyler kötü göz olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin mavi bir boncuk, mavi taşlı bir yüzük, vb. takması yararlıdır. Rüyada başkaları aksırıyorsa uzakça bir yerden bir dedikodu gelir.

AKŞAM  = Rüyada akşam olduğunu gören kimsenin yaşantısında bir değişiklik beklenebilir. Bu kimse, bulunduğu yerden uzaklaşarak yeni bir kente ve hatta memlekete de yerleşebilir. Rüyada gece karanlık olmaması koşulu ile iyiliğe yorulur. Akşam karanlığı da sıkıntıdır.

AKTÖR  = Rüyasında  aktörlük yaptığını gören kimse isteyerek veya istemeyerek bazı gerçekeri gizleyecektir. Bu yüzden biraz da kuruntu edecektir. Aktör veya aktris  olarak sahneye çıkan ve seyircileri oyaladığını gören de ilginç, büyük bir işe karışır. Veya birini aldatır. Bu olay onun geleceğini de etkileyebilir.  Ancak olayın türü hakkında birşey söyleyebilmek için giyilen kılığa, rüyadaki renklere, vb. de bakmalıdır.Yani bunlar da birlikte yorumlanmalıdır. Yeşil, mor, mavi gibi renkler olayın hayırlı olacağını müjdelerler.Fakat gri,  bej, yağ sarısı, kirli turuncu gibi renkler tatsızlık olarak alınır. Beyaz, kırmızı, siyah da olayın çabuk ortaya çıkacağına işaret eder.

AKVAMARİN  = Rüyada temiz, kusursuz, saydam mavi bir akvamarin denizle ilgisi olan biri, deniz aşırı bir yerden gelecek insandır. Rüyasında güzel renkli kusursuz bir akvamarin alan, takan genç kız, bekar kadın deniz yolculuğunda tanışacağı veya denizle ilgisi olan biriyle evlenir. Evliler için bu rüya yuvada mutluluktur. Bekar erkek için akvamarin, hem güzel hem çok kısmetli ve cana yakın bir kadın olarak yorumlanır. Akvamarin bulan, alan erkek böyle bir kadına hayran olur. Onunla ilişki kurar. Akvamarini kaybetmek, düşürmek başkasına vermek, böyle bir kadının bırakıp gitmesidir.

AKVARYUM  = Rüyada akvaryum görmek genellikle iyi sayılır. İçi balık dolu bir akvaryum, büyük bir bolluk, zenginliktir. Hem rüya sahibi bu zenginlikten istediği gibi de yararlanacaktır. Evde rahat, huzur, mutluluk olacaktır. Paradaki artma çok uzun süre devam edecektir. Hatta para  ömür boyu gelecektir. Akvaryum ne kadar büyükse ve içinde ne kadar fazla balık varsa o kadar iyi sayılır. Yalnız akvaryumdaki balıklar hareketti veya canlı olmalıdırlar. Bir akvaryumda ölmüş balık görmek maddi zarar olarak yorumlanır. Yine bu rüya bir yanılgı yüzünden paranın geldiği gibi gidebileceğine de işaret eder. Tatsız bir olay yüzünden güzel bir kısmet kaçabilir veya başkası tarafıdan engellenir. Akvaryumda yüzen renk renk balıklar maddi güven, bolluk, bereket ve istenilen şeylere kavuşmak anlamına gelir. Bu tür rüyalarda balıkların renklerine de dikkat etmeli ve rüyayı ona göre yorumlamalıdır.( Bak: RENKLER)
AL  = Rüyada al, yani kırmızı renk genel olarak iyi sayılır. Bu daima tez anlamına gelir. Bu durumda al renkteki eşya, vb.yi yorumlarken her şeyin çabucak olacağını da unutmamalıdr, örneğin al renkli bir mendili, eşarbı başına bağlayan genç kız çok kısa süre içinde evlenecektir. Fakat ayağına al, yani kırmızı ayakkabı giyen kimse de hemen sıkıntı alacaktır. rüya yorumlarında daima renkler üstünde durmalıdır. İyi rüyalardaki al eşya, vb. daima olumludur.( Bak: RENKLER)

ALABALIK  = Rüyada alabalık büyük bir kısmet, toplu para olarak yorumlanır. Alabalığı tutmak serveti biraz gayretle ele geçirmek demektir. Alabalığı yemek başkasının kısmetinden yararlanmak olarak yorumlanır. Zaten balık rüyaları genellikle çok hayırlıdır.( Bak: BALIK)

ALABORA  = Rüyasında bindiği kayık, vapur, geminin alabora olduğunu gören kimse büyük bir kayıpla karşılaşır. Bu maddi kayıptır. Gemi, vb, alabora olduğunda deniz masmavi ve berraksa kayıp kısa süre içinde telafi edilecektir. Deniz grimsi, kötü renkli ve pisse zarar büyük olacak ve kolay kolay giderilemeyecektir.( Bak: GEMİ)

ALAN = Rüyada boş bir alan henüz ortaya çıkmamış bir iş olarak yorumlanır. Alan toz toprak içindeyse, kirliyse işi elde etmek için fazla uğraşmak gerekecektir ve sonuç da istenildiği gibi olmayacaktır. Alan yemyeşil çimenle kaplıysa iş umulandan daha da fevkalade olacaktır. Bu sayede insan muradına da erecektir. Kendini yemyeşil bir alanda gören genç bir kızın iyi bir kısmeti çıkar. Böylece hayırlı, mutlu bir yuva kurabilir. Aynı rüyayı gören bekar erkek, önemli, tanınmış bir aileye damat olabilir. Evli veya bekar için yemyeşil alan murat, istenilen şeylere kavuşma olarak yorumlanır.

ALARM = Rüyada alarm düdüklerinin, zillerinin, vb. çaldığını duyan kimse uyarılır demektir. Yapmak üzere olduğu işte bir yanlışlık vardır. Her şeyi inceleyerek doğru-dürüst planla harekete geçmezse zarar görecektir.Ayrıca bu yüzden hakkında da bir dedikodu çıkacaktır. rüyadaki alarm doğrudan  doğruya bir uyarıdır.

ALAY  = Rüyada bir alay asker görmek sıkıntıların sona ereceğini açıklar.üzüntü içinde olan veya dertten kıvranan kimse Rüyasında alayı görmesinden hemen sonra hiç ummadığı bir olay sayesinde kendine gelir. Bütün üzüntülerini , sıkıntılarını geride bırakır. Ayrıca yaşantısında olumlu gelişmeler görülür. Güveni artar, güçlenir, kuvvetlenir.Rüyasında bir alayla birlikte ilerlediğini gören de güçlü dostlar sayesinde işinde başarılı? olur ve hatta doruğa da çıkabilir. Bu arada Rüyada alay sancağı varsa daha da fevkalade sayılır. rüya sahibi sıkıntı?dan kurtulmakla kalmaz, imrenilecek, haset edilecek bir duruma da gelir. Alayın başında sancağı taşıdığını gören. Önemli bir örgütün, vb. başına geçer. Adını duyurur.Zekası, çalışması, yetenekleri sayesinde büyük bir üne kavuşur.

ALAY  = Rüyasında biriyle alay eden kimse geleceği göremeyerek bir hata yapar ve bu yüzden de güç durumda kalır. Buna karşılık Rüyasında kendisiyle alay edildiğini gören insan, bir olayda son sözü söyler ve düşmanını da mahçup eder.

ALBÜM  = Rüyada içi fotoğraflarla dolu bir albüm geçmişte kalan ve birden canlanacak bir olay olarak yorumlanır. Rüyasında bir albüme fotoğrafları taktığını veya yapıştırdığını gören kimse geçmişten aldığı bir  ders sayesinde daha dikkatli davranacak ve bir  engeli de böylece aşabilecektir. Bir albüm satın alan da geçmişle ilgili bir olay yüzünden maddi kazanç sağlayabilir. Bir genç kız, Rüyasında verilen bir albümü alırsa ani bir ilişkiye girişebilir. Bu ilişki de nikahla sonuçlanır.

 

ALÇI  = Rüyasında bir yeri alçılayan insan, bir hatayı düzeltecek, bir tatsızlığı gizleyecek ve bu sayede daha huzurlu yaşayabilecektir. Alçıların dökülmesi ani bir olay, bir rezalet ve bunu izleyen şiddetli dedikodu olarak yorumlanır.

 

ALDATMA  = Rüyada birini aldatan kimse hayatından hiç memnun değildir ve büyük  bir değişiklik beklemektedir. Bunun olup olup olamayacağını da  Rüyada görülen diğer şeyler kılıklar, eşya, vb. açıklar. Rüyasında aldatıldığını  gören insan en üzgün anında gelecek habere sevinir ve sıkıntısını da geride  bırakır.

 

ALEKSANDRET  = Rüyasında bir aleksandret taşı alan, takan genç kız, bekar kadın, ilginç bilgili, kendini beğenen, başkalarından farklı davranan, çalışkan durumu iyi bir erkekle karşılaşır. Bu bir ilişki başlangıcıdır. İlişkinin sonucunda görülen diğer şeyler belirtir.Rüyasında aleksandret bulan, alan bekar erkek, taş yeşil yeşil parlıyorsa mutlu bir evlilik yapar. Taş kırmızı görünüyorsa çok aşık olur. Evliler için güzel bir aleksandret zeki, akıllı?, hırslı bir evlattır. Aleksandretin kaybolması çocukla ilgili sorun bekar için acı ayrılıktır.

 

ALEM  = Rüyasında alemi yani evreni gören kimseyi büyük bir başarı, sevinç, mutluluk, sözcüklerle anlatılamayacak bir haz beklemektedir. Bu tür rüyalar çok önemli sayılır. Bunları herkese anlatmamak gerekir. Alem rüyası insanın iç dünyasının zenginleştiğini de belirtir. Bu insanın olgunlaşmasına, ruhun temizlenmesine de işaret edebilir. Alem rüyası her tür derdin gerde kalması olarak da yorumlanır. Bu rüyanın sahibi gerçekten temiz kalpli, iyi bir insandır.

 

ALEM  = Rüyasında bir alem yaptığını gören insan tatsız bir olaya karışır.üstelik bu durum duyulur ve türlü söylentiye, dedikoduya da neden olur. Evli bir kadın veya erkeğin gördüğü bu tür rüya bir şaşırma, ani heves, yanılma, vb. yüzünden yuvada sorun olarak da alınır.Bir alemi terk eden, oradan uzaklaşan kimse sorunu kolayca atlatır ve dedikodu çıkmadan durumunu düzeltebilir.

 

ALEM  = Rüyasında bir cami alemi gören kimse büyük bir mutluluk duyar. Onu iç huzuru beklemektedir. Bu alem parlaksa bu mutluluk daha çabuk gelecektir Alem matlaşmışsa mutluluk bir çaba sonucu gelecektir. Sancak alemi de işte başaro, güç, kuvvet olarak yorumlanor. Elindeki bayrağın aleminin pırıl pırıl parladığını gören kimse yaşamda çok büyük bir başarıya erişir.

 

ALEV  = Alev, ani ve şaşırtıcı haberdir. Parlak alevler kısa süre içinde yaşamında bir değişiklik olacağını belirtirler. Küçük bir alev, duyulacak tatlı sözdür. Rüyasında etrafını alevler sardığını gören kimse, olumlu hareketleriyle toplumun ilgisini çeker. Ona başarıya erişmesi için güzel bir fırsat verilir. Rüyada alevleri söndüren kimse, yeniliğe neden olacak fevkalade bir fırsatla karşılaşaçak fakat, bundan yararlanamayacaktır.( Bak: YANGIN)

 

ALIŞ-VERİŞ  = Alış-veriş yaptığını gören kimse yeni durumlarla karşılaşır. almak, vermekten daha iyi sayılır. Alınan şey de bu arada yorumlanmalıdır. Kalabalık bir çarşıya girdiğini gören toplumla ilgili şeyler duyar. Yeni yeni yeni şeyler öğrenir.Çarşıda satılan şeylere de dikkat etmeli ve yorumları yapılmalıdır. Alış-verişten memnun ayrılan kimse duyacağı haberle sevinir ve yol yapar. Çarşıda mal sattığını gören başkalarına iyilik eder. Bu iyiiik de sattığı şeye göre saptanır. Fakat çarşıda gümüş eşya satan kimse sadece başkasını sevindirir. Ama böyle eşya alan insan çok sevinir. Kumaş satan uzun yola gider. Aynş şey kumaş alan için de geçerlidir. Alınan ve satılan şeyleri daima yorumlamalıdır. Bu belli değilse ve çarşı aydınlıksa iyi haber anlamına gelir. Çarşı loş veya karanlıksa haber iç sıkıcı olabilir.

 

ALIŞ-VERİŞ MERKEZİ  = Bir alış-veriş merkezinde dolaştığını gören kimsenin yaşamında epey değişiklik olur. O bilmediği şeyleri öğrenerek bunlardan yararlanır. İçe kapanmaktan vazgeçerek dışa döner.Bir alış-veriş merkezinden elinde paketlerle ayrılan kimse bolluğa kavuşur. Elindeki paket, vb, de yine renklerine göre yorumlanır. Alış-veriş merkezi çok kalabalıksa başarı birbirini izleyen olaylardan sonra gelecektir. Burası tenhaysa başarı ve bolluk kısa süre içinde gelebilir.

 

ALKIŞ  = Rüyasında birini alkışlayan kimse verdiği sözü tutmalıdır. Aksi halde bir tatsızlık ve hatta kavga olabilir. Rüyasında kendisini alkışladıklarını gören de yakınlarının sözlerini, öğütlerini dinlemelidir. Bunu yapamaz ve başkalarına uyarsa hayatında çözümü çok güç olan sorunlar belirecektir. Rüyada herkesle birlikte birini alkışlayan kimse, bir işbirliği sayesinde başarıya gidebilir.

 

ALKOL  = Rüyada alkol veya tuvalet ispirtosu sağlığın daha iyi olacağını? müjdeler Vücuda, ele, vb. alkol sürmek sağlık sorununun ortadan kalkması olarak yorumlanır. Fakat alkollü içki rüyaları böyle sayılmazlar.Alkollü içki içtiğini gören insan kendi hatası, düşüncesizliği veya durumları anlayamayışı yüzünden güç duruma düşebilir. Alkollü içkiler gerek özel yaşam gerek iş hayatında sıkıntı olarak yorumlanır. Rüyasında devamlı içtiğini gören insan ağzından dan kaçıracağı sözler yüzünden güç durumda kalır. Hatta bu yüzden düşman edinir.

 

ALLIK  = Rüyada allık sürdüğünü gören bir genç kız veya kadın, kendi gayreti sayesinde aşkta başarılı olur. Fakat allık fazlaysa, yani çok belirginse o zaman sevgideki sevinci bir düş kırıklığı izleyecektir.Bir dükkândan kutu, vb.yle allık alan kadın, sevgiyle ilgili endişesinden sıyrılır. Sevildiğini bilerek mutlu olur. Rüyasında  allık satın alan, allık süren erkek gizlemeye çalıştığı bir olay yüzünden üzülür. Bu gizli bir ilişki de olabilir. Özellikle allığı sürmek toplumu uzun süre ilgilendirecek bir rezalet, tatsızlık, vb.dir.

 

ALTI  = Rüyada her sayının bir anlamı vardır. Altı huzuru, güzellikleri, sevgide mutluluğu simgeler. Rüyada bu sayı tek başına görülebileceği gibi verilen, alınan bir şeyin adedi de olabilir. Örneğin Rüyasında altı adet yumurta alan genç bir kadının altı çocuğu olabilir.Altı  tek başına daima iyiye yorulur. iki altının  birleşmesi, yani altmış altı da yine rahat ve huzuru belirtir. Fakat üç altının birleşmesi, yani altı yüz altmış altı insanın karanlık işlere karışacağına delalet eder. Bu sayı bir uğursuzluğun yaklaştığını da açıklar. Rüyasında bu sayıyı görenin, belaları defetmek için bir sadaka vermesi çok yararlıdır.( Bak: SAYILAR)

 

ALTIN = Rüyada altın birkaç şekilde yorumlanır. Altın para dedikodu, söylentidir. Birinden altın para alan kimse kendisiyle ilgili bir söz duyar. Fakat birine altın para veren, dedikodulardan sıyrılır. Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören önemli biriyle ilgili ve çok gizli bir durumu öğrenir. Bir genç kız veya bekar erkek Rüyada altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Ancak bu evlilik yüzünden de bazı kimseler ileri-geri konuşacaklardır. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alan kız veya kadın gizli bir ilişkiye girişir ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır. Evde türlü altın eşya bolluğa delalet eder. Fakat bu bolluşun yasa dışı bazı işlerle ilgisi de olabilir. Yani bolluk dürüst bir çalışma sonucu gelmeyebilir. Altın istenen, umulan pekçok şeyi temsil eder. Yalnız bunlarla ilgili bazı sorunlar da olacaktır.

 

ALYANS ,(  Bak: YÜZÜK)

 

AMAN  = Rüyasında aman dilediğini gören kimse hemen sıkıntıdan kurtulur.Hele secde ederek aman dilediğini görmesi daha da hayırlı sayılır. Çünkü bu rüya bütün dertlerin geride kalacağını ve güzel günlerin geldiğini haber verir. Rüyasında başkasının aman dilediğini gören bir iyilik yapar. Ayrıca yakınlarından birinin sorunlarından kurtulduğuna da tanık olur.

 

AMBALAJ =( Bak: PAKET)

 

AMBAR  = Rüyada boş bir ambar yeni bir iş, yeni bir kısmet olarak yorumlanır. Ambar  aydınlık, geniş ve ferahsa kısmet de büyük olur. Ambar küçükse kısmet ufaktır. Ambar karanlık veya loşsa kısmet hileli bir yoldan da gelebilir, Veya bu kısmeti elde edebilmek için insan fazla uğraşabilir ve hatta üzülebilir.Boş bir ambara girdiğini gören yepyeni ve sevindirici bir konuyla karşılaşır.  Buna karşılık dolu bir ambar hem kısmet, hem de sorumlulukların bir başkasıyla paylaşılacağını belirtir. Ambardan ambardaki eşyalar, vb. seçiliyorsa bunları da ayrıca yorumlamak gerekir.

 

AMBER  = Rüyada bir yol açılır. Bir genç kız, Rüyasında amber sürünürse bir evlenme teklifi alır. Zengin biri ona talip olur. Bu arada amber genel olarak yuvada huzur, bolluk, bereket olarak da yorumlanır. Amber veya amberli bir koku sürünen insan sağlık sorunundan kurtularak kısa süre içinde iyileşir.

 

AMBULANS  = Rüyada ambulans, beklenmeyen ve sonucu da bilinemeyen ani olaydır. Bir ambulansa binen, yanlış bir karar yüzünden güç durumda kalır. Bir ambulanstan inen de hatasını anlayarak kendisini güç bir durumdan kurtarır. Bir ambulansın hızla geçmesi çevreden biriyle ilgili bir olaydır.

 

AMEL  = Rüyasında amel, yani ishal olduğunu gören kimse büyük bir paraya sahip olur. Bu rüyalar daima aynı şekilde yorumlanır.

 

AMELİYAT  = Rüyasında ameliyat olduğunu gören insanın sağlığının mükemmel olacağı anlaşılır. Yalnız ameliyat sırasında kan çıkıyorsa rüya bozulur. Yani böyle rüyalar hiçbir şekilde yorumlanmaz ve geçersiz sayılırlar. Rüyada birini ameliyat eden bir hayır işler. Zorda kalan bir insana yardım eder. Ona güç verir. Para yardımında bulunur.

 

AMETİST  = Rüyasında bir ametist veya mor renkli saydam bir taş aldığını gören kimse bilgi sahibi olur. Pek çok şey öğrenerek olgunlaşır. Parmağına ametist bir yüzük takan bir genç kız, çok bilgili, fevkalade eğitim görmüş biriyle evlenir. Bir kadın veya erkek üstüne ametist takarsa kendisini üzen fakat bir türlü vazgeçemediği kötü bir alışkanlıktan kurtulur. Örneğin içki iptilasından, sigaraya düşkünlükten kurtulabilir. Ayrıca Rüyada ametiste sahip olmak, bu taşı takmak rahat, huzur olarak da yorumlanır.

 

AMİN  = Rüyasında bir dua duyarak amin diyen kimsenin hiçbir sıkıntısı kalmaz. Bu fevkalade bir rüyadır ve daima iyiye yorulur. Amin rüyası iyi, temiz, güzel günlerin yaklaştığını müjdeler.

 

AMİR  = Rüyada amir olarak emirler verdiğini gören, bir kıskançlık yüzünden epey telaşlanır. Rüyasında bir amirle konuşan kimse geciken bir parayı alarak ferahlar. Amirle kavga tam aksine huzur ve uyum olarak alınır.Bir amir veya patronla arasında bir gölge belirdiğini gören insan işini değiştirir. Yani emrinde çalıştığı kimsenin yanında kalmaz.

 

AMİRAL = (  Bak: ASKER)

 

AMPUL  = Rüyada parlak ışıklı bir ampul iyi bir umut, gerçekleşecek bir istektir. Rüyada elektrik düğmesine basarak ışığı yakmak da insanın kendi zekâsı, gayreti sayesinde aydınlık günlere kavuşacağını belirtir. Bir ampulün birden sönmesi hiç iyi sayılmaz. Bu insanın kendisi veya bir yakınıyla ilgili önemli sağlık sorunudur. Rüyada sönen ampulün yeniden yanması veya bozuk ampulü değiştirip yenisinin yanmasını sağlamak sağlık sorununun halledilmesidir. Fakat ampul söner ve yanmazsa ortada gerçekten ciddi bir durum vardır.

ANAHTAR  = Rüyada anahtar yeni bir umut, yeni bir fırsat olarak yorumlanır. Parlak bir anahtar yeni fırsattan yararlanılacağını ve insanın eskisinden daha iyi duruma geleceğini açıklar. Eski veya paslı bir anahtar, geçmişte kalan bir konudan kazançtır. Bir anahtarı bir kapıya sokmak, yaşamın iyi şekilde değişeceği anlamına gelir.Anahtarla kapıyı açmak da türlü kısmettir. Bir deste anahtar birden fazla iş, gelir sayılır. Bir genç kız, uzatılan bir anahtarı alırsa bir yuva kurar. Evliliğin türünü de yine anahtar belirler. Parlak, temiz bir anahtar genç, başarılı bir eştir. Eski tip bir anahtar eşin yaşça büyük olacağına delalet eder. Eski demir bir anahtar aynı zamanda paslıysa eş yaşça büyük, varlıklı ve tutumlu olabilir.

 

ANARŞİ  = Anarşiyle ilgili rüyalar pek de iyiye yorulmaz. Bunlar insanın hayatında sorunlara neden olacak yenilikler, değişikliker, olaylar olarak alınır.

 

ANASON  = Rüyasında anason satın alan kimse hileli yoldan bir kazanç sağlayacaktır. Bu durumu da yakınları öğrenecektir. Anasonu bir şeye karıştırarak yiyen veya içen insanın yaptığı hile, vb. hemen herkesçe duyulacaktır.

 

ANI  = Anılarla ilgili rüyaların genellikle bilinçaltıyla ilgisi olduğu söylenmektedir. Yine de Rüyada bir anı yüzünden içi sızlayan kimsenin sevineceği anlaşılır. Buna karşılık bir anı yüzünden neşelenen, gülen insan da geçmişte kalan bir olay veya insan yüzünden hüzün duyacaktır.

 

ANIT  = Rüyasında bir anıtın karşısında duran insanın karşısına çift kısmet çıkar. Bu yüzden de iyi düşünmesi gerekir. Anıt, çizilen yolda değişiklik yapmanın yararlı olacağına işaret eder. Yani o kimse yaşantısını yeniden gözden geçirmeli ve tarafsızca karar verebilmelidir.Bir anıta bakarak derin bir saygı, huşu vb. duyan kimseye çok önemli biri yardım edecektir. Bir anıtı geride bırakıp uzaklaşan kimsenin kendi geleceğini planlayacak güç ve imkanı olacaktır. Anıt tanınmış birine aitse daha iyi sayılır. Bu başarıyla ilgilidir.

 

ANLAŞMA  = Rüyasında biriyle anlaştığını gören kimsenin yaşamındaki sorunlar yok olur. Bir anlaşmadan vaz geçmek yaşamın değişeceğine işaret eder. Böyle rüyalarda anlaşma yapılan kimselere de dikkat edilmelidir. Temiz giyimli, iyi yüzlü biri başarıya işaret ederken, pis kılıklı, çirkin, özellikle rengi koyu biri başarısılık sayılır. Anlaşma yapşlan kimse bilinen biriyse onun adına da dikkat etmek ve ona göre yorum yapmak gerekir.

 

ANNE  = Rüyasında anne olduğunu gören bir kadın büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Doğum yapan biri kendisini çok üzen, günlerini karartan önemli bir derdi geride bırakır. Bu arada doğan güzel bir bebek de iyi haber, müjde olarak yorumlanır. Rüyasında annesini gören kimse huzur veren bir söz işitir. Rüyasında annesini öpen insan, hemen onunla kavuşur.Anne hayatta değilse bu rüyadan hemen sonra çok sevilen biri gelir. Anne rüyaları derdi olan, başı darda kalan kimseler tarafından görüldüğünde bütün sıkıntıların bir anda geçeceği anlaşılır.

 

ANT  = Rüyada ant içmek kaçılamayacak bir konudur. İnsan, güç de olsa karşısına çıkan bu durumla ilgilenmelidir. Kalabalıkta ant içmek fazla çalışma sayesinde toplumla ilgili basandır.

 

ANTİKA  = Rüyada antika eşya görmek, varlıklı birinden yardım olarak yorumlanır. Yalnız bu eşyalar türlerine göre de ayrıca değerlendirilmelidir. Bakımlı antika eşya yardımın kesin olduğunu belirtirken bakımsız, eski eşya yardımın istenen boyutlarda olamayacağını anlatır.

 

APARTMAN  =  Apartman veya bu tür çok katlı binalar iş olarak yorumlanırlar. Çok katlı, büyük bir apartman önemli ve parlak bir iştir. Böyle bir apartmana giren kimse düşüncesini değiştirir. Yeniliklere ayak uydurarak başarıya gider. Küçük veya dar bir apartmana giren, ufak bir iş alabilir. Apartmanın içi karanlıka iş yüzünden sıkıntı da olabilir. Böyle bir yerden çıkmak sorumluluk ve sıkıntıyı geride bırakmaktır.

 

APSE  = Vücutta bir apse para anlamına gelir. büyük bir apse servet olarkda yorumlanır.

 

APTES  = Rüyasında aptes alan kimse sıkıntılardan kurtulacaktır. Rüyasında aptes bozan insan büyük para sahibi olacaktır.

 

ARABA  = Rüyada atlı arabaya binen kimse başarıya gidecektir. Onun istediği şeylere kavuşması hiç de güç değildir. Fakat Rüyada bir otomobile binen kimse sıkılır. Bu tür araba yepyeni, güzel, vb. de olsa yine sıkıntı olarak yorumlanır. Otomobilden indiğini gören kimse bir sıkıntıyı geride bırakır. Atlı arabayı kullanan bir insan, yani arabacı varsa başarıdan önemli biri rol oynayacaktır. Fakat otomobilin bir sürüsü varsa iyi sayılmaz. Sıkıntılarda daha üstün birinin rolü olacaktır.

 

ARABA SÜRMEK  = Atlı arabayı sürdüğünü gören kimse bir murat alır. yaşamındaki sorunlardan kurtularak daha rahat ve huzurlu olur. Fakat Rüyada bir otomobil kullandığını gören  kendi hatası yüzünden bir sorunla karşılaşır.Arabanın içi loş veya karanlıksa sıkıntı büyük olabilir. Aydınlık araba daha küçük sorundur. Kullandığı arabadan indiğini gören sıkıntıdan kurtulur.

 

ARAMAK  = Rüyasında durmadan bir şey arayan kimse mutlu değildir. Onun çözemediği bir sorunu vardır. Rüyasında aradığını bulan insan kafasını kurcalayan soruya bir cevap bulabilecektir. Bu tür rüyaları sık sık gören kimselerin yaşamlarına  yeniden yön vermeleri yararlı olabilir.

 

ARAP  = Rüyasında aşırı esmer birini gören kimse nedensiz yere sıkılır. Arap ülkelerinden birinden gelmiş kimseyi gören de huzursuzluk duyar. Görülen kimse ne kadar koyu renkliyse huzursuzluk, iç sıkıntısı o kadar büyük olur. Buna  karşılık Rüyada zenci görmek iyi sayılır.( Bak: ZENCİ)

 

ARI  = Arı rüyası daima para olarak yorumlanır. Rüyasında arı gören kimse para alır. Arı sayısı fazlaysa para da bol olacaktır. Kovanla arı da zenginlik anlamına gelir. Her tür arı bu şekilde yorumlanmandır. Arının sokması da yine bolluğa işaret eder.

 

ARİTMETİK  = rüyasında aritmetikle uğraşan, türlü hesaplar yapan kimsenin parayla ilgili sorunu vardır. Bunun halli de zamana bağlıdır. Rüyada sayılar belirginse bu sorunun süresi hakkında fikir verecektir.

 

ARKADAŞ  = Rüyada bir arkadaşı görmek ve konuşmak ondan haber alacağınızı belirtir. Arkadaşı öpmek onunla çok kısa süre sonra karşılaşma olarak yorumlanır. Arkadaşla kavga ondan iyilik geleceğini anlatır. rüyadaki arkadaşın adını da düşünmek ve yorumu ona göre yapmak uygundur.

 

ARMA  = Rüyada süslü, yaldızlı vb. bir arma işte ve toplum yaşamında başarıdır. Armalı bir ceket giyen kimse, belirli bir alanda adını durur, yani üne kavuşur. Genç kızlar için bu rüya resmi görevi bulunan biriyle evlilik olarak yorumlanır.

 

ARMAĞAN  = Rüyasında birine armağan veren kimse toplumun da yararlanabileceği bir hayır işler. Rüyasında armağan alan kimse beklemediği anda bir teklifle karşılaşır. Armağan alan genç kız veya bekar kadın bir sevgili bulur. Fakat bu ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği belli değildir. Bunu armağanın türü açıklayabilir.

 

ARMUT  = Mevsiminde görülen armut rüyası kısmet olarak yorumlanır. Hem kısmeti de anlayışlı, olgun biri verecektir. Mevsimsiz armut rüyası bir kısmetin dedikodu ve tartışmaya yol açacağını belirtir. Armut rüyaları genellikle ahlat gibi yorumlanır.

 

ARPA  = Arpa rüyaları birkaç  şekil de yorumlanır. Avucunda arpa olduğunu gören erkek  paraya kavuşur. Genç kızlar için bu rüya kısmet demektir. Rüyasında arpa gören kızı  kısa süre içinde biri istetir.Genç bir kadının avucuna alacağı arpa doğacak çocuğu müjdeler. İri ve açık renk taneli arpa zenginlik, kısmet veya çocuğun hayırlı olacağını anlatır. Arpalar küçük, koyu renk veya bozuksa kısmette bir hayırsızlık vardır. Tarlada boy atmış arpayı gören kimse  muradına erecektir.

ARPACIK  = Rüyasında gözünde arpacık çıktığını gören insan para alır. Bu hatırı sayılır bir para olacaktır ve bunun için uğraşmaya, çalışmaya da gerek kalmayacaktır.

 

AS  = Rüyada iskambil görmek genel olarak yasa dışı, hileli, vb. iş olarak yorumlanır. Fakat  As ların başka anlamlan olabilir.Kupa ası aşkta mutluluktur.Karo ası, uzaktan gelecek büyük kısmettir. Sinek ası dedikoducu bir yakın, olarak alınır. Maça ası işlerle ilgili tatsızlık ve sıkıntıdır.

 

ASA  = Asa, sopa ve baston aynı şekilde yorumlanırlar. Asa büyük güç anlamına gelir. Elinde bir asa tuttuğunu gören fevkalade güçlenir. Yükselmesini sağlayacak olaylarla karşılaşır. Asayı uzatan imse destek olacağını açıklamaktadır. Böyle birinden alınan asa, insanın başkasının yardımıyla yükseleceğini belirtir. Birinin asayla vurması çok büyük iyiliktir. Kalın tahta bir asaya dayanan kimse mesleğinde doruğa erişecektir. Altın asa hileli işlerden kazanılacak servettir.

 

ASABİYET  = Rüyada asabiyet, yani sinirlilik sanılanın aksine iyidir. Rüyasında asabileşen kimse iki teklif veya kısmet arasında kalır. Onu yepyeni bir yaşam beklemektedir. Sinirlenerek elini, kolunu sallayan kimse güçlüklerin hemen geçeceğini belirtir. Sinirlenerek bağıran insan isteklerini gereken yere duyurur. Bundan olumlu sonuç da alır.

 

ASANSÖR  = Görülen asansör büyük, ferah, aynalı, vb.yse çok kısa sürecek bir heyecan olarak yorumlanır. Ama asansör dar, loş, vb.yse insan telaşlanıp kuruntuya düşebilir. Asansörün kalabalık olması sıkıntıdır. Asansör yukarıya çıkıyorsa daha iyi sayılır. Yukarıya çıkıp asansörden indiğini gören hem sıkıntıyı geride bırakır hem de başarılı olur. Asansörle aşağıya inmek mevki kaybı, başarısızlık vb. olarak yorumlanır.

 

ASKER  = Asker rüyaları daima iyiye yorulur. Asker güç, güven, başarı, inanılacak dost gibi anlamlar taşır. Rüyada er veya subay görmek sorunların çabucak halledileceğini açıklar. Bu arada sırmalı üniforma giymiş askerler işteki engellerin kalkacağını ve çalışmanın başarıya neden olacağını anlatır. Her tür üniforma da iyi sayılır. Rüyasında asker üniforması giyen kimsenin hayatında iyi bir değişiklik, bir gelişme olacaktır. Bir geçit resmi gören insan da toplumda istediği duruma gelir.

 

ASLAN  = Rüyada bir aslanla  karşılaşan ve korku duyulan kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlar.üstün, önemli biriyle dost olur ve ondan iyilik görür. Kafeste aslan bir dostun güç durumda kalacağını belirtir. Birkaç aslanın dolaştığını, koştuğunu, vb. gören kendisine yabancı bir çevre veya yerde başarıya erişecektir. Bir aslanla boğuşan insanın düşleri gerçekleşir.( Bak:KÜKREME)

 

ASLAN AĞZI  = Rüyada aslanağzı iyi niyetli dost, dengeli, herkesle uyum sağlayan insan,  bilime, eğitime de er veren, kendi yolunda giden dürüst bir insandır.(   Bak: ÇİÇEK)

 

ASMA ,(  Bak: BAĞ)

 

ASTRAGAN  = Astragan ve diğer kürkler kış aylarında ve soğuk havada görülürse iyiye yorulurlar.( Bak: KÜRK)

 

ASTRONOT  =   Rüyasında astronot olduğunu gören kimse yaşantısından memnun değildir ve büyük değişiklik istemektedir. Rüyada astronot görmek yeni, ilginç, ve zevkli haber olarak alınır. Astronot olarak gökyüzünde yolculuk yaptığını veya dolaştığını gören insan kendi gayretiyle sıkıcı hayatını geride bırakır ve yepyeni bir yaşantıya başlar.

 

AŞ  = Rüyada aş, yani yemek görmek genellikle iyiye yorulur. Yalnız yenilen -yemeğin türü de önemlidir. Sebze yemekleri kısmet olarak kabul edilir. Buna karşılık et yemekleri iş ve sağlıkla ilgili sorunlara işaret edebilir. Çorbalar, bereket olarak yorumlanır. Tatlılar da hayatı güzelleştirecek olumlu olaylardır. Bunlarla ilgili bilgiler adlarına göre verilmiştir.

 

AŞAĞILANMAK  = Rüyasında aşağılandığını görerek derin bir hüzün veya acı duyan kimse çok sevinecektir. Duyacağı sözler sayesinde kendi değerini daha iyi anlayacak ve huzura kavuşacaktır.

 

AŞÇI  = Rüyasında bir aşçıyla karşı karşıya gelen kimse türlü konudan kısmet sağlayacaktır. Rüyasında aşçılık eden insan da büyük bir işten hem maddi çıkar sağlayacak, hem de başkalarına yararlı olacaktır. Temiz, beyaz bone takmış, beyazlar giymiş bir aşçı kısmetin çok çabuk geleceğini haber verir.

AŞI  = Rüyasında aşı olduğunu gören kimseye beklenmediği bir yerden yardım gelir. Onu güçlü sayılan kimseler desteklerler ve bu sayede engelleri aşmayı da kolaylaşır. Başkasına aşı yaptığını gören de isteyerek, dileyerek bir hayır işler.

 

AŞIK  = Rüyasında aşık olduğunu gören insan bekarsa gerçekten de bir süre sonra birini sevecektir. Fakat evli biri böyle bir rüya görürse başka şekilde yorumlanır. Bu insanı yaşama bağlayacak önemli bir neden ortaya çıkacaktır. Rüyada aşık olup kederlenmek ve ağlamak fevkalade sayılır. Bu yaklaşan büyük mutluluğa işaret eder.

 

AŞURE  = Aşure, pek çok tatlı gibi iyi sayılır. Rüyada aşure aldığını gören insan bir sevinç yapar. Aşure yediğini gören de hayırlı bir kısmet alır. Aşure pişirenin de hem kendisine, hem başkalarına yararı dokunur.

 

AT  = At rüyalarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü at, genellikle murat olarak yorumlanır. Rüyasında ata binen kimse istediği hemen her şeye kavuşur. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğini, güzel günlerin başlayacağını belirtir At güzel, canlı, vb.yse kısmet, başarı, mutluluk da çok büyük olacaktır.At yaşlı, cılız vb.yse insan istediğine biraz geç kavuşacaktır veya istekler biraz geç kabul olunacaktır. Kendini şaha kalkan bir atta görenin her istediği olur, At kır veya yağızsa her konuda başarı kolaydır.üstelik murat tez gelecektir. Ata binen bir genç kız, herkesin üstün bulduğu, beğendiği, fevkalade biriyle evlenir. Ata binen erkek hayatta çok yükselir ve doruğa çıkar. At rüyaları daima iyiye yorulur. Ancak bir atın öldüğünü görmek bazı sorunlara işaret eder. Bu iş ve evle ilgili sorun olarak alınır.

 

ATA  =  İnsanın Rüyasında atalarını, ölmüş büyüklerini görmesi birkaç şekilde yorumlanır. Atalar anılmayı istemekte, yani ruhlarına dua edilmesini arzu etmektedirler. Veya eskiyle ilgili bir olay ortaya çıkacaktır. rüyayı gören kimse de bundan yararlanacaktır. Başı sıkışan biri Rüyasında böyle bir yakınını görürse kısa süre içinde sıkıntıdan kurtulur. Atalarından bir şey alan, mal mülk sahibi olur, yani zenginleşir. Fakat atalarına bir şey veren tehlikeli duruma düşer. Ortaya bir sağlık sorunu da çıkabilir.

 

ATEŞ  = Ateş büyük güç, destek anlamına gelir. Rüyada ateş yakan kimse kendi gayreti ve zekası sayesinde başarıya gider. Ateş büyük ve parlaksa büyük başarı söz konusudur. Bu ün olarak da yorumlanır. Ateşi karıştırmak, canlandırmak, başında durmak, oturmak da başarı sayılır. Ateşin insanı yakması önemli bir olaydan sonra gelecek başarıdır. Ateşi söndürdüğünü gören kimse büyük kısmet kaçırır. Ateş kendiliğinden sönerse o ara önemli olan şeyler zamanla değerini yitirecektir. Yani yeni durumlar ortaya çıkacaktır.

 

ATEŞLENMEK  = Rüyasında birden ateşi çıktığını gören, ateşler içinde yanan kimsenin önünde yepyeni, kısmetli bir gelecek vardır. O, belirli bir deneyimi geride bırakarak mutluluğa gidecektir.

 

ATEŞBÖCEĞİ  = Ateşböceği rüyası fena sayılmaz. Bir yerde ateşböceklerinin pırıl pırıl parladığını gören insan umutsuzluktan sıyrılarak bir haber üzerine yol yapar. Ateşböceklerini toplayan insan kendisini üzen sorundan kurtulur.

 

ATEŞ ETMEK  = Rüyasında bir silahla ateş eden  kimse adını duyuracak, önem kazanacak ve hatta başa geçecektir. Birine ateş eden insan da bir iyilik yapacaktır. Rüyasında  üstüne ateş edildiğini gören ve hatta yara alan kimse çok sevinecektir. Ancak Rüyada kan çıkmamalıdır. Bu durumda rüya yorumlanmaz. Pek çok  kimsenin birlikte ateş ettiğini görmek başarı ve ünün yaklaştığını açıklar.

 

ATKESTANESİ  = Rüyada atkestanesi gören kimse iyi haber alır. Ağaçtan düşen atkestanesi beklenmedik bir konuktur. Atkestanesini koparmak yetenekler sayesinde başarıya erişmektir. Kurumuş atkestaneleri yararsız haberdir.Atkestanesi ağacı yeşil yapraklıysa devamlı gelir olarak yorumlanır. Zaten Rüyada canlı, ulu ağaç görmek daima iyi sayılır.( Bak: AĞAÇ).

 

ATKI  = Rüyasında boynuna bir atkı takan kimse isteye, dileye bir sorumluluğu üstüne alır ve bunun sonunda da feraha, bolluğa kavuşur. Yalnız atkı boynu sıkıyorsa iş sanılandan daha uzun sürer ve zaman zaman da insanı yorabilir, Gevşek atkı her şeyin bir anda hallolacağı anlamına gelir. Yün atkı bolluk, pamuk ve keten atkı huzur, ipek atkı da ünü temsil eder.

 

ATLAS  = Rüyada atlas, yani bir harita kitabı görmek arka arkaya gelecek ilginç haberler olarak yorumlanır. Yalnız Rüyada sık sık bir harita, yani belirli bir yer görülüyorsa durum değişir. Bu rüya, bir uyarı da olabilir. Kısa süre sonra görülen  yerden haber gelebilir veya insan oraya gidebilir.

 

ATLAS  = Rüyada atlastan bir giysi ün, mevki olarak yorumlanır. Yalnız rüyayı yorumlarken bunun rengine, vb. de bakmalıdır. Yeni ve güzel renkli atlas fevkalade başarıdır. Genç kızlar için kırmızı ve pembe atlas evlilik anlamına da gelir.( Bak: İPEK)

 

ATLI  = Rüyada dört nala gelen bir atlı büyük bir müjde olarak yorumlanır, Uzaklaşıp giden atlı da yaşamla ilgili önemli bir değişikliktir.

 

ATMACA  =  Atmaca tehlikeli ve güçlü düşman olarak yorumlanır. Hızla uçan,yaklaşan  bir atmaca düşmanın saldıracağını haber verir. Bir atmacanın altında veya gölgesinde kalan kimse düşmanından zarar görür. Atmaca yere konarsa düşmanlık unutulacak demektir. Pençeleriyle yırtan veya gagalayan iyiye yorulur. Çünkü bu beklenmedik yerden sevinç veya paradır.

 

ATÖLYE  = büyük, kalabalık bir atölye insanın gayreti sayesinde elde edeceği şeyleri gösterir. Atölyedeki eşya, mal, renkler, vb. birlikte yorumlanmalıdır. Örneğin  atölyede dikiş dikildiğini gören kimse kendi deneyimi ve başkalarının yardımıyla yaşamda yükselir. Kendisi büyük, ferah bir atölyede dikiş dikiyorsa yine kendi gayretiyle üstün duruma gelir. Resim yapılan bir atölye zevkli bir macerayı izleyen başarıdır. Pis, loş, küçük atölye işte sıkıntı olarak alınır.

 

ATSİNEĞİ  =  Atsineği bolluk, para anlamına gelir. Rüyada insanın üstüne konan atsineği çok yakında gelecek paradır. Birkaç atsineğinin birden konmasıyla servet olarak yorumlanır. Atsineği uçup giderse insan fazla masraf eder. Atsineğini öldürmek parayla ilgili fırsatı kaçırmaktır.

 

AV  =  Rüyada avlandığını gören kimse beklemediği olaylarla karşılaşarak bocalayabilir. Yalnız rüya avlanan şeye göre yorumlanır. Balık avı büyük zenginliktir. Fakat kuş avlamak dedikodu, söylenti ve sıkıcı haberdir. büyük hayvanları avlamak insanın hayatında yapabileceği değişiklikler olarak alınır. Ancak Rüyada kan çıkarsa yorum yapılmaz. Rüyasında da avcı gören insanın çevresinde kötü niyetli ve çıkarcı kimseler bulunmaktadır. Avcı rüyası adımları dikkatli atmak gerektiğini haber verir.

 

AVİZE  =   Rüyasında pırıl pırıl bir avize gören kimse sıkıntılardan sıyrılarak rahata kavuşacaktır. Özellikle kristal avize çok iyi sayılır. Fakat avize yanmıyorsa sorunlardan kurtulmak biraz zaman alacaktır. Avize birden yanarsa ani sevinç olacaktır. Avize madenden yapılmışsa bir dost yardıma gelecektir. Işıklar içindeki büyük, kristal bir avizenin altında duran insanın hayatında hiçbir sorun ve sıkıntısı kalmaz.

 

AVUÇ  =  Rüyada avuç açmak uğurlu sayılır. Açılan avuç temizse ve aydınlıktaysa dilekler çabucak kabul olunacaktır. Avuç lekeli veya kirliyse veya gölgede kalıyorsa dilek engellerin kalkmasından sonra yerine gelecektir. İki avucun birden açılması manevi bir güç kazanılacağı anlamına gelir. Ayrıca bu inanç sayesinde her dert geride kalacaktır.

 

AVUKAT  = Rüyada bir avukatla karşılaşan veya konuşan kimse bir gerçeği görmeyerek yanılabilir. Avukat gizlenen gerçek olarak yorumlanır. Rüyasında avukat olan insan önemli bir soruna çare bulmak zorundadır. Avukat cüppesi giydiğini gören de sıkıntı alabilir. Buna karşılık grup halinde avukatlar, henüz gelişme safhasında olan hayırlı bir işe işaret eder. Yani fazla sayıda avukat olumlu demektir.

 

AY  = Ay rüyaları daima iyiye yorulur. Bu maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzuru temsil eder. Ay yeni doğmuşsa, yani hilal halindeyse düş gerçekleşecektir. İnsan biraz gayretle istediği duruma gelebilir. Hilal müjde olarak da alınır. Yarım ay, murada ermeye bir vakit kaldığını açıklar.Dolunay sevinç, neşe, mutluluktur. Genç bir kız için bu güzel bir evlilik olarak da yorumlanır. Ay küçülmüşse gelecek kısmet, vb.yle ilgili bir sorun belirecektir. Ayın tutulması iyi sayılmaz. Bu umutların boşa çıkacağını anlatır. Ayın buluta girmesi kısa sürecek bir kuruntudur. Ayın buluttan çıkması ani göz aydınıdır. Pırıl pırıl hilal veya dolunay insanın bütün istediklerine kavuşacağını da belirtir.

 

AYA  = Rüyada aya yani avuç içini görmek iyi sayılır. İnsan tertemiz olan avucuna bakıyorsa çok kısa süre  içinde  huzura kavuşacaktır. Yaşamı daha rahat olacaktır. Sağ aya insanın kendisini sol aya da eş, yakın ve dostları temsil eder. Sol ayaya bakmak böyle kimselerden yardım geleceğini gösterir. İki elini açan ve avuç  içlerini gören kimsenin dileği kabul olur. O mutluluğa da kavuşur. Avuçlar kirliyse bir sıkıntıdan sonra para gelecektir. Avuçların kapanması umutların boş olduğunu açıklar.

 

AYAK  = Rüyada temiz, çıplak ayak görmek iyidir. Bu rüya bütün sıkıntıların geride kalacağını müjdeler. Ayrıca insan manevi bakımdan da çok güçlenir. Ayakları temiz  suyla yıkamak da dertlerden kurtulmak olarak yorumlanır. Ayaklar kirliyse  insanın bir sıkıntısı vardır. Bunun halledilmesi de zaman alabilir.

 

AYAKKABI  = Ayakkabı rüyaları genel olarak iyi sayılmazlar. Ayakkabı sıkıntıya işaret eder. Ayakkabı bir dükkânda, vitrinde, vb.yse bu yeni bir konu veya iş olabilir. Hatta elde tutulan ayakkabı da böyle alınır. Fakat ayağa ayakkabı giymek sıkıntıya girmektir. Özellikle güzel gözükmeyen, eski, biçimsiz ayakkabılar kesinlikle büyük sıkıntıdır. Ancak giyilen ayakkabı çok çıksa, yeniyse ayağa  yakşıyorsa durum değişebilir. Bu yeni bir iş olabilir. Özellikle bir kadına giydiği ayakkabı yakışmışsa bacaklar da güzel duruyorsa bu geçerlidir. Siyah, kırmızı ve beyaz ayakkabıları giymek veya ayakta görmek çok ani sıkıntıdır. Sarı ayakkabı da hastalığa işaret eder. Ayakkabıları ayaktan çıkartmak sıkıntının kısa sürede geçeceğini haber verir. Çamurlu, tozlu, eski, vb. ayakkabılar daima dert, sıkıntı ve güçlükleri anlatırlar.

 

AYAZMA =(  Bak: TÜRBE)

 

AYDINLIK  = Rüyasında aydınlık yerde olduğunu gören insana huzur verecek şeyler vardır. Karanlıklardan çıkarak aydınlık bir yere gelen kimse kendisini üzen olay veya durumdan kurtulur ve yaşamın zevkine varır. Aydınlık bir yerde durmak, oturmak, yatmak daima iyiye yorumlanır. Karanlıkların birden  kaybolup etrafın aydınlık olması da bir belanın hemen atlatılacağı ve hatta insanı hiç etkilemeden geçeceği anlamına gelir.

 

AYI  = Rüyada ayı yabancı kimse, beklenmedik, karışık olaylara delalet eder. Bir ayının yaklaşması bir olay yüzünden telaş ve yorgunluk olarak yorumlanır. Ayının uzaklaşması yaşamın eskisi gibi düzgün ve rahat olacağını belirtir. Ayının saldırması şaşılacak bir haberdir. Bu önemli biriyle ilgili bir dedikodu da olabilir. Yalnız ayının ısırması iyi sayılır. Ayı ısırdığında kan çıkmazsa insan güç bir konuyu hallederek para alır.

 

AYIPLAMA  = Rüyasında birini ayıpladığını gören kimse güç durumda kalır. Çevre ilişkilerinde bir yanlışlık yaparak kederlenir. Rüyada kendisini ayıpladıklarını  gören insan hoşuna giden tatlı sözler duyar.

 

AYIRMA  = Rüyada iki kişiyi ayırdığını gören insan üstüne vazife olmayan bir işe karışır ve sonunda da yanıldığını anlayarak pişmanlık duyar. Rüyada kendisini sevdiği birinden ayırdıklarını gören kimse aşkta bir düş kırıklığına uğrar. Fakat Rüyada sevmediği birinden ayrıldığını gören kimse bazı tatsız sözleri geride bırakarak mutlu olur.

 

AYNA  = Ayna rüyaları çok ilginçtir. Ayna rüyası olacak pek çok şeyi açıklayabilir. Örneğin bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu gören bir genç kız veya kadının önünde mutluluk dolu bir devre vardır. Aynı şey rüyayı gören erkekler için de söylenebilir.Ayna temiz, parlak, sağlam ve iyi cinsse bu mutluluk çok uzun süre devam edebilir. Aynaya bakarak çirkin, bitkin, vb. olduğunu gören kimsenin önünde sorunlarla dolu bir devre olacağı bellidir. Ayrıca karanlık, donuk veya kirli bir ayna da sıkıntı olarak yorumlanır. Ayna birden çatlarsa sağlıkla ilgili bir sorun olacaktır. Ayna kırıksa bir düşmanlık beklenmelidir. Rüyada ayna kıran insan kendi hatası yüzünden maddi veya manevi bir zararla karşılaşacaktır.

 

AYRAN  = Rüyada ayran içen kimse küçük, fakat sevinç verici bir kısmet alır. Başkalarına ayran sunan insan da büyük bir kısmetten pay alır. Rüyada ayran yapan insan yeni bir plan, iş sayesinde bolluğa kavuşmaya hazırlanmaktadır.( Bak:YOĞURT)

AYRILMAK  = Rüyada dostlardan, sevilen kimselerden ayrılmak olduğu gibi yorumlanır. Yani Rüyasında sevgilisinden ayrılan kimse gerçek hayatta da ayrılacaktır. Fakat bir düşmandan ayrılan kimse kötülüklerden uzaklaşacak ve rahat edecektir.

 

AYSBERG  = Aysberg, bir hayli esrarlı ve içyüzü kolay anlaşılamayacak bir durumdur. Aysberg rüyası daha çok iş yaşantısıyla ilgili olabilir. Denizde bir aysberg görmek işte önemli biriyle ilgili bir söylenti olabilir. Aysberg suyun yüzüne çıkıyorsa o kimsenin yaptığı yolsuzluk da anlaşılacaktır.

 

AYTAŞI  =  Rüyasında bir aytaşı bulan, alan, takan bekar kadın veya genç kız, dürüst, çalışkan, yuvasına düşkün, duygulu ve biraz da kıskanç biriyle evlenir. Aytaşını kaybetmek, çıkartmak, atmak, vermek ayrılıktır. Evliler için aytaşı, yeni yuva, ev satın almadır. Bekar bir erkek için aytaşı yuvasına düş?kün, tutucu, törelere bağlı, sevgi dolu bir eştir. Rüyasında aytaşını kaybeden, düşüren, veren, atan evli kimsenin yuvasıyla, eviyle ilgili bir sorun, bir zarar söz konusudur. Bekar için bunlar, ayrılık, üzücü dargınlıktır.

 

AYVA  = Rüyada ağaçta ayva görmek henüz gelişmemiş iş, ileride gelecek kısmet olarak yorumlanır. Ayva aldını gören kimsenin adı karışık bir işe karışır. Rüyasında ayvayı kopardığını, kestiğini, ısırdığını, vb. gören insan sabırsızlığı yüzünden iyi bir işi alt üst edebilir ve hatta bir kısmeti kaçırabilir. Sapsarı renkli ayva hastalık olarak da yorumlanır.

 

AZAR  = Rüyada azar işitmek sanılanın aksine iyiye yorulur. İnsan, kendisini azarlayan kimseden muhakkak büyük bir iyilik görür. Azarlayan kimse tanıyorsa iyilik de ondan gelecek demektir. Azarlayan yabancıysa iyilik beklenmeyen bir yerdendir. Bir kadının azarlaması bir dedikoduyu bir sevincin izleyeceğini belirtir. Azarlayan erkekse mert ve dürüst bir dost, bir sorunun giderilmesine yardım edecektir.

 

AZAT  = Rüyasında  bir kuş, vb.yi azad eden insan çok beğenilecek, hayran olunacak bir harekette bulunur. Rüyada hayvan azat etmek büyük sıkıntıdan kurtulmak olarak da yorumlanır. Azad edilen bir kuşun havalanıp uçtuğunu gören kimsenin içine sevinç, huzur ve sevgi dolar. Bu rüya ayrıca işlenen günahların affedileceği anlamında da alınır.

BABA  = Rüyada öz babasını gören kimse güç bulur ve cesaretle olayların üstüne gidebilir. Böylece zorluklardan kurtulur. rüyayı gören kimsenin babası sağsa bir işbirliği de sevinç verecektir. Fakat o insanın babası ölmüşse kısa süre içinde bir müjde ve sevilen biri gelecektir. Yalnız bazan ölülerin dua istedikleri için Rüyada görüldüklerini de unutmamak gerekir.

 

BACA  = Rüyada düzgün, temiz baca görmek insanın bir ev sahibi olacağını haber verir. Rüyasında bacayı onararak veya bir baca yapan insan da tam istediği gibi bir yuvanın sahibi olacaktır. Baca eğriyse evle ilgili bir borç söz konusudur. Baca isliyse yuvada bir huzursuzluk çıkacaktır. Baca yıkıksa veya yıkılırsa bir ayrılık olacaktır. Bu eşlerin ayrılması anlamına da gelebilir. Sağlam bir bacadan yükselen açık renk duman yuvada huzur ve uyuma işaret eder. Koyu renk duman tartışmadır.

 

BACAK  = Bacak rüyaları da ayak rüyaları kadar önem taşır. Bacaklar temiz ve çıplaksa insan sıkıntıdan kurtulup feraha çıkar. Bacakların temiz olması neşe ve sevince işaret eder. Bacaklar kirliyse veya kıllıysa büyük sıkıntı olarak yorumlanır. Çoraplı bacaklar da yine sıkıntıdır. Ancak rüyayı gören kadının bacakları çok biçimli ve güzelse, çorap da yakışmışsa durum değişir. Bu hayırlı, bolluk bir teklif olabilir.

 

BADANA  =  Rüyasında bir duvarın veya evin badana edildiğini gören insanın özel yaşantısında veya iş hayatında büyük, köklü değişiklik olur. Rüyasında bir yeri, duvarı badana ettiğini gören insan yaşantısından pek de memnun değildir ve yenilik istemektedir. Bunu da yine kendi gayretiyle başaracaktır, ancak bu arada boyanın rengini de unutmamalıdır. Beyaz, pembe, mavi. yeşil, leylak badana her şeyin yolunda gideceğini haber verir. Kırmızı badana işin acele olacağını, siyah da hemen gelişeceğini açıklar. Koyu renkler yeniliği yapabilmek için fazla uğraşılacağını gösterirler.( Bak: BOYA)

 

BADEM  = Rüyada badem kısmet olarak yorumlanır. Badem yediğini gören kimse bolluğa kovuşur. bademi satın alan kimse küçük bir çalışma sonucu paraya kavuşur. Başkasının verdiği badem havadan gelen paradır. Tatlı badem zevkli kısmettir. Badem acıysa kısmet yüzünden kıskançlık olacağı anlaşılır. Kısmette başkalarının  gözü vardır ve bu yüzden de tartışma çıkabilir.

 

BADEMCiK  =   Bademcik rüyası pek iyi sayılmaz. Bu sıkıntıya işaret edebilir. Bademcikler  kırmızıysa, yabancıların sözleri yüzünden bir sıkıntı gelecektir. Bademcikler sarı iltihaplıysa bu gerçekten hastalığa işaret eder. Hastalık da boğaz kısmıysa  ilgili olacaktır. Bademcik aldırmak dertten kurtulmak olarak Yalnız bu ameliyat sırasında kan çıkarsa rüya bozulur, yani yorumlanmaz.

 

BAĞ  = Bağ  rüyası çok iyi sayılır. Yemyeşil bir bağ insanın muradına ereceğine, istediği her şeye kavuşacağını açıklar. Bağ bozumu da yine büyük kısmet,paradır. Bağın yemyeşil olması önemlidir. Bu yeşillik fevkaladedir. Yemyeşil bağ insanın düşlediği her şeye kavuşması demektir. Fakat asmalar sararmış, yahut kahverengimsi olmuşsa gelecek paraya göz dikecekler çıkacaktır. Paranın çarçur olma tehlikesi de vardır.

 

BAĞA  = Bağa yapılmış tarak, gözlük çerçevesi, vb. iyi sayılır. Bağa sağlığı temsil eder. Bağa eşyayı görmek sağlığın eskisinden daha da iyi olacağını müjdeler .

 

BAĞIRMAK  = Rüyasında bağıran kimse iyi haber, mektup alır. Acıyla bağıran kimse endişesinden sıyrılıp sevinir. Rüyada bağıran başkasıyla önemli, güçlü birinden yardım gelecektir.

 

BAĞIRSAK  =  Rüyada bağırsak görmek iyiye yorulmaz. Bu beklenmedik, umulmadık tatsızlıktır. Rüyada hayvan bağırsağı, şirden, vb. sakatat gibi yorumlanır( Bak: SAKATAT) Rüyada insanın kendi bağırsaklarını görmesi büyük derttir. Rüyasında karnının yarıldığını ve bağırsaklarının ortaya çıktınğını insanın gizlediği hata ve hatta günahları duyulur.Rüyasında ortaya çıkan bağırsaklarını karnına sokan, güçlükle de olsa duruma bir çare bulabilecektir. Rüyasında bağırsaklar içeri girdikten sonra karnın kapanması ve eskisi gibi düzgün olduğunu gören akılsızlığın neden olduğu bir sorunu güçlükle halleder.

 

BAĞIŞ  = Rüyada yapılan bağışlar geçmişte kalan iyiliklerin karşılığının alınacağına işaret eder. Bağış rüyaları ayrıca ruh temizliğini de belirtir. Bağış toplandığını gören kimse hayırlı bir işe önayak olur.

 

BAĞLAMA  =(  Bak: MÜZİK) Bağlama rüyası UT gibi yorumlanır.

 

BAĞLAMAK  =  Rüyasında bir paket, vb.yi bağladığını gören insan başkalarına haber vermeden bir iş çevirecek ve bunu gizleyecektir. Sıkıca bağlamak sırrın daima gizli kalacağı anlamına gelir. Bağın çözülmesi olayın duyulacağını ve dedikodu olacağını haber verir. Bir insanı bağladığını gören bir hayran kazanır. Bekar biri karşı cinsten birini bağlarsa kısa süre içinde evlenir.

 

BAHAR  = Rüyasında bahar açtığını gören kimse aşkta çk başarılı olur. Sevgiyle ilgili türlü sevinç alır. Evliler için bu tür rüya yuvada mutluluktur. Bahar çiçekleri beyaz veya açık pembeyse saf, temiz aşk olarak yorumlanır. Rüyasında bahar mevsiminin geldiğini gören kimse uzun süre beklediği fırsata kavuşur. Yalnız bahar mevsimi olmakla birlikte etraf loşsa fırsat geldiği gibi gidebilir. Veya dallarda ki çiçekler soluyor, yahut dökülüyorsa sevginin sonunda hüzün olacaktır.

 

BAHARAT  = Rüyada baharat aldığını gören kimse ilginç bir yolculuk yapar, Hiç bilmediği bir yere gider. Baharat türlerinin anlamlan adlan altında verilmiştir.

 

BAHÇE  = Bahçe rüyaları da genel olarak olumlu sayılırlar. Bunlar birkaç şekilde yorumlanırlar. Yemyeşil bir bahçe düşlerin gerçekleşeceğini, insanın her istediğine kavuşacağını belirtir. Renk renk çiçekler açmış, yeşillikli bir bahçede dolaşan kimse iş, para ve aşkta başarıya erişir. Bu rüyayı gören genç bir kız, hem seveceği, hem de üstün nitelikleri bulunan biriyle evlenir. Bu rüyayı gören evli insan toplumda iyi bir yere kavuşur.        Böyle bir bahçede oturan insan sağlıklı, neşeli, başarılı olur ve bol para alır. Ancak bahçede her şey kurumuşsa bir düş kırıklığı olacaktır. Bahçedeki çiçekler kopmuş, ezilmiş, vb.yse insan nankörlüğü yüzünden sıkıntıya düşer. Bahçeyi sulayan insan hem türlü güzel fırsattan yararlanır, hem de çevresindekilere iyilik eder.

 

BAHÇIVAN  =  Rüyasında bahçıvanlık ettiğini gören insan büyük hayır işler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul bir kul olduğunu açıklar. Hem bu insan yaptığı iyiliklerin karşılığını da muhakkak görür.           Bahçıvanlık ederek türlü bitki, çiçek ve ağaçla uğraşan insan yaşamdan büyük zevk alacaktır. İşleri yoluna girecek ve haz duyacaktır. Bir bahçıvan gören insan çok değerli biriyle tanışır. Bir bahçıvandan bir şey alan insan yararlı, değerli birşey duyar.

 

BAHŞİŞ  = Bahşiş rüyası pek iyi sayılmaz. Bahşiş veren kimse bir dedikoduya karışabilir. Bahşiş alan insan da kendi sözleri yüzünden güç durumda kalabilir.

 

BAKAN  = Bakan, Başbakan, vb. gibi büyük devlet adamlarını görmek iyi sayılır. Bu tür rüyalar insanın güçlü destek sayesinde müşküllerine çare bulabileceğini açıklar.

 

BAKIR  =  Bakır rüyaları genellikle iyidir. Bakır para tatlı, iyi söz, bolluk, bereket anlamına gelir.Parlak bakırdan yapılmış eşyalar gören bir kız mutlu bir yuva kurar. Yine Rüyasında parlak bakır gören evli insan yeni bir yerden getir sağlar. Rüyasında bakır gören bekar erkek, sevdiği kimseyle anlaşır. Bakır kararmışsa bir sıkıntıyı iyilik izleyecektir. Rüyasında bakırı silen, parlatan kimse kendi gayretiyle yükselir ve türlü iyi şeye sahip olur.

 

BAKKAL  = Bakkal rüyası birkaç şekilde yorumlanır. Bakkal dükkanı loşsa, içerideki şeyler pek seçilemiyorsa veya içerisi pisse insanın adı dedikoduya karışır. Bakkal dükkanı aydınlık ve temizse insan iyi sözler işitir. Bakkaldan bol bol alış-veriş edip eli kolu dolu çıkmak kısmet geleceğini belirtir. Bu arada bakkaldan alınan şeyler seçiliyorsa bunları da ayrıca yorumlamalıdır. Rüyada bakkal olan kimse, toplum ilişkilerine dikkat etmelidir. Kimseyi eleştirip kınamamalıdır.

 

BAKLA  =   Mevsiminde taze bakla aldığını gören insanın parasında hatırı sayılır artış olur. Bu rüya mevsimsiz görülürse yine para gelir fakat para işine hile karışır. Kuru bakla toprağı temsil eder. Kuru bakla alan toprak sahibi olur. Baklayı satan bir malını kaybedebilir.

BAKLAVA  = Baklava sevinç, toplu para ve iyi söz olarak yorumlanır. Baklava satın alan sevinir. Baklavayı veren bir hayır işler. Baklavayı yediğini gören havadan para alır. Tepsiyle baklava gören ve bundan yiyen insanın talih oyunlarında şansı açılır.

 

BAL  =  Bal rüyası da iyi sayılır. Bal yediğini gören insan sağlık sorunundan kurtularak neşeli, rahat bir ömür sürer. Bal satın alan insanın yuvasındaki sıkıntı ve keder yok olur. Petekli bal, yapılan iyiliklerin karşılığının görüleceğini açıklar. Ayrıca petekte bal, yeni bir yuva sahibi olunacağına da delalet eder. Petekli balda arı da varsa rüya fevkaladedir. Bu sağlık, bolluk ve mutluluk olarak yorumlanır.

 

BALÇIK  =  ( Bak: ÇAMUR)

 

BALGAM  = Balgam rüyası hiç iyi sayılmaz. Rüyasında tüküren, balgam çıkartan kimse birden hastalanır. Başkasının aynı şeyi yaptığını gören de bir hastalık haberi alır.

 

BALIK  =  Balık, en iyiye yorulan rüyalar arasındadır. Balık daima kısmet sayılır. Rüyasında balık tuttuğunu gören kimse toplu para alır. Rüyada çift balık tutan kimsenin iki işi ve dolayısıyla da çift geliri olabilir. Rüyada sayısız balık tutmak büyük servete konmaktır. Bir dükkandan balık alan kimse hiç uğraşmadan zengin olur. Yalnız bu rüyalarda balıkarın canlı yahut  taze olması gerekir.

 

BALİNA  = Balina büyük, fakat beraberinde türlü sorumluluklar da getiren bir kısmet olarak yorumlanır. Suda balinanın yanında duran veya yüzen kimse önemli bir işin başına geçer. Balinanın üstünde durduğunu gören de çok tanınmış bir yönetici olur. Adını duyurur. Balina sürüsü gören kimse yabancılarla işbirliğinden çok para kazanır. Uzun yol yapar.

 

BALKON  = Balkon, rahat, huzur, ferahlık sayılır. Tek başına bir balkonda olan kimse, yaptığı yararlı iş dolayısıyla huzur duyar. Kalabalık bir balkonda duran veya oturan biri bir işbirliği sayesinde sevinir. Mermer bir balkonda sevdiği kimseyle başbaşa olan insanın aşkta talihi çok açıktır. Buna karşılık loş, karanlık bir balkonda olan biri, nedenini anlayamadığı şeyler yüzünden kuruntu yapar.

 

BALMUMU  = Rüyada balmumu para olarak yorumlanır. Balmumu alan, toplayan, bundan mum yapan, vb. kimsenin bol parası olacaktır.

 

BALON  = Rüyasında balon gören kimse aklından hiç geçmeyen bir durumla karşılaşır. Balonlar büyük ve güzel renkliyse uzaktan iyi bir haber gelir. Balon sattığını gören biri farkına varmadan önemli bir olaya karışır. Balon satın alan kimse, bir başarısı yüzünden kıskanılır ve bir düşman edinir. Balonlara tutunup uçan insan, hayatından bezmiştir ve değişiklik istemektedir. Bu değişiklik en beklenmedik zamanda olabilir.

 

BALTA  = Balta güç ve kuvvet simgesidir. Rüyasında elinde balta olan kimse çok güçlü duruma gelir ve kimse ona ilişemez. Baltanın parlak ve keskin olması iyi sayılır. Bu her engelin kolaylıkla aşılacağına işaret eder. Fakat balta kör veya paslıysa durum değişir. Bir olay insanın sandığı kadar güçlü olmadığını ortaya koyar. Ayrıca dost geçinen biri de çıkar yüzünden kötülük yapmaya kalkabilir. Keskin baltayı sıkıca tutan insan için engel yoktur. O başarıya gidecektir. Ancak baltayla ağaç kesmek iyi sayılmaz. Bu sevilen birini kaybetmek olarak yorumlanabilir. Yine bu rüya mutsuzluk olarak da alınır.

 

BALYA  = Balya, denk, vb. henüz başlamamış, ortaya çıkmamış işlerdir. Bir balyayı çözen veya açan kimse kendi isteğiyle bir sorumluluk yüklenecektir. Ama ileride bunun ödülünü de alacaktır.

 

BAMBU  = Bambudan yapılmış bir kanepe, vb.ye oturduğunu gören kimse değerli ve önemli bir yabancıyla tanışır. O insan sayesinde yaşantısına iyi bir yön verebilir. Bambu eşya türlü başarı olarak yorumlanır. Bir yerde sıra sıra bambular görmek insanın başarısının bulunduğu kentten uzaklarda olduğunu anlatır. Bu kimse çevre değiştirecek ve yeni bir yerde, yeni bir konuda kendini gösterecektir. Bambudan bir bastonu olduğunu gören insan siyaset hayatında başarılı olabilir.

 

BAMYA  = Mevsiminde görülen taze bamya rüyası umutların gerçekleşeceğine işaret eder. Bamyayla yapılmış yemeği yiyen kimse yakın akrabasından iyilik görür. Kuru  bamya alan veya pişiren insan da sağlığıyla ilgili bir önlem sayesinde eskisinden daha canlı, neşeli olur.

BANDO  = Bir bandonun çaldığı parçaları dinleyen insan birbirinden ilginç haberler alır. Bandoda bir enstrüman çaldığını gören insan da çevresindekilerle olan sürtüşmelere son verip uyum sağlar. Bando evde, çevrede huzur anlamına da gelir.

 

BANKA  = Rüyada bankada olduğunu gören kimse türlü laf duyar. Söylentiler, dedikodular onu şaşırtabilir. Fakat banka aydınlık ve tenhaysa dedikodular zara vermiyecektir. Hatta bunları iyi sözler izleyecektir. Banka loş veya çok kalabalıksa bir dedikodu yüzünden bir dostla ara açılabilir.

 

BANYO  = Banyo veya hamam rüyaları pek de iyi sayılmaz. Bunlar sıkıntı, sorun tatsızlık olarak alınırlar. Bir banyoya veya hamama girdiğini gören insan kısa süre sonra sıkılır. Hiç aklından geçmeyen bir dertle karşılaşır. Banyo sıcaksa veya buharlıysa sıkıntı yolun olacaktır. Buna karşılık banyoda akan saydam sular ve banyoda böyle suyu dökünmek iyidir. Bu sıkıntının hemen geçeceğini belirtir. Ancak banyoda sabunlanmak da sıkıntı sayılır. Rüyada boş bir banyo küveti bir macera, ilginç bir olaydır. Temiz suyla dolu küvet debeklenenden farklı bir fırsattır.( Bak: KÜVET)

 

BAR  = Rüyada görülen bar, vb. hiç de iyiye yorulmaz. Bara giren kimse büyük sıkıntının içine düşecektir. Bardan çıkan insan da kendi zekâ ve gayretiyle sıkıntıdan sıyrılacaktır. Barda oturduğunu gören insan, düşüncesizliği yüzünden zarara uğrayacaktır. Barda biriyle içki içen kimse bir dostun hatası yüzünden para kaybıyla karşılaşacaktır.

 

BARAJ  = Baraj rüyası biriken, toplanan parayı temsil eder. Rüyasında dolu bir baraj gören kimsenin zamanla çok parası olacaktır. Barajda sular da çağlayarak akıyorsa onun paraya kavuşması için önemli bir yakını da yardım edecektir. Barajın sulan bulanıksa para işlerine hile karışacaktır. Barajın suları çekilmişse insan bir süre için para sıkıntısı çekecektir. Bent rüyaları da aynı şekilde yorumlanır.

 

BARBUNYA  = Barbunya balığı da zenginliği temsil eder.( Bak: BALIK) Barbunya fasulyesi de insanın gelirinde iyi bir artış olacağını haber verir.( Bak: FASULYE)

 

BARBUT  = Rüyasında barbut oynadığını, zar attığını gören kimse kendi kendisini kandırmaktadır. Dolayısıyla da hayatını ziyan etmektedir. Bu insan kendisine zarar veren çevreden uzaklaşmalıdır. Aksi halde başı büyük derde girecektir.

 

BARDAK  = Rüyada bardak rahat, huzur ve zevk olarak yorumlanır. Ayrıca bardak geleceği de temsil eder. Tertemiz, pırıl pırıl bir bardak sıkıntıların geride kalacağını, geleceğin güzel olacağını müjdeler. Bu temiz bardakta pırıl pırıl saydam su veya güzel bir içecek varsa hayat rahat ve huzur içinde geçer. İnsan büyük kısmet alır. Fakat bardak pisse insan sorumsuzluğu, kayıtsızlığı ve hatta kötü niyeti yüzünden zarargörür. Yağlı, pis, vb. bir bardak zevklere düşkünlüğün geleceği tehlikeye soktuğunu haber verir. Bardak kırılırsa beklenen şeyler olmaz.Yani düş kırıklığı görülür. Başkasının verdiği bardak  temizse birinin desteği sayesinde sorunlar geride kalacak, iyi bir hayat başlayacaktır. Bardak  pisse sinsi biri rüyayı gören kimseyi zarara sokacaktır.

 

BARINAK  = Kendisini bir barınakta gören kimsenin belirli korkulan vardır. O sorunlardan sıyrılarak huzurlu bir hayat istemekte, fakat bunu nasıl sağlayacağını da bilememektedir. Bu rüyayı gören kimsenin yaşantısını gözden geçirmesi ve güvenilir kimselerden yardım isteyerek kendine yeni bir yol çizmesi yararlıdır.

 

BARUT  = Rüyada fıçılarda veya kaplarda kuru barut görmek işlerin bir süre daha tekdüze gideceğini haber verir. Buna karşılık barutun ateş alması, patlaması fevkalade olaylar olarak yorumlanır. Yani bu rüyayı gören kimsenin gerek iş, gerek özel hayatında istediği gelişmeler olacaktır. Karşısına çok olumlu fırsatlar çıkacaktır.        Barutları ateşlediğini, yaktığını gören insan cesaretle bir atılım yaparak istediği şeyleri elde eder. Bu işte de, aşkta da böyledir.

 

BASAMAK  = Rüyasında bir basamak çıkan insan bir başarı elde eder. Bir basamakta durduğunu ve başkalarının daha aşağıda kaldığını gören de toplumda iyi bir yere sahip olur. başarısıyla dikkati çeker. Ağı ağır basamakları çıkan kimse de emin adımlarla başarıya gider. Temiz, geniş basamaklar iyi, olumlu fırsatlar olarak yorumlanırlar.Basamakları inerek başkalarının arasına karışan kimse bir fırsat kaçırarak güç durumda kalabilir. Basamağa ayağı takılan ve yuvarlanan insan işini veya gelirini kaybedebilir.

 

BASKIN  =   Rüyasında bir baskına katıldığını gören kimse kafasızlığı yüzünden bir sorumluluk alır. Ayrıca başkaları tarafından da haksız yere suçlanabilir Bir baskını seyreden insan, dost saydığı kimselerin iç yüzlerini öğrenir. Onların güç durumda kaldığını görür ama kendisi hiç sıkılmaz.

 

BASMA  =     Rüyasında basma gören insan türlü ilginç haber alır. Basma top halindeyse insan yapmış olduğu şeylerin karışlığını görür. Basmanın ana rengi yeşilse yapılanlar ödülsüz kalmayacaktır.üstelik büyük murat söz konusudur Basmada siyah, beyaz, kırmızı gibi renkler belirginse tez haber gelecektir.Basmada mavi belirginse uzun bir yolculuk olacaktır. Mor basma insanın üstün duruma geleceğini müjdeler. Fakat sarı basma hastalığa işaret eder. Basmanın renkleri güzel değilse insan bir hatası veya suçu yüzünden güç durumda kalır.  Hatta kötülüğünün cezasını çeker. Basmayı kesmek yeni yeni bir yaşam kurmaktır. Basmayı dikmek önemli bir işin başına geçmektir. Genç bir kız parlak renkli basma giyerse nişanlanır. Yeşilli kırmızılı basma giyen kız sevdiği  kimseyle nişanlanarak mutlu olur. Ama renkleri güzel olmayan giysi aşkta üzüntü olarak alınır.

 

BASTON  =  Baston  rüyaları tıpkı asa gibi yorumlanırlar. Baston güç anlamına gelir. Elinde baston tutan kimse hayatta çok yükselir.( Bak: ASA)

 

BAŞ  =   Rüyada görülen bir insan başına çok dikkat etmelidir. Vücuttan ayrılmış gibi duran, fakat canlı bir baş önemli birinin akla hayale gelmez hareketi yüzünden herşeyin karşılacağını haber verir. Bu baş güzelse yine de zamanla durumlar  iyi olacaktır.Fakat baş çirkinse insan pek çok sorunla karşılaşacak ve kolay kolay kendine gelemeyecektir. Rüyada birinin başını uçurmak, yardım olarak  yorumlanır. Yani rüyayı gören kimse başını uçurduğu insana, yahut bir ahbabına destek olacaktır. Rüyasında başının uçurulduğunu gören biri akıllı  güçlü birinin yol göstermesi sayesinde hayatına bir yön verecek ve istediği şeylere de kavuşacaktır.

 

BAŞAK  =  Başak  bolluk, kısmet, para olarak yorumlanır. Bir tarladaki başaklar yaklaşan bolluğu müjdeler. Başaklar henüz yeşilse kısmetin gelmesi biraz zaman alacaktır. Başaklar altın gibiyse büyük zenginlik sayılır. Rüyasında sarı başaklar  arasında dolaşan genç bir kız varlıklı biriyle evlenir. Bekar erkekler için bu  umulmadık kısmettir. Evliler için de yuvada sevince neden olacak paradır. Yalnız başaklar solmuşsa veya çürüyorsa o zaman gelmeyeceği gibi parayla  ilgili sorun da çıkabilir.

 

BAŞARI  = Rüyasında başarılı olduğunu gören kimsenin gizli bir korkusu vardır. Bazı koşulların kendisini engelleyeceğini düşünmektedir. Ancak başarı Rüyasında güzel renkler de görülürse her şey yoluna girecektir. Yani Rüyada olduğu  gibi hayatta da başarıya erişilecektir.

 

BAŞLIK  = Başlık, bere, şapka, vb. rüyaları genç kızlar için evlilik olarak kabul edilir. Bu erkekler için yeni bir iş, hayırlı bir kısmettir. Evliler için de işte yükselme, maddi durumun düzelmesi olarak alınır.( Bak: ŞAPKA)

 

BAŞÖRTÜSÜ  =     Rüyada başına bir örtü, eşarp, vb. takan bekar kız hemen bir evlilik yapar. Evliliğin türünü de eşarbın rengi belirtir. Yeşil eşarp mutlu bir aşk evliliği olabilir. Kırmızı, beyaz, siyah başörtüleri ani evlilik anlamına gelir. Mavi eşarp, evlenen kimsenin yabancı bir yere yerleşeceğini açıklar. Mor eşarp, tanınmış, önemli bir eş olarak yorumlanır. Ancak gri, bej, güzel olmayan renkledeki eşarplar evliliğin istenenleri pek veremeyeceğini belirtir.  Evli bir kadın başörtüsü taktığını görürse yaşantısında büyük bir değişiklik olacaktır. Başından eşarbı çıkartan evli kadın, iş hayatına atılabilir. Veya eşiyle olan ilişkilerini yeniden düzene sokabilir. Bazen eşarbı çıkarma ayrılığa da işaret eder.

 

BATAKLIK  =   Bataklık rüyaları hiç de iyi sayılmazlar. Bunlar genellikle sıkıntı, dert, vb. olarak yorumlanırlar. Rüyasında bir bataklığa bakan insan küçük bir sıkıntı atlatır. Fakat bataklığa giren insan büyük bir dertle karşılaşır. Hele batağa saplanmak çok uzun sürecek bir sıkıntı demektir. Bataklığa batan kimse iş ve para sıkıntısıyla karşılaşır. Bataklıktan kendi gayretiyle kurtulan insan, zekası ve çalışmasıyla sıkıntıyı atlatacaktır. Bataklıktan başkasının yardımıyla çıkana da yakın biri yardım edecektir. Bataklıkta başkasını görmek büyük bir dedikodu olarak yorumlanır. Bataklığın kuruduğunu gören kimse hayatı zehir eden, tatsız bir olayı geride bırakarak sevinir.

 

BATTANİYE  = Battaniye rüyası birkaç şekilde yorumlanır. Battaniyeyi sermek bir yol yapılacağını açıklar. Battaniyeyi silkmek bir işin kolaylıkla sonuçlanacağını haber verir. Eski battaniye yeniden canlanacağı haber verir. Eski battaniye yeniden canlanacak eski bir iştir. Yeni battaniye, güzel renkli olması koşuluyla bol para getirecek bir iştir. Yalnız battaniye rüyası kışın daha hayırlı sayılır. Kışın üstüne güzel renkli battaniye örten iyi bir mevkiye gelir. Herkesçe sayılır. Yazın, sıcak havada Rüyasında battaniye örten kimse para yüzünden bir tatsızlıkla karşılaşır. Battaniyenin yamalı olması beklenmedik yerden gelecek paradır.

 

BAVUL  =    Rüyada bavul haberdir. Ağzı açık ve içi boş bavul, temiz, iyi haberdir. İçinde eşya olan ve kapağı açık bavul dedikodu olarak yorumlanır. Bavulun kapalı olması içyüzü bilinemeyen ve birden şaşkınlık yaratacak haberdir. Yeni bavul işle ilgili ve ilerlemeye de yardım edecek sözdür. Eski bavul aileyle ilgili bir sorundur. Bir bavula eşya doldurduğunu gören kimse çevre ilişkilerinde dikkatli olmalıdır.

 

BAYILMA  =    Rüyasında bayıldığını gören kimsenin hayatında beklenmedik bir değişiklik olacaktır. Buna da kendisi değil, çevresinden bazı kimseler neden olacaklardır. Rüyasında başkasının bayılması da yaşamda bazı yeniliklerin yararlı olacağını haber verir.

 

BAYIR  =  Rüyada bayır aşağı inen kimse işte güçlükle karşılaşır. Koşarak indiğini görende  toplumdaki yerini kaybeder. Rüyada bir bayıra tırmandığını gören kendi gayretiyle  yükselir ve hatta başa geçer.

 

BAYKUŞ  =    Rüyada baykuş görmek iyi sayılmaz. Bu kötü haber, uğursuzluk, dert ve kederdir. Baykuşun evin damına veya yakınında bir yere tünemesi evle ilgili bir felaketi haber verir. Baykuş ayrıca kötü göz, nazar değmesi olarak da alınır. Yani birinin kötü gözü yüzünden insan türlü konuda aksilikle karşılaşabilir. Baykuş rüyasını yorumlarken çok dikkat etmeli ve birlikte görülen şeyleri de hesaba katmalıdır.

 

BAYRAK  =     Rüyada görülen bayrak başarı simgesidir. Kendi vatanının bayrağını gören kimse rahatlıkla istediklerini yapabilecek ve huzur içinde yaşayacaktır. Yabancı bir bayrak  görmek, beklenmedik yerden gelecek yardım olarak yorumlanır.  Nereye ait olduğu belli olmayan bayrak güçlü bir dostun desteğiyle elde edilecek  başarıdır. Bir yere bayrak dikmek hayatta yükselmektir. Dalgalanan güzel renkli bayrak başa talih kuşu konacağını belirtir. Eski veya yırtık bir bayrak da kısmet sayılır ama ele geçecek para umulandan az olabilir.

 

BAYRAM  =   Her tür bayram rüyası iyidir. Bunlar üzüntülerin geçmişte kalacağını yaşamda daha iyi bir devre başlayacağını müjdelerler. Çevre ilişkileri yoluna  girer ve yuvada uyum görülür.

 

BAYTAR  = (  Bak: VETERİNER)

 

BEBEK  = Bebek haberdir. güzel bir bebek iyi haberdir. Çirkin, cılız, sıska bir sıska tatsız haber veya dedikodudur. Çıplak, temiz bir bebek göz aydınlığıdır, yani çok sevinç verir.üstü başı kirli bir bebek kısa süre sonra para geleceğini anlatır. Gülen bir bebek uzun bir yolla ilgili bir işin memnunluk vereceğini gösterir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir. Bebek rüyaları daima  iyiye yorulur. Sadece cansız, yani ölü bebek iyi değildir. Bu doğrudan doğruya düş kırıklığıdır. Rüyada yapma, yani oyuncak bebek görmek dedikoduya neden olacak yeni iş olarak yorumlanır.

 

BEBEK ARABASI  =   Rüyada bir bebek arabasını çekmek telaşa neden olan bir sorunun ortadan kalkacağını haber verir. Arabada ayrıca güzel bir bebek varsa sorun kalkacağı gibi fevkalade bir kısmet de gelecektir. Boş bebek arabası bir yakınla ilgili kısmettir.

 

BEDDUA  =  Rüyada birine beddua ettiğini gören insanın başı derde girer. Buna karşılık Rüyasında kendisine beddua edildiğini gören insan bir sıkıntıyı zamanla geride bırakır. Yalnız beddua rüyası ne tür olursa olsun dikkatli davranımalıdır. Bu tür rüya gören kimsenin bir sadaka vermesi çok yararlıdır.

BEDEN ,  Rüyada beden, yani vücut görmek türlü şekilde yorumlanır. İnsanın kendi vücudu çıplak ve tertemiz ise sıkıntılar geride kalacaktır ve hayat eskisinden çok daha rahat olacaktır. Vücut çıplak, fakat kirliyse başkalarının sözleri yüzünden bir üzüntü olabilir. Rüyasında kendi vücudunu çıplak, fakat çürük içinde gören kimse inanılmayacak kadar büyük para alır. Yani bir servet sahibi olur. Rüyada çıplak kimseler görmek tatsız haber, söylenti, huzursuzluktur.    Çıplakken giyinen kimse kendisi ile ilgili bir sırrı saklayabilir. Bu arada giyilen şeyleri de bedenle birlikte yorumlamalıdır. Çıplaklar arasında kaldığını gören insan duyacağı türlü laf yüzünden şaşkına döner.

 

BEĞENMEK  = Rüyasında karşı cinsten birini beğenen kimsenin hayatında bir aşk olacağı anlaşılır. Beğenilen kimse tanıdıksa onunla arad bir yakınlaşma olabilir.Tanımadığı birini beğenen insan yaşantısına çekici biri karışır. Rüyada beğenildiğini gören sevgide bir kuruntudan sonra sevinecektir.

 

BEJ  = Rüyada her rengin bir anlamı vardır. Tatlı bir bej çalışmayla ilgili başarıya işaret eder. Fakat kirli veya çirkin bir bej işte, aşkta tatsızlık, sıkıntı anlamına gelir. Rüyada bej gören bekar kimsenin kısmeti bir süre engellenebilir.

 

BEKAR  =  Rüyada bekar bir erkek toplum hayatı ile ilgili bir haberdir. Bekar kızda hoşlanılan bir işten gelecek kısmettir. Ancak kız veya erkeğin çirkin olmaması gerekir. Çirkin bekar işlerin karışacağını, bazı düşmanların sinsiliği yüzünden huzurun kaçacağını açıklar.

 

BEKÇİ  = Rüyasında bir bekçi gören insanı koruyan güçlü biri olacaktır. Boylu poslu, temiz giyimli bir bekçi, büyük yardımda bulunacak eşsiz bir dosttur. Bağıran bekçi umulmadık güzel haber, düdük çalan bekçi de sevinç verici bir mektuptur.

 

BEKLEMEK  = Beklemek rüyası iki şekilde yorumlanır. Beklerken sıkılan, telaşlanan kimse bir sevinç yapacaktır. Bekleyen ve sabreden insan umduğundan daha da mutlu olacaktır. Bu arada başkalarının beklediğini görmek bir çevre değişikliği sayılır.

 

BELA  = Rüyada bela okumak veya okunduğunu duymak pek iyi sayılmaz( Bak: BEDDUA). Yalnız Rüyasında başının belaya yani derde girdiğini gören insan tam aksine neşelenir, sevinir ve yaşamdan zevk alır. Birinin başını belaya sokan insan bir kıskançlık yüzünden güç durumda kalabilir.

 

BELGE  =  Rüyada üstünde yazı bulunan kağıt, belge görmek iyidir. Eline bir belge verilen kimse hayatta yükselir. Belgenin yazısı da güzelse bu ayrıca ün olarak yorumlanır. Belge temiz, kalın kağıttan ve büyükse değerli bir eşya bir mülk gelecektir. İnsan uzun süredir istediği eve, vb. de sahip olabilir. Belge yırtıksa veya o anda yırtılırsa istenen şey için bir süre daha beklemek gerekir. Lekeli bir belge insanın karanlık  yollardan büyük paralar kazanacağını açıklar. Rüyasında  bir belge hazırladığını gören başkalarının yaşamını etkileyecek önemli bir şey yapacaktır.

 

BEN  = Rüyada yüzde, vücutta görülen benler para olarak yorumlanır. Bunlar ne kadar büyük veya fazlaysa para da o kadar çok olabilir. Yüz veya vücudunun ben içinde kaldığını gören de zengin olur.

 

BENEK  = Benek rüyaları pek önemli sayılmazlar. Fakat elde beliren benekler sevilen bir şey  için isteyerek bol para harcanacağı anlamına gelir.

 

BERAAT  = Rüyasında bir davada beraat ettiğini gören kimse büyük bir derdi geride bırakır. Sıkıntıdan kurtulur. Bazen beraat rüyası olduğu gibi çıkar, Haksızca suçlanan kimse gördüğü bu rüyadan sonra beraat edebilir. Yine beraat gören kimse kuruntu, kuşku, vb.den sıyrılır.

 

BERBER  = Rüyada kadın ve erkek berberleri ayrı şekilde yorumlanırlar. Erkek berberi önemli, olgun, güçlü biridir. Berberin elinde ustura gibi kesici bir şey de varsa bu yaklaşan iyiliktir. Kadın berberi toplum yaşantısıyla ilgili karışıklıktır.Ancak berber saçları tarıyorsa o zaman uzun ve güzel bir yol yapılacaktır. Rüyada taranan, yapılan saçlar güzelse aşkla ilgili umut gercekleşebilir

 

BERE  = Bere rüyaları da tıpkı başörtüsü, eşarp, şapka gibi yorumlanır. Bekar bir kız başına bere giyerse kısa süre içinde nişanlanır veya nikahlanır. Evliliğin türünü bere rengi saptar. Bereyi çıkartan kimse nişanı bozar veya ayrılır. Başına bere giyen erkek yeni bir iş sahibi olur. Evli kadınlar için güzel bir bere giymek ev sahibi olmaktır.

 

BERE  = Vücutta yara, bere, çürük gibi şeyler çok iyi sayılır. Bunlar doğrudan doğruya para anlamına gelir. Rüyasında vücut veya yüzünde bere olduğunu gören insan hiç ummadığı yerden para alır. Bere sayısı fazlaysa zengin olur. Rüyada bere kimdeyse para da ona gelir.

 

BEREKET  = Rüyada bereket fevkalade sayılır. Bereketle ilgili bir rüya maddi  sıkıntıların geride kalacağını, umulmadık bir kısmet kapısı açılacaığnı müjdeler.

 

BESMELE  = Rüyasında besmele çektiğini gören kimse bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun  ferah, aydınlık günler başlayacaktır. Rüyada besmele çekmek talihin açıldığına işaret eder. rüya sahibi istediklerine kavuşur. En büyük istekleri gerçek olur.( Bak: DUA)Besmele çeken kimse daima korunur, Tahlikelerden uzak, rahat, huzurlu bir yaşam sürer.

 

BESTE  = Rüyasında bir beste yaptığnı gören insan, yeteneklerini ortaya koymasını sağlayacak bir fırsat bulur. Bir beste dinleyen insanın hayatı zevkli bir hale gelir.( Bak: MÜZİK)

 

BEŞ  = Rüyada her sayının ayrı bir anlamıvardı. Beş kısa süre içinde olaca şeyleri haber verir. Yine beş zaman olarak da alınır. Görülen rüya beı vakit, örneğin beş gün,beş hafta içinde gerçekleşebilir.( Bak: SAYILAR)

 

BEŞİBİRYERDE  = Beşibiryerde altın rüyası olarak yorumlanır. Bir kızın beşibiryerde takması büyük dedikoduya, söylentiye neden olacak bir nişan, düğün anlamına gelir.( Bak: ALTIN)

 

BEŞİK  =    Beşik yeni ve başarı verecek bir konudur. Bu meslekle ilgili bir müjde de olabilir. Süslü, güzel beşik meslekte çabuk ilerlemedir. İçinde bebek olan güzel bir beşik işle ilgili müjdedir. Beşik kirli, boyasız, kırık, vb.yse işte ilerlemeyi engelleyen bazı durumlar belirecektir. Düşmanlar da işte engel yaratabilirler.

 

BEYAZ  =  Rüyada beyaz şeyler görmek son derece iyi sayılır. Kar beyazı, insanın hayatındaki sıkıntıların sona ereceğini açıklar. Beyaz giyen kimse rahat ve huzura kavuşur. Beyaz sıkıntıların sona ereceğini açıklar, ayrıca beyaz, ten anlamına gelir.  Başına beyaz şapka giyen bir kız hemen evlenir. Ancak sıkıntılı sayılan şeylerin beyaz olması iyiye yorulmaz. Örneğin ayaktaki beyaz ayakkabı ani sıkıntı olabilir.

 

BEZ  =   Rüyada görülen bez, yapılması gereken işler olduğunu açıklar. Temiz bez çalışmaların sonucunun iyi olacağını belirtir. Kirli bez utanç veren bir işin ortaya çıkmasıdır. Bez ayrıca renk ve büyüklüğüne göre yorumlanır. Kumaş gibi büyük parçalar yol sayılır.( Bak: KUMAŞ)
BEYİN = (  Bak: SAKATAT)

BEYİN  = Rüyasında kendi beynini gören kimse aldığı kararlar yüzünden sıkıntıya uğrayacaktır. Yanlış kararlar yüzünden zarar görecektir. Beynini yerine yerleştirdiğini gören kimse bir süre sonra hatasını düzeltebilecektir. Bu tür rüyalar daima sıkıntıya yorulur.( Bak: ORGAN) Hayvan beyni de olumsuz sayılır

( Bak: SAKATAT)

 

BEZELYE  = Taze bezelyeyi topladığını gören kimse emeklerinin karşılığını bol bol alır. Bezelyeyi pişirdiğini gören kimse de yuvasında çok sevinir. Bezelyeyi ayıklayan da sorunlarını geride bırakır. Bir tarlada bezelyeleri görmek çok istenen bir şeye kavuşulacağını müjdeler.Rüyasında çiçek açmış bezelye gören genç kız sevdiği veya seveceği biriyle evlenir. Bu rüyayı gören bekar erkeğin çok güzel bir sevgilisi olur. Evliler için bu rüya yuvayı süslemek, ev eşyaları satın almaktır.

 

BIÇAK  =   Sanılanın aksine bıçak  rüyaları hiç de kötü değildir. Rüyasında elinde bıçak olduğunu gören kimse güçlenir ve mevki sahibi olur. Rüyasında birinden bıçak alan kimse birinin yardımıyla güzel bir iş sahibi olur. Keskin bıçak başarıdır.Kör bıçak başarının uzunca süre engelleneceğine işaret eder. Paslı bıçak geçmişte kalan  bir olayın canlanacağını haber verir. Bıçağın kırılması, gücün kaybolması ve yenilgi olarak yorumlanır.Birinin rüyayı görene bıçak saplaması, kan çıkmaması koşuluyla iyidir. Bu büyük destek ve yardım anlamına gelir. Rüyada bir bıçağı bilemek yeni işlerde talih denemektir.

 

BILDIRCIN  = Bıldırcın beklenmedik kısmet, toplu para veya mal olarak yorumlanır. Bıldırcını yakaladığnı gören havadan para kazanır. Sürüyle bıldırcın gören birden zengin olur. Uçan bıldırcın huzurlu bir yaşamın başlayacağını açıklar. Fakat Rüyada bıldırcın vurmak, öldürmek, vb. aşırı hırs yüzünden hatadır. İnsan sırf para için olmayacak işlere kalkışabilir.

 

BIYIK  = Aslında bıyıksız bir erkek Rüyasında bıyığı olduğunu görürse önemli bir iş için fazla uğraşmak zorunda kalır. Verdiği sözü tutmak için çalışıp yorulabilir Bıyıklı biri için bu rüya kısa süreli aşk macerası olarak yorumlanır. Gür ve parlak bıyık erkek için aşkta başarıdır.Fakat bir kadın Rüyasında bıyıklandığını görürse büyük keder alır. Kalın bir bıyık dedikodunun neden olacağı büyük sıkıntıdır. Rüyada kadının bıyıklanması daima sıkıntıdır. Bunun görülen diğer şeylere bağlayarak yorum yapılırsa sıkıntının nedeni de anlaşılır.

 

BİBER  = Rüyada yeşil uzun biber veya dolmalık biber heyecan verecek haberdir. Bu tür biberi yemek tatsız bir olayın sonuçlanacağını ve bir sorunun gerida kalacağını belirtir. Fakat biber kırmızıysa veya acıysa, dost sayılan birinin sözleri üzüntü verebilir.Toz kırmızı biberi veya karabiberi almak, yemeğe serpmek şaşkınlık verecek olayların birden ortaya çıkmasıdır. Biberden ağzı yanan kimse bir süre telaşlanacak fakat ani bir fırsat sayesinde bütün sıkıntıları geride bırakacaktır.

BİBERİYE  =  Rüyasında yeşil biberiye gören kimse geçmişte kalan biriyle yüzyüze gelir. Bekar kimse için bu rüya eski bir aşkın canlanmasıdır.

BİLARDO  =  Bilardo çevreyle ilgili değişiklik, karışıklıktır. Bilardo oynayanları seyreden beklenmedik bir olaydan ders alır. Böylece bir hatasını da düzeltebilir.

BİLEMEK  = Rüyasında bıçak, makas, vt bilediğini gören kimse birden güçlenir ve yaşamda daha üstün duruma gelir. Bir bileyiciyi çalışırken gören kimse başkasının yardımıyla yaşamda yükselir. Bileyi taşı gören iş yaşamında yeni ve olumlu bir fırsatla karşılaşır.

BİLET  = Bilet rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Otobüs, tren, vb. bileti yeni başlayacak olan işlerdir. Bunları renklerine göre de yorumlamalıdır. Örneğin kırmızı veya beyaz bilet gören kimse çok kısa sürede yeni bir işe  girer. Ona bir kısmet kapısı açılır. Yeşil bilet başarı ve para verecek iştir Fakat sarı bilet hastalığın işleri bir süre engelleyeceği anlamına gelir. Bilet pembeyse gönül işleri yoluna girer.Rüyada görülen bir piyango biletiyse bir sürpriz olacaktır. Rüyada piyango biletine ikramiye çıktığını gören kimsenin bir bilet alması yerinde olur tabii.

 

BİLEZİK  =  Bilezik rüyaları iyi sayılır. Bekar biri Rüyasında bilezik takarsa sözlenir, nişanlanır veya evlenir. Bilezik gümüşse evlilik mutluluk verecektir. Altın bilezik dedikoduya neden olacak bir birleşmedir. Bakır bilezik onsuz mutluluk anlamına gelir. Rüyasında taşlı bilezik takan genç kız, zengin biriyle evlenir.Bilezik takan evli bir kadın bir gelir sahibi olur. Bir erkeğin gümüş veya bakır bilezik takması, istediği gibi bir işin sahibi olacağına delalet eder. Fakat erkeğin altın yahut taşlı bilezik takması kirli işler, haram para olarak yorumlanır.Rüyada açılıp düşen veya kırılan bilezik ayrılıktır.

 

BİLGİ  = Rüyasında bilmediği bir şeyi öğrenen, yani bilgi sahibi olan insan bir olay sayesinde olgunlaşır ve yaşama daha fazla başlanır. Rüyada bilgi edinmek insanın iç aleminin zenginleğmesi olarak yorumlanır.

 

BİLLUR ,(  Bak: KRİSTAL)

 

BİN  = Rüyada bin ilginç bir sayıdır. Bin huzuru, uyumu, rahatı temsil eder. Bu sayıyla birlikte görülen şeylerin yorumu da yapılmalıdır.

 

BİNA  = Rüyada bina görmek önemli bir yere gidileceğini açıklar. Resmi bir yerdeki işin çözümlenebileceği anlaşılır. büyük bir bina çok önemli iş ve devlet adamıdır. güzel bir binaya girdiğini gören kimsenin gelirinde artma olur.Bina karanlıksa işte sıkıntı olacaktır. Çalışan kimseler için aydınlık, büyük bir binaya girmek meslekte ilerlemektir. Rüyasında bir bina yapan kimse bekarsa evlenir, evliyse kendi yuvasının sahibi olur. Veya umduğundan kat kat üstün duruma gelir. Rüyada bir binanın yıkılması evliler için ayrılık, bekarlar için düş kırıklığı veya ziyan olarak yorumlanır.( Bak: EV)

BİR  = Bir en önemli sayıdır. Bu sayı insana güç ve cesaret verir. Başarıyı da simgeler. Yalnız birle birlikte görülen şeyler de yorumlanmalıdır. Bir, ayrıca başa geçmeyi, düşmanları yenmeyi, ilerlemeyi, isteklere kavuşmayı da temsil eder.

 

BİRA  = Bira rüyası hiç de hayra yorulmaz. Bu ani rahatsızlık, hastalık anlamına gelir. Rüyasında bira içen kimse birden hastalanabilir.üstüne bira döküldüğünü gören de rahatsızlanır. Birayı gören fakat içmeyen insan bir tehlikeden kurtulur.

BİSİKLET  = Rüyada bisiklet sıkıntıyı izleyen rahatlıktır. Bisiklete bindiğini gören insan kendi gayretiyle sorunlarını çözümleyecektir. Bir bisiklet alan da bilerek bir sorumluluğu yüklenecek ve bunun sayesinde işinde sivrilecektir. Bisikletle devrilen insan ani müjde alır.

 

BİSKÜVİ  = Rüyasında bisküvi veya kurabiye yendiğini gören insan bir dosttan tatlı sözler duyar. Geleceğini iyi etkileyecek bir haber alır. Rüyasında bisküvi satın alan kimse başarı için iyi hazırlanmalıdır. Onun önünde olumlu fırsatlar vardır.  Bisküvi veya kurabiye yaptığını gören kimse de sevinir. Bu insan ayrıca başkalarını ve özellikle ailesini de sevindirir.

 

BİT  = Rüyada görülen böceklerin çoğu iyi sayılmaz. Fakat bit böyle değildir. Bit doğrudan doğruya para olarak yorumlanır. Yani bitlendiğini gören insan hemen para alır. Bitlerin sayısı paranın miktarı hakkında bir fikir verebilir.Sayısız bit büyük servettir. Bit yüzünden kaşınmak da zenginliğe işaret eder. Yatağında bitler olduğunu gören kimseye yoldan para gelir Veya yol yaparak parayı alır.üstüne giydiği kılığın bitli olduğunu gören parayı başkkları vasıtasıyla elde eder.Baş biti de, vücut biti de aynı şekilde yorumlanır. Bit ısırıkları da yine zenginlik olarak kabul edilir. Biti öldürmek fazla para harcamadır. Bitlerin hepsini yok etmek de parayı çarçur etmek olarak yorumlanır.

 

BİTKİ  = Rüyada  yeşil bitkiler görmek sıkıntıların sona ereceğini, murat kapılarının açıldığını anlatır. Çiçekli bitkiler de insanın sevgideki olumlu gelişmelere sevineceğini açıklar. Yalnız bitkilerin daima canlı, güzel, vb. olması gerekir. Sararmış bitki, solmuş çiek beklentilerin boş olduğu anlamına gelir.

 

BOA  = Boa yılanı çok güçlü bir düşmandır. Boa yılanını evde görmek bir felakettir. Boanın insana sarılması büyük tehlikedir.( Bak: YILAN)

 

BODRUM  = Rüyada bodrumda olduğunu gören kimsenin sıkıntıları vardır. Bunlardan kurtulmak için de fazla uğraşması gerekecektir. Fakat bodrumun pencereleri varsa ve içeriye ışık giriyorsa pek sıkıntı olmayacaktır. Işıklı, temiz bir  bodrum önemli bir konunun iyice anlaşılması sayesinde elde edilecek başarıdır. Böyle rüya gören bir işle ilgili gizli bilgilerden yararlanarak başarılı olur. Bodrumdan çıkan kimse sıkıntıları geride bırakır. Veya çok daha üstün duruma gelir. Bodrumda tökezleyen, ayağı kayan veya düşen kimse işinden olur ve çok sıkılır.( Bak: MAHZEN)

 

BOĞA  = (  Bak: ÖKÜZ)

 

BOĞMAK  = Rüyasında birini boğmaya kalkan kimse bir iyilik yapar. Rüyasında kendisini boğmaya çalıştığını gören de önemli birinden yardım görür. Fakat suda boğmaya kalkmak veya suda boğulacak gibi olduğunu görmek sıkıntı vermek veya sıkıntı almaktır.Rüyasında suda boğulacak gibiyken kurtulan biri kendisine ders olacak bir olay yaşar. Bu sayede değişik ve dürüst olur. Yani doğru yolu izler.

BOHÇA  = Rüyasında elinde güzel renki bir bohça gören genç bir kız beğendiği veya sevdiği kimseden tatlı sözler duyar. Veya hoş bir mektup alır. Bohçayı açan genç kız, sevdiğine duygularını anlatacaktır.Evli bir kadın için bohça eşinin ailesinden gelecek bir kısmettir. Bir erkek için bohça rüyası pek iyi sayılmaz. Bu insanın kendi sözleri yüzünden güç durumda kalması olarak yorumlanır.

 

BOKS  = Rüyasında boks yaparak yumruk yediğini gören insanın talihi açılır. Önemli kimselerin yol göstermesiyle başarıya gider. Paraya da kavuşabilir.

Başkasına yumruk attığını gören de bir yardımda bulunur. Bir boks maçını seyreden insan, işte başkalarının anlaşarak türlü çıkar sağlamalarına tanık olur.

 

BOLLUK  = Bollukla ilgili rüyaları olduğu gibi almalıdır. Bolluk rüyaları, maddi sıkıntıların geçeceğini müjdeler. Yani insan beklediği, umduğu bolluğa, rahata kavuşabilecektir.

 

BOMBA  = Rüyada eline bir bomba alan kimse başkaları için zararlı olabilecek bilgilere sahip olur. Rüyada bir bombanın patlaması beklenmedik büyük olaylar yüzünden hayatın değişmesidir.

 

BONCUK  = Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız aşık olur. Bekar erkek için de bu rüya aynı şkilde yorumlanır. Evli bir kadın için boncuk, eşinden duyacağı tatlı sözlerdir. Evli erkek için bu rüya gizli ilişki anlamına gelir ve iyi sayılmaz. Bu arada boncuklan renklerine göre de yorumlamalıdır.

 

BORNOZ  = Rüyada bornoz görmek tıpkı peştamal gibi yorumlanır.üstüne temiz,beyaz bornoz giyen kimse bütün sırlarını ve hatta günahlarını gizlemeyi başaracaktır. Temiz bornoz giyen kimse bekarsa evlenir. Evliyse huzurlu bir yaşam sürer.Bornoz ayrıca rengine göre de tabir edilmelidir. Bu arada bekar kadın için eski, vb. bornoz yaşlıca bir eştir. Pis, lekeli, vb. bornoz da cimri bir eş olarak yorumlanır. Bir dükkandan bornoz aldığını gören kimse bekarsa evlenir. Evliyse daha güzel bir eve yerleşir. Havlu da tıpkı bornoz ve peştemal gibi yorumlanır.

BOROZAN  =   Borozan haber olarak yorumlanır. Borozan sesi duyan kimse uzun süre uzak kaldığı bir yakınından haber alır. Borozan çaldığını gören kimse de yararlı bilgiler vererek bir yakınına yardımcı olur. Sayısız borozan toplumu ilgilendiren bir olaydır.

 

BORÇ  = Rüyasında borç aldığını gören kimse kuşku  ve kuruntulardan kurtulur. Rüyasında borç veren durumuna haset eder. büyük borca giren insan, büyük bir kısmete el atar.

 

BOSTAN  = Bostan rüyaları genellikle hayırlı sayılırlar. Yemyeşil bir bostan insanın isteklerinin  olacağını, yani muradına ereceğini açıklar. Burada önemli olan istenen şeydir. Örneğin en büyük dileği sevdiğiyle evlenmek olan bir genç kız çok mutlu bir yuva kurabilir. Para isteyen biri umduğundan fazlasına kavuşabilir.Yalnız bostanda her şey taptaze olmalıdır. Bostanda dolasan genç bir kadının  çok hayırlı bir çocuğu olur. Bostan rüyası sıkıntı ve sorunların hemen geçeceğini müjdeler.

 

BROKAR  =   Rüyada güzel renkli brokar kumaş, zenginlik, ün, büyük gelir, saltanat sürme ve üstünlük olarak yorumlanır. Rüyada kumaş halindeki brokar insanın çok başarılı ve sonu kazançlı işler yapacağını anlatır. Bir divan, kanepe vb.ye kaplı brokar yükseklik, mevki, zenginliktir. Bu arada brokarı rengine  ve içindeki gümüş, altın, bronz, vb. tellere göre yorumlamak da gerekir.

 

BRONZ  =  Rüyada bronzdan yapılmış eşya görmek iyi sayılır. Bronz tatlı söz, yerine getirilecek vaad, yardım demektir. Parlak bronz işle ilgili sorunların sorunun geldiğini haber verir. Matlaşmış veya yeşilimsi renk almış bronz bir dostun ihmali yüzünden çıkacak sorundur ama bu da kısa sürede atlatılacaktır. Evde bronz heykelcik, vazo, vb. her tür derdin biteceğini açıklar. Bronz para da fevkalade fırsattır.

 

BROŞ  =   Rüyasında bir broş taktığını gören genç bir kızın yaşantısında bir aşk olacaktır. Yine Rüyasında bir broş alan veya takan kadının karşısına beğeneceği gibi biri çıkacaktır. Evli kadınlar için broş rüyası mal, mülk olarak yorumlanır. Erkekler için bu rüya pek iyi sayılmaz. Fakat Rüyasında bir kadına broş veren  bekar erkek evlenmek için harekete geçecektir.  İstediği gibi birini seçecektir. Bu arada broşun türü de önemlidir. Broşun madeni ve taşları ile birlikte yorumlanmalıdır. Örneğin yakut bir broş çok ateşli bir aşk ve evlilik anlamına gelir. Zümrüt broş herkesin ilgisini çekecek fevkalade bir evliliktir.

BUĞDAY  =  Buğday bolluk, bereket, zenginlik olarak yorumlanır. Buğday tarlasında dolaştığını gören birinin her isteğine yetecek bir geliri olur. Avucuna buğday alan insan kendi çalışması sayesinde paraya kavuşacaktır. Bir yerde çuvallarla buğday gören insan büyük bir zenginlik karşısında şaşalar. Çuvallara büyük kaplara, vb. buğday dolduran kimse de bir fırsatı değerlendirerek birkaç kişiyle birlikte çok büyük bir kısmeti bölüşecektir.Buğdayın iri taneli, güzel renkli olması helal kısmet anlamına gelir. Bu ayrıca bolluk sayesinde sıkıntıların yok olacağına da işaret eder. Çürüyen buğday kısmetin kapanmasıdır.

BUHAR  = Rüyada buhar sıkıntı olarak yorumlanır. Banyo gibi buharlı bir yere girdiğini gören kimse oldukça büyük bir sıkıntıyla karşılaşır. Yoğun buharda kalan da çaresi uzun süre bulunamayan bir sıkıntı yüzünden karamsarlaşır. Buharın dağıldığını görmek sıkıntının çabuk geçeceğini açıklar.

 

BUKET  =  güzel renkli çiçeklerden oluşmuş bir buket genç kızlar ve bekar kadınlar için evlenme teklifi, erkekler için de zevkli bir gönül macerasıdır. Yine buket evli kadınlar için yuvada mutluluğa neden olacak bir olay, evli erkekler için de işte memnunluk verecek yeniliktir. Bu arada buketteki çiçekleri türlerine ve renklerine göre yorumlamayı da unutmamalıdır.

 

BUKLE  = Rüyada bukle bukle parlak, gür güzel saçlara sahip olduğunu gören kadın sıkıntıları geride bırakır. İstediği gibi bir yaşama kavuşur. Tatsız düşüncelerden sıyrılır. Fakat bu rüya erkekler için olaylı macera olarak alınır.(Bak: SAÇ)

 

BULANIKLIK  =  Rüyada bulanık su, sıvı, vb. görmek hiç de iyi sayılmaz. Bunlar doğrudan doğruya sıkıntı, tatsızlık, engel, vb.yi belirtirler. Bulanık su, sıvı içtiğini gören kimsenin sağlığı bozulur.

 

BULANTI  = Rüyada mide bulantısı insanın yapmış olduğu bir hata yüzünden telaşlanacağını açıklar. Geçmişte kalan bir hile, günah, vb. ortaya çıkarak insanı güç durumda da bırakabilir.

 

BULAŞIK  = Rüyada bir mutfakta bulaşık görmek, bir bölümü ziyan olacak bir kısmettir. Yine de bu kısmet fena değildir. Rüyasında bulaşık yıkayan kimse sadece su kullanıyorsa bir sorunu geride bırakacaktır. Fakat sabun ve suyla bulaşık yıkıyorsa para yüzünden bir sıkıntı alacaktır.

 

BULGUR  = Bulgur evde bolluk olarak yorumlanır. Eve çuvalla bulgur girdiğini gören kimse aklından hayalinden geçmeyecek kadar büyük paraya, bir servete sahip olur. Çuvaldan bulgurun dökülmesi, saçılması insanın parayla alınabilecek her şeye sahip olacağını işaret eder.Bulguru pişirmek de bir kısmet sayesinde evdeki sorunların giderileceğini anlatır.

 

BULUT  =  Bulut rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Gökyüzü açıkken birden beliren bulutlar yolunda gitmekte olan işin  çıkmaza gireceğini haber verir. Bu bulut beyazsa engel, güçlü çabuk  giderilebilecektir. Hem bu engel insana iyi bir dersde olacaktır.Fakat bulut kurşuniyse o zaman uzun sürecek bir tatsızlık olacağı anlaşılır.Bulut gökyüzünü kaplar ve sıyrılmazsa önemli bir para sıkıntısı çıkabilir. Ancak bulutlarla kaplı gökyüzünde küçük de olsa açılmalar görülürse veya bulutlar arasından güneş ışınları süzülürse durum değişir. bu insanı epey uğraştıracak, yoracak bir işin sonundaunda bir sevinci anlatır.

 

BUNALMAK  = Rüyada bir sıkıntı veya sıcak, vb. yüzünden bunalmak pek iyi sayılmaz. Bu beklenmedik olaylar yüzünden insanın şaşalıyacağını, bocalayacağını açıklar.

 

BURÇ  =  Rüyasında oniki burçtan birini gören kimse ilginç olaylarla karşılaşır. Ayrıca gördüğü  burçta doğmuş biriyle de tanışabilir. Veya o burçtan biri hayatına girer. Görülen  burcun rengi, parlaklığı, vb. bu tanışmanın olumlu ya da olumsuz olacağını belirtir.

 

BURKULMA  = Rüyasında  ayağını, vb. burkan kimseye bir uyan yapılmaktadır. Tuttuğu yolu değiştirmediği takdirde tatsızlıklarla karşılaşacağı söylenmektedir. Burkulma  rüyası gören insanın oturup hayatını ve yaptıklarını tarafsızca düşünmesi ve ona göre karar vermesi gerekir.

 

BURUN  = Rüyada burnunun biçimli, güzel ve iyi renkli olduğunu gören kimse hastaysa sağlığına kavuşur. Sağlıklıysa eskisinden daha üstün duruma gelir. Burnunun çok küçüldüğünü, renginin koyulduğunu gören kimse sıkıntıyadüşer. Burnunun birden çok irileştiğini gören kimse sözleri yüzünden güç durumda kalır. Burnunun üstünde iri bir çıban gören kimse toplu para alır. Rüyasında  burnunun koptuğunu gören kimse zarar eder.( Bak: KOKLAMAK)

BURUŞMA ve BURUŞTURMA  = Rüyasında bir kâğıdı, kumaşı, vb. buruşturan kimse yaşamındaki koşullardan memnun değildir, fakat atılım yapmaya da gücü yetmemektedir. Buna karışılık buruşmuş bir kağıdı, vb. açıp düzeltmek yaşamın daha zevkli olacağını belirtir.üstündeki giyeceğin buruşmuş gören kimse özel bir konuda sıkıntı yapar.

 

BUZ  =  Buz rüyası fena sayılmaz. Bembeyaz, temiz parlak buz insanın unuttuğu veya umut kestiği bir kısmettir ve en beklenmedik anda gelecektir. Buzu ele alıp taşıyan  avuç dolusu para bulur. Veya parayı alır. Bir yerde büyük kalıplar halinde buz yeni iş, yeni bir kısmet kapısıdır.Fakat buz kirliyse kımette başkalarının  gözü vardır. Yani bu yüzden rekabet, çekişme, vb. olabilir. Buz kirli yahut  çamurluysa haram para olarak yorumlanır. İnsan kirli yollardan çok büyük  paralar da alabilir ama bunun hayrını da görmez. Yolların buzlandığını gören insan yabancı bir yere gider. Bu kazançlı bir yolculuk da olabilir.

 

BUZAĞI  =  Buzağı birden ortaya çıkacak iyi bir fırsattır. Bunun daha çok iş ve meslekle ilgisi vardır. Sevimli, güzel bir buzağı insanın işte ilerleyeceğini haber verir.

 

BUZDAĞI ,(  Bak: AYSBERG)

 

BUZDOLABI  =  Buzdolabı da tıpkı dolap rüyları gibi yorumlanır. Temiz, içi aydınlık ve güzel yiyeceklerle dolu bir dolap bol kısmet, para, başarı anlamına gelir. Pis ve içi karanlık bir buzdolabı para sıkıntısı, yokluk, vb.dr. Buzdolabını temizlemek sıkıntıdan biraz olsun kurtulmaktır. Boş ve temiz bir buzdolbına türlü yiyecek koyan kimse zengin olur. Yalnız yiyecekleri de türlerine göre yorumlamalıdır. Örneğin buzdolabına konulan tatlı kısmettir. Ama budolabına konulan çiğ et hastalığa işaret eder.

 

BÜFE  =  Evinde bir büfe olduğunu gören kimse bir kenara bir miktar para ayırabilecektir, Yani para biriktirebilecektir. Rüyasında açık büfe gören kimse ilginç bir çevreye girer.  Yeni kimselerle tanışır ve yaşamı renklenir. Açık büfedeki yiyeceklerden yiyen kimse ayrıca yeni tanıdığı kimselerle işbirliği de yapabilir. Bu arada yiyecekler ayrıca tür ve renklerine göre yorumlanmalıdır.

 

BÜLBÜL  = Rüyada bülbül güzel, sevinç, mutluluk verecek haberdir. Bülbül bir yere konmuş ve sessizce duruyorsa haber, ev yahut emlakla ilgilidir. Bülbül tatlı tatlı şakıyorsa haber sevgiyle ilgilidir. Genç kızlar rüyalarında şakıyan bülbül görürlerse kısa süre içinde sevdikleri kimselerle evlenirler. Bekar erkekler için bu büyük aşktır. Evliler için de bülbül şakıması yuvada rahat ve huzurdur.

 

BÜRÜMCÜK  = Rüyasında bürümcükten elbise giyen kız veya kadın sevgiyle ilgili kuşkularından kurtularak rahat eder. Yalnız bürümcüğün rengi de güzel olmalıdır. Metrelerle bürümcük alan kimse bir yol yaparak sevdiği kimseyle buluşur. Bürümcüğü kestiğini, yani biçtiğini gören kimsenin sevdiği yoldan gelir, yahut mektup gönderir.

 

BÜYÜ  = Büyü rüyalarına çok dikkat etmek gerekir. Bu rüyalar iki şekilde yorumlanır. İlkinde rüya gerçektir. Yani bir insana büyü yapılmaktadır. Bu rüya yoluyla kendisine haber verilmektedir. Böylece bir uyarı yapılmaktadır. Bu durumda insanın akarsu üstünden geçmesi, sık sık su dökünmesi, yani duş, vb. yapması yararlıdır. rüyayı gören kimsenin içinden yıkanmak gelmiyorsa büyü rüyası uyarı olarak alınmalıdır. İkinci tür büyü rüyası da iyi sayılmaz. Bu sıkıntı, ayrılık, yokluk, üzüntüdür. Yalnız Rüyasında büyüyü bozdurdurduğunu veya bozulduğunu gören kimse sıkıntıdan kurtulur. Büyü rüyasının hangi tür olduğunu anlamak kolay değildir. Ancak rüyayı gören kimse sıkıntıdaysa, işleri bozulmuşsa, evinde huzursuzluk varsa, asabiyse, sık sık öfkeleniyorsa o zaman büyü yapıldığını düşünmek gerekir.

 

BÜYÜ ,(  Bak: ÖRÜMCEK)

 

BÜYÜMEK  = Rüyada  bitkilerin birden büyümesi kaçırılmaması gereken ani fırsattır.Rüyada hayvanların büyümesi önemli yeniliktir. Böceklerin büyümesi şiddetli düşmanlıktır.İnsan Rüyasında ayaklarının büyüdüğünü görürse sıkılır.Ellerin büyüdüğünü görürse para alır. Vücudun birden büyümesi sıkıntıdır.Başın büyümesi de isabetli karardır.

 

BÜZÜLMEK  = İnsanın Rüyada bir kenara, köşeye büzülmesi çaresiz kalacağını açıklar. Bu yaklaşan bir sıkıntıya çare bulunamayacağı anlamına da gelir.Büzüldüğü yerden çıkan, fırlayan kimse her tür sıkıntıyı yenecek gücü kazanır.Başkasının büzüldüğünü gören birden güçlenir. Yani kendini gösterecek duruma gelir.  Başarısı artar. Bir eşyanın, örneğin bir giysi, vb.nin büzüldüğünü görmek bütçeyle ilgili bir sorun olarak alınır. Bu parada azalmadır.Bu rüyayı gören kimse ayrıca parasına ve değerli eşyalarına çok dikkat etmelidir. Çünkü bir hırsızlık sonucu parası veya değerli bir eşyası gidebilir.

CEHENNEM = Rüyasında cehenneme düştüğünü gören insan, bir olaydan ders alarak tutumunu değiştirecektir. Cehennem çok büyük, fakat zararlı bir güç olabilir. Bu tür rüyayı gören kimsenin karışsına türlü kazanç öneren ahlaksız, entrikacı kimseler çıkabilir. Rüyada cehennemden çıktığını gören pek çok sorunu geride bırakarak huzur duyar.

 

 

CEKET = Rüyada yeni, süslü, güzel ceket güzel bir fırsattır. Böyle bir ceket giydiğini gören erkek veya kadın iyi bir işe girer. Ceketinin söküldüğünü görenin işinde değişiklik olur. Birden yırtılan ceket işten daha fazla para geldiğine işaret eder. Fakat lekeli, yahut kirli ceket işte başarısızlıktır, Genç kızlar için güzel renkli, işlemeli, sırmalı, vb. ceket beğenilen bir eş olarak yorumlanır. Genel olarak jeket giymek yeni konulara, işlere el atmaktır. Ceket çıkarmak ev ve çevreyle ilgili değişiklikler olarak alınır.

 

 

CELLAT = Cellat rüyası hiçbir zaman iyi sayılmaz. Cellat bir sıkıntı, dert veya sorunun yaklaştığını açıklar. Cellada bakan kimse biraz sıkıntı alır. Celladın birini astığını, vb. gören büyük bir derde düşer. Cellat tarafından asılan kimse sorununa bir süre sonra çare bulabilir. Asılma rüyaları fena değildir. Fakat cellat tarafından asılma yine de bir sıkıntıyı belirtir. Rüyasında cellat olan kimse yapmış olduğu bir kötülük yüzünden pişmanlık duyar.

 

 

CENAZE = Sanılanın aksine cenaze rüyası iyidir. Bir cenaze gören kimse çoktandır haber alamadığı biriyle yüzyüze gelir. Bir cenazenin peşinden giden kimseye olumlu, iyi haberler gelir. Bir cenaze törenine katılan insan, yaşantısında güzel bir değişiklik yapar.

 

 

CENNET = Cennet rüyası daima iyiye yorulur. Rüyasında cennette olduğunu gören kimse gayretinin, çalışmalarının karşılığını alır. Beklentilerine kavuşur.Umduğundan, düşlediğinden kat kat üstün duruma gelebilir. Bu rüyayı gören insanın mutlu olması için çok neden vardır. Cennet Rüyasından kısa süre sonra rahat, huzurlu ve her bakımdan sevinç veren bir yaşam başlayacaktır.

 

 

CEP = Rüyasında çok cepli bir şey giydiğini gören kimseye türlü yerden teklif gelir. Bu erkekler için yeni yeni işler anlamında alınır. Bekar kadınlar için de evlenme teklifi olabilir. Cebinin söküldüğünü gören evli kimsenin eşiyle arası açılır. Cebine bazı şeyler koyan insana ummadığı yerden armağan gelir. Yırtık cep sanılanın aksine iyidir. İnsan bir sıkıntıdan kurtulmanın sevincini yaşar.Bir ceket, vb. ye yeni cep dikmek umulmadık bir kısmet kapısının acılmasıdır. Delik cepten para, vb.nin düşmesi insanın boşboğazlığı yüzünden sorunla karşılaşmasıdır.

 

 

CERAHAT =( Bak: İRİN)

 

 

CESARET = Rüyasında korkmadığını ve cesaret gösterdiğini anlayan kimse cevabını o zamana kadar bulamadığı sorunlarını kolaylıkla halleder. Cesaret gösterilmesine neden olan yorumlanmalıdır. Savaşta cesaret gösterdiğini gören kimse yaşamda da ileriye atılıp başarılı olur. Cesaretle yapılan her hamle yaşamda da yine başarılı adımlar olarak alınır.

 

 

CESET = Ceset rüyaları da genellikle cenaze gibi yorumlanır. Ancak Rüyada görülen pis, kokmuş vb. bir ceset büyük sıkıntıdır. Böyle bir cesede elini süren insan da tatsız bir olaya karışır. Bu yüzden bazı kimselerle arası açılır.Bir cesedi görmek belirli bir soruna çare bulmaktır. Yolda yatan bir ceset gelecek bir konuk, bir yolcudur. Ceset bir çukurdaysa çıkmaza girmiş bir işten haber gelir. Yani bu iş düzelir.

 

 

CEVİZ = Ceviz genellikle iyiye yorulur. Bir ceviz ağacının meyvelerini koparan kimsenin sağlık sorunu geçer. Bu insanın derdi varsa hemen dermanınıda bulur. Ağaçtan ceviz koparmak para almak anlamına da gelir. Ceviz yeşil kabukluysa gelecek kısmet biraz da kıskançlık yaratacaktır. Ceviz kahverengi kabukluysa insan yaşlı, olgun birinden yardım görecektir. Cevizi kırıp yemek yine iyi bir gelir sağlar. Cevizi ayıklamak yaşamda olumlu bir değişikliktir. Kabuksuz, iç ceviz müjde ve tatlı söz olarak da yorumlanır. Ceviz ağacı güvenilir, önemli dosttur.

 

 

CEYLAN = Bir genç kız veya bekar erkeğin Rüyasında göreceği ceylan saf bir aşk anlamına gelir. Yaklaşan bir ceylan mutlu bir aşkın başlangıcıdır. Fakat ceylan uzaklaşırsa aşk macerası kısa sürecektir. Evlilik için ceylan, yuvayla ilgili bir kısmet olarak yorumlanır. Rüyada bir ceylanı vurmak veya avlamak kötü sayılır. Bu umutların kırılması, veya düş kırıklığıdır. Ceylanı vurma öldürme yolunda giden işlerin altüst olması anlamına da gelir.

 

 

CEZA = Cezalandırıldığını gören insan tam aksine sevinç verici sözler karşılaşır. Rüyada başkasını cezalandıran bir yardımda bulunur.

 

 

CEZAEVİ = Cezaevi, yani hapishane rüyası iyiye yorulmaz. Kendini cezaevinde gören kimse birden sıkıntı alır. Önünde sorunlar belirir. Bu yer loş veya karanlıksa sıkıntı daha şiddetli olacaktır. Ancak cezaevi aydınlık, temiz ve genişse kısıtlayıcı bazı koşullar olarak alınır. Bu koşullara uyan kimse zamanla sorunlarından sıyrılabilecektir. Cezaevinden çıkmak rahat ve huzura kavuşmaktır.

 

 

CEZVE = Cezve rüyası dedikodu, söylenti, türlü tatsız söz olarak yorumlanır. Ancak cezve bakırsa bu dedikodu, vb. yi bir müjde izleyebilir. Cezve güzel renkliyse dedikodunun ardından sevinç gelecektir. Ancak cezve kirliyse, rengi çirkinse bir dedikodu yüzünden bir tartışma, kavga çıkacaktır.

 

 

CIMBIZ = Cımbız rüyası hoş, fakat sonunda zarar verecek sözler olarak yorumlanır. Cımbızla kıl alan kimse bir düşmanıyla kavga ederek onu yenebilir. Elinde cımbız tutan insan kendisini güç durumda bırakacak laflar edecektir.

 

 

CİBİNLİK = Rüyasında cibinlikli bir karyolada yattığını gören kimse rahat bir yolculuk yapar. Gittiği yerde de umduğu şeylerle karşılaşır. Bu insana yolculuğunda pek çok kimse yardım edebilir. Cibinlik beyazsa yol ani olabilir.Cibinlikte delik veya yırtık varsa yol aynca kazançlı da olacaktır.

 

 

CİĞER = Ciğer rüyası iyi sayılmaz.( Bak: ET)

CİLA = Rüyasında cila yaptığını gören kimse kendi gayreti sayesinde amacına erişir. İmrenilecek bir duruma gelir yerleri cilalayan insan emeğinin karşılığını muhakkak görür. Fakat Rüyada görülen tırnak cilasıysa durum değişir. Tırnaklara cila sürmek hayırlı, iyi haber almaktır. Fakat Rüyasında başkasının tırnaklarına cila sürdüğünü gören dost sandığı birinin içyüzünü öğrenerek üzülür.

CİLT = Rüyada temiz, pürüzsüz, güzel cilt huzur ve ferahlıktır. Kirli cilt iş ve duygularla ilgili sorunlara işaret eder. Ciltte kızarıklıklar, sivilceler, lekeler vb. para olarak alınır. CİLT =( Bak: KİTAP

 

CİLVE = Rüyasında cilve yaptığını gören bir kadın, dost saydığı biri yüzünden aşkta üzülür. Rüyasında bir kadının kendisine cilve yaptığını gören erkek de sevdiği birinin yalanını yakalar.

 

 

CİN = Rüyada cin, peri, vb. görmek iyi sayılmaz. Bu tür rüyaların üstünde durmamak ve bunları unutmak yararlıdır. Fakat aynı tür rüyalar sık sık görülüyorsa, yani bunlar tekrarlanmaktaysa sıkıntıya işaret edebilir. İnsan huzurunu kaybederek bunalıma da girebilir. Bu durumda sabah ve akşam sıkıntıları önleyen duaları okumak çok yararlı olabilir.

 

CİNAYET = Cinayet rüyasına okunan dedektif, macera romanları, gazete haberleri de neden olabilir. Bu tür rüyalara önem verilmez, yani bunlar yorumlanmaz. Fakat durup dururken Rüyasında bir cinayet işlendiğini gören kimse hiç ummadığı bir durumla karışılaşır. Güçlü biri onu taraf tutmağa da zorlaya bilir. Bir insan Rüyasında cinayet işlerse hayatında çok büyük, köklü bir değisiklik yapacaktır. Yalnız Rüyada kan görülürse değeri kalmaz. Yani bu rüya yorumlanmaz.

CİNSELLİK = Cinsellikle ilgili rüyaların bilinçaltıyla ilgisi olabilir. Ayrıca bu tür rüyalar iyi sayılmazlar. Cinsellik ilişkileri dedikodu, rezalet, tatsızlık, sorundur.

CİVA = Rüyada civa haber olarak yorumlanır. Yine bu ani fırsat anlamına da gelir. Bir tüpte, kapta civa görmek zeki, akılcı birinin vereceği haberden yararlanmaktadır.

CİVCİV = Rüyada yumurtadan çıkan civciv, çıkması kısmettir. Rüyada civciv güze, zevk verecek yeni gelişmelerdir. Rüyasında bahçesinde veya kümesinde çok civciv gören insan hayırl?, sevinç verici işine yarayacak kısmetler alır.Civcivin her rengi iyi sayılır. Civciv bolluğa işaret eder.

COKEY = Rüyasında cokey olan kimse muradına erecek ve fevkalade bir duruma gelecektir. Özellikle cokey olup ata binen kimsenin en büyük umutları gerçekleşecektir. Cokey olarak atın dizginlerini tutan kimse başa geçer.Seçtiği konuda adını duyurur. Cokey olarak yarışa katılan kimse hızlı bir rekabetten sonra başarıya erişecektir. Rüyada atta bir cokey görmek hayırlı müjdedir.

COŞKU = Rüyada coşku, yani heyecan tam aksine yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin yaşamı tekdüze olabilir. Onun değişikliğe ihtiyacı vardır. Ancak bu Rüyada görülen diğer şeylere önem vermek de gerekir. Bu sayede hayatta neler olacağı açıklanabilir.

CUMA ve CUMARTESİ = Bir Rüyada belirli bir gün olduğunu görmek önemlidir. Örneğin Rüyasında Cuma olduğunu gören kimse bu güne çok dikkat etmelidir. Çünkü gördüğü rüya yine Cuma günü gerçekleşecektir. Ayrıca Rüyada Cumayı görmek hayırlıdır. Bu sıkıntıların geçeceği anlamına da gelir. Buna karşılık Cumartesi bazı sıkıcı koşulların bir süre daha süreceğini haber verebilir.

CUMHURBAŞKANI = Rüyada bir cumhurbaşkanını görmek çok iyidir. Bu insanın yaşamda yükseleceğini ve istediği duruma gelebileceğini açıklar.Bu arada görülen cumhurbaşkanının kılığı, hareketleri ve sözleri de birlikte yorumlanmalıdır.

CUMBA = Evde bir cumbada oturduğunu gören kimse feraha çıkar. Cumba aydınlıksa pencerelerden ışık geliyorsa yaşam renklenecektir. Beyaz perdeli pencereleri olan bir cumbada oturduğunu gören bir genç kıza bir görücü gelir. Ani evlenme teklif edilir.

 

CÜCE = Rüyada cüce görmek pek iyi sayılmaz. Bu güçlükler, engeller, aksaklık olarak yorumlanır. Yine bu rüya yaşamda sıkıntılı bir devreye de işaret Rüyasında küçülerek cüce olduğunu gören insan çok büyük sıkıntıdır.

CÜPPE = Rüyada avukatların giydikleri dısında kalan cüppeler fena sayılmazlar. Özellikle kırmızı, beyaz, yeşil, mor, mavi cüppeler iyi sayılırlar. Yeşil bir cüppe giyen bir erkek işinde ilerler. Yeşil cüppe giyen kadın muradına erer.Kırmızı cüppe büyük bir aşktır.Bu cüppeyi giyen genç kız veya bekar kadınınüstünde yüzük, bilezik, vb. aşk mutlu bir evlilikle noktalanacaktır. Beyaz cüppe giyen kadın ve erkek, maddi sıkınıtıdan kurtulurlar. Mavi cüppe giyenler zevkli yolculuk yaparlar. Siyah cüppe resmi bir iştir. Buna karşılık pis sarı, çamur rengi, vb. cüppeler iyi değildir. Sarı cüppe hastalık, çamur rengi de sıkıntıdır.

CÜZDAN = Eski, kullanılmış cüzdan hayırlı iş ve gelirdir. Yeni cüzdan yeni kısmet kapısıdır. Fakat cüzdan lekeliyse veya yırtıksa o zaman para karanlık bir işte gelebilir.

CÜZZAM = Rüyada cüzzam olan veya cüzzamlı gören toplu para alır.

ÇABALAMAK = Rüyasında bir şeyden kurtulmak için çabaladığını gören kimse kısa süre içinde bir yer değiştirir ve bu yüzden sevinir. Rüyada görülen diğer şeylerde yorumlamalıdır. Bu sayede değişikliğin türü, nedeni, vb. de açıklanabilir.

ÇADIR = Çadır rüyaları birkaç şekilde yorumlanırlar. Bir çadır kuran erkek bir iş sahibi olur, yani eli ekmek tutar. Bir çadırı toplayan erkek de kendi işini kurar. Çadır kurduğunu gören genç bir kız evlenir. Çadır kuran evli kadın da bir ev sahibi olur. Çadır ne kadar büyükse o kadar iyi sayılır. Ayrıca çadırın renginede de dikkat etmelidir.

ÇAĞLAYAN = Rüyada çağlayan büyük güç sahibi, önemli kimse olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören insan, böyle biri sayesinde bolluğa kavuşabilir veya sorunlarından kurtulabilir. Köpürerek akan suların yanında duran kimse önemli birinin isteklerine uyarak çıkar sağlayacaktır.Bir çağlayanın içinde olduğunu veya suların kendisini ıslattığını gören de başa geçecektir. Yani büyük güç ve olanağa kavuşacaktır.

ÇAĞRI =( Bak: DAVET)

ÇAKAL = Rüyada çakal güvenilmemesi gereken, sinsi, hilekar, kötü niyetli tanıdıktır. Bir çakalla beraber olduğunu gören bir kötülükle karşılaşır. Rüyasında çakal tarafından ıssırılan insan maddi veya manevi zarar görür. Birden fazla çakal düşmanlık olarak yorumlanır. Sıska bir çakal çaresiz kalacak düşmandır.Çakalla boğuşan ve onu yenen insan kötü tanıdığı yanından uzaklaştırır ve rahat eder.

ÇAKI = Çakı rüyaları da bıçak gibi yorumlanırlar ve genellikle iyi sayılırlar.

ÇAKILTAŞI = Çakıltaşları söz, laf, konuşma, haber olarak yorumlanırlar. Temiz, parlak çakıltaşları güven veren, iyi, tatlı sözlerdir. Çamurlu çakıltaşları iftiradır. Yine topraklı, pis taşlar da sıkıcı, üzücü dedikodu olarak alınırlar. Bir yerde çakıltaşlarını temizleyip yığdığını gören bir insanın basın, yayınla ilgili bir işi olur.

ÇAKMAK = Çakmak hayırlı, yararlı, kazançlı gibi görünen, fakat aslında zarar verebilecek konulardır. Ancak gümüş veya gümüşe benzer madenden yapılan çakmaklar olumlu işe delalet edebilirler. Böyle bir çakmağı yakmak ciddi bir çalışmanın iyi sonuç vereceğini anlatır.Diğer tür çakmaklar sık sık sorun yaratan iş, kıskanç iş arkadaşı, işte huzursuzluk olarak yorumlamılanır. Yalnız parlak alevi rüyayı daha hayırlı hale getirebilir.

ÇALGI =( Bak: MÜZİK)

ÇALI = Rüyada çalılar insanın işine karışan, her hareketini, sözünü eleştiren kötü niyetli kimselerdir. Bir çalılara giren kimse türlü düşmanla uğraşmak zorunda kalır.Çalıları kesen veya koparan insan çevresinde temizlik yapar Yani kötü huylu kimselerden kurtulur. Çalıların yanması kötü niyetli kimselerinkendi kazdıkları tuzağa düşmeleri olarak yorumlanır.

ÇALIŞMA = Çalışmayla ilgili rüyalarin hepsi de hayırlıdır. Çalışma rüyaları gayretlerin, zahmetlerin karışılıksız kalmayacağına, zamanla her şeyin güzel olacağına işaret ederler.

ÇALMAK = Çalmak, yani hırsızlık rüyaları sanılanın aksine iyidir. Rüyasında birşey çalan insan en ummadığı an kısmet alır. Para sıkıntısından kurtulur. Bu arada çalınan şey de yorumlanmahdır. Yalnız Rüyasında bir eşyasını çaldıran kimse anlayamadığı bir olay, bir söz yüzünden güç durumda kalır. Bu süre neşesini ve hatta canlılığını kaybeder.Rüyasında boncuk, mısır tanesi yumurta gibi şeyler çalan kadının bir çocuğu olur.

ÇAM = Rüyada ağaç görmek daima hayra yorulur. Bu arada çam da başarı, sevinç, kısmet, mutluluk, murat olarak yorumlanır. Yemyeşil ulu bir çam mutluluk saatinin geldiğini haber verir. Çekilen bütün sıkıntılar sona erecektir.Rüyada yeni dikilmiş veya küçük bir çam taze bir umut sayesinde hayatın değişmesidir. Bu rüya geleceğin de fevkalade olacağını anlatır. Rüyasında çam diken insan kendi gayretiyle her istediğine sahip olur. Yalnız Rüyada görülen çam sararmışsa, kuruyorsa o zaman büyük düş kırıklığı olarak yorumlanır. Sarı renk olan çam önemli bir hastalığa da işaret edebilir. Çam ağacını kesmek umutların yok olması ve bunalımdır. Yemyeşil bir çam ormanı gören insan için yaşamda sorun diye bir şey kalmaz. O her istediğini sahip olur.

ÇAMAŞIR = Rüyada temiz çamaşır sağlık anlamına gelir. Kirli çamaşır sağlığı etkileyen alışkanlıklardır. Rüyada çamaşır yıkamak uzun süre gizli kalan gerçeklerin ortaya çıkmasıdır.Yalnız çamaşır yıkanırken sabun, sabun köpüğü görülürse öğrenilecek gerçekler üzüntü de verecektir. Çamaşır asmak evle ilgili bir belanın defedilmesidir. Böylece yuvada huzur olabilecektir.

 

ÇAMFISTIĞI = Çamfıstığı ufak, fakat sevinç verecek kısmettir. Bu tam zamanında gelecek belirli para da olabilir. Çamfıstığı yediğini gören insan beklenmedik yerden gelecek parayı kendi zevkleri için harcayabilecektir.

ÇAMSAKIZI = Rüyada eline çamsakızı yapışan kimse uzakta kalan ve unuttuğu bir dosttan haber alır. Çamsakızını temizleyen, silen, çıkartan da eski bir gönül macerası yüzünden birden heyecanlanabilir.

ÇAMUR = Daima kötüye yorulan rüyalardan biri de çamurdur. Çamur hemen sıkıntıyı simgeler. Rüyasında çamura girdiğini gören insan muhakkak bie sıkıntı alır. Hele balçık çamuruna batan insanın sıkıntısı kat kat fazla olacaktır. Bu büyük üzüntü ve felaket de olabilir.Yolun çamur içinde olduğunu göreninsanın önünde güç günler ve hatta aylar vardır. Böyle çamurlu yolda ilerleyen insan türlü kısıtlama yüzünden karamsarlaşacaktır. Rüyasında çamura gömülen, üstü, başı da çamur içinde kalan kimse bunalıma düşer. Hatta hasta olabilir. Çamurlu bir yerde sevdiği kimseyle duran veya yürüğen insan da aynıdır. Çok sevse de bir tatsızlık sevgilinin gitmesine neden olur.Rüyada çamurların eve girmesi, eşiğe bulaşması, vb. de iyi sayılmaz. Bu ailede huzursuzluğa işaret eder. Evin içinin çamurlanması da yuvada tartışma ve hatta ayrılıktır. Yine ev içinde çamur para sıkıntısıdır. Çamur rüyalarının hiçbir iyi yanı yoktur. Ancak Rüyasında çamurları yıkayan, çamurdan kurtulan kimse bir süre sonra sıkıntıları geride bırakır.

ÇAN = Rüyada çan görmek gelişmekte olan hayırlı iş olarak yorumlanır. Çan sessizse iş hemen başlayacaktır. Çanın sesi tatlıysa bu çok kazançlı ve zevk veren bir konu olacaktır. Birkaç çanın birlikte çalması istenen konuda başarı olarak alınır.

ÇANAK = Rüyada boş çanak henüz kavuşulmamış isteklerdir. Bir çanağa yiyecek koymak kısmet anlamına gelir. Bir çanağı temizlemek, yıkamak, vb. insanın hayatına yeniden düzen vereceğini açıklar.( Bak: KASA, TABAK)

ÇANTA = Rüyada kumaştan yapılmış bir çanta işlerin bir engelden sonra açılacağına işaret eder. Deri çanta resmi iş olarak yorumlanır. Eski çanta sorunların yok olacağını ve her şeyin yoluna gireceğini müjdeler. Fakat yırtık veya delik çanta zararı açıklar. Yani yeni bir konuda durup dururken zarar olacaktır. Buna karşılık sağlam ve yeni çanta para geleceğini müjdeler. Yalnız kadınların çantaları, ufak para çantalan, vb. böyle yorumlanır. büyük çantalar, evrak çantaları, bavul, vb. tamamen başka türlü yorumlanır.( Bak: BAVUL). Cüzdan rüyalarıda istenen, beklenen ve bazen de gizli kazançla ilgisi vardır.( Bak: CÜZDAN)

 

ÇAPA = Rüyasında bir yeri çapaladığını gören insan hiç beklemediği bir şey duyarak sevinir. Bir tarlayı çapalayan ve etrafta kuru topraklar olduğunu gören insan özel sorunlarını kısa süre içinde hallederek rahatlar. Başkalarının topraklan çapaladığını gören insan da çevresindeki sorunlara seyirci kalır. Zaten böyle kalması da kendi hakkında hayırlıdır.

ÇAPAK = Rüyada gözleri çapaklı görmek para geleceğine işaret eder. Bu sevindirici fakat pek de büyük olmayan paradır.

ÇAPKINLIK = Çapkınlık rüyaları pek de iyi sayılmazlar. Bunlar düşüncesizce davranış, hatalı söz, vb. yüzünden çevreyle ilgili sorunlar olarak yorumlanırlar.

ÇARDAK = Rüyasında bir çardakta oturduğunu gören kimse güvende olacak ve korunacaktır. Çardak yeşil sarmaşık, vb.yle kaplıysa daha da iyidir. Çünkü bu rüyanın sahibi hiç yorulmadan, üzülmeden istediklerine kavuşacaktır. Kimse ona ilişemeyecek, kötülük edemeyecektir. Uzakta bir çardak, düslerin gerçekleşebileceğine işaret eder. Bir çardak yaptığını gören insan önemli kimselerin yardımıyla fevkalade bir duruma gelir. Bir çardağın çökmesi veya yıkılması iyi sayılmaz. Bu yaşamın alt-üst olması ve düşkırıklığıdır.

ÇARPIŞMA = Rüyada çarpışma, savaş, vb. yepyeni, beklenmedik ve hayatı büyük çapta etkileyecek olaylar olarak yorumlanır. Bir çarpışmadan çıktığını gören insanın yaşantısında değişiklik olacaktır. İstemediği, sevmediği koşullardan kurtulacaktır. büyük ve kanlı çarpışma rüyalarıyorumlanmaz. Bunların değeri yoktur.

ÇARŞAF = Rüyada bir divana, yatağa çarşaf sermek yol olarak yorumlanır. Temiz. güzel renkli veya beyaz çarşaf iyi, hayırlı, kazançlı yoldur. Eski çarşaf, yarım kalan bir yol olarak alınır. Yırtık veya delik çarşf insanın yolda zarara uğrayabileceğine işaret eder. Çarşafı toplamak bir zarardan dönmektir. Yeni veya temiz çarşafları katlamak, bir yere kaldırmak, vb. yoldan gelecek kısmet, para olarak yorumlanır. Bu arada çarşafların rengini de unutmamalıdır.Buna göre yorum yapılmalıdır, örneğin mavi çarşaf deniz yoludur. Yeşil çarşaf yolculuğun insanı çok mutlu edeceğini haber verir. Ama bej, gri vb. çarşaf yolculuğun sıkıntıl ıgeçeceğine işaret eder.

ÇARŞAMBA = Bir Rüyada Çarşamba olduğunu fark eden kimsenin bu güne dikkat etmesi gerekir. Çünkü gördüğü rüya yine bir Çarşamba günü gerçekleşebilir. Ayrıca Çarşamba tez, acele anlamına da gelir.

ÇARŞI = Çarşı rüyaları genellikle iyi sayılır. Ancak çarşının ferah, aydınlık, vb olması gerekir. (Bak:ALIŞ-VERİŞ, PAZAR. MAĞAZA)

ÇATAL = Maddi konularda başarı olarak alınır. Elinde çatal olduğunu gören kimsenin belirli bir kısmeti olacaktır. Çatalla birşey yiyen veya çatalı bir yiyeceğe batıran insan iş ve para konusunda kararlı davranacak, istediğini kesin olarak bilecektir. Ayrıca bu kimse başarıya gitmek için belirli ve güçlü yöntemlerden de yararlanacaktır. Gümüş bir çatal büyük para müjdesi sayılır.

ÇATI = Rüyada bir evin çatısının kapatıldığını görmek çok iyidir. Bu rüye insanı rahat edebileceğine işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kimseyi endişelendiren sır, vb. de gizli kalacaktır ve hiç duyulmayacaktır. Rüyada bir çatı uçması iyi değildir. Bu evle ilgili bir felaket sayılabilir. Temiz, iyi renkli, vb. çatı insanın ömrünün sonuna kadar bolluk, bereket, rahat ve huzur içinde yaşayacağını haber verir.

ÇATIRTI = Rüyada çatırtılar duymak, hoşa gitmeyen, tatsız ve zararlı olabilecek olaylar olarak alınır. Bir çatırtının kesilmesi yaşamın kısa süre içinde sakinleşeceğini belirtir.

ÇATLAMAK = Rüyasında yerlerin, toprakların çatladığını gören kimse güç durumda kalır. Karşı koyamadığı nedenler yüzünden değer verdiği şeyleri kaybeder. Rüyasında ayağının dibinde toprak, beton, vb.nin çatlayıp ayrıldığını gören insanın hayatında krizli bir devre başlayacaktır.Rüyasında bir tabak, vb. nin çatladığını gören kimse maddi bir zarar görür. Rüyada aynanın çatladığını gören insan önemli sağlık sorunuyla karşılaşır. Buna karşılık ciltteki, eldeki, vb. çatlaklar para sayılır.

ÇAVDAR = Çavdar rüyaları tıpkı Arpa ve Buğday gibi yorumlanır.

ÇAY = Rüyasında çay içtiğini gören kimse iş hayatında da toplum yaşamında da başarılı olur. Hoşuna gidecek durumlarla karşılaşır. Başkalarına çay ikram eden insanın çevresi genişler. Yeni, değerli ahbaplar edinir. Rüyada çay yapmak yeni ve yararlı bir konuya el atmaktır.Rüyada çayı dökmek bir çalışmanın boşa gideceğini ve ayrıca bir dedikodu çıkaracağını haber verir. Paketle çay yepyeni umut ve beklentidir. Çaydanlık rüyaları da toplum hayatıyla ilgili gelişmelerdir. güzel bir çaydanlık insanın toplumda istediği gibi bir yere sahip olacağını açıklar.

ÇAY =( Bak: AKARSU)

ÇAYIR = Rüyada yemyeşil çayır görmek çok iyidir. Bu sorunların, sıkıntıların sona erdiğini, güzel, bolluklu, kısmetli günlerin geldiğini müjdeler. Rüyasında yemyeşil çayırda dolaşan birinin hiç derdi kalmaz. İstediği her şeye sahip olabilir. Bir genç kız için böyle bir rüya mutlu bir evlilik olarak yorumlır. Bir erkek için bu rüya hayırlı iş, helal paradır.Evliler için de yeşil çayır rüyası sevinç verici gelirdir. Çayıra uzandığını gören insanın büyük hayalleri gerçekleşir. Yine Rüyasında çayırda çiçek topladığını gören insanın da askla ilgili düşü kısa süre içinde gerçek olur.

ÇEK = Rüyada çek, makbuz, yazılı, imzalıı kâğıtlar genellikle iyi haber, resmi iş vb. olarak yorumlanırlar. Bir çek veren kimse bir iyilik eder. Rüyasında çek alan insan önemli biri sayesinde işinde ilerler. Yırtılan, buruştuulan, çek, karışan iş, boşa giden emektir.

ÇEKİÇ = Rüyasında elinde çekiç olduğunu gören kimse birden güçlenir ve hatta işinde başa geçebilir. Fakat bu yüzden düşman da kazanır. Çekiçle çivi çakan, vb. kimse kendi gayretiyle etrafındaki düşmanları sindirir ve daha rahat duruma gelir. Bir yerde bir çekiç görmek kısa süre sonra bir rekabetin başayacağına işaret eder.

ÇEKİRDEK = Rüyada meyve, vb. çekirdeği henüz gelişmemiş, plan halindeki iş olarak yorumlanır. Bir yere çekirdek diktiğini gören kimse kendi gayretiyle yükselecektir ama bu da epey zaman alacaktır. Meyve çekirdekleri günün birinde bolluk verecek, hayırlı fırsatlar olarak yorumlanırlar. Bir kaba konmuş çok sayıda çekirdek birden fazla iş teklifidir. Rüyasında çekirdek gören bir kadın hamile kalacaktır.

ÇEKİRGE = Çekirge hayırsız ahbap, çıkarcı tanıdık olarak yorumlanır. Rüyada çekirgenin zıplayıp gitmesi iyi sayılır. Çünkü insan, böylece kendine zarar verecek birinden kurtulur. Çekirgenin insanın üstüne konması para kaybıdır.Bu rüyayı gören kimsenin borç vermemesi yararlı olur. Pek çok çekirgeyi bir arada gören insan para sıkıntısıyla, kıtlıkla karşılaşır.Çekirgelerin birden yok olduğunu gören de uzun süredir çektiği maddi sıkıntıdan kurtulur.

ÇEKMECE = Rüyada çekmece önemli veya gizli kalan iş, sır, vb. olarak yorumlanır. Bir çekmeceyi açan insan hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve bir yıkıntıyla ilgili bir sırrı öğrenir veya bir iş önerisi alır. Bir çekmeceyi kapatan. insan dedikoduya, rezalete neden olacak tatsız bir durumu tam zamanında önler.Bir çekmeceye bazı şeyler koyan kimse dürüstlükle para kazanır. Fakat karışık bir çekmeceden bir şeyler alan insan dalavere düşünecektir. Bu kimse karanlık yollardan kazanç sağlamaya da kalkacaktır. Çekmeceden alınan şey de birlikte yorumlanmalıdır.

ÇELENK = Rüyasında bir çelenk atan veya bir çelengi taşıdığını gören kimse çok tatlı sözler duyar. Hiç beklemediği bir iltifatla karşılaşır. Çok sevildiğini anlar. Bir yere çelenk koyan insan uyum içinde olur. Yalnız çelenkteki çiçek, yaprak, vb.nın taze olması gerekir. Çiçekleri solmuş yada kurumuı bir çelenk, tartışma, anlaşmazlık ve hatta kavga olarak yorumlanır.üstelik bu olaylar çevre ilişkilerini de altüst edecektir.

ÇELİK = Rüyada çelikten yapılmış eşyalar görmek iyi sayılır. Çelik cesaret, atılganlık güven olarak yorumlanır. Rüyasında çelik eşya alan, gören, bunları kullanan kimse uzun zamandır istediği güvene kavuşur.Yaşamı daha anlamlı ve güzel olur. Ayrıca çelik sadık dost olarak da alınır. Evinde türlü çelik eşya gören insanın daima yardımına koşacak candan dostları olacaktır. Parlak çelik iç huzur ve sağlığı da temsil eder.

ÇELME = Rüyasında birine çelme takan kimse bir ahbap veya dostuna önemli bir konuda yardım edecektir. Fakat Rüyasında kendisine çelme takıldığını gören insan önemli bir konuda bir süre bocalayacaktır. Çelme dolayısıyla yere düştüğünü gören insan da başarısızlığa uğrayacaktır. Bu başarısızlıkta yanlış bilgi sinsi tanıdıkların payı olacaktır.

ÇEMBER = Rüyasında bir çemberin içinde olduğunu gören kimse sıkılır. Koşullar onun istediği gibi değildir. Durumlara çare bulacak güce sahip olmadığı da bellidir. Bir çemberi parçalayarak veya ortadan ayırarak dışına çıkan kimse kendisini sıkan şeylerden kurtulur. Aynca bağımsızlığana da kavuşur.Çemberi kırıp çıkmak sıkıcı bir maceranın sona ermesi olarak da yorumlanır. Başkalarının bir çember içinde olduğunu gören insan çevre değişikliği yapavaktır. Hayatında yepyeni insanlar olacaktır. Pekçok koşul değişecektir. Rüyada isteyerek bir çembere girdiğini gören kimse çıkarlarını düşünerek bir evlilik yapabilir. Çember çevirme, uygunsuz ilişkidir.

 

ÇENGEL = Rüyada çengel, henüz aslı bilinmeyen bir konu, sorulacak bir soru, iç yüzü ortaya çıkmamışbir olaydır. Bir çengele bir şey asmak sonu belli olmayan bir işe girişmektir. Bir çengelden birşey almak esrarlı fakat bir hayli zekli bir olaya karışmaktır. Sıra sıra çengeller önemli fakat acımasız insanlar olarak yorumlanır. rüya sahibi kendi zekasından yararlanarak böyle insanlarla ahbap olabilir. Onlardan kazanç sağlayabilir.

ÇENGELLİ İĞNE = Çengelli iğne ciddi bir ilişki olarak yorumlanır. Bu iş veya ilişkisi olabilir. Rüyasında bir çengelli iğne alan kimse iyi bir iş sahibi olabilir. Bir çengelli iğneyi üstüne takan bekar kadın veya erkek nişanlanabilir. Hatta evlenebilir.

ÇERÇEVE = Rüyada çerçeve sona yaklaşmış olan bir işolarak yorumlanır. Bir çerçeveye bir resim taktığını gören insan önemli bir konuda kesin ve isabetli karar verir. Boş bir çerçeve herkesin ilgisini çekecek paralı, önemli iştir. Tahta bir çerçeve hayırlı, uğurlu iş olarak alınır. Kırık çerçeve bir işe verilen emeklerin boşa gideceğini açıklar. Bir çerçeveyi silmek, boyamak, cilalamak vb. güç de olsa büyük başarıya kavuşulacağını açıklar. Çerçeve rüyaları varsa içlerindeki resim, vb.yle birlikte yorumlanmalıdır.

ÇEREZ = Çerez rüyaları pek de kazançlı olmayan, zevkli fakat sonu biraz da karanlık işler olarak yorumlanırlar. Çerez yiyen kimse hoşlandığı konuyla ilgilenecektir. Bu arada çerez türüne göre ayrıca yorumlanmalır. Bir sofra dolusu çerez herkesin ilgisini uyandıracak, türlü söylentiye neden olacak ve para da verecek bir konudur.

ÇEŞME = Çeşme rüyaları iyi sayılırlar. Temiz bir çeşme hayırlı, uğurlu bir haberdir. Çeşmeyi açarak su alan kimse düşlediği kısmete sahip olur. Genç kızlar için bu çevdece, ailece de beğenilecek bir evliliktir. Bekar erkekler için ise mutluluk verecek temiz bir aşktır. Evli erkek ve kadınlar için de hayırlı kısmet ve bolluktur. Fakat çeşme kurumuşsa düşler gerçekleşemiyecektir. Yine bakımsız, pis, vb. çeşme düş kırıklığı anlamına gelir. Temiz mermer çeşme insanın iç dünyasının zenginliğini de açıklar.

ÇEYİZ = Rüyada çeyiz görmek genç kızlar için doğrudan doğruya evlilik anlamına gelir. Bir sandığa çeyizini yerleştirdiğini gören genç kız evlenerek yol yapar ve yeni bir yere yerleşir. Çeyizlerini sandıktan çıkartan genç kız bir sorun ve belki de bir dedikodudan sonra evlenir ve çok mutlu olur.Çeyiz gören evli bir kadınsa aileyle ilgili bir kısmete sevinir. Bu kısmetten ona da pay düşecektir. Rüyasında çeyiz gören erkek hiç ummadığı bir yerden para alır.Bir eve çeyiz sandığının girmesi hoşa giden, mutluluk, sevinç veren olaylar ve kısmet olarak yorumlanır.

ÇIBAN = Sanılanın aksine çıban rüyası çok hayırlıdır. Rüyasında vücudunda bir çıban çıktığını gören insan toplu para alır. Çıban ne kadar iriyse para da o kadar büyük olacaktır. Yüzünde veya vücudunda pek çok çıban olduğunu gören kimse bolluğa kavuşur. Vücudu çıbanlarla kaplanan insan bir servet alır ve zengin olur.Çıban kimdeyse para da ona gelecektir. Rüyasında çıbanlı birinin elini sıkan, ona sürünen kimseye de bir miktar para gelir. Rüyada çıbanın patlaması ve içinden cerahat çıkması para yüzünden büyük kıskançlık ve hatta düşmanlıktşr. Çıbanları patlatmaya kalkan kimse boşboğazlığı yüzünden kıskançlıkla karşılaşır. Çıban patladığında kan çıkarsa rüya bozulur. Yani yorumlanamaz. Çıban rüyalarının daima para olduğunu unutmamalıdır.

ÇIĞ = Rüyasında çığın indiğini gören kimse aklından geçmeyen bir haber alır. Çığ altında kalan kimse beklenmedik bir durum yüzünden sıkıntıya düşer.Halledemeyeceği bir sorunla karşılaışr. Çığ düşmesini uzaktan seyreden kimse başkalarıyla ilgili bir tatsızlığa tanık olur. Çığın altından çıkan kimse büyük bir derdi geride bırakır

ÇILDIRMAK = Çıldırma hiç de fena sayılmaz. Çıldırdığını gören insan ilginç ve zevkli olaylarla karşılalır.Hayatında olumlu bir değişiklik olur. Başkalarının çıldırdığını gören, çevresiyle ilgili yeni bir duruma uymalıdır. Çıldıran kimselerle bir araya gelmek yeni ve sonu hayırlı bir işe el atmaktır.

ÇINAR = Bütün ağaç rüyaları gibi çınar da çok hayırlıdır. Ulu bir çınar ağacı üstün değerli, güçlü bir dost olarak yorumlanır. Çınar murat, iyilik, huzur sayılır. (Bak: AĞAÇ)

ÇINGIRAK = Çıngırak rüyaları da çan gibi yorumlanır. Tatlı sesli bir çıngırak iyi sevinç verici haberdir. Bu ayrıca hayırlı bir işi müjdeler

ÇIRA = Çıra konuşma, söz, haberdir. Yanmakta olan bir çıra acele gelecek olan ilginç haberdir. Sönmüş, fakat üstünden duman çıkan çıra tatsız bir dedikodudur. Rüyasında kuru çıra alan kimse ilginç kimselerle konuşur.

ÇIYAN =Rüyada çıyan görmek iyi sayılmaz. Çıyan doğrudan doğruya düşman anlamına gelir. Bir çıyanın evde dolaştığını gören kimsenin yanında bir düşmanı vardır. Çıyanın ir koltuk, kanepe, vb.ye çıkması bir düımanın evde huzursuzluk yaratacağını haber verir. Çıyanın sokmasıda düşmanın kötülük yapacağın anlatır.Çıyanı öldüren kimse hem düşmandan, hem de kötülükten kurtulur. Sarı renkli, büyük bir çıyan korkunç bir düşmandır. Evde birden fazla çıyan insanın düşmanlar arasında kaldığını gösterir. Evdeki çıyanı dışarıya atmak yuvadaki huzursuzluğun giderilmesidir. Yabancı bir yerde çıyan görmek bir tür uyandır. rüyayı gören kimsenin yabancı sayılan kimselerle konuşmaması, bilmediği yerlere gitmemesi gerekir. Rüyasında çıyanları cam bir kapta, yani çıkamayacakları bir yerde olduğunu gören insanın da düşmanları bulunmaktadır. Ancak bu düşmanlar zarar verebilecek durumda değillerdir. Kıskanmalarına, haset etmelerine karşın rüya sahibine ilişemeyeceklerdir.Çıyanların bir yerde toplanmışolması düşmanların neden olacağı güçlük ve iftira olarak yorumlanır.

ÇİÇEK , Rüyada çiçek görmek genel olarak çok iyi sayılır. Çiçek güzel haber kısmet, ferahlık, huzur, mutluluk ve murat olarak yorumlanır. Bu arada çiçeklerin saf, temiz aşkla da ilgisi vardır. Ancak bazı çiçekler ateşli aşk ve maceralarıda temsil ederler.Çiçekler ayrıca türlerine ve renklerine göre de değer taşırlar yani yorumlanırlar. Beyaz, pembe, yavru ağzı, kavuniçi, rubi, sıklamen, kırmızı, turuncu, mavi, eflatun, mor çiçekler iyi sayılırlar. Kırmızı çiçek ateşli aşk macerasıdır. Pembe çiçek evlilik teklifidir. Beyaz çiçek saf ve mutluluk verecek aşktır. Turuncu çiçek sorunların yok olacağını müjdeler. Eflatun ve morçiçekler iç huzurudur. Ayrıca insanın üstün duruma geleceğine de işaret ederler. Yalnız sarı çiçekler iyi sayılmazlar. Bunlar aşkta soruna işaret edebilirler. Yine sevilen kimsenin hastalanacağını da haber verebilir.Bu arada çiçeklerin taze olması da gerekildir. Kurumuş ve solmuş çiçekler isteklerin yerine gelemeyeceğini, düş kırıklıklarını haber verirler. Rüyasında bir erkekten kırmızı çiçek alan kız aşık olur. Kırmızı bir çiçek koparan genç kız, kendisiyle ilgisi olmayan birini sever. Beyaz ve pembe çiçekler alan veya koparan genç kız sevdiği kimseyle evlenir. Elinde mor çiçeklerı gören genç kızın üstün ve tanınmış bir eşi olur.

ÇİÇEK SAKSISI = Rüyasında boş bir çiçek saksısıalan kimse hoş bir umuda kapılır. Çiçek saksısına toprak doldurup çiçek diktiğini gören bekar erkek zengin bir kızla evlenir. Aynı rüya genç kızlar için mevki sahibi başarılı eş olarak alınır. Saksıyla çiçeği satın alan bekar erkek beğendiği kızla evlenir. Saksıyla çiçek alan bekar kız veya kadın, ailesinin de beğendiği kimseyle evlenir.Saksıdaki bitkinin çiçek açması yepyeni bir umut, bir mutluluktur. Evliler için bu yuvaya mutluluk katacak yeni bir bebek olarak yorumlanır. Yine bu rüya umutların boş olmadığını, huzur ve bolluğun geleceğini müjdeler. Çiçek saksısının çatlaması veya kırılması duygularla ilgili bir sorun, bir üzüntüdür.Çiçek saksısı kırıldığında toprak ve çiçeğe bir şey olmazsa bu yaşamda büyük değişiklik olarak alınır. Bazen bu ikinci eviilik olarak da yorumnır. Fakat saksı kırıldığında çiçek kopar, topraklar dağıtırsa hiç de iyi sayılmaz.

ÇİÇEK TOZU = Çiçek tozu yani polen henüz görünürde olmayan ve elde edilmesi zamana bağlı kısmet demektir. Bu tür rüyalar görüldükten epey sonra gerçekleşirler.

 

ÇİÇEK BOZUĞU  = Rüyada yüzünde çiçek bozuğu olduğunu gören kimse para alır. Yine Rüyada çiçek çıkartan imse de önemli bir konuyla uğraştıktan sonra bolluğa kavuşur.

ÇİFT SÜRME  = Rüyasında çift süren insan kendi zekası, planı, gayreti ve çalışması sayesinde başarıya erişir. Hayatı çok daha anlamlı ve güzel  olur. rüyayı gören kimse yaptıklarının karşılığını alır.

ÇİFTLİK  = Rüyada çiftlik balarılı çalışma sonucu gelecek büyük kısmet olarak yorumlanır. Çiftlik bakımlıysa insan alacağı kısmete çok sevinir. Yemyeşil bir çiftlik büyük murat ve  aklın alamayacağı kadar da para demektir. Fakat çiftlik bakımsızsa, örneğin  ekinler sararmışsa kısmetle ilgili sorunlar çıkacaktır.       İnsan kendi yanılgısı yüzünden kısmeti kaçıracaktır. Veya eline geçecek kısmet onu mutlu edemeyecektir.

ÇİĞ  = Rüyada yerlerin çiğ içinde kalmış olduğunu gören insanın hayatında ve özellikle iş yaşantısında olumlu bir gelişme görülür. Yabancı birinin desteği veya yardımıyla işler  gelişecektir.

ÇİĞDEM  =  Çiğdem saf aıkı temsil eder. Rüyasında çiğdem toplayan veya çiğdem alan genç bir kız severek evlenir ve mutlu olur.( Bak: ÇİÇEK)

ÇİKLET ,(  Bak: SAKIZ)

ÇİKOLATA  = Sanılanın  aksine Rüyada çikolata görmek hiç de iyi sayılmaz. Rüyasında yiyen kimse hastalanır. Bu genellikle sindirim sistemiyle ilgili olabilir.Fazla çikolata yediğini gören insanın karaciğeri bozulabilir. Veya  yiyecekten zehirlenme olabilir. Rüyada çikolatayı kim yiyorsa sorun da ilgilidir. Başkasına çikolata ikram eden, veren kimse bir sıkıntıdan kurtulur. Fakat çevresinden birinin sıkıldığını da öğrenir. Verilen çikolatayı almamak sağlığın iyi olacağını müjdeler. Bir yerde kutu veya kapla çikolata görmek, çevreyle ilgili bir sorundur. Bu rüya sahibini rahatsız etmeyecektir. Çikolatayı  görmek öyle kötü sayılmaz ama bunu yemek daima hastalıktır.

ÇİL  = Rüyada çil de bolluk, kıset, para olarak yorumlanır. Yüzünün çillendiğini gören insana  türlü yerden kısmet gelir. El ve kollan çillenen kimse de kendi büyük bir paraya kavuşur. Ayakların çillenmesi paranın yoldan geleceğine işaret eder.

ÇİLE  = Rüyada yün, floş, vb. çilesi yapılması gereken ve henüz tamamlanamamış olan  işlerdir. Bir çile yün, vb. yi sararak yumak yapan kimse hem başarılı bir iş görür  ve hem beğenilir. Bir çile, yün, vb. yi karıştıran, dolaştıran insan işte büyük  bir tatsızlıkla karşılaşır. Buna kendisi de neden olabilir.

ÇİLEK  = Rüyada mevsiminde çilek yediğini gören kimse bir sevinç alır. Yalnız çilekler güzel renkli ve olgun olmalıdır. Kızarmamış, ham çilek yiyen insan boş yere sevindiğini anlar ve bir sıkıntı alır. Tarlada olgun çilek görmek para sıkıntısının  yok olacağını müjdeler.       Bir çilek kopararak yiyen evli kadının güzel bir çocuğu olur. Bekar biri çilek kopararak yerse bir süre sonra bir kısmeti çıkar. Çilek topladığını gören insanın bol parası olacaktır. Çilekleri toplayarak bir kaba dolduran insan maddi güvene kavuşur. Çileklerin çürüdü?ünü gören insan bir kıskançlık yüzünden güç durumda kalır. Ham çilek toplayan insan hileli yoldan para kazanır.

ÇİM  = Yemyeşil çim huzur, rahat, mutluluk ve murat olarak yorumlanır. Çimenlikte dolaştığını, oturduğunu gören kimsenin hiç derdi, sıkıntısı kalmaz. Çimenlere uzanan insanın sağlık sorununa hemen çare bulunur. Çim rüyaları daima iyi sayılır. Yalnız çimlerin yemyeşil olması da şarttır.

ÇİMDİK  = Rüyada çimdik ani haberdir. Biri tarafından çimdiklenen kimse acele haber alır. Haberin tütünü Rüyada görülen diğerşeyler belirtir.

ÇİMENTO  = Rüyada çimento görmek sıkıntı olarak yorumlanır. Yığılmış çimento günlük hayatla ilgili bir sorundur. Etrafın çimento içinde kaldığını gören kimse büyük ve halledilmesi güç dertle karşılaşır.

ÇİNGENE  =  Rüyada çingene görmek tatsız bir dedikodu ve hatta iftira olarak yorumlanır. Grup halinde ki  çingeneler hayatın birden karışacağını haber  verir. Dans eden eğlenen çingeneler büyük bir sorunun halledilmesinin epey zaman alacağını anlatır.

ÇİNİ  = Rüyada güzel renkli çiniler görmek iç huzuru olarak yorumlanır. Bu çiniler insanın doğru yolda olduğunu haber verirler. Özellikle yeşil ve mavi renkli çiniler duygularla düşünceler arasında denge olduğunu, insanın sıkıntıardan uzak, rahat bir yaşam süreceğini belirtirler.

ÇİRKEF  = Rüyada çirkef sağlık sorunu, evle ilgili tatsızlık, huzursuzluk ve kavgı olarak yorumlanır. Çirkeften uzaklaşmak bu tür şeylerin bir süre sonra ortadan  kalkacağını açıklar.

ÇİRKİNLİK  = Rüyasında çirkin olduğunu gören kimse üzülür. Bu üzüntüye duygular da neden olabilir. Yine maddi durumun bozulması, işte aksilik, vb. de keder verebilir. Rüyada çirkinleşmiı kimseyi bir bunalım beklemektedir.

ÇİROZ  = Rüyada çiroz almak, yemek, vb. küçük kısmet olarak yorumlanır. İnsan umduğundan azıyla yetinmek zorunda kalabilir( Bak: BALIK)

ÇİT  = Rüyada düzgün bir çit insanın yaşamına anlam verecek bir iş, bir konudur. Bir yeri çitle çevirdiğini gören kimse bazı sorunlardan kaçarak eskisine oranla daha sakin bir yaşama kavuşabilir. Çit rüyalarıbazen insanın hayattan kaçmak, yalnız kalmak, vb. istediklerini de açıklar.

ÇİVİ  = Rüyasında çamaşırları çivitlediğini gören kimse başkalarını aldatmaya kalkar. Hatta bu insan önemli bir konuda endisini de kandırabilir. Buna karşılık paketle veya şişeyle çivit uzak yerden gelecek haberdir.

ÇİZİK  = Rüyada yüzde, vücutta çizik, kan çıkmaması koşuluyla para olarak yorumlanır. Fazla sayıda çizik bol paradır tabi.

ÇİZME  = Çizme giymek büyük sıkıntı sayılır. Yeni veya eski çizme daima sorun, dert, kederdir.( Bak: AYAKKABI)

ÇOBAN  =  Rüyada çoban olduğunu gören insan başkalarına büyük iyilikte bulunur  ve toplumda hakkettiği yere de ulaşır. Rüyada bir çobanla konuşan, olgun ve değerli bir dosta sahip olur. Rüyasında bir çobanın peşinden giden de kendine yeni bir yol çizer. Eskisinden çok farklı bir hayatı olur.

ÇOCUK  = Rüyada çocuk haber olarak yorumlanır. Erkek çocuk, genel olarak iyi haber ve müjdedir. Kız çocuk eğlenceli haber ve bazen de dedikodudur.(Bak: BEBEK)

ÇOLAK  = Rüyada çolak olduğunu gören kimsenin isteklerine kavuşması güçleşir. Çünkü  kendisi bazı nedenlerle çaresiz kalacaktır. Bu nedenleri de Rüyada görülen diğer şeyler açıklayacaktır. Çolak bir insan gören veya bir çolakla konuşan  kimsenin de talihi kapanır. Uğursuz biri yüzünden zarara da uğrar.

ÇORAK  =  Rüyada çorak bir yer görmek iyi değildir. Bu sıkıntı, darlık, yokluk olarak  yorumlanır. Her yerin çorak olduğunu gören kimse uzun süre para sıkıntısı çeker. Çorak yere bir şeyler ekmeğe çalışan kimse bu soruna kendi başına çare  bulacaktır. Çoraklık rüyaları iyi sayılmaz

ÇORAP  =  Kirli çorap sıkıntıya insanın düşüncesizliğinin neden olacağını belirtir. Yırtık çorap bir düşmanlığın sıkıntı vereceğini açıklar. Buna karşıılık  çorapları çıkartmak sıkıntıdan kurtulmaktır. Bu arada Rüyasında çok ince naylon, ipek çorap giydiğini, bacaklarının, ayaklarının çok güzel olduğunu gören kadın sıkıntı almaz. Bu tam aksine bir kısmet işaretidir.( Bak: AYAKKABI)

ÇORBA  = Çorba, kısmet olarak yorumlanır. Temiz bir tasta veya tabakta çorba yuvada  memnunluk verecek iyi bir kısmettir. Böyle bir çorbayı içen insanın gelirinde  artma görülür. Çorba pişirdiğini gören sadece kendisi sevinmekle kalmaz, aileyi çevresini de memnun eder. büyük bir kısmetten etrafındakilere de pay verir. Hayır işleri yapar.Yalnız çorbanın rengi sarı, yeşilimsi sarı, olmamalıdır. Böyle bir çorbayı içen çok kısa süre içinde hastalanır. Kazanla  çorba birden fazla kişini yararlanacağı büyük paradır.

 

ÇÖKME  = Rüyasında bulunduğu yerin çöktüğünü gören insan sözle anlatılamayacak kadar büyük bir sıkıntı alır. Çöken yerden çıktığını görürse bu sıkıntı kısa sürer. Rüyada başka yerlerin çökmesi çevreden bazı kimselerin felaketlerle karşılaşacaklarını anlatır. Evli bir insan oturduğu evin çöktüğünü görürse se yuvası dağılabilir. Yani bir ayrılık, boşanma olabilir.

ÇÖL  = Sanılanın aksine çöl rüyası daima iyiye yorulur. Göz alabildiğine uzanan bir çöl harcamakla bitmeyecek paradır. Bu fevkalade büyük bir servettir. Böyle bir çölde yürüyen insan çalışmasına, uğraşmasına gerek kalmadan zengin olur. Bu rüya mirasa da işaret edebilir.Çöl rüyası paranın havadan geleceğini haber verir. Çölde kum fırtınası gelecek büyük servetin hayatı tamamen  değiştireceğini, insanın büyük lüks içinde yaşayacağını açıklar.

ÇÖMLEK  = Çömlek, gizli kalması gereken konu olarak yorumlanır. Ayrıca dolu çömlek kimseye haber vermeden girişilen işlerin başarı vereceğini açıklar. Sıra  sıra çömlekler insanın karışlaşacağı esrarlı bir durumdur. Bir çömleğin kırılması, gizlenmesi gereken bir durumun ortaya çıkarak insanı güç durumda bırakmasıdır.

ÇÖP  = Rüyasında çöp topladığını gören insan biraz sabırlı olmalıdır. Çünkü beklemekte olan iyi bir kısmet vardır. Fakat bu kısmet biraz uzaktadır. Uzunca bir zaman geçtikten sonra buna kavuşulacaktır. Rüyada çöpleri bir kaba dolduran insan çevresinden birinin kıskançlığıyla karşılaşır. Bu yüzden bir süre huzuru da kaçar. Çöpleri devirmek veya çöplerin etrafa yayılması , herkesi ilgilendiren bir sorun, örneğin bulaşıcı bir hastalık olabilir.

ÇÖPÇÜ  = Rüyasında bir çöpçünün sokakları süpürdüğünü gören kimse en beklemediği anda sıkıntıdan sıyrılır. Çöpçü çöpleri toplayarak giderse dertler sona erecek demektir. Fakat çöpçü toplayacak yerde ortalığı daha da kirletmekteyse ani ve toplumu ilgilendiren bir sorun olacaktır.

ÇÖPLÜK  = Çöplük rüyaları da pek iyi sayılmazlar. Bir çöplükte olduğunu gören beklemediği sorunlarla kaşılaşarak üzülür. Çöplere batan kimse derdine kolay kolay çare bulamaz. Çöplükten çıkan kimse bir süre sonra dertten kurtulur.Çöplüğe uzaktan bakan kimse başkasının sorunuyla ilgilenmek zorunda kalır.

ÇÖREK  = Rüyada çörek yaptığını veya pişirdiğini gören bekar kimse ani kararla evlenir ve istediklerine de kavuşur. Rüyasında çörek yiyen insan da bir fırsatı değerlendirerek bol para alır. Tepsiyle çörek ömür boyunca sürecek bir gelir olarak yorumlanır.

ÇÖZMEK  = Rüyada bir düğümü çözmek, bir sorunu geride bırakarak bağımsızlığa kavuşmak olarak yorumlanır. Bir ipi, vb. çözmek insanın artık başkalarından emir almayacak duruma geldiğini anlatır. Rüyada bir kadın saçlarının örgüsünü çözerse ani bir kararla yuvasından ayrılabilir. Bu boşanma anlamına gelmeyebilir, fakat bir süre ayrılık olarak alınır.

ÇUHA  = Rüyada çuha görmek bir dargınlığın sona ereceğini açıklar. Bir masaya çuha örtmek aile arasındaki anlaşmazlığın halledileceğini belirtir. Özellikle kırmızı çuha iyi sayılır. Ancak yeşil çuha kaplı kumar masası iyi sayılmaz. İstenilen şeylerin aslında hiç de hayırlı olmadığını anlatır.

ÇUKUR  = Rüyada çukur sorun, engel, anlaşmazlık olarak yorumlanır. Çukurlarla dolu bir yolda ilerleyen insanın iş hayatında tehlikeler vardır. Rüyasında ayağı çukura  kimse de hatalı bir karar yüzünden güç durumda kalabilir.Çukura düştüşünü  gören insan epey sıkılır. Çukurdan çıktığını gören kimse sıkıntıyı geride bırakır ama yine de bunu unutamaz. Bir çukur kazdığını gören insan duygularını kontrol etmelidir. Duygulara kapılacak olursa yakınındaki birine zarar verebilir.

ÇULLUK  = Rüyada uçarak yaklaşan çulluk, yabancı bir yerden ilginç bir haber olarak yorumlanır. Sürüyle yaklaşan çulluklar da büyük müjdedir. Bir çulluğun yakına konması bir yabancıdan sağlanacak çıkardır. Yalnız çulluğu avlamak iyi sayılmaz. Bu kuşku ve kıskançlığın neden olacağı üzüntüdür.

ÇUVAL ,  Rüyada ağzı bağlı ve içi dolu çuval yepyeni bir yerden gelecek kısmettir. Ağzı  açık çuval başkalarının beğenmediği bir iş veya kısmettir. İçi boş bir çuval  rüya sahibinin düşlerini gerçekleştirebilmek için çok çalışması gerektiğini gösterir. Rüyasında bir çuvalı doldurduğunu gören insan başkalarının çalışmasından yararlanarak para alabilir. Bu arada çuvala konulan şeylerde yorumlanmalıdır. Böylece rüya tamamen değişebilir.

ÇUVALDIZ  = Rüyada çuvaldız, güç, güven olarak yorumlanır. Rüyasında kendisine çuvaldız batırıldığını gören insan büyük iyilik görür. Mesleğinde fevkalade  bir atılım yapar. Önemli birinin yardımıyla iyi duruma gelir. Rüyada başkasına çuvaldızı batıran kimse bir iyilikte bulunur. Bir kutuda veya bir yerde duran sıra sıra çuvaldız henüz yararlanılmamış olan fırsatlardır. Çuvaldız satın almak iyi olanak bulmaktır.

ÇÜRÜK  = Çürük rüyaları da iyi sayılırlar. Rüyasında yüzünün, vücudunun çürüdüğünü gören kimse hemen para alır. Çürük ne kadar koyu renk ve iriyse para da o kadar fazla olacaktır. Her tarafının çürük içinde kaldığını gören insan zengin olur. Hem para pek çalışmaya da gerek kalmadan gelir.Böyle bir rüya görenin bir piyango bileti alması yararlıdır.Birine vurduğunu ve onun  cildini çürüttüğünü gören para verir. Veya para yardımı yapar. Rüyada kimin  vücudu çürürse parayı da o alacaktır.

ÇÜRÜMEK  = Rüyada bitkilerin, besinlerin, ölmüş hayvan, vb.nin çürümesi hiç hiç iyi sayılmaz. Çürüme rüyalarının sağlıkla ilgisi vardır. Çürüyen bir bitki küçük  bir rahatsızlık olabilir. Fakat çürüyen bir hayvan ciddi bir hastalık olarak yorumlanır. Hele bu tür Rüyada sarı renk de görülürse durum daha da ciddidir.

DADI = Rüyasında birine dadalık ettiğini gören insan uzun ve zahmetli bir işe girişir. Bu iş belki sonunda kazançlı olacaktır fakat insanın hareketlerini kısıtlayacak ve can sıkacaktır.

DAĞ = Dağ rüyası genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Rüyasında bir dağa tırmandığını gören insan kendi gücü ve gayretiyle amacına gidecektir. Başarıya ve istediklerine kavuşacaktır, hele doruğa da çıkarsa durumu daha da fevkalade olacaktır. Bu rüya insanın eşsiz başarıya ve dünya çapıda üne kavuşacağını gösterir. Buna karşılık tırmandığı dağdan yuvarlanan veya düşen insan güçlükle eriştiği yerde kalmayacaktır. Kendi hatası yüzünden başarısızlığa uğrayacaktır. Başkalarının dağa çıktığını gören çevresinden birinin başarısını duyar. Rüyada ulu dağları seyreden insan çok değerli ve önemli kimselerle tanışır. Bir dağın tepesinde oturduğunu gören insanın hayatta hiçbir sorunu kalmaz. O her istediğine kavuşacaktır. Ancak bu yüzden sonunda yalnız kalması olasılığı da vardır.

DAiRE = Rüyasında bir daire çizdiğini gören kimsenin büyük bir sorunu vardır Bunu aklından çıkaramamakta ve kendisini kısıtlanmış gibi hissetmektedir. Rüyasında ber dairenin içinde durduğunu gören insan, kendi iradesinden yararlanamaz. Onu başkası yönetir. Fakat bir daireden çıkan insan, hayatına yeniden yön verir. Hem her şeyi de kendi yapar. Yani yönetimi de eline alır. Rüyada kusursuz daireler, halledilmesine zaman gereken işler olarak yorumlanırlar.

DAİRE = Apartman dairesi, kat, vb. de ev rüyaları gibi yorumlanır.( Bak: EV)

DAKİKA = Rüyasında dakikaları saydığını gören biri beklediği haberi tam zamanında alır. Yine tam zamanında harekete geçerek işlerini halleder. Dakikalann sayısı belliyse akılda tutmak yararlı olur. Bu sayı çokşeyi açıklayabilir.

DAKTİLO =( Bak: YAZI MAKİNESİ)

DAL = Rüyada yeşil yapraklı veya çiçekli dal görmek bağlanılan işte başarı olacağını açıklar. Yani bir işten vazgeçmek ve sabırlı ilerlemek gerekmektedir. Buna karşılık çıplak bir dal umulan şeyin olamayacağını anlatır. Bu durumda ısrar etmemek yeni konuları düşünmek yararlıdır. Bu arada kuru dal aynca yoksulluk olarak da yorumlanır.Kış dışında görülen rüyalarda kuru dallı bir ağaç para durumunun bozulacağını bildirir. Aşık olan birinin kuru dal rüyası görmeside iyi sayılmaz. Bu umutların boş olduğunu, aşkın sonunda kederin beklediğini açıklar. Buna karşılık her mevsimde yeşil yapraklı veya çiçekli dal başarı işaretidir. Bu işte, yuvada, toplum yaşantısında ve aşkta geçerlidir. Rüyada görülen meyveli dal da işte yeni fırsat ve olanak olarak yorumlanır.

DALAK =( Bak: ORGAN)-(Bak: ET)

DALGA = Rüyada dalgalı deniz görmek başarının biraz güç olacağını açıklar. Bekar biri için bu tür rüya aşkta sorunlar olarak yorumlanır. Rüyasında denizde dallgalarla boğuşan kimse ani bir fırsattan yararlanarak birden yükselir. Çalışmaya gerek kalmadan başa da geçebilir. Dalgalı denizde yüzen insan para sahibi olabilir. Ancak bu paranın kaynağı pek de temiz olmayabilir. Dalgaların sahile çarpması çok uzaklardan gelecek olan kısmetleri haber verir.

DALGIÇ = Rüyasında dalgıç olarak denize dalan kimsenin çok sorunu vardır, O yaşamın koşullarına güçlükle dayanabilmektedir. Yine bu insanla uğraşan kimselerde bulanmaktadır. Başarıya erişebilmek için de o insanları yenmesi gerekecektir.Dalgıcın su yüzüne çıkması sorunların geride kalmak üzere olduğuna işaret eder. Dalgıç su altında kaldığı sürece rüya iyi sayılmaz. Çünkü bu uzun süre sıkıntıdır.

DALMA = Rüyasında bir yerden denize, göle vb. atladığını ve suya daldığını gören insanın hayatında büyük bir sürpriz olacaktır. En beklemediği anda anlam veremediği olaylarla karışlaşacaktır. Dalınan su saydam ve güzel renkte ise sürprizi güzel bir gelişme izleyecektir. Fakat su bulanık, çamurlu, vb.yse sıkıntı görülecektir. Bu tür rüya hemen her konuda dikkatli davranmak gerekti?ini haber verir. Yani bir uyarı rüyasıdır.

DALYAN = Rüyasında bir dalyan gören insan çok zengin olur. Yani maddi sıkınıtsı kalmaz. Parayla alınabilecek her şeye de sahip olabilir.( Bak: BALIK)

DAM = Rüyasında bir evin veya binanın damına çıkan kimsenin istekleri gerçekleşir Rüyasında bir damda durduğunu, dolaştığını, vb. gören insanın hayatında çok olumlu bir değişiklik olacaktır. Hatta bu insan her şeyi geride bırakarak kendisine yepyeni bir yaşam da kurabilir. Damdan yuvarlanmak, düşmek bir sürprize işaret eder. Bu insana değişiklik yapmanın tehlikeli olacağını anlatan bir süpriz de olabilir.

 

DAMAR = Rüyasında damarlarının çıktığını, belirgin hale geldiğini gören kimse başarı için çok çalışmak zorunda kalır. Damarlar aynı zamanda morsa büyük gayretten sonra amacına erişebilecektir. Damarlar etten fırlayacak gibi gözüküyorsa ve bu damarlar gözle görülür şekilde atıyorsa aileyle ilgili sorun olacaktır. Bu hastalık sorunu da olabilir.Damarlar hiç belli değilse sorun da yoktur. Fakat damarlar içe kaçıp yerlerine izler kalıyorsa rüya sahibi bir düşmanlıkla karşılaşacak demektir. Damar kesilir ve kan çıkmazsa sağlık sorunu olacaktır. Yine aileyle ilgili üzüntüler görülecektir. Damar kesilip kan çıkarsa rüya bozulur. Kan görüldüğünde rüya yorumlanmaz. Yani değersizdir.

DAMAT = (Bak: GÜVEY)

DAMLA = Rüyada saydam su damlaları temiz haber olarak yorumlanır. Damlayan sıvı temiz ve berraksa insan sevinç alır. Fakat pis sıvının damlaması tatsız söz, dedikodu ve hatta sağlık bozukluğudur.

DANA = Rüyada besili, sağlıklı bir dana görmek çevrede rahat, huzur olacağını anlatır. Rüyasında danalara yem veren, onlara bakan, vb. kimse bir fırsattan yararlanarak çevresinde bulunan üstün birinin gözüne girer. Yani kendisini sevdirir. Rüyada sıska, zayıf, hasta, vb. dana iyi sayılmaz. Bu çevredeki bazı kimseler yüzünden para sıkıntısı olacağına işaret eder. Rüyada bir danayı kestiğini gören de karanlık bir iş yüzünden suçlanır ve sıkıntıya düşer. Ama Rüyada kan görülürse yorum yapılmaz.

DANS = Genel olarak dans rüyaları iyi sayılmazlar. Dans hatalı düşünceler,duygular yüzünden gelecek sıkıntı olarak yorumlanır. Rüyasında dans ettiğini gören kimse güç durumda kalır. Ancak Rüyasında güzel bir yerde, çok tatlı bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kısmet söz konusudur. Hem bu sayede bir dert geride kalacağı gibi yaşamın zevklerinden yrarlanmak da kabil olacaktır.Rüyada ruha huzur veren bir müziğe uyarak dans eden kimse sıkılmaz. Tam aksine bir derdini unutur. Fakat Rüyada biriyle dans etmek söylentilere neden olacak ilişkidir. Kalabalıkta dans etmek de duyulacak ve insanı güç durumda bırakacak maceradır. Dans Rüyasında hem renklere, hem de müziğin türüne dikkat etmeli ve yorum öyle yapılmalıdır.

DANTEL = Rüyasında dantel ördüğnü gören bekar kadın veya genç kız çevresince çok beğenilecek ve kısa süre içinde evlenme teklifi alacaktır.. Bu olayı da iyi bir evlilik izleyecektir. Rüyasında dantelden bir elbise, vb. giyen genç kadın, vb. de düşlediği gibi bir aşkla karışlaşacaktır. Çok sevecek ve sevilcektir. Fakat aşkın sonucunu Rüyada görülen diğer şeyler ve dantelin rengine dikkat edilmelidir.

DARALMA = Rüyada bir giyim eşyasının daralması sıkıntı olarak yorumlanır.Yani hayat koşulları rüya sahibinin hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden kederlenecektir. Rüyada dar gelen bir şey giymek de yine sıkıntı olarak yorumlanır.

DARAĞACI = Darağacı rüyası ayrılma olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse nişanlısından, nikahlısından veya eşinden ayrılabilir. Darağacında asılı biri varsa mutluluğun büyük çaba, gayret ve çalışmadan sonra geleceği anlaşılır. Rüyasında darağacında sallandığını gören insan, bunalımlı bir devreyi atlatlattıktan sonra hayatından yenilik yapacak ve daha rahat olabilecektir.

DARBE = Rüyada birine darbe indirmek, yani vurmak, vb. çok iyi sayılır. Bu yapılacak olan büyük bir iyiliktir. Rüyasında kendisine darbe indirildiğini gören kimse önemli birinin yardımıyla bir engeli aşar ve başarıya gider.

DARBUKA = Rüyada darbuka çalmak ağızdan laf kaçırmak olarak yorumlanır. Darbukayı çalan insan kendi sözleri yüzünden güç durumda kalır. Başkasınınçaldığı darbukayı dinleyen de hoşuna gitmeyecek şeyleri öğrenir.

DARGINLIK = Dargınlık veya darılma rüyaları iyi sayılırlar. Bunlar ilişkilerin güçleneceğini, sorunlara çare bulunacağını haber verirler.

DARI = Rüyada darı görmek beklenen kısmet, para, vb.nin umulandan az olacağını açıklar. Rüyada darının saçılması büyükçe bir harcamayı birkaç kişinin üstleneceğini belirtir. Rüyada darıları toplamak başkasının parasından yararlanmak olarak alınır.

DAVA = Dava, mahkeme, vb. rüyaları genel olarak iyi sayılmazlar. Bunlar çevre ve yuvayla ilgili sorunlara işaret ederler. Genel olarak dedikoducu ve kötü ahbapların yuvada huzursuzluk çıkarması olarak yorumlanırlar.

DAVET = Rüyada bir yere davet edilmek, hesapta olmayan bir harcamadır. Rüyada bir davetiye almak da masrafların birden artacağına işaret eder. Yaldızlı vb. davetiye paranın zevkler için gideceğini açıklar.

DAVUL = Rüyasında davul sesi duyan insan önemli ve değerli şeyleri öğrenir.Bunlara dayanarak da ciddi karar vermesi gerekebilir. Rüyasında davul çalan insanın çalımalarından, gayretlerinden başkaları yararlanır. Rüyada davul satın almak işte yenilik olarak yorumlanır. Bir davulu vermek, kırmak ve ya patlatmak olayların insanı etkilemeyeceğini ve yaşamın eskisi gibi süreceğini belirtir.

DAYAK = Dayak iyi sayılan rüyalar arasındadır. Dayak yediğini gören kimse büyük bir iyilikle karşılaşır. İşinde ilerler, gelirinde de artış olabilir. Rüyada başkasını döven kimse bir iyilik yapar.

DAZLAKLIK = Rüyada başının dazlak, yani kel olduğunu gören kimse büyük bir dertle karışlaşır. Beklenmedik bir olay, para işlerini de, aşk yasantısını da altüst eder. Fakat dazlak olan kimsenin başında yaralar varsa iyiye yorulur. Bu yakında gelecek büyük paradır.

 

DEBDEBELİ = Rüyasında debdebeli bir hayat sürdüğünü gören insanın geleceği parlaktır. Onun istediklerine kavuşması kolay olacaktır. Yani bolluklu günler kendisini beklemektedir.

DEDİKODU = Rüyada dedikodu yaptığını gören insan iyi niyeti, yumuşak başlılığı veya düşüncesizliği yüzünden bir sorumluluk yüklenir. Yani sırf başkalarını memnun edebilmek için gereksiz yere çaba sarfeder. Rüyada bir dedikodu dinleyen insan da başkasıyla ilgisi olan biriyle bir maceraya atılabilir. Bu rüya bir tehlikeyi haber verir. Bu tür rüya gören kimsenin bağımsız olmayan biriyle ilişki kurmaya kalkması hiç de doğru değildir.

DEFİNE = Rüyada define bulmak zevkli, fakat masrafa neden olacak bir değişiklik olarak yorumlanır. Yalnız definenin türü de önem taşır. Örneğin sandıkla, küple altın bulan kimse bir sır öğrenir. Buna karşılık Rüyasında değerli taşlar bulan kimse işte, aşkta başarılı olacaktır. Hatta aşkta eşsiz bir mutluluğa erişecektir. Define rüyası görüldüğıünde türüne göre yorum yapmak gerekir.

DEFNE = Rüyasında defne gören insan rahata, huzura kavuşur. Hayatında zevkli, güzel bir devre başlar. Başına defneden çelenk takan insan çevresin dekilerce çok sevilir. Bu rüya büyük başarıyı müjdeler.

DEFNETMEK = Rüyada bir ölüyü defnetmek, yani gömmek bir sırrın çok iyi gizleneceğini ve hiç ortaya çıkmayacağını anlatır. Ölü gömmek ayrıca bir haber sayesinde mala, mülke konmak olarak da yorumlanır. rüyayı gören başkalarının bilemediği bir durumu değerlendirerek toprak, vb. sahibi olaçaktır.Rüyada birini gömerken ağladığını da gören kimse öğreneceklerinden yararlanarak çok iyi duruma gelecek ve çok da sevinecektir. Rüyasında kendisini defnettiklerini gören kimse geçmişte kalan bir hata yüzünden üzülür.Kendisini defnederken ağlayan kimse bir süre sonra güçlükten kurtularak huzura kavuşur. Bu rüya ayrıca mal, mülkle de ilgilidir. Miras yüzünden aile arasında anlaşmazlık da olabilir.

DEFTER = Defter rüyaları daima önem taşır ve dikkatle yorumlanır. Rüyasında bir defter satın alankimse yaşamında bir değişiklik yapacaktır. Bunun iyi mi kötü mü olacağını görülen renkler ve diğer şeyler saptayacaktır.Rüyada bir deftere yazı yazan insan üne kavuşur. Defter ve çevre güzelse bu haklı, iyi bir ün olacaktır. Çevre karanlık, defter, kirli, vb.yse insanın adı çıkabilir. Bir yerde üst üste yığılmış defter görmek çevreyi ve hatta ülkeyi ilgilendirecek önemli bir olaydır. Bir rafa, kitaplığa defterleri yerleştiren insan önemli bir göreve getirilerek dikkati çeker.

DEĞER = Rüyasında bir eşyaya değer biçen insan bir yakınıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalacaktır. Rüyasında başkalarının değer biçtiğini gören kimseyi de yakınları kınayacak ve eleştirecektir. Buna karşılık değer verilen bir şeyi veya bir insanı gören övgü dolu sözler işitecektir.

DEĞİRMEN = Rüyada görülen yelde değirmeni havadan gelecek olan para olarak yorumlanır. Birkaç yeldeğirmenini gören kimse başkalarının emeğinden yaralanır. Onların kısmetine ortak çıkar. Rüyada akarsu üstündeki bir değirmen helal paradır. Bu ömür boyu gelecek sağlam bir gelir de olabilir. Değirmende bir şeyler öğüttüğünü gören, haklı olarak işinde ilerler ve ayrıca bolluğada kavuşur.

DEĞNEK = Değnek de Asa ve Baston rüyaları gibi yorumlanır. Bu gücü temsil eder. Elinde bir değnek tuttuğunu gören kimse çok güçlenir ve istediği alanda başarı sağlayarak doruğa çıkar.( Bak: ASA)

DEHLİZ = ( Bak: KORİDOR)

DEKORASYON = Rüyasında bir yerin dekorasyonuyla ilgilendiğini gören insan kendi isteğiyle hayatında olumlu bir değişiklik yapar. Bu rüyayı gören bekarsa varlıklı ve tanınmış biriyle evlenir.

DELİ = Rüyasında deli gören kimse çevresinden olmayan biriyle, bir yabancıyla tanışır. Bir delinin bir şey vermesi de kısmet olarak yorumlanır. Bir deliyle boğuştuğunu gören yabancı bir yerden iyi bir teklif alır.Rüyasında delirdiğni gören kimse de önemli bir konuda isabetli karar vererek hayranlık uyandırır. Sanılanın aksine delilik rüyaları iyiye yorulur. Deliler arasında kaldığını gören de yabancı bir kent, ülke, vb.de uzun süre kalarak kazanç sağlar.

DELİK = Yerde bir delik ani çıkacak bir güçlüktür. Duvarda bir delik bir yakından gelecek olan olumlu haberdir. Duvarda sıra sıra delikler olması insanın evini değiştireceğini açıklar. Bir delikten bir şey çıkarmak güçlüğü izleyen kısmettir. Bir deliğe bir şey düşürmek de ani kayıp olarak yorumlanır.

DELİKANLI = Rüyada delikanlı ani haberdir. Görülen genç yakışıklıysa haber sevinç verici olacaktır. Genç çirkinse haber endişe verecektir. Bu ayrıca can sıkıcı dedikodu olarak da alınır. Bir genç kız Rüyasında yakışıklı bir delikanlı görürse çevresinden birinden evlenme teklifi alır. Fakat delikanlı çirkinse yakın biri evliliğe engel olacaktır.

DEMET = Rüyada demetle taze çiçek aşkta mutluluğa işaret eder. Fakat kuru bir demet düş kırıklığıdır.( Bak: ÇİÇEK).Çiçek, bitki, vb.yi toplayıp demet yapmak bir işte beklenen sonucun alınacağını açıklar.

DEMİR = Demir rüyaları genel olarak iyi sayılırlar. Rüyasında demirden yapılmış eşya alan kimse birden güçlenir ve yenilemiyecek duruma gelir. Rüyasında demiri silen, parlatan insan da toplumda iyi bir yere sahip olur ve çok beğenilir. Rüyada demirden yüzük, ziynet eşyası büyük mutluluk verecek işbirliği veyaevliliktir. Paslanmış demir beklenen basan veya mutluluğun biraz gecikeceğini anlatır. Elinde parlak demirden bir çubuk tuttuğunu gören insan her istediğine kavuşacaktır.

DEMİRCİ = Rüyasında bir demirci gören kimse önemli birinin desteğine sahip olur. Demircinin çalıştığını gören, önemli biri sayesinde daha güçlü bir duruma gelir. Demircilik yaptığını gören insan birden yükselerek doruğa çıkar.

DEMİRHİNDİ = Rüyasında demirhindi aldığını gören kimse bir hastalıktan kurtulur. Rüyasında demirhindi şerbeti içen insanın da sağlığı düzelir. rüyasın da demirhindi şerbeti yapan insanın başkalarına iyilği dokunur.

DEMİRYOLU = Rüyada demiryolu iyi, rahat ve kazançlı bir iş olarak yorumlanır. Bir demiryolunda yürüdüğünü gören insan, çalışması sayesinde bol para alacaktır. Ayrıca çevresindekileri de iyi anlaşacaktır. Bu rüyayı gören insan, bir fırsat kollayarak kendi işini kurmalıdır. Çünkü bu sayede fevkalade bir duruma gelebilir.

DENGE = Rüyasında dengesini kaybeden insanın hayatı birden altüst olur.Bu kimse aşırı zevkler yüzünden zarar görür. Rüyada dengesini kaybedecek gibi olan ve sonra kendini toplayan insan tatsız bir olayla karşılaşır. Ancak bir süre sonra bunun etkisinden sıyrılır.

 

DENİZ = Deniz rüyaları genellikle iyiye yorulur. Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak,olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur. Dalgalı bir deniz mutluluğun bazı sorunlardan sonra geleceğine işaret eder. Dibi kumlu,berrak deniz büyük servettir. Denizde fırtına hayatın tamamen değişeceğini, birbirini izleyecek olaylardan sonra huzura kavuşulacağını açıklar.Denizde yüzdüğünü gören insan, arka arkaya yolculuk yapar. Bir tekneyle denize açılmış olduğunu gören de işini veya yaşam tarzını değiştirir. Deniz köpük köpük oluyorsa bolluk yakındır. Bu miras olarak da alınabilir. Denizin rengi grimsiyse insan bir kısmet yüzünden düşmanlıkla karşılaşacaktır. Denizin rengi güzel değilse iyi sayılmaz. Bu parayla ilgili büyük sorundur. Böyle bir denizi aşan insan, para sıkıntısı çektikten sonra yaşantısına yeniden yön verebilecektir.Denize açılıp balık tuttuğunu gören insan pek çok yerden kısmet alır ve zenginolur.Boğulduğunu gören kimse epey sıkıldıktan sonra yaşamını tamamen değişitirip rahat eder. Denizde başkasını boğan kimse başkasına bir sıkıntı verir.

DENİZALTI = Suyun içinde giden bir denizaltı, hiç beklenmedik olaylara durumlara işaret eder. Böyle bir denizaltı esrarlı bir olay olarak da yorumlanır. Suyun yüzüne çıkan bir denizaltı, insanın ummadığı bir yerden destek görmesi, birden güç kazanmasıdır. Suyun üstünde giden denizaltı gemi gibi de yorumlanır.( Bak: GEMİ)

DENİZANASI = Rüyada suda duran veya ilerleten denizanası kısmetle ilgili, ufak tefek pürüz, engeldir. Ölmüş denizanası hemen geçecek sorundur. Canlı denizanası, insanın kısmetine göz diken biri de olabilir. büyük ve canlı denizanası kötülük yapmağa kalkışacak, açgözlü biridir. Bir denizanasının çarpması ve cildi kızartması önce para sorunu ve sonra beklenmedik bir paradır.

DEVE = Deve rüyaları daima iyi sayılırlar. Deve kısmet para, murattır. Rüyasında bir deveye binen insan başarıya erişir. Rüyada çölde bir deve gören insan hayal edemeyeceği kadar zengin olur.Rüyasında bir deve gören bekar kimse tanınmış aileden zengin biriyle evlenir. Yere çöken bir deve bütün sorunların geride kalacağını müjdeler.

DENİZATI = Rüyasında denizatı gören kimse sevinir. Denizatı talihin açılmakta olduğuna işaret eder. Denizde ilerleyen bir veya fazla sayıda denizatı büyük kısmettir.

DENK = Rüyasında eşyalarını bir denk yaptığını gören insan kendi gayretiyle bir dertden kurtulur. Bekar biri için bu evlilik ve başka bir çevreye yerleşmek olarak alınır. Rüyada birçok denk görmek aileyle ilgili değişiklikler, yeniliklerdir. Bunların türünü de denklerin renkleri belirtir.

DEPO = (Bak: AMBAR)

DEPREM = Rüyada deprem her şeyin bir anda değişeceğini haber verir. Yani iş, yaşam tarzı, vb. tamamen farklı olacaktır. Rüyasında depremde yerlerin sarsıldığını gören insan, bulunduğu yerden uzaklaşmak zorunda kalır. Rüyasında depremde binaların yıkıldığını gören de güvendiği kimselerden ayrılır.Depremde evinin yıkıldığını gören evli insan için bu rüya ayrılıktır. Fakat depremde yıkılan evde eşiyle birlikte çıkan kimse ayrılmaz. Bu rüya aileyle ilgili solarak yorumlanır.

DERE =( Bak: AKARSU)

DEREOTU = Rüyasında dereotu satın alan, kopartan kimse üzüntüden sıyrılır. Kendisini sıkan durumun geride kalmasıyla feraha çıkar. Yemyeşil, taze dereotu bolluk olarak da yorumlanır. Bir tarla. vb.deki yemyeşil dereotu aileyle ilgili bir servettir.

DERGİ = Rüyasında bir dergi alan kimse dostlarıyla ilgili bir gerçeği öğrenir. Rüyada dergi okuyan insan, iyi niyetli bir yakını sayesinde bir düşmanını yener. Dergileri bir yere dizen insanın başından ilginç bir olay geçer. Kapağı renkli bir dergi alan bekar kimse zevkli bir gönül macerasıyla karşılaşır.

DERİ = Rüyada bir hayvanın derisi yapılması gereken ve pek de zevkli olmayan bir işe işaret eder. Rüyada tabaklanmış, boyanmış, hazırlanmış deri sorumlulukları olan iştir. Rüyada derigiymek de sıkıntılı iş olarak yorumlanır. Ancak derinin güzel, yumuşak ve renginin de iyi olması koşuluyla durum değişir. Böyle bir deri giysi epey gayret sonunda elde edilecek başarı, hatırı sayılır bir kısmettir. Eski, yırtık, vb. deri de sıkıntıdır.

DERİ = (Bak: CİLT)

DERİ = Rüyada temiz post deri görmek bolluğa işaret eder. Deriden yapılmış gürel renkli giyim eşyası da yine bolluk olarak yorumlanır. Deri temiz, güzel renkli ve yeniyse akla büyük kısmet gelir. Deri giyilmiş, biraz eskimiş, vb. yse gelecek kısmete başkaları göz dikecektir. Bu yüzden kısmet bölünecektir. Deri eşyayı ayrıca rengine ve cinsine göre de yorumlamak gerekir. Şık ve güzel renkli deri elbise, takım, vb. giydiğini gören mal, mülk sahibi olur.

DERNEK = Rüyasında bir derneğin kapısından giren kimse, başkalarına uymak koşuluyla başarıya gidebilecektir. Bir dernekte oturduğunu, çalıştığını, vb gören insan kendisine emreden biri yüzünden sıkılacaktır.

DERS = Rüyasında ders yaptığını gören insan, beklediği yardımı kolay kolay alamayacaktır. Yalnız okul çağını geçmiş kimseler de zaman zaman sınıfta ders yaptıklarını ve sıkıldıklarını görürler. Bu tür rüyalar kâbus da olabilirler Bazen bir insan hep aynı dersi görebilir. Bu rüye ilginçtir. Çünkü bunun iç âlemle ilgisi vardır. Bu rüyayı görenin huzura kavuşması, güven duyması için bazı fedakarlıklar yapması gerekecektir. Buna karşılık üstün, değerli birinden ders aldığını gören kimse kuruntu ve kuşkulardan sıyrılarak mutlu olur.

DERT = Rüyasında dertlendiğini gören kimse birden sevinir. Ona dert veren şey tam aksine bir neşe kaynağı olacaktır.Rüyasında dertli birini teselli ettiini gören vaktiyle yaptığı bir iyiliğin unutulmadığını anlayarak sevinir.

DEV = Rüyasında bir devle savaşan kimse işte bütün düşmanlarını yener ve istediği duruma gelir. Etrafında devler olduğunu gören kimse hemen her konuda engellerle karşılaşacaktır.

DEVEKUŞU = Rüyada bir devekuşu görmek yalancı bir dost yüzünden zarar zarardır. Fazla sayıda devekuşu da bir uyarıdır. Bu rüya insanın kendisini aldattığını ve bu yüzden tehlikeli duruma düşeceğini haber verir. Fakat bir parmaklık arkasında veya bir kafesteki devekuşu fena sayılmaz. Bu yeni tanınan birinden gelecek ilginç öneridir.

 

DEVŞİRME = Rüyada çamaşır, vb.yi devşirdiğini gören bekar kimse kafa dengi biriyle evlenmeğe karar verir. Bu evlilikte aşktan çok çıkarlar söz konusu olacaktır. Rüyada çarşaf, çamaşı devşiren evli insan para almak için yol yapar.

DIŞKI = Dışkı rüyaları daima para olarak yorumlanır. Fazlası da büyük zenginliğe işaret eder.( Bak: PİSLİK)

DİKEN = Diken rüyası kötü göz olarak yorumlanır. Yani Rüyasında diken gören insanda göz kalmıştır. Bu yüzden de türlü konularda aksilik çıkmaktadır. Fakat bir diken alan veya diken kopartan kimsenin üstündeki bu kötü etki kalmayacaktır. Yani işleri yoluna girebilecektir. Rüyada görülen iri, mor dikenler insanı koruyan olumlu, büyük bir güç olduğunu açıklarlar.

DİKİŞ = Dikiş rüyaları insanın dünyadaki gayretlerini, çalışmalarını açıklarlar. Temiz bir kumaş, giysi, vb. diktiğini gören insan gerçekten hayırı şeyler yapmıştır ve bunların karşılığını da görecektir. Fakat diktiği şey yırtık pis, vb. olan kimse doğru hareket etmemektedir. O, başkalarına zarar vermektedir. Dürüst davranacak yerde hileye sapmaktadır. Bu yüzden de tatsız bir olayla karşılaşacaktır.Elde veya makinede güzel renkli veya beyaz ve temiz bir şey diktiğini gören kadın iyi bir ev sahibi olur. Erkek için de bu rüya ev satın almak olarak yorumlanır.

DİL = Rüyada çiğ bir hayvan dili görmek kötü ve zarar verecek sözlerdir. Rüyasında kendi dilini gören insan bir haber alır. Dil şişmiş ve ağzına güç sığıorsa bir söz yüzünden kalbi kırılır. Dili incelmişse bir lafla insanları birbirine katar. Dil uzamış ve sivrilmişse açıklanmaması gereken bir durumu herkese anlatılır. Sivri ve ince dil ayrıca kavga olarak da yorumlanır.

DİLEK = Rüyasında içinden gelerek bir dilekte bulunan kimsenin istediği olacaktır. Hele bu kimse kutsal bir yerde bir dilekte bulunuyorsa çok daha iyi sayılır. Çünkü dileğine hemen kavuşabilecektir. Dilek rüyasına çok dikkat etmelidir.Çünkü bunlar türlü mutluluğu haber verirler.

DİLENCİ = Rüyada bir dilenci görmek işlerin kısa süre içinde yoluna gireceğini belirtir. Dilenciye sadaka vermek sıkıntıların geride kalacağını anlatır. Bir dilenciyle konuşmak, oturmak, vb. başarıda hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağı anlamına gelir. Bir çok dilenci görmek insanın yükseleceğine ve kendisine başlı sayısız insan bulunacağına işaret eder.Rüyasında dilendiğini gören insan, hiç ummadığı bir yerden yardım görür. Rüyasında iki elini de açarak dilenen kimsenin en gizli, en büyük dileği kabul olunur. Yani kendisi muradına erer.

DİLİM = Rüyada bir yiyeceğıi dilim dilim kesmek, bir kısmetin kısım kısım alınacağınğ açıklar.

( 542, DİLSİZLİK = Rüyasında dilsiz olduğunu, konuşamadığını gören kimsenin sırlarını bir süre saklaması gerekir. Yani bu tür konulan açmamak onun lehine olacaktır. Rüyasında bir dilsizle karşılaşan kimse, büyük bir sır duyar. Rüyasında dilinin tutulduğunu gören insan, gönül işlerinde bir engelle karşılaşır.

DİN = Dinle ilgili rüyalara çok dikkat etmelidir. Bu rüyaların çoğunun olduğu gibi çıktığı bilinmektedir. Rüyasında dindar biriyle karşılaşan veya böyle biriyle konuşan kimse sıkıntılardan sıyrılır. Dindar olduğunu gören insan da bazı olaylar sayesinde kısa süre içinde olgunlaşır. Din sahibi olduğunu gören güvene kavuşur. Dindar olan biri için bu son rüya dileklerin gerçekleşeceğini de açıklar.

DİNLEME = Rüyada konuşma, söz, müzik dinlemek hemen gelecek haber olarak yorumlanır. Duyulan ses veya müzik güzelse haber de iyi olacaktır. Sert, kısık, acı sesler haberlerin tatsız olacağını belirtir.

DİNLENME = Rüyasında bir yerde oturan, bekleyen ve böylece dinlenen insanın işlerinde ani bir kesinti olur. Hatta yolunda giden bir iş birden karışabilir ama bu geçici bir durumdur. Yatarak dinlendiğini gören kimse de bir süre sonra yola gider.

DİPLOMA = Diploma rüyaları yenilik, başlangıç, değişiklik olarak yorumlanırlar.Diploma aldığını gören insanın hayatında bir yenilik olacaktır. Birine diploma veren bilerek, isteyerek bir iyilik yapar. Elinde renkli bir diploma tuttuğunu gören insanın önünde bir kısmet kapısı açılır. Böylece yaşantısı değişir. Diplomayı duvara astığını gören de yeni ve başarılı bir işe girişir. Duvarda bir diploma düşünceleri değişmesine neden olacak bir haberdir. Yabancı dilde olan bir diploma uzun yol olarak yorumlanır.

DİREK = Direk rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Yolun ortasında büyük bir direk gören kimse işte aksilikle karşılaşır. Fakat direk yolun yanındaysa insan sorunlarını çabucak halledecek bir fırsattan yararlanacaktır. Veya bir yakını bu sorunları halledecektir.Direğe tırmandığnı gören büyük başarıya erişir. Bu rüya işle de ilgili olabilir. Direğin tepesinden kayarak aşağıya inen insan güç bir işi halledecektir ama bu arada adı da bir dedikoduya karışıcaktır. Bir direk devrilirse insan üzücü bir haber alır. Direği silen veya güzel renge boyayan insan eskisinden kat kat iyi duruma gelir. Sıra sıra direkler güren insan büyük bir engeli aştıktan sonra yine büyük başarıyla karşılaşır. Bir direk diken insan da çevresine büyük yardımda bulunacak ve çok sevilecektir.

 

DİREKSİYON = Rüyasında bir arabanın direksiyonunda olduğunu gören kimse maceralı ve biraz da sıkıcı bir işe karışır. Bu işin sonucunun nasıl olacağını görülen diğer şeyler ve renkler belirtirler.

DİREKTÖR = Rüyasında bir işin başına geçtiğini veya direktör olduğunu gören kimsenin aslında büyük istekleri ve amaçlan vardır. Direktör olarak büyük, aydınlık, ferah bir odada oturduğunu gören insan isteklerine kavuşacak, amaçlarına erişecektir. Fakat oturduğu oda dar, karanlık, sıkıcı, vb.yse düşlerin gerçekleşmesi güçtür. Rüyasında bir direktörle konuşan veya ondan emir alan kimse, iyi niyetli birinin yardımı sayesinde işte bir atılım yapacaktır.

DİRENME = Rüyasında karşısındakilere direnen kimse kendi gücüyle sorunları halleder. Dertlerden sıyrılır. Fakat aynı zamanda düşman da edinir. Rüyada belirli bir konuda direnme sorumluluktur. İnsan hiç aklına getirmediği bazı sorumlulukları yüklenir. Ancak bu sorumluluklar sayesinde yaşamı daha ilginç ve anlamlı da olacaktır.

DİRİLME = Rüyada bir ölünün dirilmesi umut kesilen bir işin tekrar canlanması olarak yorumlanır. Rüyasında bir ölünün dirilerek geldiğini gören kimse uzun süre emek verdiği ve sonuç alamadığı konunun yeniden açılmasına sevinir.Hem bu kez başarı da olacaktır. Rüyada birkaç kişinin birden dirilmesi çok kazançlı bir işi müjdeler.

DİSPANSER =(Bak: HASTAHANE)

( 553, DİŞ = Rüyada diş görmek pek iyiye yorulmaz. Çünkü dişin sağlıkla yakın ilgisi vardır. Rüyada çürük diş hastalıktır. Fazla çürümüş veya kırımış diş de ağır hastalık olarak alınır. Rüyasında bir dişini çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Rüyada dişin kendiliğinden çıkması da aynı anlama gelir.Sararmış dişler de yine sağlık sorunlarıdır. Sarı dişler sağlığa çok dikkat etmek gerektiğini haber verirler. Aksi halde sağlık bozulacaktır. Buna karşılık beyaz düzgün dişler sağlığın mükemmel olduğunu müjdeler.

DİŞLEMEK =( Bak: ISIRMAK)

DİVAN = Rüyada güzel bir divan iyi bir yoldur. Rüyada brokar, vb. süslü kumaş kaplı, güzel, rahat bir divan paralı, zevkli bir yoldur. Divan rengine, kumaşına göre de yorumlanmalıdır. Rüyada divan ayrıca birleşme, evlilik olarakda alınır.( Bak: YATAK)

DİZ ÇÖKME = Rüyasında bir yerde diz çöktüğünü gören kimse olaylar karşısında da çaresiz kalacaktır. Yani onu güçlüklerle dolu bir devre, beklemektedir. Buna karşılık kutsal bir yerde diz çökmek çok iyi sayılır. Bu dertlerin geride kalacağını açıklar.

DİZMEK = İncik, boncuk, vb. yi bir ipliğe dizmek arkaya gelecek kısmetlerdir. Bir genç kız Rüyasında boncuk dizerse arka arkaya kısmeti çıkar. Bu boncuklardan en belirgini evlenilecek kimseyi temsil eder. Boncukların renkleri de çok önemlidir. Evli kimseler için boncuk dizmek düşlerin gerçekleşmesidir. Özellikle yeşil boncuk murat anlamına gelir. Kırmızı, mavi siyah boncuklar her şeyin tezde olacağını belirtirler. Bir ipliğe mavi boncuk dizen insan uzun bir deniz yolu yapar. İpliğin kopması, boncukların dağılması iyi sayılmaz. Bu düş kırıklığı olarak yorumlanır. Hatta işlerin bozulması, ayrılık anlamına da gelir. Rüyada insanları sıraya dizmek, belirli bir konuda olumlu karar vererek daha huzurlu bir yaşam sürmek olarak alınır.

DOĞUM = Doğum rüyası sıkıntıdan kurtulma olarak yorumlanır. Rüyasında doğum yapan bir kadın bütün dertlerinden sıyrılarak rahat eder. Rüyada dogum ağrısı çekmek bir sorundan sonra gelecek güzel günleri haber verir.Rüyasında doğum yaparken ağlayan kadın ayrıca büyük mutluluk da alır. Rüyasında doğum yapmaya çalışan fakat başaramayan kimseyi büyük sıkıntı şeklemektedir. Hem bu sıkıntı uzun süre devam da edebilir. Rüyada güzel bir bebeğin doğması fevkalade bir haberdir.

DOKTOR = Rüyasında doktora gittiğini gören önemli birinden yardım görerek derdinden kurtulur. Doktora muayene olan da güçlü birinin desteğiyle daha iyi duruma gelecektir. Rüyasında doktor olduğunu gören insan, sorunlarına kendi gayretiyle çare bulacaktır. Yalnız doktor rüyaları sık yani devamlı görülüyorsa o zaman sağlığı düşünmek yararlı olacaktır. Bu durumda devamlı rüya bir sağlık sorununa işaret edebilir.

DOKUMA = Rüyasında bir tazgah başında oturmuş bir şeyler dokuduğunu gören insanın çevresindekilere büyük hayrı dokunacaktır. Onun olanaklarından herkes yararlanacaktır. Dokuma rüyaları insanın olgunlaştığını gösterir ve değerli sayılırlar. Bu rüyalar dokunan şeylere göre de ayrıca yorumlanır.

DOKUZ = Rüyada görülen veya işitilen sayılara çok dikkat etmek gerekir. Her sayının ayrı bir değer ve anlamı bulunur. Dokuz sayısı başarının cesaret, atılganlık, çalıma sayesinde geleceğini haber verir. Bekar erkekler için dokuz sayısı ile ilgili rüyalar ateşli aşk maceralarına da işaret ederler.

DOLAMA = Rüyasında parmağında dolama çıktığını gören kimseye para gelir. Bu paraya emek de neden olabilir.Yalnız parmak kırmızımsıysa ve fazla şişse büyük paraya hile karışacaktır. Yani para yasa dışı sayılacak koşullardanda gelebilir.

DOLAP = Rüyada dolap hiç bilinmeyen, denenmemiş bir konu veya iştir. Bir dolabın kapağını açan kimseye yeni bir iş önerilecektir. Dolaba eşya asan veya yerleştiren insan, beğendiği işe sahip olacaktır. Kendi yolunu çizerek gidecektir. Bir dolabı açıp içinin türlü şeyle dolu olduğunu gören hayatında başkalarına uymak zorunda kalacaktır.Bir genç kız için açılan içi dolu dolap kalabalık aileye gelin gitmek olarak yorumlanır.Bu arada dolaptaki eşyalar seçiliyorsa birlikte yorumlanmalıdır. Bu sayede işin veya evliliğin durumu da anlaşılacaktır.Yeni, iyi tür tahtadan yapılmış dolaplar yine yeni yerlerden gelire işaret eder. Eski dolaplar uzun zaman önce kurulmuş ve yolunda giden işlerdir.

DOLAŞMA = Rüyada dolaşmış ip, yün, vb. görmek bir işin çıkmaza girmek üzere olduğunu anlatır. Dolaşmış ip, vbyi çözen kimse sorunlara da engel olur. Rüyada saçın dolaşması yolla ilgili bir sorun, ciddi bir durumdur. Dolaşan saçını açan kimse uzun bir yol yapar ve sevinir.

 

DOLMA  = Dolma rüyaları genel olarak iyi sayılırlar. Bunlar hazır, hemen gelecek kısmet olarak yorumlanırlar. Zeytinyağlı dolmalar daima bolluşa işaret ederler. Özellikle yeşil yaprak dolmaları, biber dolmaları toplu paradır. Patlıcan dolması işte başarı ve gelirin artması, örneğin aylığa zam olarak alınır.Rüyasında dolma saran veya yapan kimse kendi gayretiyle yükselir ve kısmet  alır. Dolma ikram eden, başkalarına yardım eder.

DOLU  =  Dolu beklenmedik olay, süprizli durum ve sinsice hazırlanmış tuzak olarak  yorumlanır. Açıklık bir yerde başına dolu yağdığını gören kimse kendiğiyle ilgili tatsız bir dedikodu duyar. Dar bir sokakta, bir mahallede doluya tutulan kimse de dost sandığı birinin kötülüğüyle karşılaşır.Doludan kaçarak bir yere sığınan insan kendini dedikodu ve tehlikeden korur. Doluyu kapalı bir yerden seyreden başkalarıyla ilgili bir olaya tanık olur. Bu olay çevreyi karıştıracaktır. Dolu yaşarken birden hava açarsa dedikodudan sonra durumların düzeleceği anlaşılır. Dolunun iri olması dedikodu veya tuzağın büyük zarar  vereceğini anlatır.

DOMATES  = Domates, tez ve helal kısmet olarak yorumlanır. Rüyasında kırmızı sert iri domates toplayan veya alan kimse hakettiği toplu paraya kavuşur. Domatesler yeşilceyse yani hamsa kısmetin gelmesine henüz zaman vardır. Fazla olgun, patlamış, yarılmış domatesler başkalarının kısmete göz dikeçeklerini ve hatta bunda hak iddia edeceklerini açıklar. Ezilen domatesler parayla ilgili bir fırsatın kaçacağını haber verir.          Domates yemek acele gelecek paradır. Rüyada domatesleri pişirdiğini veya yıkadığını gören kimsenin eline servet sayılacak kadar para geçebilir. Hem bu paranın büyük bölümü de kazançlı bir işe yatırılabilinir.

DOMİNO  = Rüyada domino oynadığını gören kimse kötü niyetli birinin yalanlarına inanarak zarara uğrar. Domino taşlarını toplayıp kaldıran insan da bile bile zarar görür. Yani ortada kaçınılmaz bir durum olur. Domino taşlarının üstündeki sayılar olayın zamanı veya zararın miktarı hakkında bir fikir verebilir.

DOMUZ  = Rüyada domuz görmek hiç de iyi sayılmaz. Yaban domuzu da ehli domuz da kötü düşman demektir. Besili, iri bir domuz başa çıkılamayacak kadar güçlü düşmandır. Bir domuzu vurduğunu gören düşmandan kurtulur. Bir domuzun saldırması düşmanın kötülüğe hazırlandığını açıklar. Çalıların arasındaki bir domuz düşmanın bir sorunu olduğunu ve o ara çaresiz kaldığını belirtir. Ama yeşillikler arasındaki bir domuz güçlü düşmandır ve hemen zarar vermeğe kalkacaktır. Domuz yeşillikleri yerse daha da olumsuz sayılır. Yani rüyayı gören kimseye ait bir kısmet düşman tarafından ele geçirilecektir.          Rüyasında birkaç domuz gören insanın çevre değiştirmesi yararlı olur. Çünkü onun bulunduğu yerde fazla düşmanı vardır.

DON  =  Rüyada don olduğunu gören kimse kendi elinde olmayan bir durum yüzünden bocalar. Sokakların, çevrenin böyle buzlandığını gören insanın hayatında ani bir boşluk, bir durgunluk olacaktır. Ne kadar gayret ederse etsin bu durumu halledemeyecektir. Don rüyası görenin sabırlı olması ve beklemesi daha uygundur.

DONDURMA  = Yemek rüyalarının çoğu gibi dondurma da iyi sayılır. Dondurma neşe, ağız tadı, kısmet olarak yorumlanır. Canlı, güzel renkli dondurma bolluk ve iyi haber sayesinde yaşamın  değişeceğini müjdeler. Bu tür dondurma yiyen kimse zevkli günler, aylar geçirir. Yalnız dondurmanın rengi sarıysa iyi sayılmaz. Bu sindirim sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olarak yorumlanır.

DONMAK  =   Rüyasında soğuktan donduğunu gören insanın hayatında çok büyük ve köklü bir değişiklik olacaktır. Bu Rüyada görülen diğer şeylere de dikkat etmelidir. Bunların yorumlanmasıyla değişikliğin türü anlaşılabilir.

DORUK  = Rüyada bir doruğa çıkmak eşsiz basarı anlamına gelir.( Bak: DAĞ)

DOST  =  Rüyada dostluk ettiğini gören insan huzura kavuşur, Dostluk rüyarı bazen olduğu gibi çıkar. Yani insan gerçek dost edinir. Dosttan iyilik, görebilir. Bunun dışında dostluk rüyası güç ve güven olarak yorumlanır.Biriyle dost  olduğunu gören, büyük bir destek sayesinde istediği duruma gelir.Bir  dostun ağlaması da büyük iyiliktir. Rüyada dostla birlikte ağlamak eşsiz mutluluk olarak yorumlanır. Fakat dostun gülmesi iyi değildir. Bu iğneli bir sözün üzüntü yaratacağını açıklar.

DOSYA  =  Dosya rüyaları çok önemli sayılırlar. Bir dosya insanın geçmişini ve geçmişte yaptıklarını simgeler. Dosyanın içi temiz, güzel renkli kağıtlarla doluya sahibinin gururla açıklayabileceği bir geçmişi var demektir. Dosya kağıtları karalı veya pisse rüya sahibinin geçmişte büyük hatalar işlediği anlaşılır. O hak yemiş ve kötülük etmiş olabilir. Bu rüya bir uyarı da sayılır.rüyayı görenin o günden itibaren hareketlerine dikkat etmesi gerekir.         Dosyaların rengi de çok önemlidir. Yeşil dosya yapılmış iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını belirtir. Mavi dosya deniz aşırı yoldan gelecek kısmettir. Kırmızı , siyah ve beyaz dosya yapılanların karşılığının hemen görüleceğini açıklar. Yapılanlar iyiyse insan ödülünü alacaktır. Aksi halde cezasını çekecektir. Mor bir dosya manevi güçlerin insanı koruduklarını anlatır.Bir dosyayı açarak sahifeleri çevirmek eski günlerin sona erdiğini ve yeni bir yaşamın bağladığını haber verir. Dosyaya temiz kâğıt koymak günahların affedildiği anlamına gelir. Boş bir dosya her şeyin insanın elinde olduğunu açıklar. Bu rüyayı gören kimse hayatına dikkat etmeli ve elinden geldiğince iyilik yapmalıdır

DOYMAK  =Rüyasında bir şeyler yiyerek doyduğunu gören insan uzunca süredir düşlediği, beklediği duruma gelir.Yani amacına erişir. Ancak yenilen seyler de birlikte yorumlanmalıdır. Zararlı sayılacak şeyler amaca erişmek için hileye baş vurulacaığnı anlatır. Yararlı sayılanlar da insanın başarıyı hakettiğini belirtir.

DÖKMEK  =  Rüyada yiyecek içecek gibi şeyleri devirmek, dökmek hiç de kötü sayılmaz. Bu rüya tam aksine iyiye işaret eder. Yuvada inanılmayacak kadar büyük bir bolluk, bereket olacaktır. Ancak rüyadaki dökülen, vb. şeyleri de birlikte  yorumlamalıdır. Bunlar rüyanın anlamını değiştirebilirler.

DÖRT  = Dört sayısı uyum, huzur ve mutluluğu temsil eder. Rüyasında bu sayıyı gören insan, özel sorunlarından kurtulacaktır. Kendisine değerli, anlayışlı dostlar yardım edecektir. Bu arada bu sayıyla birlikte görülen şey de yorumlanmalıdır. Örneğin Rüyasında dört ekmek aldığını gören insan yine dört ayrı mala sahip olacaktır.

 

DÖŞEK =( Bak: YATAK)

DÖŞEME  = Rüyada döşeme alacak ve borçları gösterir. Döşemeler eski, fakat temizse insan vaktiyle vermiş olduğu para veya değerli şeyi geri alacaktır. Döşeme yeniyse unutulmuş paralar gelecektir. Fakat döşeme pisse bir borç yüzünden sorun yaratılacak ve rüya sahibi sıkılacaktır.

DÖVMEK-DÖVÜLMEK  =  Rüyasında birini dövdüğünü gören kimse birine büyük bir yardımda bulunur. büyük bir soruna, derde çare bulur. Rüyasında birkaç kişiyi döven de çevresindekilere iyilik eder. Bu yüzden de sevilir ve övülür. Rüyasında dövülen yani dayak yiyen kimsenin geleceği çok parlaktır. Kendisi hayatta ilerleyecek, başarıya ve istediklerine kavuşacaktır.

DÖVME  =   Rüyasında kolunda veya vücudunun bir yerinde dövme olduğunu gören insan uzun uğraşmalardan sonra para alır. Dövmenin rengi güzel değilse bu kimse başkasının hakkını yiyecektir. Yani başkasının parasına, malına sahip çıkacaktır. Dövme rüyaları daima mal ve varlıkla ilgilidir. Vücutta fazla sayıda dövme hileli yoldan zenginlik olarak yorumlanır.

DUA  =   En güzel, en hayırlı rüyalardan biri de duadır. Rüyasında dua ettiğini gören insanın hiçbir derdi kalmaz. İstediği şeylere de kavuşur. Rüyada dua ederken söylenenler biliniyorsa daha da iyidir. Çünkü bu dilek gerçekleşecektir.Dua etmek ferahlık demektir.Hasta bir insan Rüyasında dua ettiğini görürse kısa süre içinde şifa bulur. Para sıkıntısı olan kimsenin Rüyada dua etmesi bolluğun yaklaştığını haber verir. Rüyada insan ne için dua ederse onu elde edecek demektir. Fakat duanın belirli bir amacı yoksa yani içten gelerek dua ediliyorsa daha da fevkaladedir, Böyle dua insanın ruh temizliğini, mertebesini gösterir. Dua rüyası görenin  kimseye anlatmaması uygundur. Bu kadar güzel bir rüyayı gizlemek doğrudur. Bu tür rüyaların kıskanılacağını unutmamalıdır. Kıskanılan rüyaların gerçekleşmesi güçtür.

DUBA  =  Denizde bir duba görmek beklenmedik ani fırsattır. Bunun işle ilgisi olabilir. Karaya çekilmiş bir duba önemli birinen yardım olarak yorumlanır.

DUDAK  =  Rüyasında biçimli dudaklar gören kimse hayırlı, iyi bir haber alır. Bir genç kızın böyle bir rüya görmesi sevgiye ilgili bir müjde olarak yorumlanır. Bekar bir erkek için bu rüya kadınlarca çok beğenildiğini açıklar. Rüyasında dudaklarını boyayan kimse söyleyeceği bir yalan yüzünden güç durumda kalır.Başkasının dudaklarını boyalı görenin yakınındaki kinci ve kıskanç bir ahbaba işaret eder. Evli kimseler için güzel dudaklar yuvada mutluluğa neden olacak sözlerdir.

DUL  = Rüyada dul bir kadın görmek evle ilgili bir soruna işaret eder. Rüyada dul erkek, hayırlı bir malla ilgili bir haberdir. Rüyasında dul kaldığını gören insan eşinin ailesinden bir iyilik alır.

DUMAN  = Duman rüyası genel olarak iyi sayılmaz. Dumanlı bir yerde olduğunu gören tezde sıkıntı alır. Bir yerden dumanlar çıktığını gören de üzülür ve göz yaşı dökebilir. Sevgilisiyle dumanlar arasında kalan kimse hemen ayrılır Evinin duman içinde kaldığını gören de eşiyle kavga eder ve darılabilir. Duman sıkıntı, anlaşmazlık, tatsızlık olarak yorumlanır. Dumanların birden dağılması sıkıntının geçeceğine işaret eder.

DURAK  = Rüyasında bir durakta beklediğini gören kimsenin hayatında bir değişiklik olmak üzeredir. Durakta pek çok kimseyi gören de çevresiyle ilgili bir değişiklikle karşılaşır. Durakta bir taşıta binen hemen sıkıntı alır.

DUŞ  = Duştan temiz, berrak su aktığını gören feraha çıkar. Böyle bir duşa girdiğini gören insanın bütün sıkıntı ve dertleri geçer.( Bak: BANYO)

DUT  =   Rüyada beyaz dut, bilinen ve beklenen bir kısmettir. Kara dut neşe ve eğlence olarak yorumlanır. Rüyasında kara dut yiyen kimse hemen bir gönül işine karışır. Yalnız olmamış, ham dut aşkta düş kırıklığı olarak yorumlanır.( Bak: KARADUT)

DUVAK  = Rüyasında duvak taktığını gören genç bir kız, bir süre sonra evlenir. Duvak yeni, bembeyaz ve güzelse mutlu bir evlilik yapar. Sararmış veya eskice bir duvak eşin yaşça büyük olacağını belirtir. Delikleri olan veya yırtık bir duvak evliliğin sorun yaratacağı anlamına gelir. Başındaki duvağı çıkartan bir kız, istediği kimseyle evlenir. Duvak taktığını gören evli bir kadın eşinden kısmet alır.

DUVAR  = Rüyasında duvar yaptığını gören kimse kendisini korumak için iyi önlemler alır. Duvar düzgünse o insanın çalışmaları da ilgi uyandıracak ve beğenilecektir. Eğri veya biçimsiz bir duvar işte bir yanlışlık, bir sorundur  Rüyasında bir duvara oturduğunu gören hiç çalışmadan yükselebilir.        Rüyasında sevdiğiyle arasında bir duvar olduğunu gören hiç beklenmedik bir neden yüzünden ayrılır. Nişanlılar için de bu ayrılık anlamına gelir.

DÜDÜK  = Düdük haber olarak yorumlanır. Rüyada birinin düdük çaldığını gören ilginç bir haber alır. Düdük çaldığını gören de güvendiği birine haber göndererek  yardım isteyecek ve bunu alacaktır. Birçok düdüğün bir arada ya çalınması çevreyle ilgili önemli haberdir.

DÜĞME  = Rüyada düğme fırsat, başarı verebilecek koşullar olarak yorumlanır. Bir kutuda düşmeler türlü iş teklifidir. Bir cekete düşme diken insan işinde ilerler. Düğme pirinç veya bakırsa ve parlaksa başarıyla birlikte bolluk da olacaktır. Hem bu uzun süre devam edecektir. Gümüş düğme ayrıca sevince işaret eder. Fakat altın düğme başarı yüzünden dedikodu ve kıskançlıktır. Yani rüyayı görenin başarısını çekemeyenler türlü söz ve hareketle kendisini rahatsız edeceklerdir.        üstündeki elbise, vb.nin düğmelerini açan kimse bütün sıkıntıyı geride bırakır. Giydiği şeyin düğmelerini ilikleyen de bir zarardan kurtulur. Evli bir kadın için elbisesinin düğmelerini iliklemek yuvadaki mutluluğu korumaktır. İnci düğme göz yaşı olarak yorumlanır. İnci düğmeli bir şey giyen kimse göz yaşı döker. Bunun keder mi mutluluk gözyaşı mı olduğunu giyilen kılık belirler.Düğme satın almak yeni bir işe geçmektir. güzel renkli düğmeler iş, fırsat, vb.nin çok hayırlı olduğuna işaret ederler.

DÜĞÜM  =  Rüyada düğümlü bir ip, vb. ani bir sorundur. Bu düğümü çözdüğünü gören her şeyi kolayca halleder ve sıkılmaz. Düğüm çözülmüyorsa muhakkak bir sorun çıkacaktır. Rüyasında düğüm attığını gören kimse önemli bir konuyla  ilgilenir ve büyük bir sorumluluğu da yüklenir. Bu işin sonucunu Rüyada görülen diğer şeyler ve renkler belirler.

DÜĞÜN  = Rüyasında bir düğünde olduğunu gören kimse türlü ilginç durumla karşılaşır ve yaşamı daha renkli geçer. Rüyada kendi düğününde olduğunu gören, yani evlenen bekar kimse kısa süre içinde âşık olur. Ancak bu macera duyulur ve tartışmalara yol açar. Evli biri kendi düğününde olduğunu görürse eşinin  ailesinden iyi haber ve hatta kısmet alır.

DÜKKAN  = Bir dükkana girdiğini gören kimse yabancı olduğu bir çevreden bir kısmet alır. Veya böyle bir yerde iş bulur. Bir dükkanda alış-veriş eden insan yeni bir hayata ayak uydurarak rahat eder. Bir dükkanda çalıştığını görenin de iyi bir geiliri olur.Rüyada büyük, güzel bir dükkana bakmak işle ilgili güzel olanaklar elde etmek olarak yorumlanır.( Bak: MAĞAZA)

 

DÜMBELEK  = Dümbelek rüyaları da tıpkı, DARBUKA   da olduğu gibi yorumlanır.

DÜMEN  =  Rüyasında bir dümende olduğunu gören kimse kendi hayatına kolaylıkla yön verebilecektir. Ayrıca pek çok kişi de ondan fikir soracaktır. Hatta onun yönetimine girmeyi isteyeceklerdir. Dümeni bırakmak yolunda giden bir işte  karışıklık demektir.

DÜNYA  =  Rüyasında dünyayı gören kimse hiç bilinmeyen şeyleri öğrenir. Bu bilgiler sayesinde olgunlaşır. Yaşam görüşü değişir ve hayatından memnun olur. Sakin ve huzurlu bir ömür sürer.

DÜRBÜN  = Dürbün insanın bulunduğu yerden epey uzaktaki olayları simgeler. Dürbünle baktığını gören kimse başkalarını igilendiren bazı şeyler duyar. Dürbünle bakarak güzel şeyler gören de uzak bir yerden bir müjde alır.

DÜŞ =( Bak: RÜYA)

DÜŞMAN  =  Düşman rüyalarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bunlardan bazıları olduğu gibi çıkar. Yani rüyadaki düşman bir uyandır. Bu insan gerçek hayatta da düşman olduğunu haber verir. Bir düşmana bir şey vermek zarara uğramak olarak yorumlanır. Düşmandan bir şey almak yararlıdır. Bu rüya düşmanın yenileceğini belirtir. Düşmandan bir darbe yiyen kimse çok sevinir. Ona bir yabancı fırsat veya kısmet verecektir. Hatta bir düşman farkına varmadan yardım edecektir. Düşmana vuran da huzur duyar. Çünkü bu rüya düşmanlıkların yok olacağını anlatır.

DÜŞMEK  = Rüyada düşmek pek de iyi sayılmaz. Bu ani yenilgi, başarısızlık olarak yorumlanır. Düşüp kalktığını gören insan işte ani bir sorunla karşılaşır ama bunu halleder. Düşen ve canı yanan kimse bir başarısızlığa uğrar. Ancak daha sonra bir olaya sevinir. Bu arada düşme rüyalarının bazılarının nedeninin psikolojik olduğu da söylenmektedir. Stres, bunalım, vb bu tür rüyaların görülmesine neden olabilmektedir.Rüyasında çok yüksek bir yerden düştüğünü gören insan uğraşıp elde etmiş olduğu şeyleri kaybedebilir. Düştüğü sırada vücudu berelenen kimse işinden ayrılır fakat daha sonra büyük para alabilir.

DÜZTABAN  = Rüyasında düztaban olduğunu gören kimse, kendi düşüncesizliği veya hatası yüzünden yolunda giden bir işi karıştırır. Her şeyi altüst edebilir. Rüyada bir düztabanla karşılaşan kimse yakınında bulunan uğursuz biri yüzünden iş, para veya aşkta başarısızlığa uğrar.

EBE =Rüyada ebe görmek kurtulmak, rahata çıkmak olarak yorumlanır. rüyayı gören kimse büyük bir sorun, bir sıkıntıyı geride bırakacaktır. Yalnız ebenin temiz yüzlü, derli, toplu olması da gereklidir. Ebe pisse, yüzü çirkin, vb.yse sorunlar daha da ciddileşecektir. Ebe rüyasını gören bir kadınsa evi ve eşiyle ilgili bir kuruntudan sıyrılarak neşelenir. Ebe rüyasını gören genç kız, sevdiği bir yakınıyla ilgili sorunun sona ermesine sevinir. Rüyasında ebe gören bir erkek eşi ve yuvasıyla ilgili bir durumdan dolayı telaşlanabilir

ECEL =Ecel rüyalarından korkmamak gerekir. Bunlar sanılanın aksine hayırlıdır. Rüyasında ecelinin geldiğini gören insanın ömrü çok uzun olacaktır ve anlamlı bir yasam sürecektir. Ecelle ilgili sözler, vb. de aynı şekilde yorumlanır.

ECZANE = Rüyasında bir eczaneye giren kimsenin hayatı birden değişecektir. Hiç aklından geçmeyen durumlarla karşılaşacaktır. Bu Rüyada eczacıya da dikkat etmelidir. Eczacının tavrı, sözleri ve orada bulunan ilaçlar birlikte yorumlanmalıdır. Rüyada ilaçlarla dolu bu tür bir yere girmek ayrıca olaylı, maceralı yol olarak da yorumlanır.

EFE = Rüyasında bir efe gören kimse güvene kavuşur ve huzur duyar. Efe, dürüst, kişilik sahibi, güçlü birini temsil eder. Bir efenin elini sıkan böyle bir insandan iyilik alır. Sırmalı cepken, vb. giymiş bir efe insanın işinde çok olumlu bir adım atacağını ve Önemli imselerden de destek göreceğini belirtir. Yüksek bir yerde, bir tepede, bir dorukta duran bir efe insanın büyük başarı ve üne kavuşacağı anlamına gelir. Genç bir kız için bu rüya tanınmış, varlıklı ve sevilen bir eş demektir.

EFSANE = Rüyasında bir efsane, bir efsaneden bir sahne, efsane yaratıkları, vb. gören kimsenin hayatı tamamen değişecektir Bu insan o güne kadar bilmediği, görmediği, denemediği şeylere yönelecektir. Bekarlar İçin bu tür rüyalar heyecan ve mutluluk veren aşklar olarak yorumlanırlar.

EĞİTİM = Eğitimle ilgili rüyalara dikkat etmelidir. Bunlar hayata yeni yön vermek gerektiğine işaret edebilirler. Eğitim çağını geçimiş biri kendisini bir okulda görürse başarıya eğitimden zevk alan kimsenin kazançlı yeni bir işi olacaktır. Rüyasında eğitimden sıkılan insanı bazı değişiklikler beklenmektedir Bunlardan yararlanabildiği takdirde hayatı daha renkli ve anlamlı olabilecektir. rüyayı gören eğitim çağındaysa ayrıntılar üstünde durmalıdır.Yani görülen öğretmen, öğrenci, eşya, vb. yorumlanmalıdır.

EĞLENCE = Eğlence toplum hayatıyla ilgili haber, söz, konuşma, söz, dedikodu olarak yorumlanır. Bu rüyalarda görülen insanlar, eşyalar, yerin güzel renkliyse haber, vb.de iyi olacaktır. Fakat karanlık yerler, çirkin, üstü-başı pis insanlar, kırık-dökük eşyalar tam aksine işaret eder. Bu tür bir eğlence rüyası üzücü dedikodu, entrika ve tatsızlık olarak alınır.

EHLİYET = Rüyasında bir ehliyet aldığını gören kimse doğru yolda demektir. Kendisine uygun olan şeyleri geçmiştir ve amacına erişerek huzur duyacaktır. Fakat ele geçen ehliyet eskiyse, sararmışsa insan tek başına başarıya gidemeyecektir. Ona aileden biri, özellikle babası veya annesi yardımcı olacaktır. Yepyeni, temiz bir ehliyet iyi, güzel bir yaşamı müjdeler

EJDERHA = Rüyada ejderha gibi efsane yaratıklarını gören kimsenin çok büyük istekleri bulunmaktadır. Fakat bunlara nasıl erişeceğini bilememektedir. Saldıran bir ejderha çok önemli birinden büyük yardım olarak yorumlanır. Yeşil renkli bir ejderha o yıl çıkmadan başarının geleceğini haber verir. Rüyasında bir ejderha öldüren kimse hayatını zehir eden bir olayı, durumu geride bırakacaktır.

EKİN = Ekin rüyaları genellikle iyi sayılırlar. Ekin ektiğini gören insan kendi gayreliyle pekçok şeyi elde edebilecektir. Hem maddi hem manevi bakımdan huzura kavuşabilecektir. Yalnız bu rüya sahibinin biraz sabırlı olması gerekir. Rüyada ekin gören kimse bolluğa kauşur. Göz alabildiğine ekin büyük bolluk, zenginliktir. Kendini böyle bir ekin tarlasında gören kimsenin bir piyango bileti, vb. alarak talihini denemesi yararlıdır. Boy atan ekinler daima bolluğa işaret ederler. Fakat ekinlerin çürümesi, yanması, yok olması sıkıntı, yaklaşan yokluk ve kıtlık olarak yorumlanır.

EKMEK = Ekmek rüyaları da genellikle iyiye yorulur. Rüyasında bir yerden ekmek aldığını gören çalışan bir insanın maddi durumu çok daha iyi olur.de olumlu adımlar atar. Bu rüyayı gören işsizse heen güzel bir teklif alır.Kısa sürede işe başlar. Ekmak yediğini gören bir mal sahibi olur. Rüyasında ekmek yiyen kadının evinde bolluk, bereket, huzur olur. Yuvadaki sıkıntılar sona erer. Genç bir kız, ekmek alırsa bir süre sonra kısmeti çıkar. Genç kız, ekimği kopararak yerse çok kısa süre içinde mutlu bir yuva kurar. Ekmek, taze ve güzel renkliyse evleneceği kimse de tam düşlediği gibi biridir. Ekmek bayatsa evleneceği kimse yaşça büyük biri olacaktır. Evinde ekmek yaptığını gören insan, kendi gayreti ve emeğiyle istediklerine kavuşur. Başkalarına ekmek veren hayır işleri yapar ve sevaba girer. Birinden ekmek alan, bir yardım sayesinde istediği duruma gelebilir. Başkalarıyla bir ekmeği paylaşan bir işbirliği sayesinde başarıya erişir. Bir fırın dolusu altın renkli, taze ekmek gören insan hem huzura hem de paraya kavuşur. Yuvasında da mutluluk olur. Rüyasında küflenmiş ekmek aldığını veya yediğini gören kimse kısa süredeservet edinecektir. Fakat bu paranın kaynağı da biraz karanlık olacaktır. Rüyada kızarmış ekmek görmek, başkasının çalışmasından yararlanmaktır. Bu iyi bir işbirliği de olabilir. Ekmek kızarttığını gören kimsenin alacağı kısmet konuşmalara, kıskançlığa neden olur. Ekmeği kızartırken yakmak kısmetin kaçması anlamına gelir. Kızarmış ekmeği yiyen kimse büyük bolluğa kavuşur.

EKŞİ = Rüyasında ekşi bir şey yiyen kimsenin adı bir dedikoduya karışır. Tatsız sözler duyar ve hatta kavga eder.

EKZEMA = Rüyasında ekzeması olduğunu gören insan hayalinden bile geçiremeyeceği bir servete kavuşur. Ellerinde ekzema veya egzama gören insan, kendi kuracağı iş sayesinde zenginleşir. Taşı tutsa altın olur. Ekzema olan kaşınan insan, zengin olmakla kalmaz çevresindekilere de para yardımı yapar ve türlü hayır işler.

EL = El rüyaları daima önemli sayılırlar. Bunları dikkatle yorumlamak gerekir. Rüyada temiz, biçimli, güçlü bir el görmek maddi ve manevi güven olarak alınır. Çalışan bir insan için bu rüya önemli, dürüst birinin desteğidir. Temiz, bakımlı, ince, güzel bir el manevi mutluluklara işaret eder. rüya sahibi bir şeyden zevk alır. Derin bir huzur duyar. Fakat bakımsız, kirli bir el insanın yanlış yolda olduğunu açıklar. Bu rüya sahibinin vakit geçmeden hareketlerini kontrol etmesi ve doğru yolu izlemesi gerekir. Aksi halde karanlık, hileli bir iş yüzünden başı derde girecektir. Bir genç kız Rüyasında bakımlı, biçimli bir el görürse evliliği düşünmektedir ve karşısına da beğendiği gibi biri çıkacaktır. Böyle bir eli tutan genç kız çok kısa süre içinde evlenir ve yaşamı da tamamen değişir. Rüyada görülen elin sahibi belirliyse yorumu ona göre yapmak gerekecektir. Yani o insanın tipi, kılığı ve biliniyorsa adı da birlikte yorumlanmalıdır. Rüyada okşayan, temiz bir el güzel günlerin yaklaştığını müjdeler. Fakat çirkin, pis bir elin okşaması insanın bir günah işlemeye kalkacağını anlatır.

ELBİSE = Rüyasında eski fakat temiz bir elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve kakettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelecektir. Yani rüya sahibi arka arkaya para alacaktır. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik masraflar, dedikodu, sıkıntı olacaktır. Yeşil renkli bir elbise giyen kısa sürede isteklerine kavuşacak, yani muradına erecektir. Kırmızı ve siyah kılıklar rüyanın tezde çıkacağına işaret ederler. Temiz, beyaz elbise sıkıntıların geride kalacağını müjdeler. Mavi bir kılık yolla ilgili bir sevinçtir. Mor bir elbise insanın iç huzuruna kavuşacağını ve olgunlaşacağını haber verir. Rüyasında yepyeni bir elbise giyen insanın iş ve toplum hayatında değişiklikler olacaktır. Giyilen kılığın rengi güzelse bu değişiklikler hayırlıdır. Fakat renk çirkinse değişiklikler sorunlara yol açacaktır. Rüyada sarı, fıstık rengi ve yeşilimsi sarı kılıklar hiç iyi sayılmazlar. Bunlar hastalık habercileridir. Rüyasında sırmalı bir elbise giyen bir genç kız üstün ve zengin biriyle evlenir. Fakat bu evliliğin aşkla pek ilgisi olmaz. Veya evlilik yüzünden söylenti çıkar. Buna karşılık gümüş işlemeli elbise giyen genç kız hem varlıklı hem de seveceği biriyle evlenerek mutlu olur. Rüyasında sırmalı elbise giyen genç bir kakadının adı bir dedikoduya karışır. Bu rüya, sonu karanlık bir aşk macerası olarakda yorumlanır. Bir erkeğin sırmalı, süslü, vb. bir kılık giymesi işte başarı olacağını fakat yanlış tutum yüzünden bazı dostları kaybedeceğini gösterir Buna karşılık pirinç veya bakır düğmeli bir elbise erkeğin işte, aşkta ve dostlukta talihli olduğunu açıklar.

ELÇİ = Rüyasında bir elçi gören bir düşmanıyla dost olur. Veya dargın olduğu kimseyle barışır. Rüyada elçi olduğunu gören de ailedeki huzursuzluğu giderir. Yani yuvadaki mutluluğu sağlar.

ELDİVEN = Genel olarak eldiven rüyası sıkıntıya işaret eder. Elinde eldivenler olduğunu gören kimse iş yüzünden dertlenir. Bozulan bir işi düzeltebilmek için çok çalışıp yorulur. Yeni elbise giydiğini gören de yabanı sayılacak kimselerle ilişkilerinde dikkatli davranmalıdır. Böyle kimseleri uzun süre incelemesi yararlıdır. Yalnız Rüyada güzel, yeşil eldiven giymek iyi sayılır. Bu çalışma ve gayretin karşılıksız kalmayacağını açıklar. Bolluk olacaktır ve veya sahibi istediği gibi para harcayarak düşlediği şeyleri satın alabilecektir. Rüyasında elindeki eldivenleri çıkartan kimse tezde sıkıntıdan kurtulur.

ELEK = Rüyasında elek gören bir insanın karşısına her bakımdan yardımcı olabilecek bilgli, olgun, deneyimli ve güçlü biri çıkar. Rüyasında elekle bir şey eleyen insan toplumda üstün bir duruma gelir. Bu arada elenen şey de birlikte yorumlanmalıdır.

ELEKTİRİK = Rüyada elektrik ışığını gören kimse büyük bir fırsatı değerlendirecektir. rüyayı gören çalışmayan biriyse güçlü bir yakınından kısmet alır. Elektrik ışığı hayatı birden değiştiren olaylar olarakalınır. Elektrik akımına kapıldığını gören klmse yakınları ve çevresi yüzünden epey bocalayacaktır. dostların yanlış düşünceleri yüzünden zarar da görebilir. Başkasının elektrik akımına kapıldığını gören, çevresiyle ilgili bir soruna seyirci kalır. Elektrik, büyük güç olarak da yorumlanır. Elektrik akımına kapılarak birden olduğu yerden fırlayan veya kendini başka yerde bulan kimsenin yaşantısında büyük ve olumlu değişiklik beklenir. Bir elektrik telleri geçmişte kalan birinden haber olarak alınır. Rüyada elektrik düğmesine dokunan ve ışığı yaktığını gören kimsenin hiçbir sıkıntısı, derdi kalmaz. Rahata, huzura kavuşur. ve mutlu bir yaşam sürer. Buna karşılık Rüyada elektrik düğmesine dokunup ışığı kapatan kimse kendi düşüncesizliği, hatası yüzünden büyük bir sorunla karşılaşır ve sıkılır. Hatta bu yüzden büyük bir kayıba da uğrayabilir. Rüyada akım olan elektrik tellerini elde tutmak, üstün duruma gelmektir. Akımı olmayan elektrik telleri de henüz sonuç vermeyen işlerdir.

ELEŞTİRİ = Rüyada tanıdığı birini eleştiren kimse ona bir iyilik edecektir. Rüyasında biri tarafından eleştirilen insan, iyi bir öneriden yararlanarak kendini bir sorumluluktan kurtarır. Genel olarak eleştiri yardım ve iyilik olarak yorumlanır.

ELMA = Elma rüyaları genel olarak kısmet, bolluk, başarı sayılırlar.Yalnız görülen elmanın güzel renkli, taze olması gerekir. Rüyasında böyle bir elmayı yediğini gören insan bir kısmete sevinir. Bu sayede hayatı da renklenir. Rüyasında ağaçtan elma topladığını gören de kendi zekası ve planlan sayesinde başarıya. bolluğa kavuşur. Bir dükkandan elma satın alan hiç uğraşıp yorulmadan bir kısmete sahip çıkar. Bir tabağa, kaba elma doldurmak türlü iyilik, kısmet sayesinde yuvada mutluluk olacağını açıklar. Rüyasında parlak kırmızı elma gören insan çok kısa süre içinde sevinir. Yeşil elma gören de hemen muradına erer. Fakat kırmızı veya yeşil elma ezikse, çürükse kısmet sanıldığı kadar sevinç vermeyecektir. Çünkü kısmetle birlikte bazı sorunlar da olacaktır. Bekar bir erkek Rüyasında kırmızı, parlak bir elma alırsa veya böyle bir elmayı yerse mutlu bir evlilik yapar. Elma yeşilse evlilik huzur da verir. Ancak elma çürükse veya içinde kurt varsa evlilik mutluluk getirmeyecektir. Erkeğin seçeceği kadının havailiği mutluluğa engel olacaktır. Rüyasında buruşmuş,rengi kararmış veya sararmış bir elma aldığını, yahut yediğini gören erkek huysuz bir kadınla evlenir. Rüyasında birden fazla elma yediğini gören erkeğin başından yine birden fazla nikah geçer. Bir erkek dükkandan elma alırsa dostlar vasıtasıyla evlenir. Elmayı kendi seçerse veya bir ağaçtan koparırsa gönlünün istediği kimseyi alır. Tabakta elma gören erkek de ailesinin istediği kimseyle hayatını birleştirir. Elma ağacı, hayırlı, iyi huylu kadın akrabadır.

 

ELMAS  = Elmas rüyalarının da evlilik, aşk, yuvada huzur, mutluluk gibi konularla ilgisi vardır. Rüyasında parlak, temiz, güzel bir elmas gören genç bir kız  hayırlı erkekle evlenir. Elmas  lekeli, kusurlu. vb.yse eştede bazı beğenilmeyen huylar olacaktır. Rüyasında temiz, parlak, güzel bir elmas alan yahut takan kadının sağlıklı, iyi, hayırlı bir çocuğu olur. Fakat elmasta kusur varsa çocuk ileride annesini üzecektir. Rüyasında elmas gören erkek işinde ilerler ve bolluktan da yararlanır. Çok sayıda elmas, herkesin ilgisini uyandıracak büyük iş, başarı olarak yorumlanır. Bu arada elmas veya pırlanta bilezik, küpe , yüzük, vb. de ayrıca yorumlanır. Elmasdan başka bütün değerli taşların yorumları kendi isimlerine göre verilmiştir.

EMANET  = Rüyasında kendisine bir şey emanet edildiğini gören insan iyi niyetli ciddi kimselerle gizli bir işe girişir.

EMEK  = Emek rüyaları daima iyiye yorulur. Yani çalışma, türlü konuda gayret vb. geleceğin hayırlı olacağını belirten rüyalardır, örneğin ekmek, biçmek, dikmek, pişirmek gibi çalışmalar yapılanların karşılıksız kalmayacağını ve bir gün insanın büyük ödül alacağını belirtir.

EMEKLEMEK  = Rüyada emeklediğini gören kimsenin başarıya erişmesi için vakit var demektir. Bu insan çok çalışacak, uğraşacak ve zamanla amacına erişecektir. Emeklerken birden doğrulan kimse başarıya daha çabuk erişir. Emeklerken düşen kimsenin yaşamında türlü engeller olacaktır. Yine de emekleme fazla gayret anlamına gelebilir. Bunu sürünmekle karıştırmamak gerekir.( Bak: SÜRÜNME)

EMİR  = Rüyada duyulan emirlere çok dikkat etmelidir. Bunlar insanın yapmakla yerine getirmekle kazançlı çıkacağı şeyler olabilirler. Rüyasında sert bir emir alan İnsan dürüst birinden yardım görür. Rüyasında emir veren merakı yüzünden güç durumda kalabilir. Bir sorumluluk da yüklenebilir. Yani Rüyada emir vermek değil, almak daha hayırlıdır.

EMZİK = Emzik boş söz, tatsız laf, dedikodu, söylenti, sinirlendirici haber olarak yorumlanır. Yalnız bir bebeğin ağzındaki emzik hayırlı haber sayılır.

ENGEL= Rüyada görülen engellerin gerçek hayattaki engellerle yakından ilgisi vardır. Rüyasında bir engeli aşan kimse güçlükleri geride bırakıp, kısıtlayıcı koşullardan sıyrılır ve rahat eder. Rüyasında ani bir engelle karşılaşan insanın hareketleri en beklemediği anda çevresindekilerce kısıtlanır. Bu tür engel aynı zamanda başarısızlığı da simgeleyebilir. Bu durumda insanın ilerlemesi çok güç ve hatta olanaksız olacaktır. İki kişi arasındaki engel ayrılık olarak yorumlanır. Sevgililer arasındaki engel kırgınlık, dargınlık ve ayrılıktır. Eşler arasındaki engel için de aynı yorum yapılır. Bu tür engeli yıkan kimse sevgilisiyle veya eşiyle olan sorunlarını halledecektir.

ENGEREK =( Bak: YILAN)

ENGİNAR  = Rüyasında üstünde yaprakları bulunan, yani ayıklanmamış enginar  alan, koparan kimse sevinç verici bir söz duyar. Rüyasında enginar ayıklayanda  başkalarının hataları yüzünden sıkılır. Rüyasında ayıklanmış enginar  gören insan dedikodulara neden olacak bir kısmet alır. Bu rüşvet de olabilir.  Rüyasında enginar yiyen de başkalarının gözü kalacak bir paraya, mala   sahip olur.

ENJEKSİYON = Enjeksiyon rüyaları da AŞI gibi yorumlanır.Yalnız Rüyasında enjeksiyon yapan kimsenin bir hayır işleyeceği bellidir. Rüyasında kendisine iğne yapıldığını görenin de boş bir korkusu vardır ve iyi niyetli biri sayesinde bundan  kurtularak feraha çıkacaktır. Zaten bütün kesici, delici cisimler, örneğin iğne, enjektör iğnesi ve bıçak genellikle iyiye yorulurlar. Ancak enjekrörde sarımsı renkli bir sıvı varsa ciddi bir hastalık söz konusudur. İğne yapılırken  can yanarsa hastalık çok kısa süre içinde geçecektir.

ENKAZ =Enkaz, yani yıkıntı rüyaları genel olarak iyiye yorulmazlar. Bunlar yolunda giden işlerin bozulacağına, evle ilgili sorunlar çıkacağına işaret edebilirler. Yine Rüyasında bir enkaz gören kimse, geçmişte kalan bir durumun yeniden ortaya çıkmasıyla sıkılır. Yani hoş olmayan bir olay duyulabilir ve üzüntü verebilir. Ancak bir enkazdan çıktığını gören kimse geçmişi geride bırakır. Yani geçmişle ilgisini keserek yepyeni bir yaşama başlar. Bir yıkıntıyı ortadan kaldırmak için uğrasan kimse toplum için hayırlı olacak bir çalışmaya girişir. Bir ev enkazı yuvayla ilgili ciddi bir sorundur.

ENTRİKA  = Entrika rüyaları günlük yaşamla ilgili tatsızlıklar, sorunlar, engeller, olarak yorumlanırlar. Entrika çeviren de, entrikaya karışan da bir sıkıntı alır.

ER =( Bak: ASKER)

ERİK = Rüyada ağaçta erik görmek bir zenginliğin yaklaştığını haber verir. Fakat erikler hamsa kısmette göz kalacak ve bir tatsızlık olacaktır. Erikler kırmızıysa kısmet hemen gelecektir. Erikler morsa insan hem para alır, hem de önemli bir duruma gelir. Yeşil erik, tartışmaya, kavgaya neden olacak kısmettir. Rüyasında yeşil erik yiyen hileli bir işe de karışır. Fakat güzel renkli, tatlı erik yiyen büyük bir sevinç yapar. Erik topladığını gören kimse pek çok iş teklifiyle karşılaşır ve kararda güçlük çeker. Yeşil ve ekşi erik kötü niyetli ahbap olarak da yorumlanır. Sarımsı erikler sindirim sistemiyle ilgili   rahatsızlıklara işaret ederler. Erik ağacı neşeli, candan bir dosttur.

ERİMEK  = Rüyada buzların erimesi koşulların değişeceğini haber verir. İnsan  bir frsatı ziyan edebilir. Bir kısmeti kaçabilir. Fakat bir yoldaki buzların birden den eriyip kaybolması işle ilgili güçlüğün hemen yok olacağını açıklar. Rüyada tereyağ gibi şeyleri erimesi ani sıkıntıdır.

ERİŞTE =(Bak: MAKARNA)

ERKEK  = Rüyada erkek görmek daima iyi sayılır. Erkek doğru haber, iç açan  sözler, hayırlı iş olarak yorumlanır. Yalnız bunlar Rüyada tanınmayan erkekler için geçerlidir. Rüyada tanınan bir erkek görüldüğünde onun adının anlamınıda düşünmelidir. Yani yorum buna göre yaptlmalıdır.Güler yüzlü yakışıklı bir erkek müjde, bolluk, helal kısmettir.

ERMİN  = Kürk rüyaları mevsiminde iyiye yorulur. Yani kışın ve soğuk havada görülen bu tür rüyalar hayırlıdır. Rüyasında ermin kürk giydiğini gören insan büyük bir başarıya erişir ve bir İşin başına geçer. Bu ayrıca zenginlik de sayılır. Ermin ne kadar beyazsa o kadar iyidir. Siyah benekleri bulunan kar gibi beyaz ermin, başarı, para ve ündür. Fakat kirlenmiş, rengi sararmış grileşmiş ermin başarının sanıldığı gibi büyük olmayacağını belirtir. Böyle bir ermini giydiğini gören insan başarı ve para için uğraşırken engellerle karşılaşır. Ayrıca amacına erişmesi güç olur. Yani iş ve parayla ilgili bir düşkırıklığı da görülür.( Bak: KÜRK)

EROİN  = Rüyada her tür uyuşturucu madde kötüye yorulur. Bunlar sıkıntı ve hatta felaket habercileridir.( Bak: UYUŞTURUCU MADDELER)

ERZAK = Rüyada erzak aldığını gören kimsenin evinde iyi bir bolluk olur. Çuvallarla, kutularla, sandıklarla erzak aile sorunlarının da geride kalacağını haber verir. Bu tür rüyalar maddi güven olarak da yorumlanır. Yalnız erzak ları türlerine göre yorumlamayı da unutmamalıdır.

 

ESANS  = Rüyada esans veya parfüm, yani güzel kokular sürünmek çok iyi sayılır. Rüyasında güzel bir esans sürünen kimse aşkta başarılı olur. Beğendiği kimse tarafından çok sevilir. Esans, aşkta bağlılık, sadakat olarak yorumlanırlar. Evli bir kadın güzel bir esans sürünür veya koklarsa yuvasında huzurlu artar. Eşiyle eskisinden daha da iyi anlaşılır. güzel kokular süründüğünü gören erkek veya kadın, iyi, güven verici sözler duyar. Toplum hayatın da eskisinden daha başarılı olur. şişeyle esans yaklaşan iyi olaylardır. Bir genç kız veya erkek, Rüyasında güzel şişede bir parfüm alırsa yolda veya gideceği yeni bir yerde çok çekici biriyle karşılaşır. Bu bir aşk başlangıcı da olabilir. Sürülen veya koklanan esans daima sevinç ve mutlulukla ilgilidir. Fakat parfüm kötü kokuyorsa durum değişir. Bu aşkta güçlükler ve düş kırıklığı olarak yorumlanır. Yine kötü kokular anlaşmazlık, huzursuzluk, kuşku ve kıskançlık olarak da alınırlar.

ESİR =Rüyasında esir düştüğünü gören kimse yaşamda çaresiz kalacaktır.   Gayreti boşa gidecektir. Fakat esirken kurtulduğunu gören kendi gayreti ile sorunların üstesinden gelecek ve sıkıntıları da geride bırakacaktır. Başkasını esir aldığını gören insan, yine başkasından sorumlu duruma gelebilir. Hiç istememesine karşın başkasının geçimini sağlamak zorunda da kalabilir. Esiri bıraktığını, azad ettiğini gören bir sıkıntıdan kurtulur.

ESKİCİ  = Eskici aileyle ilgili durumlar, sorunlar olarak yorumlanır. Rüyasında bir eskici gören aileyle ilgili bir olay yüzünden bocalar. Eskici rüyası anne veya babayla ilgili bir soruna da işaret edebilir. Eskiciden bir şey satın aldığını gören aileyle ilgili bir sıkıntıyı geride bırakıp rahat eder. Eskiciye bir şey satan  da aileyi şaşırtan telaşlandıran bir olaya neden olur. Eskicinin bağırması yuvada bir  karışıklıktır.

ESNEME  = Rüyasında esneyen kimse kendisini düşündüren sorundan kurtularak feraha çıkar. Bu sorun iş, para veya sağlıkla ilgili olabilir. Esneyen ve gerinen insan için sorunlar sona ermiş demektir. Fakat Rüyada başkasının insan bir dostuna, yakınına para vermek zorunda kalır ve maddi sıkıntıya düşebilir. Bu yüzden endişelenebilir. Rüyasında esneyen kimseler gören biri borç vermemeli ve kefil de olmamalıdır.

ESRAR = (   Bak: UYUŞTURUCU MADDELER)

ESRAR  = Rüyasında esrarlı olaylar gören kimsenin hayatında hoşuna gitmeyen bazı şeyler vardır. Görülen rüya hayat tarzının değişmesiyle huzura kavuşabileceğini anlatmaktadır. Bu tür rüyalarda görülen insanlar, eşyalar, vb.birlikte yorumlanmalıdır.

EŞARP = Eşarp rüyaları genellikle evlilikle İlgilidir.( Bak: BAŞÖRTÜSÜ)

EŞEK =Rüyada eşek, iyi niyetli tanıdık, yardımsever kimse olarak yorumlanır. Rüyasında eşeğe binen kimse bir ahbabından yardım görür. Eşeğin anırması hayırlı, sevinç verici haberdir.

 

EŞELEMEK ,     Rüyasında bir yeri eşeleyen insan, ummadığı birinden kısmet alır. Toprağı eşelediğini görenin de para derdi sona erer. Fakat eşelenen yer çamursa iyi sayılmaz. Bu rüya sorunun daha da büyüyeceğine işaret eder.

EŞKİYA  = Eşkiya rüyası her şeyin birden değişeceğini, yepyeni koşul ve durumların ortaya çıkacağını haber verir. Eşkiya rüyası görenin durumları iyi incelemesi   ve kendini koruyacak önlemleri alması gerekir.

EŞYA  = Rüyada evde, işyerinde, vb.yeni, temiz güzel  renkli eşya iyiye yorulur. Temiz eski eşya, hayatın düzenli olduğunu ve böyle devam edeceğini haber verir, Yeni, güzel eşya yaşamın değişeceğini ve daha da iyi olacağını açıklar.Fakat kirli, tozlu, pis, vb. eşya ev veya işte tatsızlıklara işaret eder. Bu arada her eşyanın ayrı anlamı bulunur. Eşyaların yorumlan adlarıyla birlikte verilmistir.

EŞYA TAŞIMAK  = Kendi eşyalarını taşıyan kimse sorumluluklarını bilerek hareket eder ve sonunda istediği duruma gelir. Sırtına fazla eşya veya yüklenmiş olduğunu gören kimse sıkıntı çekecektir. Eşyaları birkaç kişi birlikte taşıdıklarını gören işinde olumlu bir değişiklik yapacaktır.Güvendiği kimseler de ona yardım edeceklerdir. Bu arada taşınan eşya türüne göre ayrıca yorumlanmalıdır.

ET  = Sanılanın aksine et rüyaları hiç de iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorulur. Çiğ et hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır, Rüyasında bir kasaptan, dükkandan çiğ et alan kimse hastalanır. Rüyada sofrada çiğ et gören de sindirim sistemiyle ilgili ciddi bir hastalıkla karşılaşır. Et kimin tabağındaysa hastalık ona gelir. Yine Rüyada eti alan, tutan, vb. hastalanacaktır. Et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır. Bu ciddi ve üzücü bir sağlık sorunudur. Yalnız et pişmişse hastalık tehlikesi ortadan kalkar. Pişmiş et insanı uğraştıran entrika, dedikodu, söylenti, olay olarak alınır. Pişmiş et yediğini gören kimse hileli bir işten para kazanır. Et yemekleri daima haranı karışmış kısmet olarak yorumlanırlar. Yalnız tabaktaki etin yanında yeşil sebze vb. varsa daha iyi sayılır. Bu durumda rüya sahibi zekasından yararlanarak bir kısmete sahip çıkar. Yani haram olasılığı azalır. Et ne kadar büyükse kısmet de o kadar önemli olacaktır. Bir kasapta çengellere asılı sıra sıra etler çevreyi de ilgilendiren büyük bir sorundur, etler ağırlaşmışsa veya kokuyorsa bu rüya salgın hastalık olarak da yorumlanır. Et rüyaları da görülen diğer şeylerle birlike yorumlanmalıdır. Böylece kısmet, sıkıntı, vb.nin türü ve nereden geleceği de anlaşılabilir. Örneğin bir mutfakta, masada, vb. duran, üstüne sinekler konan kokmuş bir et insanın gizli kalacağını sandığı bir macera, olay, vb.nin ortaya çıkacağını anlatır. Yani bu durum türlü dedikoduya neden olacak ve rüya sahibi çok güç duruma düşecektir. Buna karşılık güzel renkli bir tabakta veya gümüş, yahut bakır kaptaki pişmiş et, bazı dedikodulara neden olacak büyük kısmettir. Zamanla da dedikodular unutulacaktır Yani rüya sahibi kısmeti iyice değerlendirebilecektir.

ETEKLİK  = Rüyada eteklik giymek kısa yol olarak yorumlanır. güzel renkli, hoş desenli bir etek kısa yolun kazançlı ve zevkli olacağını da belirtir. Koyu renk etekler kara, mavi etekler deniz yoludur. Yeşil ve mor etekler kısmetli yollardır. Beyaz, siyah, kırmızı da tezde yol anlamına gelir. Etek ayrıca iş kısmet olarak da alınır.( Bak: ELBİSE)

EV  = Ev rüyaları daima önemli sayılırlar. Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi  yapmak gerekir. Rüyada ev güvenliği, huzuru, rahatı, düşmanlardan korunmayı  dertlerden uzaklaşmayı temsil eder. güzel, temiz, ferah, aydınlık bir  evde olduğunu gören kimsenin hayatı da istediği gibi olacaktır. Güven içinde  yaşayacak ve yaptıklarından zevk alacaktır. Kimse onun huzurunu bozamayacaktır. Çok büyük bir ev aynı zamanda mevki, itibar olarak yorumlanır. Rüyasında evini silip süpürdüğünü gören, dertlerden kurtulur ve feraha çıkar. Evin güzel renkli olması da yine bolluk, rahat, huzur olarak kabul edilir. Buna karşılık pis, karanlık, dar, vb. bir ev türlü sıkıntı ve dert olarak yorumlanır. Pis ev, rüya sahibinin akılsızlığı yüzünden karşılaşacağı sıkıntıdır.  Kranlık bir ev, başkalarının neden olacağı sorunlardır. Pis, karanlık bir evde  yalnız kalan kimse sorunlarıyla tek başına uğraşacaktır. Rüyasında ev  yaptığını  gören kimse birisi başarıyla tamamlayarak sevinir ve ilgi toplar.  Rüyasında  ev yapan bekar kimse kısa süre sonra iyi bir yuva kurar. Rüyasında evine ilaveler yaptığını görenin geliri artar. Rüyada sıra sıra güzel evler hayırlı, candan dostlar olarak yorumlanır. Rüyada bir evin yıkılması hayatın altüst olacağını açıklar. Evliler için bu aile sorunlarıdır ve bazen ayrılık anlamına da gelir. Yeşillikler içinde güzel bir evi olduğunu gören insan sağlık,  aşk ve bolluk İçinde yaşar. Dere veya deniz kıyısındaki ev insanın kısmetinin bulunduğu yerden uzakta olduğunu belirtir. Dağ başında bir ev de rüya sahibinin  çok yükseleceğini ve herkesten üstün duruma geleceğini anlatır.

EVCİL HAYVANLAR , (   Bak: KEDİ, KÖPEK. KUŞ)

EVLENME  = Rüyasında evlendiğini gören bekar kimse bir süre sonra bir yuva kurar. Evliliğin türünü de Rüyada görülen diğer şeyler belirler. Başkasının evlendiğini gören yararlı bir olaya tanık olur. Nikah memurunun önüne çıktığını gören bekar veya evli kimse yaşantısında rol oynayacak önemli biriyle tanışır. Rüyasında evlendiğini gören evli kimse, ev veya yer değiştirir.

EVLİYA  = Evliya rüyaları daima iyi sayılır.Bunlar sıkıntıların sona ereceğini,dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyasında bir evliya gören kimse maddi ve manevi güvene kavuşur. Bütün endişe ve korkularından kurtulur. Hyatı daha güzel ve anlamlı olur. Yelnız bu tür rüyaları başkalarına anlatılmamalıdır.Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. rüyadaki tanınan, bilinen bir evliya ise, mezarı, türbesi yakındaysa kendisini ziyaret etmek gerekir.

EVREN =( Bak: ALEM)

EYER  = Rüyada yeni. temiz, parlak deriden ve üstü madenlerle süslü bir eyer insanın işinde ilerleyeceğine ve hayatta yükseleceğine işaret eder. Böyle bir eyeri alan kimse kendi gayretiyle amaçlarına erişir. Armağan edilen eyer başarıda başkasının rol oynayacağını açıklar. Eski bir eyer emek verilmiş, fakat sonuç alınamamış bir iştir. Bu konu tekrar açılacak ve sevim, At üstündeki bir eyer büyük kısmet, murattır. Bu eyere oturduğunu gören kimse isteklerine kavuşur. Bir yerde asılı sıra sıra eyerler candan, iyi niyetli dostlardır. Rüyasında bir eyeri silip temizlediğini gören kimse yeni bir iş seçerek daha rahat eder. Rüyasında eyer yaptığını gören de kendi işinin sahibi olur. Eyer sattığını gören başkalarının başarısında rol oynar. Eyer takan kimse başarıya erişir.

 

EZBERLEMEK  = Rüyasında bir şeyler ezberlediğini gören kimse yeni kurallarla karşılaşır ve bunlara uymak zorunda kalır. Ezberlemeye çalışan fakat başaramayan kimsenin işinde aksilikler çıkar. Bir duayı ezberleyen kimse kısa süre içinde büyük huzur duyar. Sıkıntılardan kurtularak mutluluğa kavuşur.

EZİYET  = Rüyada birine eziyet ettiğini gören bir iyilikte bulunur. Rüyasında kendisine eziyet edildiğini gören de büyük bir iyilikle karşılaşır.

EZME  = Rüyada görülen meyve, sebze, vb. ezmesi bir işin sona ermek üzere olduğunu açıklar. Ezmenin rengi iyiyse iş başarıyla bitecektir. Aksi halde başarısızlık söz konusudur. Rüyasında ezme yediğini gören başkalarının çalışarak elde ettikleri değerli bir şeyden hisse alır. Yani hazıra konar. Rüyasında ezme yaptığını gören beğenmediği bir durumu düzeltmek için harekete geçecektir. Ezmeyi bir kaba koyduğunu gören, bir işi tamamlayarak yeni ve daha önemli bir konuya el atar.

EZMEK  =  Rüyasında birini ezdiğini gören kimse büyük bir hayır işler ve pek çok insanı sevindirir. Rüyasında ezildiğini gören birden üzülür. Fakat bu üzüntüyü bir müjde İzleyecektir. Yani üzüntüden sonra sevinç olacaktır. Rüyada bir hayvanı ezdiğini görenin hayatında büyük değişiklik olur. Ancak ezilen bir ev hayvanıysa değişiklik ailede ikiliğe neden olacaktır. Ezilen bir yılan, vb zehirli, tehlikeli bir hayvansa rüyayı gören büyük bir düşmandan, bir tehlike den kurtulacaktır.

FELÇ = Rüyasında felç olduğunu gören kimse bazı önemli olaylar karşısında çaresiz kalır. Hatta kendi hakkını bile koruyamayacak duruma gelebilir, Yapılacak her şeyi kabullenmek zorunda kalabilir. Rüyasında kollarının tutmadığını   gören kimse para işlerine karışmamalıdır. Bacaklarının tutmadığını gören de en az bir ay yol yapmamalıdır. Felç rüyalarını daima kötüye yormak doğru değildir. Çünkü insan iyi ve kötü türlü olaya da tanık olabilir. Rüyasında   felçken birden iyileşen eli, ayağı tutmaya başlayan kimse kendisini bağlayan koşullardan kurtulacaktır. Yani bildiği gibi karar verebilecek ve hareket edebilecektir.

FENER  = Genel olarak fener rüyaları iyi sayılır. Elinde yanan bir fener olduğunu gören kimse kendisini düşündüren sorunlardan sıyrılmak için hemen bir fırsat   bulacaktır. Hatta sorunları geride bırakmakla kalmayıp başarıya da gideçektir. Fakat fener yanmıyorsa insan bir süre bocalayacaktır. Eldeki fener birden sönerse insan duyguları yüzünden yanılgıya düşecektir.üstelik bu yüzden bir süre sıkılacaktır. Bir yerde fener yanıyorsa işte ve aşkta bir umut belirecektir. Rüyasında parlak bir fenere doğru gittiğini, fenere yaklaştığını gören kimse aşk konusunda sevinecektir. Rüyada devamlı çakan bir deniz feneri gören, hiç aklında olmayan bir maceraya atılacaktır. Bekar biri İçin bu çok zevkli bir aşk da olabilir. Fakat evliler için hayatı altüst eden ani maceralardır. Bir deniz fenerinde olduğunu gören kimse eski bağlan kopartarak yeni ilişki kuracaktır. Hatta bu insan kent veya ülke de değiştirebilir.

FERAHLAMAK  =  Rüyasında herhangi nedenle ferahladığını gören kimse kısa süre içinde rahata kavuşur. Yani sıkıntı, dert ve üzüntüleri geride kalır. Bu tür Rüyada görülen diğer şeylerin yorumlanması ferahlığa neyin neden olacağını da açıklar.

FIÇI  = Rüyada dolu bir fıçı görmek zenginlik olarak yorumlanır. Bu dolu ve içinde   ne olduğu bilinmeyen fıçı için geçerlidir. İçi boş bir fıçı para sıkıntısıdır ve rüyayı gören borca da girebilir. Fıçının kapağı açıksa ve içindeki şeyler görülüyorsa   bunları da ayrıca yorumlamalıdır. Kapalı, dolu bir fıçıyı taşıyarak veya yuvarlayarak evine soktuğunu gören insan yuvada büyük bolluğa neden olur. Sıra sıra dolu fıçılar sayılamayacak kadar çok paradır. Buna karşılık yine dizilmiş boş fıçılar maddi sıkıntının bir süre daha devam edeceğini belirtirler.

FINDIK  = Ağaçta taze fındık umutların gerçekleşeceğini açıklar. Bir ağaçtan fındık kopardığını gören kimsenin düşleri gerçekleşir. Rüyasında fındık toplayarak bir kaba, çuvala, fıçıya koyan kimsenin sağlam bir işe yatıracak parası olacaktır. Rüyasında fındık yiyen kimse zevke, sefaya dalar ve eğlenceli vakit  geçirir. Rüyasında fındık ayıkladığını gören önemli bir konuda doğru karar verir Çünkü iyiyle kötüyü ayıracak durumdadır. Rüyada çürük, kurtlu fındık hayırsız, işe yaramaz kimsedir.

FIRANCALA =( Bak: EKMEK)

FIRÇA = Fırça ele geçecek ufak tefek fırsatlar olarak yorumlanır.Rüyasında  üstünü, başını fırçalayan kimse fırsatları iyi değerlendirecek ve işinde olumlu adım atacaktır. Rüyasında ayakkabılarını fırçaladığını ani sıkıntı alır. Rüyada saçlarını fırçaladığını gören kimse beklemediği anda bir yol yapar. Rüyasında dişlerini fırçalayan insanın sağlığı daha iyi olacaktır. Fakat dişler fırçalanırken köpük görülüyorsa o zaman yakınlardan bitinin  sağlık sorunu olabilir. Rüyada üstü başı fırçalarken fazla toz, vb. çıkması insanın yanlış yolda olduğuna işaret eder. Ama bu fırçalanmadan sonra üst baş tertemiz olmuşsa bir fırsat sayesinde her şey yolunda gidebilecektir.

FIRILDAK = Rüyasında eline bir fırıldak olduğunu gören kimse aldanır. Bekar biri için bu aşkta aldanmaktır. Evliler için İşbirlikleri ve dostluklarla ilgili aldanmadır. Bir yerde renk renk fırıldaklar gelip geçici bir gönül macerası olarak yorumlanır. Fırıldakların rüzgarda dönmesi dedikoduya neden olcak bir gönül işidir.

FIRIN  = Ekmek dolu bir fırın görmek bolluk, bereket olarak yorumlanır. Böyle bir fırından ekmek almak da hayırlı bir iştir.( Bak: EKMEK) Fakat fırın çok sıcaksa, kalabalıksa ve pisse kısmetle ilgili tatsızlıklar çıkabilir. Alev alev yanan büyük fırında ekmek yaptığını gören, zekası, planları ve çalışması sayesinde istediği duruma gelir. Evde fırında börek, vb. pişirdiğini gören kimse önemli bir işte kendi çıkarlarını kollayacak ve kazanç sağlayacaktır. Fırından duman çıkacaktır. Emekler de boşa gidecektir. Rüyada fırında pişirilen şeyi yakmak işte ve aşkta kuşku, kıskançlık olarak yorumlanır. Böyle olumsuz duygular yüzünden insan işte yahut aşkta kaybedebilir.

FIRLAMAK  = Rüyasında birden fırlayarak ortaya çıkan kimse, büyük bir hızla yükselecektir. Fakat onun başarısı kısa süreli olacaktır. Rüyasında elindeki bir şeyin fırlayıp gittiğini gören insan boş yere tasalandığını, üzüldüğünü anlar ve günleri daha neşeli olur.

FIRTINA  = Rüyada fırtına büyük değişiklik olarak yorumlanır. Ortalığı altüst eden bir fırtına hayatın tamamen değişeceğini açıklar. Böyle bir fırtınada kaldığını gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fırtına rüyaları kötüye yorulmaz. Bunlar pek çok şeyin değişeceğini haber verirler. Bu değişiklikler kaçınılmazdır. Fırtınada birden havalanan insan, işini ve bulunduğu yeri değiştirir. Fırtınada evi uçan insan, başka bir yara taşınır. Veya yabancı  bir memelekete yerleşir. Fırtınada olduğu yerde duran ve kımıldamayan kimse işte bazı yenilikleri benimser fakat yerinden ayrılmaz. Fırtınada sevgilisiyle birlikte  havalanan kimse zevkli, heyecanlı günler geçirir. Fakat aşkı pek ömürlü olmaz. Rüyasında fırtınada sevgilisinin uçtuğunu gören de beklenmedik bir olay yüzünden ayrılır. Fırtınada her şeyin yerle bir olduğunu gören insan adeta yeniden doğar. Onun hayatında eskiye yer kalmaz. Yalnız evli birinin fırtınaya tutulması, uçması, vb. iyi sayılmaz. Bu ayrılık da olabilir.

FISILTI  = Rüyada duyulan bir fısıltı gizli kalacak bir is, bir macera olarak yorumnır. Rüyasında bir şeyler fısıldayan insan, duyguları yüzünden huzursuzdur Bir süre sonra bir maceraya atılacaktır.

FISKİYE  = Rüyasında bir havuzun fıskiyesinden suların fışkırdığını gören kimse sevinç verici bir haber alır. Bu insan âşıksa sevgilisiyle çok mutlu olur. Fıskiyeden yükselen sular renkliyse fevkalade bir müjde gelir. Fıskiyenin suları rüyayı göreni ıslatıyorsa ani ve ateşli bir aşk başlayacaktır. Fıskiyeden su akmıyorsa beklenen bir haber engellenecek veya ertelenecektir. Rüyasında bir fıskiyeyi açan kimse merak ettiği şeyi öğrenerek sevinir. Pırıl pırıl sulan havaya   yükselen büyük bir fıskiye uzun sürecek bir mutluluktur.

FISTIK  = Fıstık rüyaları da tıpkı fındık gibi yorumlanır. Yalnız fıstığın sarımsı renkli olması iyi sayılmaz. Bu bir hastalık habercisi olabilir.( Bak: FINDIK)

FIŞKIRMAK  = Rüyada etrafta yemyeşil otların fışkırdığını gören kimse büyük murat alır ve bütün istediklerine de kavuşur. Bu rüya ayrıca yoksulluğun sona erdiğini bolluğun başlayacağını da müjdeler. Rüyada bir yerden berrak, suların fışkırması da sağlığın daha iyi olacağını anlatır.

FITIK  =  Rüyada fıtık pek iyi sayılmaz. Fıtığı olduğunu gören insan hileli bir para işi yüzünden sinirlenir. Bu rüya sahibinin açgözlü olmaması ve iradesinden yararlanması gerekir. Aksi halde kendisini haksız kazanç, vb.yle suçlayabilirler. Buna karşılık Rüyasında fıtık ameliyatı olan kimse sıkıcı, üzücü bir işten kendini kurtarır. Yalnız ameliyatta kan çıkmamalıdır. Kan çıkarsa rüya bozulur,   yani yorumlanmaz.

FİDAN  = Rüyada fidan görmek çok iyi sayılır. Yemyeşil, taze fidan umutların gerçekleşeceğini belirtir. İnsan hayal ettiği şeylere kavuşur. Rüyasında bir fidan diktiğini gören insan kendi gayretiyle mutluluğu bulur. Birkaç fidan diktiğini gören de bir ev sahibi olur. Mutlu bir yuvaya kavuşur. Fidanların büyüdüğünü gören de işinde başarıya erişir. Güçlü, önemli nüfuzlu biri olur. Sıkıntısı, kederi, sorunu olan biri Rüyasında yemyeşil fidan görürse kısa süre sonra sevinir. Yani bütün dertlerinden kurtulur. Fidan rüyaları ağaçlar gibi yorumlanırlar.( Bak: AĞAÇ)

FABRİKA  = Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrikada çalıştığını gören kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olur. Fabrikadan uzaklaştığını gören kendi isteğiyle çevreden uzaklaşır. Veya bir hata yüzünden toplume arka döner. Fabrikanın iyi çalışması toplum ilişkilerinin başarıyla süreceğini açıklar. Fabrikanın iyi çalışmaması, toplumla ilgili sorunlar olarak alınır. Fabrikada işlerin durması toplumu bir süre uğraştıracak önemli bir olaydır. yeni bir fabrika daha rahat ve güzel bir gelecek olarak yorumlanır.

 

FAİZ  = Rüyada faiz pek de iyi sayılmaz. Faiz aldığını gören kimse tatsız ve sıkıcı bir olayala karşılaşır. Önemli kimselerle tartışarak sinirlenebilir. Buna karşılık faiz verdiğini gören insan sıkıntılardan sıyrılarak rahat eder. Faiz Rüyasında görülen diğer şeyler sıkıntının veya huzurun nedenini açıklarlar.

FAL  = Fal rüyaları iki şekilde yorumlanırlar. Rüyasında fal baktırdığını gören kimse dedikodulara, söylentilere neden olacak bir maceraya atılabilir. Veya adı bir olaya karışabilir. Rüyada bakıian fala dikkat etmelidir. Çünkü bazen bu fal gerçekleşebilir. Yani falda söylenilen her şey olduğu gibi çıkabilir. Rüyada falcı da güvenilmez, sinsi, hilekar biri olarak alınır.

FANİL  = Rüyasında fanila giydiğini gören kimse mevsim kışsa, yani hava sağuksa para alır. Maddi durumu daha iyi olur. Fakat mevsim yazsa veya hava sıcaksa fanila rüyası kötüye yorulur. Bu rüya türlü konuda sıkıntı demektir. Yalnız fanila rüyasının haber verdiği sıkıntı kısa sürelidir. Sıcak havada üstündeki fanilayı çıkartan kimse sorunlardan kurtulur. Soğuk havada bu rüya özel bir masraf olarak alınır. Bu arada fanila ayrıca rengine göre de yorumlanmalıdır. Kirli, pis fanila mevsim ne olursa olsun büyük sıkıntıdır. Ama bitli bir fanila büyük zenginliktir.

FAL  = Fal rüyaları iki şekilde yorumlanırlar. Rüyasında fal baktırdığını gören kimse dedikodulara, söylentilere neden olacak bir maceraya atılabilir. Veya adı bir olaya karışabilir. Rüyada bakıian fala dikkat etmelidir. Çünkü bazen bu fal gerçekleşebilir. Yani falda söylenilen her şey olduğu gibi çıkabilir. Rüyada falcı da güvenilmez, sinsi, hilekar biri olarak alınır.

FANİLA  = Rüyasında fanila giydiğini gören kimse mevsim kışsa, yani hava sağuksa para alır. Maddi durumu daha iyi olur. Fakat mevsim yazsa veya hava sıcaksa fanila rüyası kötüye yorulur. Bu rüya türlü konuda sıkıntı demektir. Yalnız fanila rüyasının haber verdiği sıkıntı kısa sürelidir. Sıcak havada üstündeki fanilayı çıkartan kimse sorunlardan kurtulur. Soğuk havada bu rüya özel bir masraf olarak alınır. Bu arada fanila ayrıca rengine göre de yorumlanmalıdır. Kirli, pis fanila mevsim ne olursa olsun büyük sıkıntıdır. Ama bitli bir fanila büyük zenginliktir.

FARAŞ  = Rüyasında faraş gören kimsenin gizlediği şeyler ortaya çıkar. Elinde bir faraş olduğunu gören de önemli bir konuda konuşarak zarar görür. Ağzından laf kaçırır. Faraş başkasının elindeyse ilginç bir dedikodu duyulacaktır. Eski faraş bir türlü unutulmayan bir dedikodudur. Faraşı elinden bırakan kimse dedikodudan sıyrılır.

FARE  = Fare rüyaları hiç iyiye yorulmaz. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar, vb.ye de işaret eder. Rüyasında bir fare gören kimse temizliğine çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu rüya temizlik kurallarına uyulmadığı için bir mikroplanma ve dolayısıyla bir hastalık  olacağına işaret eder. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Rüyasında evine fare girdiğini gören maddi zarara uğrar. Evindeki farenin bir şeyler yediğini gören de dost sandığı birinin kötülüğüyle karşılaşır. Eve yapmış fareler kıtlık, yokluk, para sıkıntısı, hastalık, yuvada tatsızlık olarak yorumlanır. Farelerin evden çıkması iyidir. Evdeki fareleri kovalayarak atan kimse bir süre sonra sıkıntılarından kurtulur. Ama yine de fare rüyası görenin dikkatli olması, kendisini her bakımdan koruyacak önlemleri alması gereklidir.

FASULYE  = Fasulye bolluk, zenginlik, para olarak yorumlanır. Her tür yeşil fasulye kısmettir. Rüyasında fasulye topladığını gören beklemediği anda para alarak sevinir. Fasulyeyi ayıklayan veya pişiren de bolluğa kavuşur. Fasulye yediğini gören de pek uğraşmadan bolluktan yararlanır. Yalnız etli yeşil fasulye yemeği kaynağı biraz karanlık bir para olabilir. Eve giren fasıılye yuvada bolluk, bereket olacağını haber verir. Fasulyeyi almak, tartmak, pişirmek daima İyidir ve bolluğa İşaret eder. Fakat fasulye çürümüşse o zaman bir kısmet ziyan olacaktır. Sararmış yeşil fasulye de kısmette göz kalacağını açıklar. Böyle fasulyeyi yemek de hastalıktır. Kuru fasulye para olarak yorumlanır. Bunu ayıklamak, almak, pişirmek, vb. de yine bolluktur. Çuvalla temiz fasulye büyük zenginlik, servet demektir.

FATİHA  = Rüyasında Fatiha okuduğunu gören kimse bütün sıkıntı ve dertlerinden   sıyrılarak huzura kavuşur. Başkasının okuduğu Fatihayı dinleyen de yine   dertleri geride bırakır. Bu ayrıca önemli birinden, önemli yerden yardımdır.Fatiha rüyası daima fevkalade sayılır. Bu ayrıca geleceğin çok daha iyi, güzel olacağına işaret eder.( Bak: DUA)

FATURA  = Fatura rüyaları da BELGE rüyaları gibi yorumlanır. Yalnız faturadaki rakamlara da dikkat etmelidir. Bunlar da belirli şeyleri açıklayabilirler.

FAYANS  = Rüyasında bir yere fayans döşeyen kimse tatsız olayları geride bırakarak kendine yepyeni bir hayat kuracaktır. Temiz ve güzel fayans döşeli bir yere giren İnsan iyi bir iş teklifi alır. Genç kadın veya erkek için fayans, ani aşk macerası da olabilir. Yalnız fayans döşeli yer bir banyoysa rüya yorumu değişecektir.     ( Bak: BANYO)

FİL = Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse akıl edemediği bir  şeyi yaparak işinde büyük başarıya erişir. Rüyasında bir filin durduğunu   veya gezindiğini gören, çok uğurlu biri sayesinde sevinir. Bu insan yüzünden talihi açılır.üstünde yeşil örtü olan bir fil gören kimse havadan para alır. Yani talih oyunlarında şansı açılır. Rüyasında file binerek ağaçların arasında geçen biri hemen  her istediğine kavuşur. Rüyasında bir file binen genç kız tanınmış, önemli ve zengin biriyle evlenir. Rüyada birden fazla fil görmek, uzun yoldan gelecek kısmettir

FİLDİŞİ  = iRüyasında bir filin dişini alan kimsenin eline eşsiz bir fırsat geçer. Bu  sayede yaşamda istediği duruma gelebilir. Fildişi beyazsa ani çıkacaktır. Fildişi sararmışsa ona fırsatı yaşça büyük biri hazırlayacaktır. Fildişi eğri büğrüyse, üstünde çıkıntılar varsa bu fırsat ve başarı çevrede söylentilere neden olacaktır. Rüyasında fildişinden yapılmış eşya gören kimse yani bir konuyla ilgilenerek para alır. Yani talih oyunlarında şansı açılır

FİLİZ  =Filiz rüyaları daima iyi sayılırlar. Rüyasında yemyeşil bir filiz gören genç bir kız, kısa süre sonra âşık olur. Sevdiği kimseyle de evlenir. Genç bir kadın yemyeşil filiz görürse sağlıklı, hayırlı bir çocuğu olur. Filiz ayrıca yeni başlayan işlerin olumlu, hayırlı sonuç vereceğine de işaret eder. Sayısız filiz sağlık, rahat, huzur, bolluk, bereket, aşkta mutluluk olarak yorumlanır. Filizler sararmışsa iyi değildir. Bu ani ve şiddetli hayal kırıklığı olarak alınır.  yine sararmış filizler istenen şeyleri sağlık sorununun engelleyeceğim de belirtir

FİLM = Rüyada film, tiyatro, vb. şeyler kalabalıkla ilgili dedikodu, söylenti olarak yorumlanırlar.

FİLO = Rüyada bir filo görmek insanın güçleneceğine, pek çok şeyi başarabilirceğine işaret eder. Hem rüyayı gören kimse bir fırsatını bularak başkalarının imkanlarından da yararlanacaktır. Veya başkalarını kendisine yardıma zoryacak ve bunda da başarılı olacaktır.

FİLOŞ = Rüyada çileyle filoş yeni bir iş olarak yorumlanır. Bu henüz başlamamış   bir iştir. Bir çile floş alan kimsenin hayırlı, iyi bir işi olacaktır. rüyasınıda floşu saran işinde hem başarılı olacak, hem de kazançlı çıkacaktır. Floşun karşıtlığını görenin işleri bir anda altüst olur. Rüyada düğümlenen, karışan floş toplum ilişkilerinde de anlaşmazlık, huzursuzluk olarak alınır.

FİNCAN = Rüyada kahve fincanı, küçük bir müjde, sevinç verecek bir söz olarak alınır. Çay fincanı da parayla ilgili ve huzur verici bir sözdür. Fincan ne kadar güzelse kısmet de o kadar mutluluk verecektir. Rüyada bir fincanın kırılması elden gidecekbir kısmettir. Çatlayan veya çatlak bir fincan kafasız bir dost yüzünden uğranacak zarardır. Bu arada fincanda bulunan, içilen, vb. şeyde birlikte yorumlanmalıdır.

FİRUZE  = Rüyada görülen firuze insana kısa süre içinde bir nazar değeceğini haber verir. Firuzeyi alan, takan insan kötü göz yüzünden sarsılır ve hatta hastalanabilir. Bir firuzeyi satan, atan yani bundan kurtulan kimse rahata çıkar. Nazardan da kurtulur. Firuze rüyası gören kimsenin tütsülenmesi ve dilenciye sadaka vermesi çok yararlıdır. Bu türlü belanın defedilmesini sağlar.

FİSTAN =(  Bak: ELBİSE)

FİŞEK = Rüyasında hava fişeklerinin atıldığını gören kimse çok önemli bir haber alır. Değer verilen, tanınan biriyle ilgili bir sırrı öğrenir. Gökyüzünün hava fişekleri yüzünden renk renk ışıklar içinde kaldığını gören kimsenin hayatı değişir. Kendisine tatsız gelen yaşantıyı geride bırakarak dikkati çeken bir hayat sürmeye başlar. Yalnız bu yeni yaşam hareketli, heyecanlı da olsa huzur   vermez. türlü söylentiye, dedikoduya ve olaylara yol açar. İnsan daima göz önünde bulunmaktan bıkarak eski günlere dönmek isteyebilir. Gökyüzünü   aydınlatan güzel renkli, tek bir hava fişeği zevkli bir gönül macerasıdır.

 

FİTİL  = Rüyada bir mumun, lambanın, vb. fitili sağlıkla ilgili bir durumu açıklar. Bir fitili yakmak sağlıkla ilgili yararlı önlemler almaktır, Yani hastalıkların geride kalmasıdır. Rüyada yanan fitil veya fitiller canlılık, neşe, sağlık olarak yorumlanır. Bir fitilin sönmesi, duman çıkarması sağlığın bozulacağına işaret eder.

FİYONK =Rüyasında başına fiyonk takan bir kız beğendiği gibi biriyle evlenir. Fiyongun rengi, türü, vb. evlilik konusunda fikir verecektir. Rüyasında başında   veya elbisesinde güzel bir fiyonk gören evli kadın eşiyle çok iyi anlaşarak mutlu   olur. Başına yeni bir fiyonk taktığını gören evli kadın bir maceraya atılmaya   heveslenebilir. Başındaki fiyongu çıkartan kadın için bir ayrılık söz konusudur. Bir fiyonk bulan veya alan erkek, bir kadınla ilişki kurar. güzel   bir fiyonk, çok güzel, çekici beğenilen bir kadın olarak yorumlanır.

FLÜT  = Rüyasında flüt dinlediğini gören kimse zevkli, hoş bir haber alır. Flütle tatlı bir hava çalındığını duyan bekar insan çok beğeneceği biriyle karşılaşır ve evlenmeye de karar verebilir. Genç kızlar için bu rüya evlenme teklifi olarak yorumlanır. Fakat flütten çıkan sesler tatlı değilse bir aşk düş kırıklığına neden olacaktır. Rüyasında flüt çalan insan kendi gayreti, yeteneği sayesinde   başarıya erişir. Tatlı flüt sesi erişebilmek için türlü engelin aşılması gerekecetir.Ses vermeyen flüt düşlerin boş olduğunu ve yenilik yapmanın doğru olmayacağını belirtir.

FOLKLOR =(Bak: DANS)

FORMA = rüyasıda bir forma giyen kimse belirli koşullara uymak zorundadır. Giyilen bir okul formasıysa koşullar insanı kısıtlayacaktır. Bir kulüp forması  giyen insan yeni durumlarla karşılaşır ve hayatında belirli, olumlu değişiklikler  yapar. güzel renkli bir forma biraz gayret, sebat ve kurallara uyma koşuluyleişte başarı olarak alınır.

FOTOĞRAF = Rüyasında fotoğraf çektiğini gören kimse bir olayı değerlendirerek  istediklerini elde edecektir. Renkli fotoğraf başarı anlamına gelir. Renkler  ne kadar canlıysa insan o kadar sevinir. Siyah beyaz bir fotoğraf geçmişle  ilgili bir kısmettir.Solmuş, silikleşmiş bir resim, istenilen umulan şeyin olamayacağını açıklar.Yalnız silik, soluk fotoğraf geçmişle kalan ve unutulması istenen bir olayın canlanacağını da haber verir.

FRAK = Rüyasında frak giydiğini gören erkek, umduğundan çok daha iyi duruma gelir. Uzaktan baktığı, imrendiği çevrelere kolaylıkla girebilir, Vücuda oturan, insana yakışan frak insanın yeni çevrelerde büyük başarı kazanacağını   belirtir. Fakat frak vücuda uymuyorsa, bolsa, başarı için başkasının yardımı gerekecektir. Frak darsa başarı güç olacaktır. Hatta insan toplumdaki durumu yüzünden kederlenip sıkılacaktır. Bir genç kız, Rüyasında fraklı bir erkek görürse uzakça bir yerden gelecek kimse kendisiyle evlenmek isteyecektir. Evli kadın için bu rüya eşin işinde, hayatında yenilik, başarıdır.

FRANCALA=(Bak: EKMEK)

FUAR  = Rüyasında bir fuarda olduğunu gören kimsenin hayatı çok kısa içinde değişir. Fakat fuar kalabalık, gürültülü, vb.yse insanın belirli değişiklikleri yapabilmesi için de çok uğraşması gerekebilir. Parlak ışıklı, hareketli, eğlenilen, vb. bir fuar her şeyin kolaylaşacağına işaret eder. Fuarda yemek yediğini gören, aklına gelmeyen bir konu yüzünden para alır. Fuarda eşya satın alan yaşantısına iyi bir yön verir. Fuarda insanlar arasında kalarak kımıldayamayan kimsenin özel hayatında bir sorun belirir. Fuarda, atlıkarınca vb.ye binen kimse kendini aldatmaktadır. Küçük bir olay onun hayalının altüst olmasına yol açacaktır. Bu insanın hileli işlerden de kaçınması gerekir.

FULYA = Rüyasında güzel kokulu fulya aldığını gören bir kısmete kavuşur. Fakat bu yüzden çok da kıskanılır. Hatta dost saydığı kimseler bile kedisiyle uğraşmaya kalkabilirler. Kırda fulya toplayan kimse kendi gayretiyle sorunlarını çözer. Bu arada çıkarları yüzünden hayatında bazı değişiklikler yapar. Yanındaki bazı kimseleri de uzaklaştırır. Fulyaların solması boş düşlerdir.Sarımsı, yeşilimsi renk almış, çürümüş fulya iç organlarla ilgili bir hastalık olarak yorumlanır.

FUNDA  = Funda rüyası genel olarak iyi sayılır.Rüyasında funda gören insan büuük sıkıntı ve derilerden kurtularak huzura kavuşur. Funda gören hasta rahatsızlığından kurtulur.

FUTBOL =Rüyasında futbol gören kimse aslında maçlara meraklı biriyse yorum  yapılmaz. Fakat futbolla ilgisi olmayan biri bir alanda oynadığını görürse hile ve  sinsilikle karşılaşacaktır. Fakat, yine de kendisini kötülüğe hazırlanan düşmanlardan koruyabilecektir. Hızlı, kavgalı, vb. bir futbol maçı, insanın büyük gayret ve çaba sonunda düşmanlarını yeneceği anlamına gelir.

GABARDİN  =( Bak: KUMAŞ)

GAGA  = Rüyada görülen ince, uzun, sivri kuş gagası etkileyici bir söz olarak yorumlanır. Rüyasında bir kuşun kendisini gagaladığını gören insan önemli birinden yardım görerek yükselir. Fakat bu arada gururundan biraz fedakarlık etmek zorunda da kalabilir. Gagalanan yerler yara oluyor ama kan çıkmıyorsa insan birinin yardımıyla paraya, servete kavuşacaktır. Ancak bu parayı elde etmek için tatlı sözler söylemesi ve hatta dalkavukluk etmasi de kabildir. Gagalanan yerden kan çıkarsa rüya bozulur, yani yorumlanmaz. Rüyasında bir kuşun gagasının koptuğunu veya kırıldığını gören insanın tanıdığı önemli, itibarlı kimse yerini, işini kaybedebilir.

GALERİ  = Rüyasında kendisini bir resim galerisinde bulan kimsenin başına hiç düşünmediği, değişik, ilginç şeyler gelir. Toplum yaşantısında da büyük değişiklikler olur. rüyayı gören sakin, tekdüze yaşamaya alışmış biriyse yaşantısı birden çok değişecektir. Onu yepyeni günler bekleyecektir. Örneğin bu insan yeni yerlere, kentlere ve hatta yabancı ülkelere gidecektir. Yabancı kimselerle ahbap olacak, türlü yeni töreyi benimseyecektir. Duvarlarında güzel resimler bulunan bir galeri ayrıca güzel fırsatlar, kısmetlerle dolu yeni bir hayat olarak yorumlanır.

GALETA =(Bak: EKMEK)

GANGREN  = Rüyada bir parmak, el, ayak, vb.nin gangren olduğunu görmek iyi sayılmaz. Bu çok sıkıntılı, karanlık, dertli bir devrenin başlayacağını haber   verir. Hele gangren olmuş organdan sarımsı, yeşilimsi iltihap da çıkıyorsa   daha da kötüdür. Bu durumda önemli, büyük bîr hastalık insanı üzecek tir. Buna karşılık Rüyada gangren olduğu söylenen organ sadece kırmızıysa üstünde pütürler varsa fena sayılmaz. Bu kısa yoldan kazanılacak para olabilir.

GAR = Rüyada loş karanlıkça gar sıkıntılı bir işin başlangıcını belirtir. İnsan istediği duruma gelebilmek için fazla uğraşacak  ve bu sırada başkalarının başarısını da görüp  üzülecektir. Işıklı, hareketli, temiz bir gar işlerin bir süre için yorucu olacağına, fakat zamanla kısmetin açılacağına işaret eder.

GARAJ  = İçine  arabaların girip çıktığı bir garaj yenilik, değişiklik, hiç bilinmeyen olaylar olarak yorumlanır. rüyayı gören kimse çalışıyorsa iş hayatında iyi, olumlu değişiklikler bekleyebilir. Fakat garaj loşsa yahut karanlıksa, içeriye girip çıkan taşıtlar ışıksızsa o zaman önemli engeller belirecektir. rüyayı gören kimseyi bazı yakınları da ezmeğe kalkacaktır. Kısmetini elinden almaya çalışacaklar veya kendi sorumluluklarını ona yüklemeğe yelteneceklerdir. Rüyasında karanlık garaj gören genç bir kız bir dedikodu yüzünden üzülür.

GARDİYAN =Rüyasında gardiyan gören kimse bir iftiraya uğrayarak üzülür. Yaklaşan bir gardiyan bu yüzden büyük sıkıntıya işaret eder. Uzaklaşan bir gardiyan zamanla gerçeğin anlaşılacağını ama yine de üzüntü olacağını belirtir.   Bu iftiraya insanın dost sandığı biri de neden olabilir.

GARDROP  = Gardrop rüyaları da tıpkı dolap gibi yorumlanırlar. Gardroptaki giliyim eşyalan da birlikte yorumlanmalıdır. Yine gardrobun rengi, tahtası, vb. de önem taşır.( Bak: DOLAP)

 

GARGARA  = Rüyasında gargara yaptığını gören kimse söylemediği şeyler yüzünden suçlanabilir. Hakkında çıkan söylentilere üzülebilir. Yalnız gargara yapılan sıvı ağızda hoş bir tad bırakıyorsa bir dedikodudan sonra bir sevinç gelecek demektir.

GARSON  = Bir yerde garsonluk yaptığını gören insan önemli bir olayın içyüzünü   öğrenerek bundan yararlanır. Hatta bu yüzden eline bir mal da geçebilir. Rüyasında bir garsonun kendisine hizmet ettiğini gören de çok zeki birinin önerisine uyarak başarıya erişir. Bu arada garsonun getirdiği şeyler, vb. de birlikte yorumlanmalıdır.

GAZ  = Rüyasında bir yerden havagazı, vb. nin çıktığını gören kimse bir düşmanlıkla   karşılaşır. rüyayı gören kimsenin adımlarını dikkatli atması ve düşmanlarından korunması gerekmektedir. Gaz dolmuş bir oda, bina, vb. den çıktığını gören   kimse büyük bir tehlikeden kurtulur. Bulunduğu yerdeki gazların dağıldığını gören insan da kendi gayretiyle düşmanlarını yener ve sıkıntıyı geride bırakır. Bu arada gaz renkliyse ayrıca yorumlanmalıdır. Örneğin sarımsı   renkteki gaz sinir hastalığı olarak yorumlanır.

GAZEL  = Rüyada gazel dinlemek haber olarak yorumlanır. Tatlı sesli birinin söylediği gazel büyük bir müjdedir. Fakat çirkin sesli birinin söylediği gazel insanı kısa süre oyalayacak bir haberdir. Rüyasında tatlı sesle söylenen gazeli dinleyen genç bir kız, beğendiği, sevdiği kimseyle evlenir.

GAZETE  = Rüyasında gazete aldığını gören de sadece kendisini ilgilendiren, geleceğini etkileyecek bir gerçeği öğrenir. Gazete daima iyi haber, ferahlık verecek söz, vb. olarak yorumlanır.

GAZİNO  = Gazino rüyaları pek iyi sayılmazlar. Bunlar karışıklık, yolsuzluk, hileli iş . vb. olarak yorumlanırlar. Çok aydınlık, iyi döşenmiş, güzel bir gazinoya girdiğini gören kimse bir yalana inanabilir. Bu yüzden de daha sonra durumda kalabilir, gazinodan çıkan kimse sıkıntıları geride bırakır. Loş vb. bir gazinoya giren insan türlü hile, yolsuzluk yalan, dolana karışacaktır.

GAZOZ  = Rüyasında gazoz, vb. içerek ferahladığını gören kimse sonu iyi geçek bir işe girişir. Gazoz şişedeyse ve şişe temiz, saydamsa bu konu büyük mutluluğa da neden olur. Ağız tatlandıran gazoz türü içecekler daima iyilik, kısmet, rahat olarak yorumlanır.

GEBELİK  = Gebelik rüyaları hiçbir zaman iyiye yorulmaz, gebelik doğrudan doğruya sıkıntıları belirtir. Rüyasında gebe olduğunu gören kimse büyük bir dert, sıkıntı ve kederle karşılaşabilir. Hem bu sıkıntı başa çıkılamayacak kadar büyük de olabilir.üstelik bu sıkıntı kolay kolay sona ermeyecektir.Yani uzun sürecektir. Gebelik rüyaları işsizlik, evle ilgili sorun, sevgiyle ilgili keder, vb. olarak yorumlanır. Rüyasında gebelikten kurtulduğunu gören kimsenin sıkıntıları hemen sona erer. Başkasının gebe olduğunu gören insan çevresinden birinin sıkıntısını işitir.

GECE  =  Gece rüyaları iki şekilde yorumlanırlar. Gece kapkaranlıksa insan kendisine yabancı olan koşul ve durumlarla karşılaşır. Gece aydınlıksa yeni bir çevreye girme ve orada başarıya erişme söz konusudur. Gece yıldızlarla dolu gökyüzüne bakan kimse uzun süredir istediği, dilediği, düşlediği duruma gelecektir.

GECE SEFASI  = Rüyada gece sefası çiçekleri derin duyguları, saf aşkı temsil eder. Rüyasında bu çiçeği gören sever ve sevilir. Evliler için gece sefası, akşam   gelecek iyi bir haber, bir müjdedir.

GECELİK  =  Gecelik de elbise gibi yorumlanır. Temiz, yeni, güzel renkli gecelik giyen kimse çevresiyle iyi anlaşır ve huzura kavuşur. Yalnız yırtık gecelik rüyası iyi sayılmaz. Eşinin yırtık gecelik giymiş olduğunu gören bir erkek evin de bir yalanla, hoşlanmadığı bir durumla karşılaşır.( Bak: ELBİSE)

GEÇİT  = Rüyada geçit, hayatın beklenmedik biri yüzünden değişeceğine işaret eder. Karanlık bir geçite giren insan sıkıntılı günler geçirir. Fakat yine de ileride onu bir değişiklik beklemektedir. Karanlık geçitten çıkan sıkıntıyı geride bırakır. Bekar biri için geçit rüyası sonu iyi gelmeyecek bir aşk olarak alınır. Evli biri için karanlık geçit para sıkıntısıdır.

GEÇMİŞ  = Geçmişle ilgili rüyalar iki şekilde yorumlanır. Geçmişta kalan olaylar   insanı fazla etkilemiş olabilir. Bu yüzden bu tür rüyalar görülebilir . Bu durumda bu rüyaları yorumlamaya gerek yoktur. Fakat insan geçmişte olmuş yahut olmamış olayları görüyorsa durumunu dikkatle incelemeli ve fırsatlara da çok dikkat etmelidir. Çünkü kısa süre içinde fevkalade duruma gelmesini sağlayacak bir fırsat çıkacaktır.

GELECEK  = Gelecekle ilgili rüyalar da geçmişte olduğu gibi iki şekilde yorumlanır.   rüyayı gören kimse hayatından memnun olmayabilir. Geleceğin iyi olacağını   umabilir. Bu durumda yine rüya yorumlanmaz. Fakat geleceği aklına getirmeyen biri İçin bu tür rüyalar büyük değer taşır. Gelecekle ilgili Rüyada görülen şeylere çok dikkat etmek ve yorumu buna göre yapmak çok doğru olacaktır. Hem bazı gelecek rüyalarının olduğu gibi çıktığı da bilinir. Gelecek   rüyalarını bir kenara yazmak ve unutmamak yararlıdır.

GELiN  = Rüyada gelin görmek daima iyiye yorulur. Gelin kısmet, neşe, huzur, müjde, yaklaşan güzel günler olarak alınır. Rüyasında güzel bir gelin gören insan hemen bir sıkıntıdan kurtulur. Gelin olduğunu gören bir kız, gerçekten iyi bir evlilik yapar. Ancak giyilen gelinliğin de temiz, güzel olması gerekir. Kirli, lekeli, yırtık, vb. gelinlik sonu belli olmayan bir evliliktir. Rüyada birden fazla güzel gelin türlü kısmettir. Bu rüyayı gören İnsan muradına erer. Rüyada görülen çirkin bir gelin kısmet olarak alınır. Ancak bu kısmet yüzünden aile arasında bir anlaşmazlık olacaktır.

GELİNCİK  = Rüyasında bir gelincik tarlasında olduğunu gören insan kısa süre içinde mutluluğa kavuşur. Yani onun için zevkli, huzurlu bir yaşam başlar. Bir yerden gelincik koparan insan hemen müjde alır. Genç kızlar ve bekarlar için gelincik tarlasında dolaşmak ateşli bir aşkı izleyen iyi bir evliliktir. Evliler   için de gelincik toplamak yuvada bereket ve bolluk olarak alınır.( Bak:ÇİÇEK)

GELİNCİK  = Rüyada tüyleri parlak, canlı bir gelincik gören kimse neşeli, cana yakın, sevimli fakat kötü niyetli biriyle ahbaplık eder. Gelinciği sevdiğini, okşadığını gören kimse böyle birine İyilik eder. Gelinciğin ısırması, sinsi çıkarcı birinden bir iyiliktir. Gelinciğin tuzağa takılması zararsız hale gelen düşmandır.

GEM  = Rüyada bir gem görmek İnsanın hareketlerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. yani akla eseni yapacak yerde kurallara uymak ve duygularda kontrol etmek gerekecektir. Fakat bir hayvana gem takmak çok iyidir. Bu bir kısmete kolaylıkla sahip olmak demektir.

GEMİ  = Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık, temiz bir gemi işlerde başarılıdır. İçi karanlık, pis, bakımsız gemi işlerin bozulacağını ve para sıkıntısının yakın olduğunu haber verir. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı bir dedikoduya karışır. Yani adı çıkabilir. Bir erkek için bu bu rüya meslekle ilgili güçlüktür. Yalnız gemiyi çevresi ile birlikte yorumlamak gerekir. Masmavi, dümdüz, pırıl pırıl sularda yol alan bir gemi büyük servet, bolluk, huzur olarak yorumlanır. Dalgalı, fırtınalı denizde yol alan gemi başarı için fazla çalışmak gerektiğini açıklar. Pis sularda yolalan gemi gizlenen bir suçun günahın ortaya çıkacağını haber verir. Böyle bir rüya gören kimse hileli işlerden uzak kalmalıdır. Rüyada bindiği geminin battığını gören insan hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Bu yüzden tamamen değişebilir. Batan gemiden çıktığını gören kimse de zararlı bir işten kurtulur. Bir geminin karaya oturması verilen emeklerin boşa gideceğini anlatır.

GENERAL  = Rüyada üniformalı bir general görmek, büyük destek, yardım olarak yorumlanır. Sıkıntıdaki bir insan Rüyasında üniformalı bir general görürse  kısa sürede feraha çıkar.( Bak: ASKER)

GERDANLIK  = Rüyasında gümüş bir gerdanlık takan genç kız veya bekar bir kadın çok iyi bir evlilik yapar. Bu evlilik büyük mutluluk getirir. Rüyasında altın gerdanlık takan türlü söylentilere, dedikodulara neden olacak bir evlilik yapar. Eşi de kibirli, kendini beğenmiş biri olabilir. Bakır bir gerdanlık takan kız sevdiğiyle evlenir ve aradığı mutluluğu bulur. Bu arada taşlı gerdanlık da zengin eş olarak yorumlanır. Örneğin zümrüt bir gerdanlık evlenecek kimsenin muradına ereceğini belirtir. Yakut gerdanlık evlenecek kimsenin çok sevileceğini gösterir. Pırlanta gerdanlık, eşin üstün, tanınmış, varlıklı, sevilen biri olacağını açıklar. Fakat pırlantalar donuksa bu evlilikte sevgi ikinci planda kalacaktır. Mor taşlı, örneğin ametist bir gardanlık bilgili, fevkalade eğitim görmüş bir eş olarak yorumlanır. Akvamarin taşlı bir gerdanlık eşin uzak bir yerden geleceğine işaret eder. Zafirli bir gerdanlık takan kimse hem seveceği, hem dost olacağı biriyle evlenir ve ömür boyu mutlu yaşar. Rüyasında gerdanlığın çıktığını koptuğunu, vb. gören kimse nişanlısından veya nikahlısından ayrılır.   Evli bir kadın için bu tür rüya eşten ayrılmaktır. Evli bir kadın Rüyasında gerdanlık takarsa eşinden kısmet alır. Rüyasında bir gerdanlık satın alan, bulan, vb. erkek bekarsa evlenir. Evliyse karşı cinsten birinden iyilik görür. Eşinden başkasına gerdanlık verdiğini, taktığını gören erkek bir maceraya atılır.

 

GERGEF  = Gergef, sabır ve sebat sayesinde elde edilecek olan helal kısmettir.

GERİNMEK  = Rüyasında gerindiğini gören kimse sıkıntıları geride bırakarak feraha kavuşur. Gerinirken aynı zamanda esneyen kimsenin hiçbir derdi, üzüntüsü kalmaz. Yatakta gerindiğini gören, yararlı ve kazançlı bir yol yapar.Başkalarının gerindiğini gören, yakınlarının sevincine tanık olur.

GEYİK  = Rüyada kırda, ormanda vb, dolaşan geyikler görmek yabancıların neden olacakları sorunlardır. Bir geyik yakaladığını gören insan yabancı birinin   sorununu halleder ve bu sayede kısmet alır. Bir geyiği vurduğunu gören uzakça yerden gelecek bir habere üzülür Bir geyiği seven, okşayan insan yabancı biriyle bir maceraya atılır. Uzun boynuzlu geyikler, yabancı bir yerden kısmettir. Bir sürü boynuzlu geyik gören kimse yabancı bir ülkeye gider. Hatta bir süre orada kalabilir.

GEZİNTİ  = Rüyasında gezintiye çıktığını gören kimse hayatında istediği gibi bir değişiklik yapar. Bazı olayları geride bırakır ve talihini yeni konularda dener. Gezinti Rüyasında ayrıca görülen şeyleri de yorumlamalıdır.

GIDIKLAMAK  = Rüyasında birini gıdıkladığını gören kimse düşüncesizce söyleyeceği   sözler yüzünden üzüntüye neden olacaktır. Hatta farkına varmadan birinin kalbini de kırabilir. Rüyasında birinin kendisini gıdıkladığını gören insan   zorla bir ise sürüklenir. Bu yüzden güç durumda kalır. Rüyada gıdıklamak   da gıdıklanmak da pek iyi sayılmaz.

GİTAR  =  Gitar, iyi haber, sevinç, uyum olarak yorumlanır. Rüyasında gitar   çaldığını gören kimse iyi bir haber alarak sevinir. Gitarı çalan genç bir kızsa bir aşk mektubu alır. Genç bir erkek gitar çalarsa sevgilisine kavuşur. Yalnız gitardan çıkan seslerin de tatlı ve ahenkli olması gerekir. Gitardan ahenksiz, tiz, vb. sesler yükseliyorsa aşkla ilgili bir karışıklık olacak demektir.

GİŞE  = Rüyasında bir gişeden bir bilet aldığını gören insanın hayatında bir değişiklik olacaktır Bilet alırken para da veriyorsa söyleyeceği bazı sözler yüzünden   yaşantısı etkilenecektir. Gişe yeni bir devre, yeni hayat veya yeni bir yol olarak alınır.

GİYİM EŞYASI  = Rüyada genel olarak yeni giyim eşyası almak daha başarılı olmak anlamına gelir. Giyim eşyaları güzel renkli, temiz ve yeniyse basan büyüktür.      ( Bak: ELBİSE)

GİYİNME  = Kışın Rüyasında sıcak şeyler veya üstüste fanila, kazak, elbise, vb. giydiğini gören kimse parasızlıktan kurtularak rahat eder. Fakat sıcak havada veya yazın üstüste türlü şey giymek sıkıntı olarak yorumlanır. Bu rüya sahibi türlü sorun yüzünden canından bezer. Bu tür rüyalarda giyilen şeylere de dikkat etmelidir.

GLASE  =( Bak: DERİ)

GİZLENME  = Rüyasında belirli bir nedenle gizlendiğini gören kimse bir entrikaya, akıl ermeyecek bir olaya karışır. Birinin kendisinden gizlenmeye çalıştığını gören de aklından geçmeyen, ilginç bir haber alır.

GORİL  = Rüyada goril akılsız dost yüzünden zarar olarak yorumlanır. Ama goril uzaklaşıp giderse zarar hafif olacaktır. Gorilin yaklaşması, insana sarılması iyi sayılmaz. Gorile vuran bir sorunu hallederek rahata kavuşur.

GÖBEK  = Rüyasında göbeklendiğini, yani karın kısmının iyice yağ bağlamış   olduğunu gören insan sıkıntı alır. Göbek aynı zamanda kızarmışsa bu parayla ilgili bir sıkıntıdır. Göbeğin üstünde sivilce, çıban varsa hemen para gelecektir. Fakat paranın gelmesinden kısa süre sonra da maddi zarar olacaktır. Rüyasında göbek attığını gören kadın veya erkek birden sıkılır.

GÖÇMEK  =( Bak: ÖLÜM)

GÖÇÜK  = Rüyada göçük görmek işlerin karışacağını haber verir. Yolunda giden işler hiç beklenmedik nedenlerle altüst olabilir.

GÖĞÜS  = Rüyada göğsünün çıplak olduğunu gören bir İnsan doğruluğu, iyi niyeti sayesinde başarıya erişir. Fakat Rüyasında göğsünün çıplak olduğunu gören kadın duyguları yüzünden üzülür. Sevgide bir düş kırıklığıyla karşılaşabilir.   Göğsünün kıllandığını gören kadın çok büyük sıkıntı alır. Rüyasında çıplak göğsünü bir kumaş, elbise, vb.yle örten kadın, bir maceraya atılır. Fakat   bunu kimse duymaz. Yeni macera gizli kalır.

GÖK  = Rüyada masmavi gök, sıkıntıların geride kaldığını haber verir. Rüyasında uçarak gökyüzüne doğru yükselen kimse, işinde, mesleğinde ilerler. Herkesten üstün duruma da gelebilir. Gökyüzünde bulutlar beliriyorsa işte geçici sorunlar olacaktır. Küçük, beyaz bulutlar hemen halledilecek sorunlardır. Fakat gökyüzü kurşuni, vb. bulutlarla kaplanırsa bu uzun sürecek dert anlamına gelir. Gökyüzü berraksa veya gökyüzünde yıldızlar varsa insan huzur duyar. Yıldızlı bir gökyüzü başarılı bir aşk hayatı olarak da yorumlanır.

GÖK GÜRLEMESİ  = Gök gürlemesi çok önemli bir yerden haber olarak yorumlanır. İşe girmek isteyen, kısmet düşünen bir erkek Rüyasında gök gürültüsü duyarsa pek kısa süre sonra istediği gibi bir fırsatla karşılaşır. İşi olan kadın veya erkek böyle bir rüya görürse umduğundan fazla para alır. Gök gürültüsü ayrıca güçlü tanıdık, insanı destekleyecek, yardımda bulunacak önemli, büyük biri olarak da yorumlanır.

GÖK CİSMİ  = Gökyüzünde bir cisim gören kimsenin hayatı birden değişecektir. Gökyüzündeki cisim parlaksa yaşantısı eskisinden çok daha anlamlı ve güzel olacaktır. Böyle pırıltılı bir cismi başarıyı, yükselmeyi, ünü haber verir. Böyle   pırıltılı bir de birden karanlık bir cisim belirirse pek de iyiye yorulmaz. Bu umulmadık bir sıkıntı, huzursuzluk, tatsızlık ve hatta felaket olabilir. Gökyüzünden bir gök cisminin kayarak yere düştüğünü gören İnsan çok büyük bir olaya tanık olur. Bu arada bu kimsenin hayatı da birden karışabilir. Gök cismi alevler saçarak, pırıl pırıl yanarak yakında bir yere inerse çok büyük bir kısmet yola çıkmış demektir.

GÖKTAŞI =(  Bak: GÖKCİSMİ)

GÖL =(  Bak: DENİZ)

GÖLGE  = Rüyada gölge sıkıntı, karanlık iş, hile, sinsi düşman olarak yorumlanır.   Yolda yürürken gölgesinin peşinden geldiğini gören kimsenin hemen yakınında bir düşmanı vardır. Yürürken gölgesi önünde giden kimse hileli bir işe karışır. Sevdiğiyle arasında gölge beliren kimse aşk yüzünden kederlenir.   Bu gölge koyu renkse, yoğunsa ayrılık anlamına gelir. Bu durumda rüyayı   gören sevgilisinden ayrılacaktır. Aynı şey evliler için de söylenebilir. Rüyasında evinin gölgeler içinde kaldığını gören insanın eşiyle arası açılır. Yuvada kuruntu, kuşku, kıskançlık gibi şeyler tatsızlıklara neden olur. Rüyada   gölgenin birden kaybolması sıkıntının geçmesi olarak yorumlanır.

GÖMLEK =Rüyada yırtık gömlek sevgiliyle ilgili sıkıntıdır. Eşinin yırtık gömlek giydiğini gören bir erkek, kuşku ve kıskançlığa kapılır. Bir erkeğin yırtık gömlek giymesi bir dost yüzünden kederdir. Temiz gömlek murat sayılır.( Bak: ELBİSE)

GÖMMEK VE GÖMÜLMEK  =  Rüyasında bir yere gömüldüğünü gören insan istediklerini yapamaz ve çok sıkılır. Gömüldüğü yerden çıkabilirse sıkıntısı kısa süreli olur. Fakat gömüldüğü yerde kalan kimsenin sorunu büyük olacaktır. Rüyasında birini gömen kimse bir kötülük yapar. Fakat gömdüğü insan bir düşmansa bu rüya iyi sayılır. Çünkü bu durumda düşman zarar veremeyecek duruma gelecektir. Tanımadığı kimseleri gömen insan, bulunduğu yerden ayrılıp yeni bir çevreye yerleşir. Başkalarının insanları gömdüğünü gören de toplum hayatında olumlu değişiklik yapar.

 

GÖZ = Göz rüyaları daima önemli sayılırlar. Rüyasında bir çift güzel göz gören kimse büyük bir güç tarafından korunmaktadır. Bu rüya sahibi kendine güvenecektir ve cesareti de artacaktır. Böylece sıkıntılarını da geride bırakabilecektir.   Fakat Rüyada çirkin göz gören kimse bir düşmanlıkla karşılaşır. Rüyasında kendi   gözlerinin çok güzel olduğunu gören insan, bilgisi, çalışkanlığı ve iyi niyeti sayesinde hayatta yükselecektir. Rüyada gözlerinin çirkin olduğunu   gören de sinsi bir düşmanın oyununa gelecektir. Rüyasında gözünün kızarmış olduğunu gören para alır. Rüyasında bir gözünün kapandığını veya kör olduğunu gören insan büyük bir kayıba uğrar. Bu para kaybı olabilir. Veya rüya sahibi çok sevdiği birini kaybeder. Buna karşılık Rüyasında iki gözünün dekor olduğunu gören kimse, aşkta hayal kırıklığına uğrar. Kör gözleri birden açılan insan, birden sevinir. Rüyada parlak, güzel gözler ayrıca iyi haber, müjde olarak da yorumlanır.

GÖZLÜK  = Rüyasında bir ahbabının gözlük taktığını gören, onun aslında iki yüzlü, kötü niyetli biri olduğunu anlar.Fakat Rüyasında görülen daima gözlük takan biriyse durum değişir. Gözlük o zaman iyi haber olarak yorunmlanır. Rüyasında güneş gözlüğü takan birinin hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü bu insan içten pazarlıklı ve sinsidir. İlk fırsatta da kötülüğe kalkışaçaktır. Rüyasında gözlük takan insan aldanır. güneş gözlüğü taktığını gören de bazı gizli işlere kalkışır. Genç kızlar için bu gönül macerası da olabilir. Rüyasında güneş gözlüğü takan yaşını almış kimse, evli insan gizli işler çevirecektir. Önemli konulan ve özellikle para işlerini el altından halledecektir.

GÖZYAŞI  = Rüyada gözyaşı dökmek çok İyi sayılır. Gözyaşı döken kimse bütün  sıkıntılarından kurtularak rahat eder. Bu rüya ayrıca sevinç, neşe olarak da yorumlanır, insan gözyaşı döktüğü şeye sevinir. Örneğin sevdiği yüzünden gözyaşı döken bir kız, aşkta mutlu olup sevinir. Çocuğu için gözyaşı döken kadın veya erkek yine çocuğu yüzünden sevinir. Rüyasında hiçbir neden yokken ağlayan yani gözyaşı döken kimse çok kısa süre içinde sevinecektir.

GRANİT  = Rüyada granit, önemli, üstün ve mevki sahibi insan olarak alınır.

GRİ  = Rüyada her rengin bir anlamı bulunur. Bazı renkler iyi bazıları da kötü sayılırlar. Gri renk kasvet, gam, keder gibi şeylerle ilgilidir. Ancak Rüyasında gri renkte temiz bir elbise giyen bir erkek iyi bir kımset alabilir. Oysa bir kadın için gri elbise kuruntu, dert, sıkıntıdır. rüyaları yorumlarken gri renkteki eşya, vb.ye de dikkat etmelidir.

GÜBRE  = Sanılanın aksine Rüyada gübre görmek çok İyidir. Gübre doğrudan doğruya para olarak yorumlanır. Bir yere gübreleri döktüğünü, yaydığını gören kimse para sahibi olur. Gübre alanın eline para geçer. Gübrenin içine düştüğünü gören de çok zengin olur. büyük bir servete kavuşur. Gübreyi almak daima iyidir. Fakat gübreyi vermek paranın harcanmasıdır.

GÜÇ  = Rüyasında güçlendiğini gören kimse gerçek hayatta da güce, kuvvete kavuşur. Güç rüyaları olduğu gibi alınır.

GÜÇLÜK  = Rüyada güçlüklerle karşılaşan, uğraşan, didinen kimseyi bir iyilik beklemektedir. İyiliği, dürüstlüğü ve gayreti sayesinde işinde ilerlemesi kabildir. Yine bu rüya yakınlarla ilişkilerin kolaylıkla yoluna gireceğini de açıklar. Rüyada güçlüğe başkası neden oluyorsa insan yakınındaki birinden bir iyilik görür.

GÜĞÜM  = Rüyada boş bir güğüm henüz zamanı gelmemiş olan bir kısmetin Dolu güğüm de insanın kapısına gelmiş olan kısmet sayılır. Temiz, yeni güğüm meslekle, işle ilgili fırsat ve kısmettir. Eski güğüm evle, aileyle ilgili bir kısmettir.

GÜL  = Rüyada güzel çiçekler görmek daima iyiye yorulur. Gül görmekte fevkalade  iyi sayılır.Rüyasında yeni açan bir gül kopartan veya gülleri topladığını gören bir genç kızın  kısmeti çıkar ve çok süre evlenir. Bir tek güzel, beyaz gül koparan veya alan kız veya erkek birden aşık olur, Bu çok hayırlı ve saf bir aşktır. Pembe gül koparan veya alan hem sever hem sevilir ve mutlu olur. San gül alan yahut kopartan çok sever ama aşk yüzünden sorunlarla karşılaşıp üzülür. Bu İnsan zamala mutluluğu bulabilir. Kayısı rengi gül alan, koparan ani kararla evlenir. Gül ne kadar güzelse ve güzel kokuyorsa mutluluk da o kadar büyük olur. Gül henüz goncaysa aşk zamanla gelişecek ve evlilikle noktalanacaktır. Gül iyice açmışsa veya boşanmış bir erkekle de evlenebilir.   Bekar erkek de yaşça kendinden büyük yahut dul bir kadın alabilir. İyice açmış güzel gül renkliyse bekar erkeğin alacağı kadın çok varlıklı da olabilir. Rüyasında başına, göğsüne gül takan genç kız muhakkak evlenir. Rüyasında başına gül takan evli kadın, eşinden kısmet alarak sevinir. Yine başına, göğsüne gül takan yahut gül koklayan evli kadının bir süre sonra bir çocuğu olur. güzel renkli, yeni açmış gül sağlıklı, hayırlı evlat demektir. Kurumamış olması koşuluyla gül rüyası daima iyiye yorulur. Rüyasında bir gülün yapraklarını yolan insan kendi hatası yüzünden mutsuz olur. Gülü atmak, ezmek, vb. de yine insanın iyi düşünmemesi yüzünden neden olacağı mutsuzluktur. Buna karşılık gül toplamak, gül almak, gül dikmek,   gülü vazoya koymak daima iyi sayılır. Bunlar evlilik, çocuk, kısmet, zevk, sefa olarak yorumlanırlar. Rüyada gül ağacı görmek de çok iyidir. Bahçede bir gül ağacı gören bir erkek mesleğinde çok ilerler ve hatta başa geçer. Bahçesinde gül ağacı olan kadın, ün, bolluk ve mutluluk olarak yorumlanır.Bahçeye bir gül fidesi veya ağacı diken evli kimse çocuğundan çok sevinir. Hayırlı bir evlat, ömür boyu mutluluk kaynağı olur.

GÜLMEK  =  Rüyada gülmek pek de iyi sayılmaz. Gülmek tatsız söz dedikodu, söylenti olarak alınabilir. Rüyasında çok güldüğünü gören kimse kısa süre sonra ani bir olay yüzünden üzülebilir. Fakat bu sıkıntı kısa sürer. Ayrıca Rüyada   gülmek ağlamak olarak da yorumlanır. Yani Rüyasında gülen kimse bir süre sonra gözyaşı dökebilir. Buna karşılık Rüyada gülümsemek iyi haber olarak yorumlanır.

GÜMÜŞ  = Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Görülen gümüşse dikkat etmeli ve yorumu ona göre yapmalıdır. Örneğin gümüş para iyi, tatlı sözdür. Gümüş gerdanlık her bakımdan mutluluk verecek bir evliliktir. Gümüş   yüzük ve bilezik yine mutlu eviilik veya mutluluk verecek evlat olarak alınır. Rüyada görülen gürnüş, olumsuz veya kötü sayılabilecek şeylerin etkisini   de geçirir. Rüyasında gümüşün tozunu alan, gümüşü silen, temizleyen, parlatan kimse kısa süre içinde çok sevinir ve hemen her istediğine de kavuşur. Hatta bir insan Rüyasında gümüş bir şey alır veya takarsa kısa süre içinde iyileşir.

GÜNAH  = Rüyasında günah işlediğini gören kimse  uyandığında bunun etkisinde   kalabilir ve üzülebilir. Oysa bu tür rüyaların anlamı yoktur. Yeni bunlar önem taşımazlar ve yorumlanmazlar.

GÜNDÜZ  =  Rüyada gündüz olduğunu görmek sıkıntıların geride kalacağını, huzurlu günlerin geldiğini haber verir. Rüyada gündüz etraf aydınlıksa görülen şeyleri iyiye yormalıdır. Fakat gündüz olmakla birlikte etraf  loş veya karanlıksa bazı tatsız olayların yaklaştığı anlaşılır.

GÜNDÜZ SEFASI  = Rüyada bir duvara, parmaklığa, vb. sarılmış çiçek açan gündüz sefası neşe, zevk, keyif olarak yorumlanır. Rüyasında çiçeklerin açmış olduğunu gören kimse gündüz vakti bir sevinç, bir müjde alacaktır. Bu çiçekleri ayrıca renklerine göre de yorumlamalıdır. Böylece müjdenin türü zamanı, vb. de anlaşılabilir.

GÜNEŞ  = Rüyada pırıl pırıl parlayan güneş çok büyük başarı olarak yorumlanır. güneş işte, parada, aşkta başarı olarak alınır. Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneşi gören kimsenin hayatına çok önemli biri girer. güneş, üstün, güçlü, nüfuzlu, varlıklı biri olarak da yorumlanır. güneşin insanı ısıtması böyle üstün birinden destek, yardımdır. güneşin önüne bulut gelmesi üstün birinin güç durumda veya etkisiz kalacağını belirtir. güneşin gökyüzünde yükseldiğini gören kimse hayatta yükselir. güneşin batmak üzere olduğunu gören insan hayatında büyük değişiklikler olacaktır. güneş batacağı sırada gökyüzü kırmızı, pembe, mor, vb. güzel renklere bürünmüşse değişiklik de fevkalade olacaktır. Rüyada güneş simsiyah bulutların arkasında girip kaybolursa bir sağlık sorunu çıkar. Rüyasında güneşin tutulduğunu gören kimse büyük bir kayba uğrar. Hatta çok sevdiği, değer verdiği birini de kaybedebilir. Buna karşılık tutulan güneş, karanlıklardan sıyrılarak yine ortaya çıkarsa bütün sorunlar hallolacaktır. Kayıp da geçici olacak ve insan eskisinden daha iyi duruma gelecektir. Rüyasında gözleri kamaşmadan güneşe bakabildiğini gören insan büyük ün yapar. Rüyasında güneşin kendisini yaktığını gören de değer verdiği, Önemli kimseden ağır bir söz işitir. En hayırlı rüya da güneşin doğmasıdır. Bu rüya bütün sıkıntıların, dertlerin geçeceğini, güzel günlerin geleceğini müjdeler.

GÜREŞMEK  = Rüyasında iki kişinin güreştiğini gören kimse hiç ummadığı iki teklifle karşılaşır. Veya kendisi iki kısmet arasında kalır. Kendisini güreşirken gören de hakkını korumak için epey uğraşır. Güreşte yenildiğini gören beklemediği bir olay yüzünden şaşırır. Güreşte kazandığını gören de bir dosttun   neden olduğu bir sorunu kendi zekası ve gayretiyle halleder.

GÜRGEN  = Rüyada yeşil yapraklı, ulu bir gürgen ağacı insanın yakından tanıdığı, güvendiği, olgun iyi niyetli biridir.Bir gürgenin yanında durduğunu gören böyle birinden akıl alır.Devrilen gürgen ayrıca solan umutlar olarak da alınır.(bak: AĞAÇ)

GÜRLEME =(  Bak: GÖK GÜRÜLTÜSÜ)

GÜVE  = Rüyasında güvelerin giyim eşyalarını yediklerini gören kimse dedikodu yüzünden zarar görür. Rüyasında güveleri öldürdüğünü gören kötü niyetli ahbap ve komşulardan kurtularak rahat eder.

GÜVEN DUYMAK = Rüyasında güven duyan bir insanın korkması için bir nedim kalmamış demektir. Çünkü onu koruyan büyük güçler vardır. Bu insanın manevi yönü güçlüdür. Bu sayede her şey yoluna girecektir.

GÜVERCİN  = Rüyada güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanır. Uçarak yaklaşan bir güvercin tez haberdir. Bir ağaca, yakına, vb. konan bir güvercin,bir mal, vb.yle ilgili haberdir. Gül ağacına, çiçeklerin arasına konan güvercin sevgiliyle ilgili bir haberdir. İnsanın başına, omzuna konan bir güvercin de fevkalade bir müjdedir.

GÜVERTE  = Rüyasında bir geminin güvertesinde olduğunu gören insan yabancı bir yerden ilginç bir haber alır. Gemi güvertesinde dolaştığını gören kimse uzunca bir yola çıkar.( Bak: GEMİ)

GÜVEY  = Bekar bir erkek Rüyasında güvey olduğunu görürse kısa süre sonra evlenir. Yani bu rüya olduğu gibi çıkabilir. Evli bir erkek güvey olduğunu görürse yuvasındaki sorunları hallederek sevinir. Başkasının güvey olduğunu görmek yaklaşan iyi bir değişikliğe işaret eder.

GÜZ  = Rüyasında sonbahar olduğunu, yaprakların sararıp kuruduğunu gören kimsenin umutları boşa çıkar. Fakat rüya görüldüğü sırada mevsim sonbaharsa   durum değişir. Sonbaharda kırda dolaştığını gören kimse bir zamanlar önem verdiği şeylerin aslında değersiz olduğunu anlar. Eski hayatını geride bırakmaya da karar verir. Ancak bu rüya kısa sürecek bir sıkıntıya da işaret eder. Bu sıkıntı geçtikten sonra daha iyi, olumlu ve güzel bir hayat başlayacaktır.

GÜZEL  = Rüyada güzel şeyler, güzel İnsanlar görmek daima İyi sayılır. rüyadaki   güzellikler kısmet, rahat, huzur, sevinç, müjde, mutluluk olarak yorumlanırlar.   Rüyasında güzelleştiğini gören insan bir müjde alarak çok sevinir. Bir genç kız aynaya bakarak çok güzel olduğunu görürse hayatında olumlu bir değişiklik yapar. Kısa süre içinde mutlu bir yuva kurabilir. Rüyasında güzelleşmek  için makyaj yaptığını gören bir genç kız veya kadın bazı sırlarını saklaması   gerektiğini bilmelidir. Bu insanın önemli bir sırrı vardır ve bunun duyulması   da kendisi için çok zararlı olabilir. Rüyada güzel çiçekler, yemekler, vb. daima iyi sayılırlar.Yorum yaparken güzelliği de daima hesaba katmalıdır.

HABER  = Rüyasında iyi bir haber alan kimse kısa süre sonra sevinç yapar. Rüyasında kötü haber alarak üzülen de heyecan veren bir olaydan sonra bir kısmete konar. Haber rüyası bunu getiren insan, görülen yer, vb.yle birlikte yorumlanmalıdır.

HAC =  Rüyasında Hacca gittiğini gören kimse bütün sıkıntılarından kurtularak huzura kavuşur. Sorunlarını geride bırakarak rahat eder.

HACI = Rüyasında bir hacı gören iyi bir söz işitir. Hacı olduğunu gören de hiç ummadığı bir kısmet alır. İşinde yükselir ve başarıya erişir.

HAÇ = Rüyasında haç görmek iki şekilde yorumlanır. rüyayı gören Hristiyansa sıkıntıların geçeceğini açıklar. Rüyayı gören Müslümansa bir kıskançlık ve kötü göz söz konusudur. rüya sahibinde göz kalmakta ve bu yüzden hemen her konuda aksilikler çıkmaktadır. Haç rüyası, kötü gözlü kimselerin kısmetin kapanmasına neden olduklarını da anlatır. Bu durumda nazardan korunmak için önlem almalıdır.

HADIM  = Bir erkek Rüyasında hadım olduğunu görürse çok kısa süre içinde önemli bir konuda çaresiz kalacaktır. Onun İstediği şeylere veya mevkiye başkası sahip olacaktır.

HAFIZ  = Rüyasında bir hafızın tatlı sesini duyan kimse dertlerinden kurtulur. Kuşkulardan, kuruntulardan, kederlerden sıyrılır ve derin bir huzur hisseder.

HAKARET  = Hakaret rüyası sanılanın aksine iyi sayılır. Rüyasında kendisine hakaret edildiğini işiten kimse güzel bir söz duyar. Birine hakaret eden de bir iyilik yapar. Bağırarak hakaret eden de çevresine yararlı olur.

HAKEM  = Rüyasında bir konuda hakemlik etmesi istenen kimse hareketlerine çok dikkat etmelidir. Onun duygularına kapılmaması ve tanıdıklarını, dostlanın birbirinden ayırmaması gerekir. Rüyasında hakemlik edip taraf tuttuğunu   gören kimse duygulan yüzünden yanılır ve kalp de kırar.

HAKSIZLIK  = Rüyasında kendisine haksızlık yapıldığını gören ve içi sızlayarak uyanan kimse tam aksine bir iyilik görür. Fakat Rüyasında birine haksızlık yapan insan, farkına varmadan hileli bir işe karışabilir. Onun çevresindekilere ve önerilen şeylere çok dikkat etmesi gerekir

HALI  =  Halı rüyaları genellikle iyi sayılırlar. Halı zenginlik, bolluk, kısmet,   yükselme, basan, vb. olarak yorumlanır. Parlak, güzel renkli, büyük bir halı fevkalade bir kısmet veya zenginliktir. Bir odanın zeminini kaplayan güzel renkli, parlak, vb. bir halı evde inanılmaz bir bolluk olacağını müjdeler. Bir genç kız Rüyasında böyle bir halı sererse veya böyle bir halının üstünde oturduğunu, yürüdüğünü, vb. görürse bir süre sonra zengin aileden, tanınmış biriyle evlenir. Duvara asılı güzel bir halı da yine aynı şekilde yorumlanır. Evliler veya evlilik çağında olmayanlar için halı daima kısmettir. Bir halının üstüne uzanmak büyük gelir olarak yorumlanır. Yani insan çalışmasına hiç gerek kalmadan geliriyle rahat bir yaşam sürecektir. Halı kirli yahut tozluysa kısmet veya paranın bazı sorunlardan sonra geleceği anlaşılır. Rüyasında bir halıyı süpürdüğünü gören kimse kendi gayretiyle engelleri aşar ve kısmet alır. Eski bir halıyı temizlediğini, süpürdüğünü veya onardığını gören insanın eline toplu para geçer. güzel bir halıyı yayıp üstüne oturan miras yer. Bir halının üstünde birkaç kişi olması büyük bir miras, servet, vb.nin pay edileceğini belirtir. Rüyasında bir halıyı su ve sabunla temizlemeye çalıştığını gören kimse başkasının büyük kısmetine haset ederek üzülür. Fakat kendisi de bir sıkıntıdan sonra para alır. Bir halıyı toplayıp koltuğunun altına alan veya halıyı toplayıp üstüne oturan insan uzun ve bolluklu bir yola gider. Bir evin her odasında güzel renkli, temiz halılar inanılmayacak kadar büyük servettir.Halı Rüyasında da renklerin önemi vardır tabii. Kırmızılı bir halı tez kısmete işaret eder. Yeşilli bir halı fevkalade sayılır. Çünkü bu insanın muradına ereceğini açıklar. Morlu, yeşilli bir halı rüyayı görenin hayatta çok yükseleceğine, üne, servete kavuşacağına delalet eder. Bu insan siyasette de başarılı olabilir. Siyahlı bir halı da kısmetin tez geleceğini belirtir. Mavisi belirgin bir halı yapılacak olanuzun bir yolculuğun kısmeti açacağını gösterir. Bu rüya kısmetin yabancı bir memlekette olduğunu da haber verebilir. Rüyasında yere yığılı halıları gören kimse inanılmayacak kadar zengin olur. Halıları sarıp bağlayan, denk yapan da kendi gayretiyle refaha erişir. Sıra sıra halılara basarak gezinen kimsenin servetinin ucu bucağı bulunmayacaktır. Bu insan ayrıca parayı bol bol harcayacaktır. Rüyasında birine hah vermek, halı armağan etmek maddi bir yardımdır. Birinin halı armağan etmesiyle havadan gelecek bir kısmettir. Bu halıyı armağan edenin kılığı, bulunduğu yer ve biliniyorsa adı da birlikte yorumlanmalıdır. Çamurlanmış halı insanın bolluk içinde yokluk çekeceğini açıklar. Rüyasında halı dokuyan kendi kuracağı iş sayesinde zengin olur.

HALKA  = Rüyada nişan halkası görmek belirli bir işin sonuçlanacağını anlatır. Rüyasında nişan halkasını parmağına geçiren genç, kız gerçekten nişanlanır. Parmağındaki halkayı çıkartan genç bir kadın yuvasıyla ilgili bir sorundan  kurtulur. Fakat halka kendiliğinden düşerse bu ayrılık-anlamına gelir. Rüyasında parmağındaki halkayı çıkartan genç kız, sevgide hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Rüyasında parmağına bir halka geçiren erkeğin istediği gibi bir işi olur. Bu rüyalarda halkanın madeni, rengi, vb.de birlikte yorumlanmalıdır. Örneğin bakırdan bir halka büyük mutluluk demektir

HALLAÇ  = Rüyada hallaç durumların tamamen değişeceğini belirtir. Evde bir hallacın çalışması yuvayla ilgili güzel bir yeniliktir. Bir hallacın pamuk atması evde bolluktur

HAM MEYVA  = Rüyada ham meyva kopardığını gören kimse hatalı tutumu yüzünden pişman olur. Ham meyvayı yiyen de yasa dışı yollardan kazanç sağlamaya kalkar ve sonunda üzülür. Ham meyvayı ağacında gören ve buna dokunmayan kimsenin dileği uzunca bir süre sonra gerçekleşecektir. Bu arada ham meyva yeşilimsi sarı renkliyse bir rahatsızlığa da işaret eder.

HAMAK  = Hamak gelip geçici iş olarak yorumlanır. Rüyasında hamağa oturan kimse birden hayatta yükselecek fakat kısa süre sonra da eski haline dönecektir. Hamak küçük kısmet, beklenmedik kısmettir. Hamağa uzanan, yatan insan ani yol yapar. Bu yolda da türlü sürprizle karşılaşır.

HAMAL  = Rüyasında sırtında yükle giden bir hamal gören kimse bazı sorumluluklardan kurtulur. Hamalın sırtına bir şeyler yükleyen insan da dertlerini yakın bulduğu biriyle   paylaşır. Rüyasında hamallık yapan çalışma, sabır ve sebat sayesinde istediğini elde eder.

HAMAM  = Hamam rüyaları genel olarak pek iyi sayılmaz. Hamam sıcaksa, buharlıysa, sabun, vb. varsa insan büyük bir sıkıntı alır. Hamamda sabunlandığını   görenin derdi büyük olur. Fakat hamam sıcak değilse ve sabun yoksa durum değişir. Mermer bir hamamda temiz akarsu görmek sıkıntıların geçip gideceğini anlatır. Böyle bir hamamda temiz su dökünrnek de feraha çıkmaktır.Rüyada bir hamamın yıkılması toplumun da rahat etmesini sağlayacak hayırlı bir olaydır. Rüyasında bir hamam yaptığını veya yaptırdığını gören çevresindekilere zarar verir.( Bak: BANYO)

HAMAMBÖCEĞİ  = Hamamböceği haram para olarak yorumlanır. Rüyasında çok sayıda hamamböceği gören yasa dışı bir işten çok zengin olur. Evindeki hamamböceklerini süpürüp dışarıya atan insan, helal kısmet alır. Evi hamamböceklerinin sardığını gören kimse hilekar biriyle işbirliği yapar. Hileli işten para kazanır.

HAMDETMEK  = Hamdettiğini gören kimsenin hiçbir derdi, sorunu, sıkıtısı kalmaz. Çok kısa süre içinde huzurlu rahat bir yaşam sürmeye başlar.

HAMSİ  = Hamsi rüyası daima bolluk, bereket, zenginlik olarak yorumlanır.( Bak: BALIK)

HAMUR  = Rüyasında hamur yoğurduğunu gören kimse kendi gayreti sayesin başarıya gidecektir. Tek başına atılım yaparak istediği duruma gelecektir Hamuru mayalayan insan, aileden aldığı parayı, sermayeyi çoğaltacak ve bir servet kazanacaktır. Rüyasında hamur yoğuran veya açan genç kız, varlıklı bir eş bulur. Rüyasında hamuru kızartan kimse de muradına erer. Yani istediği her şey olur. Rüyasında yoğurduğu hamura yumurta kıran kadının çocuğu olur. Ancak bu çocuk yüzünden sorunlar çıkar. Rüyada cıvıyan, sulu hamur dedikodular yüzünden işlerin karışacağını ve kısmette göz kalacağını haber verir. Hamuru atmak parayla ilgili zarardır. Bu rüyayı gören kimse talih oyunlarından uzak kalmalıdır.

HAMUR İŞİ  = Rüyada hamur işi yapmak emeklerin boşa gitmeyeceğini ve sonucun sevinç vereceğini açıklar. Rüyasında hamur işi yiyen başkasının elinden kısmet alır. Rüyasında tuzlu hamur işi yiyenin bol bol harcayacak parası olur. Tatlı hamur işi yiyenin güzel bir evi olur. Tatlı hamur işi yaklaşan bir nikah veya düğün olarak da yorumlanır.

 

HAN  = Rüyada han, iş, kısmet, değişiklik, haber, yol olarak yorumlanır. Bir hana girdiğini gören hayırlı bir iş sahibi olur. Bir hana yerleşen başkasıyla ortaklaşa bir mal alır. Bâr hanı temizlediğini gören uzun bir yol yapar. Rüyasında han sahibi olan bolluğa kavuşur ve çevresindekilere de yardım eder, Onları sevindirir. Bir hanın yıkılması büyük sıkıntıdır. Bu sıkıntı rüyayı göreni de ailesini de çevresini de etkileyecektir. Bir hanı dayayıp döşemek inşanın hayatıyla ilgili yeni kararlar alması olarak yorumlanır. Yani hayat bir hayli değişecektir.

HANCI  = Rüyasında bir hana girerek hancıyla konuşan kimse yeni bir işe girer. Hancı temiz, paksa amiri de iyi niyetli ve adil olur. Hancı yemek sunarsa işten   bol para kazanılacağı da anlaşılır. Hancı sofrayı türlü yiyecekle donatırsa bu önemli birinin sayesinde erişilecek servettir.

HANÇER  = Rüyada hançer güç, kuvvet, fevkaladelik anlamına gelir. Elinde hançer olduğunu gören kimse güçlenir. Bir olay sayesinde bambaşka duruma   gelir. Elindeki hançeri kendine saplayan kimse kibir ve gururu yüzünden bir hata yapar, Elindeki hançeri başkasına saplayan bir iyilik eder ve karşılığını  da görür. Sapı mücevherli bir hançeri elinde tutan veya beline takan insan   büyük başarıya erişir. Hançer gümüşse bu başanyı herkes beğenecektir

HANIMELİ  = Rüyada bir evin kapısını, duvarını, vb. saran hanımeli herkesin haset edeceği, kıskanacağı bir mutluluktur. Bir hanımeli kopartan kadının bir kız çocuğu olur. Hanımeli koklamak da aynı şekilde yorumlanır.

HAP  = Rüyasında bir yerden hap alan kimse sinsi birinin oyunuyla karşılaşır. Hapı kullanmaz, bırakırsa pek zarar görmez. Fakat hapı yutmak para, mal ve mülkle ilgili zarardır.

HAPİSHANE  = Hapishane rüyası pek de iyi sayılmaz. İçi karanlık bir hapishane   yaklaşan büyük sorun ve sıkıntıları haber verir. Kendisini hapsedilmiş gören   üzücü durumlar karşısında çaresiz kalır. Rüyasında karanlık bir yere hapsedildiğini gören insan duydukları yüzünden çok sarsılır ve üzülür.  Hapishanenin birden aydınlanması sıkıntıların zamanla hafifleyip geçeceğini haber verir. Hapishaneden çıktığını gören insan bütün sıkıntısını, derdini geride bırakır. Karanlık hapishanede kalan insanın evinde büyük bir dert olur.

HARA  = Hara rüyaları bolluk, murat, kısmetle ilgilidir. (Bak: AT)

HARABE  = Harabe rüyaları iki şekilde yorumlanır. Bir harabede olduğunu gören   kimsenin bütün umudu yok olur. Kısmeti tam anlamıyla kapanır. Evinde türlü dert belirir. Harabeden çıkan kimse karanlık, üzücü, dertli günleri geride bırakır. Harabe bir bakıma felaket anlamına gelir. Fakat tarihi bir yıkıntı böyle sayılmaz. Tarihi bir yıkıntı nereden geleceği belli olmayan paradır. Yine bu tür rüyalar akıldan geçmeyen önemli olaylar olarak alınırlar. Harabe rüyaları ayrıca geçmişi de anlatır. Harabeden çıkan, harabeyi geride bırakan insan geçmişini unutarak yeniden hayata başlar. Ancak içinde baykuş öten bir harabe büyük üzüntü ve kederdir.

HARAM  =  Rüyasında haram yediğini gören insan malıyla ilgili bir zararla karşılaşabilir.   Böyle rüya görenin evine, malına, değerli eşyalarına çok dikkat etmesi gerekir.

HARDAL  = Hardal rüyası pek de iyi sayılmaz. Bunun nedeni de hardalın acımsı tadı değil rengidir. Hardal rengi genellikle hastalığa işaret eder. Hardal yediğini   gören kimsede sindirimle ilgili bir rahatsızlık olabilir.üstüne, elbisesine hardal dökülen kimse hastalanır. Hardalın döküldüğü yere dikkat etmelidir.üstüne dökülen hardalı temizleyen, silen kimse kısa süre sonra hastalıktan kurtulur. Hardalı kutusuyla, kavanozuyla atan da sağlığına kavuşur.Toz sarı hardal hastalık olarak yorumlanır.

HARF  = Rüyada görülen harflere çok dikkat etmelidir. Bunlar belirli kimselerin adlarının  baş harfleri de olabilir. Veya bu harfler belirli durumlara, olabilecek,  şeylere de işaret edebilirler, örneğin S harfi sevgiyi, B harfi bolluğu gösterebilir. Rüyada harflerle birlikte görülen şeyleri de ihmal etmemeli,yorumu bunlarla birlikte yapmalıdır.

HARİKA  = Rüyasında harika olduğu söylenen bir şeyi gören, kimsenin bilmediği   şeyleri öğrenir. türlü bilgi sahibi olur. Rüyasında dünyanın yedi harikasından birini gören kısmetli yollara gider. Hatta bütün dünyayı dolaşır. Bu arada derin bilgi sahibi de olur.

HARİTA  = Rüyada harita gören kimse ayrıntılarına dikkat edilmesi gereken bir işe girişecektir. Ayrıca Rüyada belirli bir yerin haritasını gören kimse oraya culuk da yapabilir. Rüyasında renkli harita gören hoş sürprizler, bilmediği zevkli durumlarla karşılaşır. Yalnız haritanın silik, karanlık olması iyi delildir. Böyle bir harita o bölgede savaş, kıtlık, doğal afet anlamına gelir. Rüyasında bir harita yaptığını gören iyi bir fırsatı değerlendirerek kendi yolunu çizerek ve istediği gibi yaşayabilecektir.

HARMAN  = Harman rüyası bolluk, bereket, huzur, ağız tadı, mutluluk ve zenginlik   olarak yorumlanır. Yalnız harmana zarar gelmesi iyi değildir. Bu evle, yuvayla ilgili bir tatsızlıktır. Harmanın yandığını, sular altında kaldığını gören kimsenin değerli bir malı çalınır. Parası kaybolur. Durup dururken evine bir zarar gelebilir.

HASAT  =  Rüyada hasat emeklerin sonundaki bolluk ve bereket olarak yorumlanır. rüyayı gören kimse gayretlerinin boşa gitmeyeceğini bilmelidir. Hasat rüyası hayırlı ve helal para, bolluk, huzurdur.

HASET  = Rüyasında birinin durumuna haset ettiğini gören kimse arka arkaya olaylarla karşılaşacaktır. Bu olaylar onun olgunlaşmasına yol açacaktır. Rüyasında birinin kendisine haset ettiğini gören bir iyilikle karşılaşır.

HASIR  =   Rüyasında yere temiz hasır serilmiş olduğunu gören kimse büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Yerde yeşil hasır gören de muradına ererek sevinir. Hasır bir koltuğa oturan kimsenin istediği gibi bir işi olur. Hasır eşyalarla dolu bir odaya giren kimse güzel teklifler alır ve parayla ilgili sorunlarına çareler bulur. Rüyasında hasır eşya yaptığını gören başkalarına yardımda bulunur. Bir hasırı sarıp kaldıran bir karayolu yapar. Bir hasırın lekelenmesi, delinmesi, yanması insanın zevkleri yüzünden geleceği düşünmeden hareket edeceğini ve sonunda pişman olacağını anlatır. Bir evin odalarının zeminine hasır seren kimse parasızda olsa borç harç bir yuva sahibi olur.

HASTA  = Rüyada hasta olduğunu gören kimsenin telaşlanması anlamsızdır, Böyle  bir rüya sağlığın iyi olduğunu açıklar. Pek ender olarak hastalık rüyası olduğu gibi çıkabilir. Rüyasında hasta olarak yatakta yattığını gören bir yol yapar. Başkasının hasta yatağında yattığını gören de bir yakının, sevdiğinin yola gitmesine üzülür. Ancak Rüyasında hasta olduğunu gören kimsenin üstünde   kirli san bir giysi varsa, hasta yatağında böyle sarı çarşaf, yastık, yorgan   gibi şeyler bulunuyorsa durum değişir. Yani hastalık rüyalarında kirli sarı   rengin görülmesi kesin olarak bir rahatsızlığı açıklar. Buna karşılık güzel renkler durumu değiştirir. Yani yeşil, mavi. mor gibi renkler görüldüğünde rahatsızlık söz konusu olmaz.

HASTAHANE  = Hastahane rüyası büyük değişikliklere İşaret eder. Hastahaneye   girdiğini gören iş, yer, vb. değiştirir. Tertemiz bir hastahane geleceğin parlak olacağını açıklar. Kirli, gürültülü, loş bir hastahane değişiklik yapmanın   doğru olmayacağını belirtir. Böyle bir rüya gören insanın yeniliklerden kaçınması çok daha doğrudur. Hastahaneye bir hasta olarak geldiğini gören kimse elinde olmayan nedenlerle çaresiz kalır. Hastahanede kalabalık içinde kalan kimse sıkılır. Hastalarla dolu oda, kovuş, vb.ye giren kimse beklediği yardımı göremez. Akıl hastahanesi, vb. rüyaları iyi sayılmazlar. Bunlar   sorumluluklar, sorumluluğun neden olduğu sinir gerginliği, huzursuzluk, vb. olarak yorumlanırlar.

HAŞERAT  =  Rüyada böcekler türlü şekilde yorumlanırlar. Bunlardan bit doğrudan   doğruya para, zenginlik anlamına gelir. Rüyada bitlenmek büyük bolluk ve servettir. Tahtakurusu da para sayılır ama bu zenginliği değil, gelirde artışı,   gelecek irili, ufaklı paralan haber verir. Karınca bol paradır. Pire de yine paradır. Bu paralar yasa dışı yollardan da gelebilir. Hamamböceği de yine hileli paradır. Buna karşılık Örümcek yokluk, sıkıntı, parasızlık olarak yorumlanır.   Çiyan büyük düşmandır. Akrep de yine güçlü, korkulacak düşman sayılır. Böcekler kendi adlarının yanında verilmişlerdir. Örneğin arı rüyası çok hayırlı sayılır. Haşeratla ilgili bilgileri hem kendi adlarıyla hem de BÖCEKLER  de bulacaksınız.

HAŞLAMAK  = Rüyasında kaynak suyla bir şey haşlayan kimse geçmişte kalan bir konu yüzünden endişelenir. Haşlanan etse bu iş dedikoduya da neden olur. Haşlanan sebze veya meyveyse insan eski İşle ilgilenirken para harcar. Haşlanan balıksa insan unutulup giden bir parayı veya mirası alır. Rüyasında   kaynak suyla haşlandığını gören kimse bir anda bütün dertlerinden sıyrılır.   Hele Rüyada haşlanırken insan acı da duymuşsa daha da iyidir. Sorunlar ortadan kalkacağı gibi insan çok büyük bir sevinç de yapar.

HAVA  = Temiz, güzel hava sağlık, huzur, rahat, mutluluk olarak yorumlanır. Temiz havayı içine çektiğini gören kimsenin sağlığı iyi olur. bu insan hastaysa şifa bulur. Sağlıklı fakat deritli insan da küçük bir neden sayesinde huzura kavuşur. Rüyasında havanın güzel olduğunu düşünen veya söyleyen kimseyi türlü iyi, olumlu şey beklemektedir.

HAVALANMA  = Rüyasında havalandığını, yani ayaklarının yerden kesildiğini gören insan pek az kimsenin bildiği önemli, gizli şeyleri öğrenir(Bak: UÇMAK)

HAVLAMA  = Rüyasında bir havlama sesi duyan kimse çevresindeki densiz, boş boğaz ve dedikoducu biri yüzünden rahatsız olur. Havlamanın birden kesilmesi dedikodunun sona ereceğini açıklar. Rüyada bir köpeğin havlayarak yaklaşması, bu hayvanı seven için iyi sayılır. Bu iyi niyetli birinden olumlu, yararlı haberdir.

HAVLU  = Havlu rüyaları da pestemal, bornoz gibi yorumlanırlar. Temiz, yumuşak, güzel bir havlu ayrıca yeni bir umut, yeni bir fırsat olarak alınır. Havluyla yüzünü kuralayan yeni olanaklardan yararlanır. Pis, ıslak, vb. havlu çevrede düşmanlar olduğuna işaret eder. Havluyu yıkamak da sorunlar anlamına gelir. Ancak yıkanmış, temiz havluyu ipe astığını gören sorunları geride bırakır.( Bak: BORNOZ- PEŞTEMAL)

HAVUÇ  =  Rüyasında bir yerde havuç topladığını gören kimse çok uğraşmasına karşın az para alır. Fakat Rüyasında havuç satın alan işlerini kolaylıkla yoluna koyar ve para sıkıntısı da çekmez. Rüyada havuç yemek mide veya karaciğerle ilgili bir soruna işaret edebilir.

HAVUZ  =  İçinde saydam, berrak, temiz su bulunan bir havuza baktığını gören kimsenin geleceği çok parlak olacaktır. Bu insan bir daha eski dert ve sıkıntılarla   karşılaşmayacaktır. Aynca çevrede, toplumda değer verilen, tanınmış biri de onun elinden tutacaktır. İlerlemesine yardım edecektir. Fakat havuz daki su durgun, bulanık, pis veya yosunluysa geçmişte kaldığı sanılan olaylar tatsızlıklar yinelenecektir. Önemli biri söz vermesine karşın yeteri kadar yardım edemeyecektir. Bu yüzden hayal kırıklığı da olacaktır. Yani bu rüyayı gören kimsenin önünde sorunlu, sıkıcı, tatsız günler vardır. Suyu kurumuş bir havuz isteklerin gerçekleşemeyeceğini haber verir. Boş, temiz bir havuza su doldurmak veya buna su dolduğunu görmek, koşulların değişeceğini ve yeni yerden gelecek kısmetin durumu düzelteceğini müjdeler. rüya sahibine hiç ummadığı biri yardımcı olabilir. İçinde temiz su olan havuza girdiğini, atladığını gören kimsenin talihi açılır. Önemli biriyle bir işbirliği sayesinde adını duyurabilir ve rahat bir hayat da sürebilir,

HAVYAR  = Havyar büyük zenginlik olarak yorumlanır. Siyah havyar, büyük, tanınmış, ünlü bir iş yerinden gelecek olan ani kısmettir, örneğin insan büyük   bir şirkel, bir banka. vb.den gelir sağlayabilir. Kırmızı, yani Japon havyarı   ani ve sevinç verici bir paradır. Rüyasında ekmeğe havyar sürdüğünü ve yediğini gören kimse hayırlı, helal kısmet alır. Fakat havyara başka bir şey katmak, limon sıkmak, vb. haram yahut göz kalan bir kısmet olarak yorumlanır.   Böyle içine bazı şeyler karışmış havyarı yiyen insan, zimmete para geçirme, vb. yüzünden çok güç durumda kalabilir.

HAYALET  = Rüyada hayalet veya hortlak görmenin ruhsal nedenleri olabilir. Bu tür rüyaların bilinçaltıyla ilgisi bulunabilir. Hayalet rüyaları kâbus türündense, yani korku veriyorsa hiç yorumlanmaz. Fakat görülen hayalet ışık gibiyse, yani türlü renk ışıktan oluşuyorsa, insanı korkutmuyorsa hiç beklenmedik,  güzel bir olaya işaret edebilir. Böylece insanın hayatında çok talihli bir devre başlayabilir.

HAYDUT  = Rüyasında bir haydut gören kimse çok zeki, konuşkan fakat pek de iyi niyetli olmayan biriyle ahbaplık eder. Hatta işbirliğinde bulunabilir. Hayduttan   bir şey almak yararlıdır ve kazanç sayılır. Fakat hayduta bir şey vermek hatalı   bir karar yüzünden zarardır. Rüyasında haydut olduğunu gören insanın korkmasını, çekinmesini gerektirecek bir neden kalmaz. Yani çevresinde onu rahatsız edecek, üzecek biri bulunamaz. Bu insan özgür ve bağımsız   olacak ve hayatından zevk alacaktır.

HAYIR  = Rüyasında bir hayır işlediğini birilerine yardım ettiğini gören kimse geçmişte kalan bir olay yüzünden sevinir. Fakat Rüyasında sık sık hayır işlediğini gören kimse tam aksine sıkılır. Onun altından kolay kalkamayacağı sorunları vardır. Hayatını yoluna koyabilmesi, rahat etmesi için de gerçekten hayır işlemesi gerekmetedir. Başkalarına  yardım, sadaka verme, vb. sayesinde türlü musibeti önleyecektir.

HAYKIRMAK  = Rüyada olanca sesiyle haykırdığını duyan kimse birden güçlenir. Uzun uzun haykırdığını duyanın başarısı da  büyük olur. Başkasının haykırdığını duyan ilginç bir haber alır. Haykırmak  ve aynı zamanda ağlamak yaklaşan büyük mutluluğu haber verir. Bu rüya sıkıntıların hemen geçeceğini müjdeler.

HAYRANLIK  =   :Rüyada bir insana, bir eşyaya, vb. duyulan hayranlık duygularla ilgili bazı sorunlara işaret eder. Bu kimse mutlu değildir ve ne yapacağını da bilememektedir. Ancak bir süre sonra onun hayatına girecek biri yardım edecektir. Bu tür rüyalarda görülen kimse ve eşyalara dikkat etmeli ve bunlar da yorumlanmalıdır. Böylece duyguların neden  olduğu sorun da anlaşılabilir.

HAYVAN  = Rüyada görülen hayvanlardan bazıları iyiye, bazıları da kötüye yorulurlar. Örneğin Rüyasında at gören kimse istediğine kavuşur yani muradına erer. Aslan gören insan da güçlü, mert, dürüst biri sayesinde sorunlarını geride bırakır. Rüyasında kurt gören kimse aç gözlü bir düşmanla uğraşmak zorunda kalır. Rüyada tilki gören insan da dost sandığı biri yüzünden zarara uğrar. Bir ahbap onun sırtından geçinebilir. Rüyasında bir kartal gören çok üstün, değerli, önemli biriyle tanışır. Ondan iyilik alır. Rüyasında kedi görenin   çok zeki, tatlı konuşan, dedikodu seven, kurnaz bir ahbabı olur. Rüyasında   köpek gören sadık bir dost edinir. Rüyasında yılan gören çok kötü ve tehlikeli bir düşmanla karşılaşır. Rüyada inek görme gelirde artma olarak yorumlanır. Rüyada domuz görmek kötü sayılır. Ehli domuz da yaban domuzu   da tehlikeli düşmandır. Rüyasında fare gören hastalanabilir. Hayvanlar kendi adlarıyla belirtilmişlerdir.

HAYVAN YAVRUSU  =  Hayvan yavruları da iyiye ve kötüye yorulurlar. Örneğin güzeî bir kedi yavrusu yuvadaki neşeye, sevince işaret eder. Buna karşılık bir yılan yavrusu fazla zarar veremeyen ama yine de tehlikeli düşmandır. Yavru hayvanlar, büyük hayvanlar kadar yararlı veya zararlı olmazlar. Ama buna karşılık fazla sayıda yavru durumu değiştirir. Örneğin fazla sayıda yılan yavrusu insanın etrafını saran kötü niyetli ve ilk fırsatta zarar vermeğe kalkacak kimseler olarak yorumlanırlar.

HAYVANAT BAHÇESİ  = Rüyada hayvanat bahçesine girdiğini, hayvanat bahçesinde dolaştığını gören kimse başa çıkamayacağı türlü olayla karşılaşır. Sinirlenmesine neden blacak türlü söz duyar. Hayvanat bahçesinde güzel hayvanlar gören insan sorunlu bir devreyi atlattıktan sonra rahat edebilir. Oradaki hayvanlar daha çok ot yiyen türdense sorun yakın çevreyle ilgili olacaktır. Hayvanlar et yiyen türdense sorunlara daha çok yabancılar yol açacaklardır. Orada pekçok yırtıcı hayvan varsa, insan zeki, işini bilen ve aynı zamanda mert düşmanlarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Görülen hayvanlar da ayrıca yorumlanmalıdır.

HAZİNE =(Bak: DEFİNE)

HEDEF  = Rüyasında bir hedefe ateş eden ve isabet ettiren kimse başkalarının çaresiz kaldığı bir konuda büyük başarıya kavuşur. Bir sorunu olan bir insan böyle bir rüya görecek olursa derdine de kendi başına çare bulabileceğini bilmelidir. Rüyasında bir hedefe ok atan veya ateş eden ve isabet ettiren genç kız veya erkek birden âşık olacaktır. Hem çok da sevilecektir. Evliler için bu rüya başarı olarak alınır. Rüyasında ok atan veya ateş eden fakat nişan tahtasına isabet ettiremeyen kimse kendisiyle ilgisi olmayan birini beğenebilir ve hatta sevebilir. Fakat bu duygusuna karşılık görmez.

HEDİYE =(Bak: ARMAĞAN)

HEKİM =(   Bak: DOKTOR)

HELVA  = Rüyasında helva aldığını gören kimse pek yorulmadan iyi bir kazanç sağlar. Rüyasında helva pişirdiğini gören biraz gayretle büyük bir kısmetin sahibi olur. Başkasının helva yaptığını gören iyi niyetli, cömert ve temiz kalpli birinin iyiliğiyle karşılaşır. Geniş bir kapta helva yapan ve dağıtan kimse  hayır işlerine meraklıdır. Böyle biri rüya sahibine de yardımda bulunabilir. Rüyasında kendisinin geniş kapta helva yapıp dağıttığını gören çevresine, topluma yardım edecektir. Belki bunu yapma imkanı olmadığını düşünecektir. Ama kısa süre içinde yardım fırsatını bulacaktır. Helva rüyaları daima helal kısmet, hayır işi, yardım olarak yorumlanır.

HEMŞİRE  = Rüyada beyazlar giymiş, kep takmış bir hemşire görmek belirli koşullara uyulması sayesinde işte gelişme, başarı olacağını anlatır. Fakat kılık beyaz değil, başka renkse veya hemşirenin üstü başı kirliyse, yüzü çirkinse durum değişir. Bu rüya sahibi bazı şeyleri zorla kabul edecektir. Bazı koşullar onun düşünce ve hareketlerini sınırlandıracaktır. Bu rüyayı görenin düşüncelerini gizlemesi yararlı olur.

HENDEK  =   Rüyada hendek önemli bir engel olarak yorumlanır. Rüyasında içi su dolu bir hendeği aştığını veya bunun üstünden atladığını gören kimse herkesin önemli bulduğu büyük bir sorunu geride bırakır. Hatta bu yüzden ilgi toplayıp hayranlık uyandırır. Rüyasında atlamaya çalıştığı hendeğe düştüğünü gören kimse düşman saydığı insanlarla İşbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Bu arada kaçmaya çalıştığı bir güçlük de tekrar tekrar karşısına çıkaçaktır. Hendeğin üstüne bir köprü yaptığını gören insan, yakınlarına yardım eder ve ayrıca büyük bir hayır işler. Hendekteki suyun çekildiğini gören, bir yakınıyla birleşerek bir güçlükten kurtulur. Kurumuş bir hendeğin içinde dolaştığını gören insanın hayatında önemli biri belirecektir. Onun yüzünden her şeyi bir süre bir yana bırakacaktır. Su dolu bir hendekte yüzen kendi zeka, cesaret ve gayretiyle her türlü sorunun çaresini bulabilecektir.Yalnız hendekteki   su çamurluysa para işi bir süre daha sorun olmaya devam edecektir. Su berraksa sorunlar kendiliğinden de yok olabilirler. Hendeğin iki yanında yeşillik varsa çekilen sıkıntılardan sonra daha rahat ve bolluklu bir devrinin başlayacağını anlatır. Rüyasında bir hendek kazdığını gören kimse hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü o çıkarlarına düşerek çevresindekilere büyük zarar verebilir.

HESAP  = Hesap rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Rüyasında oturup hesap yaptığını gören kimse yaşantısına olumlu bir yön verebilmek için iyi bir adım atacaktır. Hesabı başkasına yaptıran da akıllı, tecrübeli birinden yararlanarak başarıya gidecektir. Eline üstü rakamlarla dolu bir kağıt geçen kimse geçmişte kalan bir hata yüzünden bocalar. Fakat sayılar düzgünse bunalımlı devreden sonra bolluk olabilir. Lokanta, vb.de bir garsonun getirdiği hesapbir olayın sona ereceğini anlatır. Bu işte iyi niyetli biri de yardım edecektir.  Ancak bu tür rüyayı görülen diğer şeylerle birlikte yorumlamalıdır. Örneğinmasada balık varken getirilen hesap bir ortaklık, anlaşma, vb. sayesindetoplu paraya kavuşulacağını haber verir. Fakat masadaki et yemeği  işin istenen sonucu veremeyeceğini anlatır. Fakat sofra boşsa veya masada sadece artıklar kalmışsa kısmeti başka biri kapacaktır. rüya sahibinin eline pek bir şey geçmeyecektir. Yani o boşuna gayret edecektir. Rüyasında bir hesap yaparken bunaldığını gören kimse birden sıkıntıdan sıyrılır. Rüyada yapılan hesabın yanlış olduğunun anlaşılması hayatın birden değişmesi ve daha anlamlı olmasıdır. Rüyasında hesap yapan kimse sayıları iri iri yazıyorsa başarıya erişir. Sayılar çok küçükse insan hileli bir İşe girişir. Veya herşeyi gizlice halletmeye kalkar.

HEYBE  =   Heybe rüyaları da tıpkı çuval ve bavul gibi yorumlanırlar. Rüyada heybe,kısmet, haber, vb. anlamına gelir.( Bak: BAVUL, ÇUVAL)

HEYKEL  = Rüyasında heykellerle dolu bir yere giren kimse yabancı bir ülkede  çalışma  fırsatını bulur. Bir tek güzel heykel gören de yabancı biriyle ilişki kurar. Bir erkeğin güzel kadın heykeli görmesi ani ve ateşli bir aşk macerasıdır. Bir kadının güzel bir erkek heykeli görmesi, uzak yerden gelecek bir kısmettir. Bir evlenme teklifidir. Bekarlar için bu rüya evliliktir. Bir heykelin çatlaması, kırılması güvenilen birinin darılıp gitmesidir. Rüyasında heykel yapan insan bir ev, bir mülk sahibi olur.

HIÇKIRIK  =  Rüyasında kendisini hıçkırık tuttuğunu gören kimse ağzından bir laf kaçırır. Başkasının hıçkırması önemli bir haberdir. Rüyada hıçkırarak ağlamak büyük rahat ve huzurdur.

HIRILTI  = Rüyasında bir hırıltı duyan kimse çevresindeki birinden bir kötülük görür. Rüyasında hırlar gibi ses çıkartan insan aileyle ilgili bir sorunla karşılaşır.

HIPKA  =  Rüyada temiz, güzel renkli bir hırka giyen insan iyi bir işe girer veya işinde ilerler. Bekar bir kız için bu rüya evlilik olarak alınır. Sökük, yırtık, kirli hırka karışık ve halledilmesi çok güç iştir. Yamalı hırka kısmettir.( Bak: ELBİSE) Sırmalı, süslü hırka zenginlik ve yüksek mevkidir.

HIRILTI  = Rüyasında bir hırıltı duyan kimse çevresindeki birinden bir kötülük görür. Rüyasında hırlar gibi ses çıkartan insan aileyle ilgili bir sorunla karşılaşır.

HIRKA  =  Rüyada temiz, güzel renkli bir hırka giyen insan iyi bir işe girer veya işinde ilerler. Bekar bir kız için bu rüya evlilik olarak alınır. Sökük, yırtık, kirli hırka karışık ve halledilmesi çok güç iştir. Yamalı hırka kısmettir.( Bak: ELBİSE) Sırmalı, süslü hırka zenginlik ve yüksek mevkidir.

HIRPALAMA  = Rüyasında birini hırpaladığını gören kimse sonradan pişmanlık duyacağı bir işe kalkışır. Rüyasında hırpalandığını gören yanlış anlaşıldığı için üzülür. Fakat daha sonra birden sevinir.

HIRSIZ  =   Rüyasında hırsız olduğunu gören kimse başkasının kısmetine ortak olur. Veya kısmet alır. Bir hırsızla karşılaşan insan boş yere para harcar veya   zarara uğrar. Evinde bir hırsız olduğunu gören insanın aile hayatı karışır. Kötü niyetli biri eşlerin arasını açmaya kalkar. Hırsızlık rüyalarında çalınan şeyler de birlikte yorumlanır. Örneğin Rüyasında bir yüzük çaldığını gören bir kız, ani kararla evlenir.( Bak: ÇALMAK)

HIYAR  =   Rüyasında yemyeşil, taze hıyar aldığını gören insan başkalarının tutumu   yüzünden güç durumda kalır. Bir yerde hıyar koparan da tatsız bir dedikodu   duyar. Hıyar yediğini gören bir iftiraya uğrar. Bir dükkandaki hıyarlar başkalarıyla ilgili sorunlardır.

HIZIR  =    Rüyasında Hızır olduğunu söyleyen birini gören insanın bütün dertleri geride kalır. Zevk ve sefa içinde yaşamaya başlar. Hızır Aleyhisselamla ilgili bütün rüyalar hayırlıdır. Bu rüyalar sıkıntıların yok olacağını, rahatı, bolluğu haber verir. Hasta biri böyle bir rüya görürse hemen şifa bulur.

HİLE = Rüyasında hileli bir iş yaptığını gören kimse bir hareketinden dolayı pişmanlık duyar. Başkasının hile yaptığını gören, düş kırıklığına neden olacak bir haber alır.

HİNDİ  =   Rüyada hindi varlıklı, yaşını almış, tanınmış bir insan olarak yorumlanır.   Rüyasında bir hindi beslediğini gören önemli birinden yardım görür. Bir hindi satın alan önemli biriyle tanışır. Bir hindiyi kestiğini gören önemli birine   yardım eder ve bu yüzden bir bolluğa kavuşur. Fakat bu Rüyada kan çıkmaması gerekir. Aksi halde rüya yorumlanmaz. Bir hindinin tüylerini yolan, önemli birinden azar İşitir. Rüyasında hindiyi pişirdiğini gören bekar kimse zengin birine damat olur. Rüyasında hindi pişiren, sofraya getiren veya yiyen genç kız, evli biriyle ilişki kurmaya kalkar. Bu çıkarlara bağlı bir ilişki olabilir. Evli kimseler için hindi pişirmek, hindi dolması görmek, hindi yemek yuvada parayla ilgili bir anlaşmazlık olarak alınır.

HİZMETÇİ  = Rüyasında güler yüzlü, temiz, genç bir hizmetçi gören kadın, iyi niyetli, candan bir dosta sahip olur. Rüyasında böyle bir hizmetçi gören bir erkek, yakını olan bir kadından kısmet alır. Rüyasında yaşlı, çirkin, pis bir hizmetçi gören bir dedikodu yüzünden rahatsız otur. Evinde çok sayıda hizmetçi olduğunu gören insan mesleğinde çok ilerler ve bolluğa kavuşur. Evde hizmetçilerin çalıştığını gören de yuvasında rahat eder. Rüyasında hizmetçilik ettiğini gören önemli birinden kısmet alır.

HOKKABAZ  = Hokkabaz rüyaları iyi sayılmaz. Hokkabaz, yalancı, düzenbaz, hilekar, fırsatçı, sinsi ahbap, tanıdık olarak yorumlanır.

HOPPALIK  = Rüyasında hoppalık ettiğini gören kimse huzurunu kaçıran bir olayla karşılaşır. hoppa bir insanla konuştuğunu gören de kötü, tatsız bir teklif alır.

HORLAMAK  =  Rüyasında horladığını gören kimse ağzından laf kaçırır.Rüyasında başkasının horladığını duyan da hoşuna gitmeyen şeyleri işitir. Horlayan kimse yataktaysa tatsız haber yoldan gelecektir.

HOROZ  = Rüyada horoz görmek çok iyi sayılır. Horoz sıkıntıların geçeceğini müjdeler. Horoz ayrıca güçlü ve elinde türlü imkan bulunan biri olarak da yorumlanır. Rüyasında öten bir horoz gören, Önemli birinden kıstmet alır. Veya böyle birinden iyilik görür. Tüyleri renkli, güzel bir horoz mevki, ün, meslekte başarıdır. Özellikle yeşil tüylü bir horoz fevkalade sayılır. Böyle bir horoz gören insanın istedikleri olacaktır. Rüyada horoz kesmek, belirli bağları koparmak ve yalnız kalmaktır. Rüyada horozu pişirmek, yemek iyi sayılmaz. Bu önemli kimselerle anlaşmazlıktır. Horozu pişirdiğini veya yediğini gören kimsenin istediği şeyleri başkası elde eder.

HORTLAK =( Bak: HAYALET)

HORTUM  = Rüyada bir hortumdan su fışkırdığını gören kimse hayırlı bir gelir sahibi olur. Hortumdaki suyun kesilmesi gelirde azalma ve hatta gelirin kesilmesi olarak yorumlanır. Yeni bir hortum aldığını gören kimse bir iş fırsatı bulur. Hortumla bahçeyi, bostanı, vb. sulamak bolluktan yararlanmak ve ayrıca başkalarına da para yardımı yapmaktır.

HOŞAF  =    Rüyasında lezzetli bir hoşaf içtiğini gören kimsenin sıkıntısı geçer. Sağlıkla ilgili sorunu ortadan kalkar. Eskisinden daha neşeli ve umutlu olur. güzel renkli, tatlı hoşaf ayrıca kısmettir. Ancak hoşaf eskiyse kısmet haram olacaktır. Ekşi ve sarımsı renkli bir hoşaf hastalık habercisidir.

HURDA  = Rüyasında hurda dolu bir yerde olduğunu gören kimse geçmişte kalan bir olay yüzünden heyecanlanır. Hurda aldığını gören geçmişte kalan ve birden önem kazanan bir olay yüzünden sevinir. Hurda ayrıca aileyle ilgili olaylar olarak da yorumlanır.

HURMA  =  Hurma rüyaları çok iyi sayılır. Hurma büyük kısmet, bolluk, paralı, zenginliktir. Rüyada hurma alan, evine götüren, yiyen, vb. kimsenin kısmeti çok açılır. Hurma rüyaları ticarette başarı olarak da yorumlanır. Hurma gören yiyen, vb. bol para alır. Bir kadının elinden hurma alan, yiyen erkek zengin biriyle evlenir. Veya evlendikten sonra zengin olur. Tabakta hurma gören bir kızın pek çok talibi olur. Hurma alan, yiyen evli kadının çok iyi huylu, güzel bir çocuğu olur. Hurma ağacı da aynı şekilde yorumlanır. Hurma ağacı görmek bolluk, zenginliktir. Hurma diken kendi gayretiyle zengin olur.

HÜKÜMDAR  =  Rüyada hükümdar önemli, üstün, değer verilen biri olarak yorumlanır. O büyük bir iş adamı, yönetici, devlet adamı da olabilir. Rüyada bir hükümdarın   elinden bir şey almak başarı sayılır. Hükümdara bir şey vermek, devlet kapısıyla ilgili bir İştir. Hükümdarın el sıkması insanın hayatta, çok yükseleceğini müjdeler. Hükümdarın vurması, tokadı da aynı şekilde yorumlanır. Hükümdar rüyaları daima   başarı, ilerleme, ün olarak yorumlanır.

HÜSNÜYUSUF  =  Rüyada hüsnüyusuf çiçeği, büyük sevgi, derin aşk, coşkun duygular olarak yorumlanırlar. Rüyasında hüsnüyusufu gören, alan, koklayan birden âşık olacaktır. Hüsnüyusufu başına takan genç kız, bekar kadın aşk evliliği yapacaktır. Bu çiçeği yakasına takan bekar erkek de sevip evlenir. Evliler için hüsnüyusuf, eşe duyulan sevgidir. Bahçede, evde hüsnüyusuf evliler için huzurlu, rahat ve mutlu yaşamdır.

 

HÜZÜN  = Rüyada hüzün yaklaşmakta olan iyi olaylara, sevinç ve neşeye işaret eder. Rüyasında hüzünlenen muhakkak sevinç duyar.

IHLAMUR = Rüyada ıhlamur pişirmek çaresi olmayan bir sorun yüzünden yorulmaktır. Rüyada ıhlamur içmek iyi sayılmaz. Bu sağlıkla ilgili durumlar olarak alınır. Kısa süre içinde bâr rahatsızlık olabilir. Ihlamur ağacı görmek hayırlıdır. Çiçek açmış bir ıhlamur ağacı yaklaşan mutlu bir olayı, bir evliliği haber verir. Evli biri için çiçekli ıhlamur ağacı küçük fakat rahat bir evdir. büyük ıhlamur ağacı aileden kalan bir maldır. Birçok ıhlamur ağacı aileden gelen fazla mal, servettir. Ayrıca yemyeşil ıhlamur ağacı murat, mutluluk olarak da yorumlanır.( Bak: AĞAÇ)

ILICA = Ilıca ve kaplıca rüyaları pek de iyi yorumlanmazlar. Bunlar sıkıntılı iş, dert, üzüntü, vb. olarak alınırlar. Fakat ılıcaya girmeyen ve uzaktan bakan için sıkıntı yoktur. Bu başkalarını ilgilendiren sorundur.

IRMAK = (Bak: AKARSU)

ISGARA = Rüyada bir ısgara görmek yabancı biriyle ilgili ilginç haberdir. Bir ısgara alan imse bir yabancıyla konuşur. Isgarayı evine götüren veya evinde gören bir yabancıyla işbirliği yapar. Fakat bir ısgarada et pişirmek iyi değildir. Bu yabancıyla ilişkinin zarar vereceğini belirtir.

ISINMAK = Rüyasında bir ateş, soba. vb. önünde durup ısınan kimse mevsim kışsa güçlü birinden destek görür. Soğuk havalarda ısınma rüyaları iyi sayılır. Fakat sıcak havada veya yazın görülen ısınma rüyaları tatsızlık, güç durumda kalma, sıkıntı olarak yorumlanır,

ISITMA = Rüyasında bir yeri, odayı, evi, vb. ısıtan kimse mevsim kışsa büyük bir güven duyacaktır. Yuvasında rahat edecek ve yaşamın tadını çıkartacaktır. Mevsim yazsa veya sıcak bir ilk baharsa bu rüya evle ilgili anlamsız kuruntu, kuşku ve sıkıntı olarak alınır. Isınma ve ısıtma rüyalarında ateş görülüyorsa ayrıca yorumlanmalıdır

ISIRGANOTU = Issırgan otu dedikoducu kadın, acı söz, üzücü laflar olarak yorumlanır. Bahçede evin civarındaki ısırgan otu yuvadaki huzursuzluğa işaret eder. Bekar bir erkek böyle bir rüya görürse sivri dilli, huysuz bir kadınla evlenir,

ISSIRMAK = Rüyada ısırmak sanılanın aksine iyidir, Rüyasında önemli biri tarafından ışınlan kimse büyük bir iyilik görür. Önemli biri onun işinde ilerlemesine yardım eder. Birini ısırdığını gören debir iyilik yapar. Sevdiği kimseyi ısıran insan kısa sürede onunla yüzyüze gelir. Rüyasında ısırıldığım ve ısırık yerinin morardığını gören kimse hiç beklemediği anda para alır. Isırma rüyaları da kan çıkarsa yorum yapılmaz. Yani rüya bozulur.

ISLAKLIK VE ISLANMA = Bir yerin ıslak olduğunu gören kimse geçici bir sıkıntı alır. Fakat temiz suyla kendini ıslatan kimse bir derdi geride bırakır. Islak yerde yürüyen kimse dedikodu duyarak sıkılır. Fakat ıslak yerden geçip gitmek sıkıntıları geride bırakmaktır.

ISLIK = Rüyada ıslık çalmak, başkasının ıslık çaldığını işitmek iyi değildir. Islık yaklaşan bir uğursuzluğu haber verir. Islık çaldığını gören kimse bir keder alır. Rüyasında ıslık çalan veya ıslık duyan genç bir kız veya erkek sevgilisinden ayrılarak kederlenir. Evli insanlar için bu rüya bir düşmanlık yüzünden zarar ve dolayısıyla üzüntüdür.

ISPANAK = Rüyada taze, yemyeşil, temiz ıspanak bol para, zenginlik ve servet olarak yorumlanır. Ispanağı almak, yıkamak, doğramak, pişirmek de yine paradır. Buna karşılık pişmiş ıspanağı yemek para harcamak olarak yorumlanır. Ispanak yiyen kimse istediği, beğendiği şeyler için çok para harcar. Bir bostanda, bahçede sıra sıra ıspanaklar insanın akla hayale gelmeyecek kadar zengin olacağını müjdeler.

IŞIK = Uğurlu rüyalar arasında sayılır ışık. Sıkıntıda olan biri Rüyasında ışık görürse çok kısa süre içinde rahat eder. Bütün dertlerinden kurtulur. Hasta olan biri için ışık rüyası tez zamanda gelecek şifadır. Evdeki bir ışık huzur, rahat, bolluk ve mutluluktur. Bir Rüyada ne görülürse görülsün küçük de olsa bir ışık varsa her şeyin iyi olacağı söylenebilir.

ITIR = Rüyada bir yerden ıtır koparan evli kadının güzel bir kız çocuğu olur. Itır satın alan kimse bekarsa beğendiği gibi bir eş bulur. Bir bahçeye ıtır diken insanın mutluluğu artar. Itır ayrıca talihin açılmakta olduğunu haber verir. Fazla miktarda ıtır havadan, beklenmedik yerden paradır. Bu rüyayı görenin bir piyango, vb. alarak talihini denemesi yararlıdır. Yalnız ıtırın daima yeşil olması gerekir. Sararmış solmuş ıtır sadece masraf, para sıkıntısı ve zarardır.

İBADET = İbadet rüyaları daima iyiye yorulur. İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır. Eskisinden çok daha iyi bir duruma gelir. İbadet rüyaları hastalıkların geçeceğini, yokluğun sona ereceğini, sıkıntılarını biteceğini ve her şeyin güzel olacağını müjdeler.

İBRİK = Rüyada temiz, sağlam bir ibrik iyi bir dost olarak yorumlanır. rüyasın da su dolu temiz bir ibrik alan kimse dostundan yardım görür. Bekar bir erkek için bu rüya sadık, anlayışlı, tutumlu bir eş olarak da yorumlanır. İbriğin düşüp kırılması dostun darılması, eşin küsmesidir. Bekar bir kadın veya genç bir kız için temiz, sağlam ibrik hayırlı az paradır.

İBRİŞİM = İbrişim rüyaları yapılacak işleri açıklar. Rüyasında bir yerden güzel renkli İbrişim alan genç bir kız veya bekar kadın, kısa süre içinde evlenir. İbrişim bulan veya alan bir erkek de çevresinden biriyle hayatını birleştirir. güzel renklerde ibrişimler yuvada bolluk ve huzurdur. İbrişimi sarmak yuvada mutluluğu korumaktır. Karışan ibrişim kavgadır. Kopan ibrişim de ayrılıktır.

İÇKİ = Rüyada şerbet, şurup gibi içkiler daima hayırlı sayılırlar. Berrak ve güzel renkli olmaları koşuluyla şerbet ve şurup neşe, sevinç, huzur ve mutluluktur. Buna karşılık alkollü içkiler iyiye yorulmazlar.( Bak: ALKOL)

İDAM = İdam rüyalarından korkmamak gerekir. Rüyasında idam edildiğini gören kimse büyük sorunlarını geride bırakarak eskisinden daha hayırlı, iyi ve anlamlı bir yaşama başlar. Rüyasında asıldığını gören bunalımlı bir devre geçirdikten sonra huzura kavuşacaktır. Rüyasında kesilerek idam edildiğini gören rahat etmekle kalmayacak, büyük bir işin de başına geçecektir. Başkasını asan veya kesen de bir iyilikte bulunacaktır

İFADE = Rüyasında yargıç veya polis önünde ifade verdiğini görecektir. Onun hayatını yeni biri etkileyecektir. Bu insan, bazı huylarından vazgeçerek daha yaralı ve iyi olacaktır.

İFLAS = İflas rüyası pek de iyi sayılmaz. Rüyasında iflas etliğini gören kimse günlük hayatta bir güçlükle karşılaşır. Başkasının iflas ettiğini gören de çevresindeki bir huzursuzluk yüzünden sıkılır. Çok tanınmış birinin iflas ettiğini gören toplumla ilgili tatsız bir haber alır.

İFTAR = Rüyasında iftar ettiğini gören kimsenin bütün dertleri, sıkıntıları geride kalır. İftar sofrasına oturduğunu gören de büyük bir bolluk ve bereketle karşılaşır.

İFTİRA = Rüyasında bir iftiraya uğradığını gören kimsenin yaptıkları beğenilir. Kendisini överek, değerli bir şey de verirler. Birine iftira ettiğini gören masrafa girer. Para kaybeder. Hatta bir mal satabilir.

İĞDE = Rüyasında iğde aldığını gören kimse hayırlı bir işten bir miktar para kazanır. Rüyasında iğde yiyen de değerli bir şeye sahip olur. Başkalarına iğde veren de bir hayır işler. Rüyada iğde ağacı görmek fena sayılmaz, iğde ağacı candan dost,dertleri dinleyen, gerektiğinde insanı teselli eden dürüst biridir. Bir çok iğde ağacı rüyayı görenin çok sevildiğini ve çevresinde de dürüst kimselerin bulunduğunu açıklar.( Bak: AĞAÇ)

İĞNE = Rüyada iğne görmek güç, direnç, canlılık, başarı olarak yorumlanır.Vücuduna bir iğne batan kimse bir iyilikle karşılaşır. Birine iğne batıran da bir yardımda bulunur. Toplu iğne de dikiş iğnesi de bu anlama gelir. Rüyasında değerli taşlardan yapılmış bir iğne taktığını gören kimse hayatta yükselir. İğneyi takan genç bir kızsa mutlu bir evlilik yapar. İğneyi takan bir kadınsa güzel, sağlıklı fakat haşan bir çocuğu olur. Rüyada birinin armağan olarak verdiği iğne bolluk anlamına gelir. Bu arada iğneyi madeni ve taşlarına göre de ayrıca orumlamalıdır.

İĞRENMEK = Rüyasında bir şeyden iğrendiğini gören insan yakınlarıyla ilgili bir sorunla karşılaşır. İğrenme geçmezse sorun çok ciddi de olabilir.

İHTİYAR = Rüyasında bir ihtiyar, yani iyice yaşlanmış birini gören kimse hayırlı bir haber alır. İhtiyar erkekse haber parayla ilgilidir. Yaşlı olan kadınsa haber sevgiyle ilgili olabilir. İhtiyar birinin elinden birşey almak yaklaşan bir mutluluktur. Rüyasında ihtiyarladığını gören kimse hç aklından geçmeyen bir olayla karşılaşır. Rüyasında ihtiyarlığını gören kimsenin çok uzun Ömürlü olacağı dasöylenir. Fakat Rüyasında birden ihtiyarladığım ve çöktüğünü gören kimse duygularıyla ilgili bir üzüntü alacaktır.

İKİ = Rüyada iki sayısı hayra yorulur. İki dengeyi, huzuru, anlaşmayı simgeler. Ayrıca iki sayısının birleşmeyle de ilgisi vardır. Rüyada görülen çift şeylere çok dikkat etmeli, bunları iyi yorumlamalıdır. Ayrıca iki duygulu, hassas, iyi niyetli, düşünceli, geçmişe bağlı birini de belirtebilir. Yine Rüyada iki, her şeyin iki vakit içinde olacağını da açıklayabilir.

İKİZ = Rüyada ikiz görmek birkaç şekilde yorumlanır. İkizler güzel, temiz ve sağlıklıysa önce bir müjde ve sonra da para gelecektir. İkizler erkekse para çok büyük de olabilir. İkizler kızsa alınacak kısmet yuvadaki mutluluğu arttıracaktır.Güleryüzlü ikizler hayatın neşe içinde geçeceğini haber verirler. İkizler bitkin, soluk benizli, çirkinse insan sıkıcı şeyler duyar. Ayrıca hatalı karar yüzünden de maddi zarar görebilir.

İKRAMİYE = Rüyasında bir piyango bileti aldığını ve buna ikramiye çıktığını gören kimse bolluğa kavuşacaktır. Hatta ona ikramiye de çıkabilir. Bu durumda bir bilet almak yararlı olabilir. İkramiye rüyaları daima iyiye yorulur. Bu beklenmedik anda gelen kısmet, umulmadık yerden para, vb. olarak alınır.

İLAÇ = İlaç rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Acı bir ilaç ani bir olay sayesinde güçlüklerin yok olacağını açıklar. Tatlı bir ilaç sorunların halledilmesi için zaman gerektiğini belirtir. Ekşi bir ilaç yeni sorunlar anlamına gelir. Bir yerden ilaç aldığını gören kimse, yakınlarına baş vurarak derdine derman bulur. İlaçları renklerine göre de yorumlamalıdır. Yeşil haplar, sıvılar, vb. hem sıkıntıların geride kalacağını, hem de büyük bir başarı, mutluluk olacağını açıklar.Yalnızsan renkli hap, şurup, vb. iyi sayılmaz. Bu hastalık habercisidir. İlaç içilirse iç organlarla ilgili bir rahatsızlık söz konusudur. Sarı ilaç vücuda sürülürse cilt, kemik, vb. gibi şeyler akla gelir. San ilacın sürüldüğü kısımla ilgili bir rahatsızlık olabilir.

İLAN = Rüyada yazılı kâğıtlar insanın daha önemli duruma geleceğini haber verirler.Rüyasında bir yere asılı bir ilanı okuyan kimse işinde ilerler ve başarıya erişir.İlanı okuyan genç kız İstediği gibi bir yuva kurar. İlanı okuyan erkeğin bir yuvası olur. Yani bir ev satın alır. Rüyasında gazete ilanlarını okuyan insan, pek az kimsenin bildiği, önemli sırları öğrenir. Rüyasında ölüm ilanı okuyan kimsenin ömrü uzun olur. Rüyasında bir gazeteye ilan veren kendi gayreti, cesareti ve atılganlığı sayesinde önemli bir mevkiye gelir.

İLİK = Rüyasında ilikleri olan bir ceket, hırka vb. giydiğini gören bir kız veya genç kadın, bir dedikodu yüzünden telaşlanır. Rüyasında ceket, vb.nin iliklerini gizleyen veya ceketin düğmelerini ilikleyen kimse dedikodudan, zarardan sıyrılacağı gibi çok da mutlu olacaktır. Rüyasında giydiği şeyin düğmelerini açan insan sıkıntıyı geride bırakıp feraha kavuşur.( Bak: DÜĞME)

İLKBAHAR = Rüyasında ilkbahar olduğunu gören kimse, umduğu, beklediği şeylere kavuşur. Mevsim ne olursa olsun ilkbahar rüyası gören için güzel, zevkli, anlamlı bir hayat başlayacaktır.

İMAM = Rüyada hoca, imam gibi din adamlarını görmek hayırlı sayılır. Bu tür rüyalar güçlüklerin çabuk geçeceğini, güzel günlerin yaklaştığını haber verirler.

İMZA = Rüyada imza elde edilmesi güç bir başarı olarak yorumlanır. Bir kağıda imza attığını gören insan, istediğine kavuşabilmek için çok çalışacaktır. Yalnız temiz bir kâğıttaki düzgün imza güçlükle gelecek başarının büyük olacağını anlatır.

İNANÇ = İnançla ilgili rüyalara çok dikkat etmelidir. Çünkü bu tür rüyalar olduğu gibi çıkabilir. Ayrıca Rüyada bütün kalbiyle bir şeye inandığını hisseden kimse için huzur ve mutluluk yollan açılmış demektir. Yani bu rüya sahibi hemen her istediğine sahip olabilecektir. Yalnız rüyadaki inancın nedenine dikkat etmeli ve yorumu ona göre yapmalıdır.

İNAT = Rüyasında bir konuda inat ettiğini gören insanın çevresine ve işlerine dikkat etmesi gerekir. Çünkü ona bir tehlikenin kendisini beklediği haber verilmektedir. Bu durumda işte her türlü aynntıyı incelemedikçe karar verilmemelidir. İnat rüyaları bir tür uyarı olarak alınabilir.

İNCİ = Rüyada inci birkaç şekilde yorumlanır. Bir erkek Rüyasında inci görürse çok üzülebilir ve gözyaşı dökebilir. Buna karşılık Rüyasında boynuna bir dizi inci takan genç kız evlenir ve çok mutlu olur. Rüyasında birden fazla dizi inci takan kızı birkaç kişi isteyecektir. Rüyasında inci kolyesinin koptuğunu, boynundaki incilerin yere düşüp dağıldığını gören kadın eşinden ayrılır. Buna karşılık boynuna takmadığı, elinde tuttuğu veya kucağına koyduğu inci kolyenin kopup dağıldığını gören kadın eşinden ayrılmaz. Fakat yuvadaki bir anlaşmazlık yüzünden gözyaşı dökebilir. İncileri bir ipliğe dizen kimse sevincinden ağlar. Rüyasında bir tek inci alan evli kadının bir çocuğu olur. Delik inci çocuğun kız olacağını belirtir. İnci yüzük de erkek evlat anlamına gelir. Bir genç kız Rüyasında incili bir yüzük takarsa hemen nişanlanır. Fakat türlü dedikodu yüzünden de üzülür. Nikahlanana kadar da rahat edemez.üstü inci işlemeli bir yelek, ceket, elbise, vs. giydiğini gören genç bir kız çok zengin biriyle evlenir. Bir erkeğin dizi dizi inci alması büyük servet demektir. Fakat bu serveti elde etmek için kurnazlık da gerekecektir. Bir yerde duran pek çok inci de zenginlik olarak yorumlanır. İnciler parlaksa mutluluktur.

İNCİR = Rüyada incir daima kısmet olarak yorumlanır.üstü yeşil veya siyahımsı olgun, tatlı incirleri yiyen kimse umduğundan çok daha büyük bir kısmet alır. Fakat incirler kurtluysa kısmet dedikoduya, hasete ve kıskançlığa neden olacaktır.. Ayrıca kurtlu incir paranın hileli bir yerden geleceğine de işaret eder. İncirler çürümeğe başlamışsa bir düşmanlık yüzünden kısmet ziyan olacaktır. Rüyada ham incir yemek, insanın başkasının kısmetine el uzatması olarak yorumlanır. Bu rüya sahibi çok kısa süre içinde yaptıklarına pişman olacak ve üzülecektir. Fakat el sürülmeyen ve ağaçta duran ham incir henüz ortaya çıkmamış büyük fırsat ve kısmettir. Rüyasında bir ağaçtan güzel, olgun incir kopardığını gören kimse başkalarının göremediği bir fırsatı değerlendirerek büyük bir kısmeti ele geçirir. Rüyada incir ağacı varlıklı, yaşını almış, dürüst bir ahbap olabilir. Yemyeşil bir incir ağacı böyle bir dosttan destektir.üstü incir dolu ağaç ise büyük bir servet olarak yorumlanır. Bu ağaç kime aitse servet de ona olacaktır. Veya servet incirleri toplayana gelecektir. Bir ağaçtan incirlerin kendiliğinden düşmesi hiç gayret göstermeden elde edilecek paradır, İncirlere sinekler konuyorsa gelecek parada göz kalacaktır. Bunun büyük bölümü de ziyan olacaktır. Bir bahçede fazla sayıda incir ağacı İnsanın önemli, varlıklı kimselerle dost olacağına işaret eder.( Bak: AĞAÇ)

İNEK = İnek hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akraba olarak yorumlanır. Rüyada bir ineği sağmak bir kadın akraba veya bir dosttan kısmet almaktır. Çok sütlü bir inek zengin bir yakındır. Rüyada bir ineğin huysuzlanması, ısırmaya kalkması, vb. aile arasında bir geçimsizlik olacağını haber verir. Bir inek satın aldığını gören kimse, malına mal katar, Bir ineği beslediğini gören erkek, eşinin ailesine de yardımda bulunur. Sıska bir inek evde para sıkıntısı olarak yorumlanır. Birkaç sıska inek uzun sürecek olan bir bunalım, bir yokluk devresidir. Buna karşılık besili, semiz, sağlıklı inekler yaklaşan bolluğu açıklarlar. rüyayı gören de, ailesi de bu bolluktan yararlanacaklardır.

İNLEMEK = Rüyasında inlediğini duyan kimsenin bir derdi vardır. Bunu halledememenin üzüntüsünü çekmektedir. Ancak bu sıkıntı geçicidir. Hem bir dostun el uzatmasıyla her şey hallolacaktır. Rüyasında başkasının inlediğini duyan bir düşmanının güç durumda kaldığını işitir.

İNME = (Bak: FELÇ)

İNMEK = Rüyada bir yerden indiğini gören mevkiini kaybeder. Bir dağdan, tepeden, yokuştan inen kimse üstün saydığı durumu kaybeder ve üzülür. Merdivenden indiğini gören de önemli bir fırsatı kaçırır. Umduğu başarıyı bir daha bulamaz. Ağaçtan inen kimse de önemli bir dosta yük olmaktan vazgeçer.

İNTİKAM =Rüyada intikam aldığını gören kimse kendi zayıflığı veya yanılgısı yüzünden zarara uğrar. İntikam alırken zevk duyan kimse de derin duygular yüzünden kederlenir.

İP = İp genel olarak sonu gelmeyen bir iş sayılır. Rüyasında bir ipi sardığını gören kendi gayretiyle bir işi halledebilir. Fakat yine debu konu zaman zaman açılacak ve onu uğraştıracaktır. Rüyasında bir ipi kestiğini gören bir sorumluluktan kurtulur. Bir yere iple bağlandığını gören ciddi bir ilişki kurar. Bileğine bir ip bağlandığını gören de kısa süre içinde evlenir. Rüyasında kendisinin iplerle sıkıca bağlanmış olduğunu gören insan bazı kararlar, kurallar karşısında çaresiz kalır. Bağlarını çözebilirse bu sıkıcı kural, vb. den kurtulur. Rüyasında bağlı bir ipi çözen, kesen kimse bazı ilişkileri ortadan kaldıracaktır. Güzel renkli bir ip yolculuk olarak da alınır. Kısa ip az zaman alan bir yoldur. Uzun ip deniz aşırı bir yol olabilir.

İPEK = Rüyada ipek görmek çok iyi sayılır. İpek saflık, iyi niyet, yükselme, başarı, dünya malı, vb. olarak yorumlanır. Rüyasında güzel renkte bir ipek elbise giyen kadın, aradığı mutluluğa kavuşacaktır. İpek giydiğini gören bir erkek de bir dedikodudan sonra bir kısmet alacaktır. İpek temiz ve parlaksa kısmet de büyük olacaktır. Lekeli, kirli, buruşuk ipek kısmetle ilgili bir yolsuzluğa işaret eder. Bu arada ipeği rengiyle birlikte yorumlamalıdır. Siyah ve kırmızı ipek tez anlamına gelir. Yani görülen rüya çok kısa süreiçinde çıkar. Beyaz ipek ferahlığı simgeler. Mavi ipek uzun yol, deniz yolu, kısmetli yoldur. Yeşil ipek murattır. Yeşil ipekler giydiğini gören çok ama çok mutlu olur. Mor ipek de insanın çok yükseleceğini, başa geçeceğini belirtir. Tatlı kahverengi ipek mal, mülk sayılır. Pembe ipek temiz duygulan, aşktaki mutluluğu gösterir. Fakat sarı ipek iyi sayılmaz. Bu çok masrafa ve üzüntüye de neden olacak bir rahatsızlıktır. Yalnız çok uçuk sarı, tatlı sarı hastalığın çabuk geçeceğini anlatır. Fakat yeşilimsi san, grimsi sarı, pis sarı kesinlikle hastalıktır. Rüyasında top top İpek aldığını gören yol yapar. Dikilmemiş ipek kumaşı açan da yola gider. Yolun türünü de yine kumaşın rengi belirler.

İPEKBÖCEĞİ = Rüyada ipekböceği hayırlı iş, ödül, kazançtır. Rüyasında dut yaprağı üstünde iri bir ipekböceği gören yeni ve hayırlı bir işe başlar. Kısa süre içinde de geliri artar. Yeşil dut yaprağındaki iri ipekböceği ödül anlamına da gelir. Yemyeşil dut yaprakları üstünde sayısız ipekböceği basarı, büyük servettir. Bu aileden gelen bir para da olabilir. rüya sahibi bu parayı büyütüp servet haline getirebilir. Bu rüya aileden kalan bir iş yerinin büyüyüp çok kazançlı olacağı şeklinde de yorumlanabilir. Ancak bu rüyanın çıkması için ipekböceklerinin iri ve açık renk olmaları gerekir. Sıska İpekböcekleri çok sayıda da olsa zenginliğe işaret etmez. Bu durumda gelen para türlü masrafı karşılamak için kullanılır. İpekböceklerinin ölmesi de para sıkıntısıdır. Bu özellikle işte bir krize işaret edebilir.

İPLİK = İplik rüyası insanın yapmakta olduğu yada yapacağı işlerin sonucunun nasıl olacağını açıklar. İplik ve ibrişim benzer şekilde yorumlanırlar. Rüyasında bir makaraya, kukaya, kağıda iplik saran kimse kendi gayretiyle yükselip başarıya erişir. Makaradaki ipliğin boşalması, karışması veya bitmesi sonu belli olmayan iş ve ilişkidir. Rüyasında bir iğneye iplik geçiren kimse güç sanılan bir işi ustalıkla hallederek hem hayranlık uyandırır, hem kazanç sağlar. güzel renkli iplik veya ibrişim alan, bulan bekar veya dul kimseler mutlu evlilikler yaparlar. Rüyada ipliğin kopması bir ilişkinin sona ermesidir.( Bak: İBRİŞİM)

İPNOTİZMA = Rüyasında birinin ipnotize edildiğini gören kimse bir yakınından tatsız bir haber alır. Rüyasında ipnotize edildiğini gören de kötülükle karşılaşır. İradesini kullanamadığı için zarara uğrayabilir.

İRİN = Rüyada irin veya cerahat görmek iyi sayılmaz. Cerahat san değilse sokun kalmaz. Fakat vücutta bir yerden sarımsı renkteki irinin çıkması, akması daima hastalık olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören ktsa süre içinde hastalanır. Vücuduna, eline irin bulaştığını gören insan da hasta olur. Fazla irin ağır hastalıktır. İrini silip temizleyen bir süre sonra iyileşir. İrinin yaradan püskürmesi de ciddi bir rahatsızlıktır. İrin kimin vücudundan çıkıyorsa hastalık da ona aittir. Yine irinin çıktığı yer de hastalığın türü hakkında bir fikir verebilir. Başkasının vücudundan akan ve rüyayı gören kimseye sürülen irin bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak Rüyada yara, çıban, vb.den irinden sonra kan akarsa durum değişir. Bu rüyanın önemi kalmaz. Yani rüya bozulur ve yorumlanmaz.

İRMİK = İrmik çalışarak kazanılan, para, helal kısmettir. İrmiği satın alan veya bir kaba koyan yahut toplayan kimse hayırlı, işi bir iş sahibi olur. Elindeki irmiğin döküldüğünü gören insanın emekleri boşa gider. İrmik dökülür ve kapta az kalırsa başkaları insanın çalışmasından yararlanırlar. Yani onun kısmetinin büyük bölümünü elinden alırlar. Rüyasında çuvalla irmik alan zengin olur. Maddi güvene kavuşur.

İRMİK HELVASI = Rüyasında irmik helvası yaptığını gören kimse bolluklu bir devreye girer. İrmik helvası yapan ve yiyen de çok zengin olur. İrmik helvası yaparak başkalarına dağıtan kimse başkalarına yardım ederek huzur duyar. Cömertliğiyle ün yapar. Birinin irmik helvasından tadan, yiyen de ummadığı yerden kısmet alır. İrmik helvası daima bolluk, zenginlik olarak yorumlanır.

İS = İs rüyası pek de iyiye yorulmaz. Bir yerin islendiğini gören kimse bir süre sonra üzücü bir sorunla karşılaşır. Duvarları islenmiş bir odaya giren maddi ve manevi sıkıntıya düşer. Evinin islendiğini gören kimsenin huzuru kaçar. Tartışma ve kavgalar aileyi mutsuz eder. Elleri veya üstü islenen insan bir dedikoduya karışır ve hatta iftitaya uğrar.

İSHAL = (Bak: AMEL)

İSKAMBİL = rüyadaki isimlere çok dikkat etmelidir. Her ismin bir anlamı olduğunu unutmamalıdır. Özellikle Rüyada görülmeyen birinin söylediği isimler büyük değer taşırlar.( Bak: AD)

İSKAMBİL = İskambil rüyaları pek iyiye yorulmaz. İskambil sinsi, hilekar ahbap, karışık, karanlık iş, kötülük olarak alınır. Rüyasında iskambil oynayan kimse farkına varmadan hileli bir işe karışır. Elinde bir deste oyun kâğıdı tutan kimse karanlık işlerden bol para kazanır. Fakat bir süre sonra yaptığına pişman olur. Hileli iş ortaya çıkabilir. Rüyada elinde birkaç iskambil tutan insan yasa dışı şeylere meraklıdır. Başkalarına da bu tür işler Önerebilir. rüyayı gören kimsenin elinde iskambil varsa çok dikkatli olmalıdır. Hayatını ve geleceğini düşünmeli, dürüst bir yol seçmelidir. Yalnız iskambil kâğıtlarından birkaçı tek başına iyi sayılır. Kupa Ası yani Yürek Birlisi, Yürek Sekizlisi aşkta mutluluktur. Karo yani Lokum Birlisi de büyük paradır. Sinek ası dedikoducu tanıdıktır.Maça ve Sinek kartları sıkıntı, tatsızlık ve dert sayılırlar.

İSKELE = İskele yenilik, başlangıç, değişiklik olarak yorumlanır. Denize doğru uzanan bir iskelede yürüdüğünü gören kimsenin hayatında yeni bir devre başlayacaktır. Bu insan denize doğru gidiyorsa bolluğa, berekete, zenginliğe kavuşacaktır. Tahta iskele düşlerin gerçekleşeceğini belirtir. Bir iskelede geri döndüğünü, karaya doğru gittiğini gören kimse yenilikten vaz geçerek eski yaşanısını benimser. Yürürken sallanan iskele tehlikeli ve endişe verici iştir. Mermerden yapılmış bir iskele büyük başarı ve bolluğu simgeler. İskelede oturduğunu gören kimse yenilikler isteyecektir. Fakat karar vermesi güç olacaktır. Birinin kendisini kolundan tutarak İskelede yürüttüğünü gören kimse güçlü biri sayesinde başarıya erişecektir. İskele yosunluysa düşmanlar başarıyı engellemeye çalışacaklardır. Rüyasında bir iskele yaptığını gören topluma yardım eder. Bir iskeleyi onaran da yine çevresine iyilikte bulunur. Bir iskeleyi yıkan düşünce ve isteklerini çevresindekilere zorla kabul ettirmeğe kalkacaktır.

İSKELET = Rüyada görülen bir insan iskeleti uzun yıllar öncesine dayanan ve bir türlü sona ermeyen bir işi açıklar. Bu insanın ailesiyle ilgili bir sorun da olabilir. İskeleti kaldırıp bir dolaba, sandığa koymak sorunun daha uzun süre halledilemeyeceğini belirtir. İskeleti gömmek sorunun halledileceğini ve bir üzüntünün böylece ortadan kalkacağını belirtir. Parça parça bir İskelet, aileye huzursuzluk veren ve unutulması da pek güç olan eski bir olaydır. Birkaç kişinin bir iskeleti çekiştirmesi aile arasında anlaşmazlığa yol açan para, bir mirastır.

İSKEMLE = Rüyada boş bir tahta iskemle, gelecek olan sevilen birine işaret eder. Rüyasında tahta iskemleye oturan kimse işinde ilerler. Bekarsa kendi dengi olan biriyle evlenmeye karar verir. Yaldızlı bir iskemle de hali vakti yerinde bir eş olarak yorumlanır. Böyle bir iskemle gören bir erkek, malı, mülkü bol olan bir kadın alır. Bu rüyayı gören genç kız, önemli bir işi bulunan bir erkekle evlenir. Yeni bir iskemle alan kimse bekarsa ciddi bir ilişkiye girişir. Evliyse, eşini aldatır. Hatta tekrar evlenmeyi bile aklından geçirir. Kadife simli kumaş, brokar gibi şeyler kaplı bir iskemle erkeğin çok yüksek bir mevkiye geleceğini haber verir. Bir İskemlenin kırılması işte başarısızlık ve hatta işten ayrılmadır. İskemleyi onardığını, cilaladığını, buna kumaş kapladığım, vb. gören kimse eski işinin başına döner. Bir salonda sırayla güzel iskemle hali vakti yerinde, tanınmış kimselerle yapılacak bir toplantıdır. Bir iskemlenin devrilmesi insanın hayatından önemli birinin çıkmasıdır.

İSPİRTO = Rüyada renksiz veya mor ispirto görmek tatsızlık, anlaşmazlık, tartışma, kavga olarak yorumlanır. Fakat ispirtonun bir lambada yanması iyidir. Bu her şeyin unutulacağını ve uyumun sağlanacağını açıklar, ispirtonun birden parlaması çevreyi ilgilendirecek büyük bir olaydır.

İSTAKOZ = Canlı bir İstakoz, ne yapacağı kestirilemeyen, her şeyini gizlemeyi adet edinmiş, bilgili ve ölçülü bir tanıdıktır. Pişmiş, yani kırmızı renkte bir istakoz ömür boyunca bir kez ele geçebilecek büyük bir fırsattır.

İSTASYON = Rüyada ışıklı, kalabalık bir istasyon görmek işler dolayısıyla yaşamda yapılacak olan köklü bir değişiklik, yenilik olarak yorumlanır. Bu değişiklik kendiliğinden olabilir. Veya Önemli nedenler insanı yenilik yapması için zorlayacaklardır. Aydınlık istasyon kuruntulu bir devreden sonra her şeyin düzene gireceğini belirtir.Fakat loş, karanlık bir istasyon yeniliğin iyi olmayacağını ve huzuru kaçıracağını anlatır.

İSTİF = Rüyasında bazı şeyleri üstüste koyan, dizen, istif eden kimsenin eline pek çok fırsat geçecektir. Bunlardan nasıl yararlanacağını da istif edilen şeyler, renkleri ve Rüyada seçilen diğer eşya, vb. belirler.

İSTİHARE = İnsan Rüyasında İstihareye yatmış olduğunu görebilir. Bu rüyaya çok dikkat etmeli ve en küçük ayrıntı üstünde bile durmalıdır. Çünkü bu tür rüya olduğu gibi de çıkabilir.

İSTİRİDYE = Rüyada istiridye görmek iyi sayılır. Denizden bir istiridye çıkardığını gören hoş, sevindirici ve sürprizle karşılaşır. Denizde kumların arasında istiridye bulup alan kimse çok zengin olur. İstiridyeyi açan ve içinde, inci bulan kimse aşkta başarıya erişir. Fakat istiridyenin içindeki inci veya inciler donuksa mutluluktan önce bir kuruntu da olabilir. Yalnız Rüyada isiırıdye yemek iyi sayılmaz. Bu sağlıkla ilgili bir soruna işaret eder. Ayrıca yuvayla ilgili bazı problemleri de belirtebilir. Ancak Rüyasında istiridyeleri yıkayan, ayıklayan ve pişiren kimse büyük kısmet alır. Veya bir kısmeti başkasıyla bölüşür. Bu miras da olabilir. İstiridye rüyaları yenilmemesi koşuluyla daima iyiye yorulur.

İSYAN = Rüyasında isyan ettiğini gören kimse istediği konuda kendi başına karar verir, sesini duyurur. İlgi toplar ve başarıya erişebilir. İsyan ederek ağlayan, bağıran kimseyi bir sevinç, bir mutluluk beklemektedir. Fakat büyük bir kitlenin isyanı kolay kolay halledilemeyecek sorundur. Bunun maddi durumla da ilgisi olabilir. İsyancılar uzaktaysalar para sorunu başkasını üzecektir.Fakat yakındaysalar veya rüya sahibi onların arasındaysa para sıkıntısı onu dertlendirecektir.

İŞ = Rüyasında yeni bir işe girdiğini gören kimsenin kısmeti açılır. Aynca hayatında olumlu, yararlı, güzel bir devre başlar. Fakat girilen işin de huzur veren türden, istenen, dilenen cinsten olması şarttır. Rüyada sıkıcı bir iş, büyük bir sorumluluktur. Bunun sonunda da bazı iyilikler vardır. Ama rüya sahibi istediğini elde edene kadar çok uğraşacaktır. Rüyasında bir işi başarıyla yapan kimse gerçek hayatta olgunlaşır ve bilgi sahibi olur. Rüyada işle ilgili sorular, sorunlar, durumlar yaklaşmakta olan değişikliklere işaret eder. Rüyasında işini kaybeden insan üzülmemelidir. Çünkü o umduğundan daha da iyi bir duruma gelecektir.

İŞARET = Rüyasında bir şeyi işaret eden kimsenin büyük bir amacı olacaktır. Yalnız işaret edilen şeye de dikkat etmek ve onu da yorumlamak gerekir. Örneğin Rüyasında uçan anlara işaret eden bir insan zengin olur. Bir iskemle veya koltuğa işaret eden insan büyük bir mevkiye erişir. Bir kuşu işaret eden haber alır. Bir ormanı işaret eden büyük murada erer ve herkesin imreneceği bir duruma gelir. Rüyasında denizi işaret eden kimse uzun yol yapar veya uzun yoldan kısmet alır. İşaret ederken ikinci parmağın uzatılması, kaldırılması çok hayırlıdır. Bu her şeyin çabucak olacağı şeklinde yorumlanır. Elini kaldırarak işaret eden istediğine fazla çalışma sonucu kavuşacaktır. Baş parmakla işaret eden zevkli bir olay sonucu istediğini elde eder. Diğer parmaklarla işaret arzu edilen şeylerin bir süre sonra olabileceğini belirtir. Sağ elle işaret daima daha hayırlıır. Sol elle işaret istenenlerin olacağına, fakat bu arada insanda göz kalacağına delalet eder.

İŞÇİ = Rüyasında bir yerde işçi olduğunu gören, başkalarının yardımıyla hayatta ilerleyecektir. İşçilerin başına geçtiğini gören, büyük bir kapıdan kısmet alacaktır.

İŞGAL = Rüyada düşmanların bir yeri işgal ettiklerini görmek iyi delidir Bu rüya hayat koşullarının değişeceğini ve insanı zor günlerin beklediğini haber verir İşgalcileri püskürtmek yaşamın daha düzgün ve zevk verici olmasını sağlar. Bir evi, bir binayı işgal etmek zorla bir işi yaptırmak olarak yorumlanır. Bu rüya görüldüğünde diğer şeyleri de birlikte yorumlamalıdır. Böylece işin türü, vb. de anlaşılır.

İŞKEMBE = İşkembe rüyası sıkıntı, tatsızlık, dedikodu, sağlık sorunları olarak yorumlanır.( Bak: ET, SAKATAT).Bir hayvanın işkembesini çıkarmak çok ciddi bir hastalık olabilir.

İŞKENCE = İşkence rüyası korku veriyorsa, yani kâbus türündense yorumlanmaz. Fakat işkence rüyası korku vermiyorsa duygularla ilgili sorunlara işaret eder. Kendisine işkence yapıldığını gören sevgilisinden tatlı sözler duyar. Başkasına işkence yapan da istememekle birlikte çevresinden birine iyilikle bulunur.

İŞLEME = Rüyasında güzel işlemeler gören kimse büyük kısmete kavuşur. Rüyasında iş işleyen yaptığı iyiliklerin karşılığını görür. Bitirilmiş veya yapılmakta olan işlemeler insanın geçmişindeki iyilikler, sevaplardır. Artık bunların karşılığını alacaktır. Onun için de İşlemeler ne kadar biçimli ve güzel renkliyse iyiliklerin, sevapların ödülü de o kadar büyük olacaktır. Bir işlemeyi söken kimse yaptığı hatayı düzeltir veya yaptığı kötülüğü tamir eder. Canlı renkli, beğenilen, güzel işlemeler huzurlu bir gelecek vaad ederler.

İŞPORTA = İşporta rüyası yanlış anlaşılan sözler yüzünden aksilik, karışıklık olarak yorumlanır. Yalnız işportadaki mallar da birlikte yorumlanmalıdır. Örneğin işportadaki ziynet eşyası, incik, boncuk sevgiyle ilgili aksiliktir. Bir işportadan bir şey alan kimse aksilikten sonra sevinir. Bir işportanın devrilmesi yakınları ve aileyi ilgilendiren bir sorundur. Yalnız göze güzel görünen eşyalarla dolu bir işporta dedikodulu olmakla birlikte zevk de veren bir durum olabilir.

İŞTAH = Rüyada iştahın açılması yeni bir konunun sevinç vereceği anlamına gelir. İştahın kapanması belirli bir işin bir ilişkinin sona ermek üzere olduğunu anlatır.Rüyasında iştahla yemek yediğini gören kimsenin sağlık sorununa çare bulunur. İştahla yenilen yemek ayrıca işte ve aşkda başarı olarak da yorumlanır.

İTFAİYE = Rüyada itfaiye görmek sanılanın aksine iyidir. İtfaiye arabalarının geldiğini gören önemli birinden bir iyilik görür. Kırmızı bir itfaiye arabası tez müjde olarak yorumlanır. İtfaiye arabasından atlayan görevliler çevredeki mutlu bir olaya işaret ederler. İtfaiye arabalarından su sıkıldığını gören kimse önemli bir göreve gelir ve çevresinin beğenisini kazanır.

İTİRAF = Rüyasında bir suçunu, günahını, yaptığı tatsız bir şeyi itiraf eden kimsenin içi rahat edecektir. Başkasının itiraflarını dinleyen ve olgunlaşmasına yarayan bir şey öğrenecektir.

İTMEK = Rüyasında birini ittiğini gören bir insana destek olur ve iyilik yapar. Böyle birinin üzüntüsünü giderir. Rüyasında da kendisini ittiklerini gören de çok güçlü biri sayesinde bir müşkülünden kurtulur. Fakat Rüyasında itilen kimse yere düşerse o zaman yardım eden kimseye pek güvenmemek gerekir. Çünkü bu insan kendi çıkarları söz konusu olduğunda yardım elini çekecektir. Yine Rüyasında itilip düşürülen kimse bir entrikayla karşılaşabilir. Bu yüzden uzunca bir süre uğraşması da gerekebilir. Rüyasında birini itip yere düşüren kimse, başkasının mevkiinden, kısmetinden yararlanır. Fakat itip devirdiği kimseyi tutup tekrar ayağa kaldıran insan, bir iyilik etmekle kalmayacaktır. Yere düşürüp kaldırdığı kimsenin isinde eski durumuna gelmesi için de epey uğraşacaktır. Rüyasında bazı kimseleri itip kakan, çevresindekilerin çıkardıkları dedikodular yüzünden şaşırır. Başkalarının itişip kakıştığını gören çevresindekileri ilgili bir gerçeği öğrenir. Bu rüyayı görenin taraf tutmaması gerekir. Kavgaya dönüşen bir İtişip kakışma büyük bir iş için mücadele başa geçmek için uğraşma olarak yorumlanır.

İYİLİK = Rüyasında birine bir iyilik ettiğini gören sevinir. Hayatı daha renkli ve anlamlı olur. Kendisini sıkan duygu ve düşüncelerden de sıyrılır. Rüyasında başkasından iyilik gören kimse sağlam ve değerli bir dostluk kurar. Rüyada iyilik eden kimse önemli, üstün biriyse insan kurulacak dostluktan büyük ölçüde yararlanacaktır. Rüyada İyilik eden kimse bir tanıdıksa onunla ilişkilere önem vermelidir. Böyle biriyle bir işbirliği, anlaşma, vb. insanın çok kazançlı çıkmasını da sağlar.

İZ = Rüyada görülen ayak izleri geçmişte kalan olayların yeniden canlanacağını açıklar. Bu rüya geçmişte kalan ve hatta unutulan birinin geri geleceği olarak yorumlanır. Bu insan, rüyayı görenin hayatında önemli bir yer tutabilir. Yürürken yerde ayak izlerinin kaldığını gören kimse, herkesin ilgisini çekecek bir iş başaracaktır. Ayak izleri biçimsizse insan gizli bir işe kalkar ve zamanla bu durum duyulur. Rüyasında başkasının ayak izlerine bakarak yürüyen veya bu izlere basarak giden biri başarı için yine başkasını taklid edecektir. Yani başkasının çalışmasından, planlarından yararlanır. Onun düşüncelerini ve hareketlerini benimseyerek başarıya gider.

JANDARMA = Rüyada jandarma görmek hayırlıdır. Bu insanın korunduğuna, hayatının rahat geçeceğine işaret eder.( Bak: ASKER)

JARTİYER = Rüyasında jartiyer taktığını gören erkek veya kadın sıkılır. Rüyasında jartiyer takan kadın, evliyse eşinden, bekarsa sevdiğinden sıkıntı alır.Rüyasında jartiyer takan erkek de işte önemli biriyle tartışarak sinirlenir. Rüyasında jartiyerin bacağını sıktığını gören insan kendi hatası yüzünden güç durumda kalır. Jartiyeri çıkartan kendi zekası ve gayretiyle sıkıntıdan sıyrılır.Jartiyerin kopması beklenmedik bir olay sayesinde sıkıntıdan kurtulmaktır.

JENERATÖR = Rüyasında bir jeneratör gören veya bir jeneratörün çalıştığını duyan kimse aklı başında, görmüş, geçirmiş, bilgili kimselerin yardımıyla hayatına yeni bir yön verir. Eski günleri unutarak umutla yaşama bağlanır.

JİLET = Rüyada temiz, yeni, parlak jilet güç anlamına gelir. Elinde böyle bir jilet olduğunu gören, başkalarından daha üstün bir duruma gelir ve kıskanılır. Jiletle bir şeyi kesmek, geçmişle olan bağlan koparmak ve bu arada daha iyi bir gelecek sağlamaktır. Fakat jilet paslıysa, korse insan başarıya erişeceğini sanarak kendini aldatmaktadır. Jiletle birini yaraladığını gören, istese de istemese de bir iyilik yapacaktır. Yalnız kan çıkarsa rüya bozulur, yani yorumlanmaz.Başkasının elinde jiletle saldırması işle ilgili büyük bir müjdedir.

JÖLE = Rüyada güzel renkli, saydam gibi gözüken jöle kısmettir. Böyle bir jöleyi yediğini gören kısmet alarak sevinir. Kavanozlara konmuş jöle de kısmetin bekarlar için bu mutluluk verecek evlilik olarak da yorumlanır.

JÜBİLE = Rüyasında bir jübileye katılan kendisi için yabancı olan bir çevreye girecektir.Rüyasında kendi jübilesinin yapıldığını gören de iyi, olumlu sözler duyacaktır. Jübile çok kalabalıksa bir söz yüzünden kıskançlık da olacaktır.

JÜRİ = Rüyasında jüri üyesi olduğunu gören, önemli veya resmi bir işle ilgilenecektir. Rüyasında jüri karşısına çıkan insan, anlayamadığı olaylar yüzünden telaşlanacaktır. Bunalımlı bir devre geçirdikten sonra rahat bir soluk alabilecektir. Siyahlar giymiş jüri, insanın hayatıyla ilgili bir karar verecek önemli kimseleri simgeler.

KABADAYI = Rüyada bağıran, nara atan bir kabadayı önemli bir haberle gelecek dürüst bir insan olarak yorumlanır. Kabadayıdan azar İşitmek, tokat yemek, vb. de çok iyi sayılır. Bunlar güvenilen, mert birinden gelecek iyilikleri açıklar. Rüyasında kabadayı olduğunu gören, pek bilemediği bir konuyla ilgilenecek ve hatta bu yüzden başa geçecek, türlü insanı yönetecektir.

KABAHAT = Rüyasında kabahati olduğunu görerek sıkılan, üzülen kimse çok hayırlı bir teklif alarak sevinir. Kabahatini itiraf eden kimse de birden huzura kavuşur. Fakat bu rüya sık sık tekrarlanıyorsa insanın yaptıklarını düşünmesi ve kendisine daha iyi, olumlu bir yol çizmesi gerekir.

KABAK = Rüyada yeşil kabak, asma kabağı mal, mülk, para olarak yorumlanır, Bir bostanda kabaklara bakan, kabak kopartan kimse muhakkak para alır. Evinde pek çok kabak gören kimse hayırlı bir malın sahibi olur. Kabağı ayıkladığını, kestiğini, pişirdiğini gören helal kısmet alır. İştahla bir kabak yemeği yiyen kimsenin sağlığı daha iyi olur. Rüyada bal kabağı insanın sevilmesine ve sayılmasına neden olacak bir iş, bir görevdir. Bir bal kabağı aldığını gören, işinde ilerler. Balkabağını pişiren veya yiyen ülke çapında üne kavuşur.

KABE = Kabe rüyaları daima hayıra yorulurlar. Kabe yi gören kimse bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir yaşam başlayacaktır. Kabe de olduğunu gören de büyük bir huzur, mutluluk duyar. Kabe de dolaştığını veya namaz kıldığını gören kimse dertlerini, kederlerini geride bırakır. Güvenli, rahat, huzurlu bir yaşam sürer ve muradına erer. Kutsal yerlerle ilgili rüyalar daima hayıra yorulur.

KABİR = Rüyada kabir, yani mezar görmek sanılanın aksine iyidir. Temiz bir mezar insanın geçmişle ilgili bir şey yüzünden para alacağını açıklar. Bu miras da olabilir. Rüyasında mezara girdiğini görenin ömrü çok uzun olacaktır. Fakat mezara girdikten sonra üstüne toprak örtüldüğünü gören, yani gömülen kimse hareketleri kısıtlanacağı için istediklerini yapamayacak ve sıkılacaktır.Temiz, güzel bir kabir yaptığını veya yaptırdığını gören bir ev alır veya hayırlı bir mal sahibi olur. Rüyasında tanıdığı dirinin kabrini sık sık gören insanın manevi bir borcu olabilir. Rüyada görülen kimse tanınıyorsa onun ruhuna dua etmek çok yararlıdır.

KABUS = Daha önce de belirtildiği gibi kabus görenin birkaç nedeni olabilir. Kabuslar normal rüya sayılmazlar ve yorumlanmazlar.

KAÇAKÇILIK = Rüyasında kaçakçılık ettiğini gören kimsenin herkesten gizlediği sorunları, dertleri vardır. Bu insan hayatından da memnun değildir. Kaçakçılık Rüyasında kaçırılan eşya, vb.yi de birlikte yorumlamalıdır. Rüyasında kaçakçılık yapan kimse bir süre sonra heyecan veren bir olayla karşılaşacaktır. Rüyada bir kaçakçı görmek haram para olarak yorumlanır. Fazla sayıda kaçakçı kirli işlerden elde edilecek servettir. Ancak bu kirli işler de zamanla ortaya çıkacaktır. Bu tür rüya görenin İş ve ilişkilerinde çok dürüst olması gerekir.

KAÇMAK = Rüyasında koşarak kaçtığını gören kimse zekasından yararlanarak sorumluluklarından sıyrılacaktır. Birinin kaçtığını görmek ayrılık sayılır. Evinden alıştığı, bildiği yerden kaçan insan büyük bir değişiklik yapacak ve hayatına yeniden yön verecektir. Rüyasında kapatıldığı yerden, odadan, hapishaneden kaçan kimse bütün dertlerinden sıyrılarak huzura kavuşur. Sevdiği kimseyi bırakıp kaçan insan, yeni birini beğenerek ilişki kurmaya kalkacaktır. Sevgilisinin kendisini bırakıp kaçtığını gören insan da tatsız bir sürprizle karşılayacaktır. Yani sevdiği kimse kendisinden ayrılacaktır. Kaçan kimseyi rüya sahibi yakalarsa bu kısa bir dargınlık olacaktır. Yani ayrılanlar tekrar barışacaklardır.

KADAYIF = Rüyada kadayıf, kısmet, mal, paradır. Çiğ kadayıf, güçlükle elde edilecek ve birazda haram karışan bir kısmettir. Pişmiş kadayıf büyük, toplu paradır. Rüyasında kadayıf yiyen kimse, en beklemediği anda büyük para sahibi olur. Bir dükkandan kadayıf satın aldığını gören İnsan, başkalarının yardımıyla bir kısmeti ele geçirir. Evinde kadayıf yapan ve yiyen kimse aileyle ilgili kısmete sevinir. Bu durumda evde bir bolluk olacağı söylenebilir.

KADEH = Rüyada kadeh kısmet, hayırlı iş, evlilik, eş olarak yorumlanır. Genç bir kız, Rüyasında içinde temiz su veya şerbet dolu bir kadehi aldığını görürse iyi huylu, çalışkan biriyle evlenir. Elinde boş bir kadeh olduğunu gören çevresindekilerin yardımıyla bir eş bulabilir. Elinde boş bir kadeh gören evli kadının çocuğu olmaz. Fakat içi dolu bir kadeh çocuk anlamına gelir. Kadehteki suyun, şerbet, vb.nin dökülmesi evliler için kavga, anlaşmazlık ve hatta ayrılıktır. Bekarlar İçin bu işte aksilik veya ziyan olacak kısmettir.Rüyasında elindeki kadehe güzel renkli bir şerbet koyduğunu gören insan bekarsa istediği gibi bir eş seçer. Ayrıca bekar veya evli işinde de başarılı olarak bolluğa kavuşur. Fakat kadehte bulanık, tortulu, vb. bir içecek varsa işten kısmet beklenmez. Bu ayrıca hayırsız, aksi bir eş anlamına da gelir. Bir kadehin çatlaması ayrılıktır. Evli birinin elindeki kadeh birden kırılırsa bu ani ayrılık olabilir. Hatta bu insan eşini kaybedebilir. Bu rüya ayrıca maddi zarar olarak da yorumlanır.

KADIN = Rüyada kadın görmek genellikle iyi sayılmaz. Kadın, dedikodu, entrika, tatsız haber, yalan, hoşa gitmeyecek olay olarak yorumlanır. Yalnız genç ve güzel bir kadın, sıkıntıları izleyecek bir iyiliktir. Rüyada görülen kadın tanınan biriyse onun adını da değerlendirmek gerekir. Zaten Rüyada tanınan bir kadın görüldüğünde dedikodu, entrika, vb. yorumu yapılmaz. Sadece kadının hareketleri, sözleri, kılığı, hali ve adı üstünde durulur. Örneğin Sevinç adlı bir kadın insanın kısa süre sonra sevineceğini haber verebilir.

KADİFE = Rüyada pamuklu ve ipek kadife daima iyi sayılır. Kadife top halindeyse insan yapmış olduğu hayırlı işlerin karşılığını görür. Kadifenin rengi ne kadar güzelse ödül de o kadar büyük olur. Rüyasında kadife kumaşı kestiğini gören insanın hayatı değişir. Eskisinden kat kat iyi duruma gelir. Rüyasında kadifeler giyen kimse yükselir ve üne de kavuşur. Kadife, yeniyse olumlu iş, yüksek mevki, bolluk, kısmet, para olarak alınır. Kadife eskiyse insan başkalarının pek beğenmediği, fakat hayırlı bir göreve gelir. Top kadifeyi açmak veya metrelerle kadifeyi bir yere yaymak yoldur. Kırmızı, siyah, beyaz kadife tez yoldur. Yeşil kadife insanın gideceği yerde muradına ereceğini, mutluluğa kavuşacağını müjdeler. Mavi kadife uzun yolculuk veya deniz yolculuğudur. Mor kadife yapılacak yolun sonunda insanı bekleyen önemli görev, başarıdır. Taba ve kahverengi kadife kısa kara yolu olabilir. Bu yol bir mala sahip olmak için yapılacaktır. Koyu kırmızı ve bordo kadife insanın gideceği yerde sevgi ve saygıyla karşılanacağını açıklar. Rüyasında kırmızı kadife giyen kız hemen evlenir. Yeşil kadife giyen istediği gibi bir eş bulur. Mor kadife giyen kız, yüksek mevki sahibi bir erkekle hayatını birleştirir. Mavi kadife giyenin eşi uzaktan gelecektir. Kahverengi kadife giyen kız, mal, mülk sahibi bir eş bulur. Koyu kırmızı ve bordo elbise giyen de ün sahibi bir erkekle evlenir. Yalnız bej, gri kadife giyen kızın evlenmesi güçtür. Evlilikle ilgili sorunlar çıkabilir. Buna karşılık pembe kadife aşk evliliğidir.. Sarı kadife rüyaları iyi sayılmaz. Rüyasında san kadife gören bekar kimse, bir rahatsızlığı olan biriyle evlenebilir. Ayrıca bu evlilik pek de ömürlü olmaz. Rüyada giyilen kadife yeni ve parlaksa kısmet, evlilik, vb. mutluluk verir. Eski veya mat kadife giyen kız, dul veya boşanmış biriyle evlenebilir.

KADİFE ÇİÇEĞİ = Rüyada taze, yeni açmış kadife çiçeği toprak, mal, mülk olarak yorumlanır. Bahçesinde bu çiçekten olduğunu gören mal sahibi olur. Bu çiçeğin bahçede veya saksıda olması,kesilmiş, kopartılmışından daha hayırlıdır. Yani daha büyük bolluktur.

KAFA = Rüyasında kendi kafasını gören insan geleceğiyle ilgili bir karar vermek zorunda kalır. Aynaya bakarak sadece kafasını gören insan aklı sayesinde bir başarı elde eder. Kafasının vücudundan ayrılmış olduğunu gören de bulunduğu yerden ayrılarak başka kente, ülkeye gider. Hatta yeni bir yerde yeni bir hayat kurar. Rüyasında kafasının birden büyüdüğünü gören insanın sorumlulukları artar. Kafasının küçüldüğünü gören duygulanna kapılıp düşüncesizce davranır ve zarar görür. Rüyasında kesilmiş bir kafa gören insan tanınmış, üstün biri sayesinde işte başarıya erişir. Kendi kafasını bir tepsiye koyan insan, bir fırsat sayesinde hem paraya hem üne kavuşur. Onun adını hemen herkes duyar. Rüyasında hayvan kafası gören kimse kıskanç, nankör ahbap ve akrabalarla uğraşmak zorunda kalır. Sıra sıra dizili insan kafaları yabancı bir yerle yapılacak iş ve bunun sonunda elde edilecek paradır.

KAFES = Kafes rüyası pek de iyi sayılmaz. Boş bir kafes yaklaşan sıkıntılı bir durumu, bir sorumluluğu belirtir. Bu kafes koşulların da güçleşeceğini haber verir. Kafeste bir kuş varsa güçlükten sonra insan rahat edebilecektir. Kafes süslüyse insan, azametli, kibirli birinin emrinde çalışmak sayesinde paraya kavuşabilecektir. Rüyasında bir kafese kapatıldığını gören insan büyük bir sıkıntı alır. Başa çıkamadığı bir dutum yüzünden üzülür. Bu rüya para sıkıntısı olarak da yorumlanır. Kafesin kapısını açıp çıkan kimse sıkıntıları geride bırakır. Kafesi parçalayarak dışarıya çıktığını gören, kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yaparak sıkıntıları geride bırakır ve umduğu güzel duruma gelir. Kafeste vahşi hayvan görmek, yakındaki bir tehlikeyi haber verir. Fakat kafesten fırlayan vahşi bir hayvan iyi sayılır. Bu rüyayı gören, mert ve güçlü biri sayesinde derdinden kurtulur. Bir kuşu kafese koyduğunu gören bilerek veya bilmeyerek bir kötülük yapar. Kafesteki kuşu salıverdiğini gören bir hayır işler.

KAFTAN = Rüyasında kaftan giydiğini gören kimse hayatta çok ilerler. İstediklerini elde eder. Hatta başa da geçebilir. Kadife, ipek, atlas, brokar, vb. güzel kumaşlardan yapılmış, süslü, işlemeli, sırmalı kaftanlar büyük zenginlik, başarı, ün simgesidirler. Rüyasında bu tür bir kaftan giyen bir genç kız fevkalade bir evlilik yapar. Yalnız kaftan Rüyasında renk de birlikte yorumlanmalıdır. Bu sayede evliliğin neler getireceğide anlaşılır. Erkekler için kaftan işte, siyasette, toplum hayatında başarı olarak alınır.

KAFURU = Rüyada bir yerden kafuru aldığını gören kimse bir yakınıyla ilgili bir dedikodu duyar. Kafuruyu koklayanın bir olaydan dolayo adı çıkar. Kafuruyu sürünen kimse bekarsa adı bir maceraya karışır. Evliyse eşiyle tartışır. Kafuru ayrıca yalancı, sinsi ahbap olarak da yorumlanır.

KAĞIT = Kağıt rüyaları daima önemli sayılır. Rüyada elinde beyaz, temiz, boş bir kağıt aldığını gören kimse hemen fereha çıkar dertlerinden sıyrılır. Fakat kağıt pisse, buruşuksa veya sararmışsa sorunlar devam edecektir.Hatta rüya sahibi yeni dertlerle de karşılaşabilir. Rüyasında üstünde güzel yazı olan temiz kâğıdı okuyan kimse düşlediği duruma gelir. Rüyasında temiz bir kâğıda yazı yazan insan kendi yolunu kendisi çizecektir.El atacağı konuda da başarılı olacaktır. Rüyada üstünde anlaşılmayan, bilinmeyen dilde yazılar olan bir kâğıdı alan kimse hiç beklemediği bir yerden gelecek kısmete sevinir. Rüyasında bir kâğıdı yırtan önemli bazı bağları yok eder. Evliler için bu ayrılık da olabilir. Bir kâğıdı ortadan bölen insan bir para işi yüzünden yakını veya kardeşiyle darılır.Bu arada bir malın paylaşılmasına da razı olur. Rüyasında bir kâğıdı buruşturup atan, çevresiyle ilişkisini keser. Yepyeni bir yerde hayata başlar. Kâğıtları ufak ufak yırtmak sorunlar yüzünden sinirleri bozulacağını açıklar. Etrafta türlü kâğıdın uçuştuğunu gören iman önemli bir dedikodu duyar. Bu kâğıt parçalan rüya sahibinin üstüne de konarsa dedikodudan zarar göreceği de anlaşılır. Bu arada kâğıtları ayrıca renklerine göre de yorumlamalıdır. Örneğin sarı bir kâğıdı buruşturup atmak bir sağlık sorunundan kurtulmak olarak yorumlanır.

KAHİN = Kahin rüyaları çok İlginçtir. Rüyasında bir kahinin sözlerini dinlediğini gören kimse hiç ummadığı bir duumla karşılaşır. Yalnız bazen bir kahinin Rüyada söyledikleri olduğu gibi de çıkabilir. Onun için bu tür rüyayı bir yere yazmak ve unutmamak yararlıdır.

KAHKAHA = Rüyada kahkaha atmak pek de iyi sayılmaz. Bu iç sıkıcı söz üzüntü olarak yorumlanır. Fakat gözlerinden yaş gelene kadar kahkaha atan kimse sıkıntılarla boğuştuktan sonra büyük bir huzura kavuşacaktır. Başkalarının kahkaha atması yine başkalarıyla ilgili sıkıntılardır. Rüyasında birinin kendisine bakarak kahkaha attığını gören bir kıskançlıkla karşılaşır. Pek çok kimsenin kahkahayla gülmesi komşularla ilgili tatsız bir olaydır.

KAHRAMAN = Rüyada tanınmış bir kahramanı görmek çok iyi sayılır. Bu rüya insanın işinde başarılı olacağını, emeklerinin boşa gitmeyeceğini, beklentilerinde haklı olduğunu açıklar. Rüyasında bir kahramanın elini sıkan önemli birinden destek görür. Bir kahramandan bir şey alan mala, mülke kavuşur Bir kahramanla yanyana oturan toplumca sevilip sayılır. Bir kahramana bir şey veren bir hayır işler.

KAHVALTI = : Rüyasında iştaha ve zevkle kahvaltı ettiğini gören kimsenin sağlığı çok iyi olacaktır. Bu arada kahvaltıda yenilen şeyler de birlikte yorumlanmalıdır. Temiz bir kahvaltı sofrası iyi bir gelecektir. Pis, boş, vb. bir kahvaltı sofrası umutsuzluk ve üzüntüdür.( Bak: YEMEK)

KAHVE = Kahve rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Rüyasında kahve kavurduğunu gören göz kalacak bir kısmet alır. Rüyasında değirmende kahve çektiğini gören başkalarının da talip olduğu bir işe girer. Rüyasında kahve pişiren insan, kısmet alır. Fakat bu kısmete haram da karışabilir. Rüyasında pişirdiği kahveyi fincana koyan genç bir kız nişanlanır veya evlenir. Evli kimse için bu rüya. göze batan bir kısmet, dedikoduya neden olacak maldır. Rüyasında acı kahve içen insan dost sandığı birinden kötülük görür. Tatlı kahve içen insan, mal sahibi olur. Kahvenin dökülmesi kötü göz, nazar olarak yorumlanır.

KAHVERENGİ = Rüyada her rengin ayrı bir anlamı ve değeri vardır. Kahverengi mal, emlak ve toprak olarak yorumlanır. Tatlı kahverengi hayırlı maldır. Acı veya çirkin kahverengi göz kalan, hayırsız veya sorun yaratacak maldır. Kahverengi ayrıca kısa kara yolu olarak da yorumlanır.

KAKAO = Kakao rüyası da genel olarak kahve gibi yorumlanır. Yalnız kakao içmek pek iyi sayılmaz. Bu sağlıkla ilgili ufak bir sorun olabilir.

KAKTÜS = Rüyada kaktüs ilginç, fakat sonu biraz da karışık iş olarak yorumlanır. Yemyeşil kaktüs pek çok kimsenin ilgisini çeker, karmaşık iştir. Çiçek açmış bir kaktüs olaylar yüzünden söylentiye işaret eder. Kaktüs koparan kimsenin durumu bazı güçlüklerden sonra düzelecektir. Bir kaktüsün kuruduğunu gören işinden endişelenerek üzülür. Fakat daha sonra İşlerin umduğundan daha iyi bir yola girdiğini anlayarak memnun olur. Kaktüsün dikenli olanı daha iyidir. Rüyada kaktüsün dikeninin ele batması bir düşmanın yenilip uzaklaşacağını haber verir. Bu arada kaktüsün güzel renkli çiçeği varsa güçlükler, vb. kolaylıkla geçer

KAKÜL = Alna düşen kâkül, kısa ve hayırlı bir yoldur.( Bak: SAÇ)

KALABALIK = Kalabalık rüyaları pek de iyi sayılmaz. Kalabalığa girdiğini gören kimse yaptığı bir hata yüzünden sıkılır. Fazla kalabalıkta bunalan insan çevresi ve komşuları yüzünden sinirlenir. Kalabalıktan aynlan, uzaklaşan insan feraha çıkar. Kalabalığın dağıldığını görmek sıkıntıların kendiliğinden geçeceğini belirtir.

KALAY VE KALAYCI = Rüyasında bir kalaycının kapları kalayladığını gören loplumla ilgili bir sorunun geride kalmasına tanık olur. Kalaycıya kap veren ve bunu kalaylatan kimse eviyle ilgili kuruntu, kuşkulardan sıyrılır. Kendisini kap kalaylarken gören kimse başkalarına, topluma iyilik eder. Kalaylı bir kap güven, rahat, iyi niyet olarak yorumlanır. Sırayla dizilmiş kalaylı kaplar yeni bir kısmet kapısının açılacağını haber verir. Ancak bakır bir kabı, tencereyi kalaylamak iyi sayılmaz. Bu maddi zarara işaret eder.

KALBUR = Rüyada kalbur sözünü esirgemeyen, iyi niyetli, yardımsever, mert dost olarak yorumlanır. Eski kalbur eski dost, yem kalbin insanım hayatına girecek iyi biridir.

KALE = Kale rüyası genellikle iyiye yorulur. Rüyasında sağlam, büyük bir kale gören insan inancı sayesinde pek çok şeyi başaracaktır. Böyle bir kaleye giren kimseyi büyük güçler destekleyeceklerdir. Böylece hayalleri de gerçek olabilecektir. Rüyasında bir kaleye bayrak çeken insan, eşi görülmemiş başarıya erişir. Para, ün ve her istediği şeye kavuşur. Kimsenin ilişemeyeceği bir duruma gelir. Yıkık bir kale, güvensizlik yüzünden günlük yaşamdaki başarısızlıklardır. Bir kalenin birden yıkılması insanın düşünce ve duygular yüzünden bunalıma düşeceğini açıklar. Bir kaleyi onardığını gören insanın güveni artacaktır. Cesareti ve direnci sayesinde bütün engelleri aşabilecektir.

KALEM = Rüyasında elinde bir kalem tuttuğunu gören kimse çok işe yarayacak bir şeyi öğrenir. Kalemle yazı yazan sevinç verici bir haber alır. Bir dükkan dan kalem satın alan beğendiği bir konuda çalışmaya başlar. Birkaç kalem alan kimseye birbirinden parlak iş tekliflerinde bulunulur. Fakat kalemin ucu kırıksa umutlar boşa çıkacaktır. Veya kalem birden kırılırsa işler altüst olacaktır. Kalemin ucu olmasına karşın yazmıyorsa bir fırsat ziyan olup gidecektir. İnsan çaresiz kalacaktır. Rüyasında kendisine armağan olarak bir kalem verildiğini gören insan yeni ve geleceği parlak bir işe girer. Bu arada renkli kalemleri aynca yorumlamalıdır.

KALKAN = Rüyada kalkan güç, cesaret, yardım, dayanışma olarak yorumlanır Elinde bir kalkan olduğunu gören kimse her türlü sıkıntı ve sorundan kolaylıkla sıyrılacaktır. Ona candan bir dost da yardımcı olacaktır. Bir kalkanı başının üstünde taşıdığını gören kimsenin işleri önemli biri tarafından halledilir. Bir kalkan bulan da birden önemli bir mevkiye gelir. Elindeki kalkanı düşüren çaresiz kalır. Bir dostunu kaybeder ve düşmanından zarar görür. Başkasının elindeki kalkanı kapan biri, yabancı birinden yardım görür.

KALKAN = (Bak: BALIK)

KALP = Kalp rüyaları da yürek gibi tabir edilir. Yalnız Rüyada hayvan kalbi görmek iyi sayılmaz. Yine kanlı bir insan kalbi de tatsızlık, sıkıntıdır. Ayrıca kalpten kan damlıyorsa rüya bozulur yani yorumlanmaz.( Bak: YÜREK ORGAN, SAKATAT)

KALPAK = Rüyasında başına kürk bir kalpak giydiğini gören kimse başarı ve üne kavuşur. Yalnız sıcak havada, yaz mevsiminde bu rüya pek iyi sayılmaz.ünle birlikte bir sorun da olacağını haber verir.( Bak: ŞAPKA)

KAMA = Rüyada kama güç, kuvvet, azim,cesaret gibi şeyleri temsil eder.( Bak: BIÇAK)

KAMBUR = Kambur rüyası birkaç şekilde yorumlanır. Rüyasında kambur olduğunu gören güç durumda kalır. Bir dert yüzünden uzun süre uğraşması gerekebilir. Başkasının kambur olduğunu gören, yararlanacağı bir haber alır. Bir kamburun sırtını okşayanın eline para geçer. Bir kamburla ahbaplık eden, yeni çevrelere girerek önemli kimselerle tanışır. Bir kamburun elinden bir şey alan toplu paraya kavuşur. Birkaç kamburla bir arada olduğunu gören insanın işinde değişiklik olur. Kendisi başka bir konuya el atar ve daha başarılı olur.

KAMÇI = Kamçı rüyaları genellikle iyi sayılır. Kamçı güç, kudret, itibar olarak yorumlanır. Elinde bir kamçı olduğunu gören insan işinde iierler. Bir kamçıyla birilerine vurduğunu gören bir işin başına geçer ve çok kimseyi de yönetir. Kamçıyı şaklatarak yürüyen insan, türlü yerden çıkar sağlar. Elinde bir kamçıyla ata binen de üstün duruma gelir. Herkes tarafından sayılır. Birini kamçılayan, çevresindekilere iyilik eder. Rüyasında kendisine kamçıyla vurduklarını gören de önemli birinden değerli bir şey alır.

KAMELYA = Rüyasında güzel, beyaz bir kamelya kopardığını gören genç bir kız aşkta başarılı olur. Sevdiği tarafından sevilir ve mutluluğa kavuşur. Başına veya göğsüne beyaz kamelya takan genç kız sevdiğiyle evlenir. Pembe kamelya da yine tatlı bîr aşk macerasıdır. Evli bir kadının kamelya takması eşiyle mutluluğunu arttırır. Fakat takılan kamelyanın düşmesi eşin İhanet ettiğini haber verir.( Bak: ÇİÇEK) Erkekler için kamelya rüyaları zevkli macera, aşk olarak alınır.

KAMIŞ = Rüyasında tek veya çok sayıda kamış gören kimse işine dikkat etmeli ve pek iyi tanımadığı kimselerin sözlerine de inanmamalıdır. Kamış rüyaları dalavera, aldatılma, sinsilik olarak yorumlanır.

KAMP = Rüyasında bir kampa gittiğini gören, çevresindekilerle iyi anlaşıp uyum sağlar. Ayrıca çevresindekilerden iyilik de görür. Fakat çok kalabalık bir kamp sıkıntıya İşaret eder. Bir yerde kamp sıkıntıya işaret eder. Bir yerde kamp yaptığını ve huzur duyduğunu gören insan, iyi niyetli bir dostun önerisi sayesinde rahat eder. Kamp rüyalarında görülen yer, insan, eşya, vb. birlikte yorumlanır.

KAN = Bir Rüyada kan görülmesinin hiç önemi yoktur. Çünkü Rüyada kan görüldüğünde yorum yapılmaz. Yani rüya bozulmuş sayılır. Onun için Rüyada kan görerek korkmamalıdır. Akla tatsız şeyler getirmemelidir.

KANAL = Rüyada görülen bir kanal yeni bir iş, zevk verecek bir konu olarak yorumlanır. Bir kanal açmakta olduğunu gören kimse yabancı bir yerde çalışarak başarılı olacaktır. Bir kanala su dolduğunu gören de bir kısmete ortak olacaktır. Bu rüyayı gören insan evliyse eşinin ailesinden bir kısmet alacaktır.

KANALİZASYON = Rüyasında kanalizasyon kanallarında dolaştığını ve üstünün başının pislik içinde kaldığını gören insan akla hayale gelmeyecek kadar zengin olur. Kanalizasyon çukuruna düşerek yine pislik içinde kalan insana hiç çalışmadan büyük bir servet gelecektir.

KANAPE = Rüyada kanape gelir olarak yorumlanır. Bu, insanın sahip olduğu mal, vb.nin geliri olabileceği gibi yapılan işten sağlanan geliri de olabilir. Eski, rahat bir kanape yolunda giden, yormayan birişten alınan belirli paradır. güzel renkli, yeni kanape büyük bir kısmet, büyük gelirdir. Kanapeyî döşemesine, yani kumaşına ve ayrıca rengine göre de yorumlamalıdır. Böylece paranın süresi, türü, vb. anlaşılır. Rüyada bir kanapeye uzanan kimse yoldan para alır. Rüyasında kanapeden düşen işinden olur. Rüyada kanape yaptırmak ve almak büyük kısmettir. Fakat kanapeyi kırmak, atmak, satmak gelirin kesilmesi veya parayla ilgili zarardır. Kanapeden kalkmak da bir işten ve gelirden vaz geçmektir. Kirli, tozlu, yırtık, vb. kanape gelirin azalacağına yahut kesileceğine işaret eder.

KANARYA = Rüyada güzel, tüyleri parlak, bakımlı bir kanarya iyi niyetli, sevimli fakat fazla zeki olmayan bir ahbap, dost sayılır. Rüyada kanaryanın tatlı sesle ötmesi bir dosttan alınacak bir müjdedir. Bir kafesteki kanarya bir sıkıntıyı izleyecek iyiliktir. Bakımsız, zayıf, hasta, vb. kanarya bir dost yüzünden alınacak sıkıntıdır. Kanaryanın uçup gitmesi hayatın iyi bir devresinin başlamak üzere olduğuna işaret eder.

KANAT = Rüyada kanatlandığını gören erkek, ani bir aşk isteğine kapılacaktır. Kanatlanıp uçtuğunu gören erkek, ateşli bir maceraya atılacaktır. Kanatlanarak uzaklara uçan evli erkek, eşini ihmal edecek ve hatta ayrılmaya da kalkacaktır. Rüyasında kanatlandığını gören kadın, uzun bir yol yapar veya uzakça bir yerden temiz bir kısmet alır. Bekarlar için kanat takmak pek de ömürlü olmayan aşk macerasıdır. Boşlukta duran bir çift kanat insanın önemli bir sırrı öğreneceğini açıklar. Bunun manevi alemle de ilgisi olabilir. Bu rüya huzur olarak da yorumlanır.

KANCA = Rüyada elinde bir kanca olduğunu gören kimse para getiren bir mal sahibi olur. Sıra sıra kancalar pek çok mal ve mülktür. Birine kanca veren kimse bir maldan olur. Veya bir mal satar. Bir kanca alan bir dükkan veya kiraya verilebilecek bir yerin sahibi olur.